โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2023”

1005-2-000-041-12-2566

ระยะเวลาลงทะเบียน 2023-09-11 ถึง 2023-11-30 [ ลงทะเบียนแล้ว 97 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 66 คน ]

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 10.00 หน่วย
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
100 %

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th