ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
Kidney Care in the Next Decade
10 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง “Myth and fact in oncology”
22 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/2562 เรื่อง Training the Trainers: Essential English Communication Skills for Pharmacists
10 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
3 มิ.ย. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
เลื่อนการจัดประชุม (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skills)
15 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
6 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration)
22 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”
21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I “Update in Pharmacotherapy for Pharmacist 2019”
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3-4/2562 เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
8 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561
แจ้งย้ายห้อง!! การสัมมนาวิชาการ “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย"
30 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”
17 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th