โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม การสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรมสำหรับคนทำงานแบบ Digital Nomads (Communication Mastery in Pharmacy Practice for Digital Nomads) (ประชุมแบบ Onsite)

1005-2-000-047-12-2566

ระยะเวลาลงทะเบียน 2023-10-18 ถึง 2023-11-20 [ ลงทะเบียนแล้ว 19 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 3 คน ]

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 17.00 หน่วย
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
100 %

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2024

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ benjach@kku.ac.th