ข้อมูลงานประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ.

Banner งานประชุม สถานะ
โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)”
21 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
1 ธ.ค. 2566 - 2 ธ.ค. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I
27 พ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2566

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015 - 2023

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th