ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics
16 ม.ค. 2566 - 20 ม.ค. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่ความสำเร็จในงานเภสัชกรรม (Personality and Communication for Success in Pharmacy Practice)
7 ธ.ค. 2565 - 9 ธ.ค. 2565
การประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก" Professional Practice Seminar 2566
26 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2022

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th