การให้บริบาลทางเภสัชกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก)

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

15902

ภญ.สุรีย์ รอดทอง

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

15124

ภญ.อนินทร์ อัครพันธุ์พงศ์

รพ.บ้านฝาง

2

18610

ภก.ปิยะ พลไกรษร

โรงพยาบาลเชียงยืน

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

33644

ภญ.ภัทรภร สุวัฒนสุข

รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

19933

ภก.วิมุติ อุทะกัง

โรงพยาบาลโนนสะอาด

2

31358

ภญ.สุกุสรา โพนสิงห์

รพ.มหาราชนครราชสีมา


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

3

22226

ภญ.อมราพักตร์ สารกุล

รพ.สุรินทร์

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

4

17407

ภญ.นภาพร เขตรสาลี

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ถึง
และ

ลำดับ

เลขวิชาชีพ

ชื่อสกุล

สถานที่ทำงาน

สถานะการลงทะเบียน

1

26024

ภก.วิชัย อ่อนสะอาด

โรงพยาบาลห้วยเม็ก

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

2

32031

ภญ.นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

โรงพยาบาลสกลนคร


[ Upload หลักฐานการโอนเงิน ]

3

26595

ภก.กีรติพงษ์ บุญสงค์

โรงพยาบาลรัตนบุรี

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

4

40917

ภก.หรรษธร ทิมพวงทอง

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

5

36829

ภก.ขจรพงศ์ พุ่มมาลา

โรงพยาบาลปราสาท

6

15538

ภญ.ณัฐทินี สุวภาพ

โรงพยาบาลปาย

7

18285

ภญ.พิชญ์พิรดา ช่วงไชยยะ

รพ.กาฬสินธุ์

พิมพ์ใบสมัคร
[ Upload หนังสืออนุญาต ]

   ย้อนกลับ   

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib64/php/modules/php_pdo_mssql.dll' - /usr/lib64/php/modules/php_pdo_mssql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: