ตรวจสอบอีเมลล์ การลงทะเบียน ภญ.นันทนา ธรรมาภรณ์พัฒนา

การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"

บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9
ติดต่อเรา

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48311 หรือ 48329

E-mail: taecch@kku.ac.th

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th