ตรวจสอบอีเมลล์ การลงทะเบียน ภญ.จำปี วงศ์นาค

การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี "เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์)"

บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9
ติดต่อเรา

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 48311 หรือ 48329

E-mail: taecch@kku.ac.th

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th