ประเภทการตีพิมพ์: ปีเริ่มต้น:    ปีสิ้นสุด:

Publication งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

No. TYPE Document title Author(s) PS Author Source title QUARTILE H-INDEX Keyword VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 ระดับนานาชาติ Antifungal activity of green sulfur nanoparticles synthesized using Catharanthus roseus extract against Microsporum canis Akarapon Chantongsri, Patchara Phuektes, Glenn Neville Borlace, Jareerat Aimsaard Glenn Neville Borlace
Thai Journal of Veterinary Medicine No Quartile Data Catharanthus roseus, Green synthesis, Microsporum canis, Sulfur nanoparticles 51 4 705-713 Dec 2021 0.16
2 ระดับชาติ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ: การศึกษานำร่องจากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัทมา แคสันเทียะ, ทิพาพร กาญจนราช วารสารเภสัชกรรมไทย No Quartile Data ยาสมุนไพร, ยาแผนปัจจุบัน, บัญชียาหลักแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐ, herbal medicines, modern medications, National List of Essential Medicines, public hospitals 13 4 837-846 tci Oct - Dec 2021 0.186
3 ระดับนานาชาติ Phenolic glycosides from the roots of Molineria latifolia Jedsada Maliwong, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawata, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters No Quartile Data Molineria latifolia, Hypoxidaceae, Phenolic glycoside, Molineriosides A-C 46 - 90-94 Dec 2021 1.679
4 ระดับชาติ เกณฑ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการคัดเลือกยาพัฒนาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อนำเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล อารียา บุญเพิ่ม, ทิพาพร กาญจนราช วารสารเภสัชกรรมไทย No Quartile Data ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ, ยาพัฒนาจากสมุนไพร, การคัดเลือกยาสมุนไพร, บัญชียาโรงพยาบาล, herbal medicine in the National List of Essential Medicines, herbal medicines, selection of herbal medicines, ้hospital formulary 13 4 855-865 tci Oct - Dec 2021 0.186
5 ระดับนานาชาติ Biocompatible natural deep eutectic solvent-based extraction and cellulolytic enzyme-mediated transformation of Pueraria mirifica isoflavones: a sustainable approach for increasing health-bioactive constituents Fonthip Makkliang, Boondaree Siriwarin, Gorawit Yusakul, Suppalak Phaisan, Attapon Sakdamas, Natthapon Chuphol, Waraporn Putalun, Seiichi Sakamoto Seiichi Sakamoto Waraporn Putalun
Bioresources and Bioprocessing No Quartile Data Biotransformation, Cellulolytic enzymes, Isoflavonoid, Natural deep eutectic solvent, Pueraria mirifica 8 1 76 isi,scopus Dec 2021 4.578
6 ระดับชาติ Clinical outcomes and cost saving of oncology pharmacy interventions on cancer patient care by pharmacists Pakorn Vorasin, Jintana Tangsitchanakul, Luangyot Thongthieang, Suphat Subongkot Suphat Subongkot
Isan Journal of Pharmaceutical Sciences No Quartile Data chemotherapy, pharmaceutical care, drug-related problems, cost savings 17 4 88-97 Oct - Dec 2021 0.098
7 ระดับนานาชาติ Cost-effectiveness analysis of endovascular coiling and neurosurgical clipping for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in Thailand Pichayen Duangthongphon, Amnat Kitkhuandee, Waranon Munkong, Phumtham Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Supon Limwattananon Supon Limwattananon
Journal of NeuroInterventional Surgery No Quartile Data 13 11 1-7 Nov 2021 4.460
8 ระดับนานาชาติ Risk Assessment and Protective Effect of Respirators on Airborne Paraquat Exposure during Simulated Spraying Operations Sunisa Chaiklieng, Chuthamas Chagkornburee, Piyada Songsermsakul, Vichai Pruktharathikul Piyada Songsermsakul
TRENDS IN SCIENCES No Quartile Data Risk assessment, Airborne paraquat, Cartridge respirator, Testing chamber 18 22 498 Nov 2021 0.15
9 ระดับนานาชาติ Impact of Pineapple on Mitochondrial Permeability Transition and Drug Metabolizing Genes in Caco-2 Cells Waranya Chatuphonprasert, Nadta Sukkasem, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Pakistan Journal of Biological Sciences No Quartile Data Ananas comosus, Caco-2, cytochrome P450, NAT2, OATP1B1, UGT1A6, reactive oxygen species 24 12 1217-1225 Nov 2021 1.036
10 ระดับนานาชาติ Open sandwich fluorescence-linked immunosorbent assay for detection of soy isoflavone glycosides Seiichi Sakamoto, Hiroki Uchiyama, Gorawit Yusakul, Napat Kyokong, Benyakan Pongkitwitoon, Waraporn Putalun, Hiroyuki Hiroyuki, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Food Chemistry No Quartile Data Antibody
Daidzin
Genistin
Open sandwich fluorescence-linked immunosorbent assay
Soybean
Soy isoflavone glycosides
361 23 129829 scopus Nov 2021 6.306
11 ระดับนานาชาติ Simple preparation and analysis of a phytoestrogen-rich extract of Pueraria candollei var. mirifica and its in vitro estrogenic activity Wipawee Juengsanguanpornsuk, Gorawit Yusakul, Witsarut Kraithong, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Herbal Medicine No Quartile Data Estrogenic activity; Extraction; MCF-7; Phytoestrogens; Pueraria candollei var. mirifica 29 1 100463 scopus Oct 2021 3.032
12 ระดับนานาชาติ Consumption of Calcium and Knowledge About Calcium Sources and Nutrition Labels Among Lower Secondary School Students in Thailand. Raksaworn Jaisaard, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon, Borey Ban Raksaworn Jaisaard
Tipaporn Kanjanarach
Risk Management and Healthcare Policy No Quartile Data 14 0 3829-3840 isi,scopus Oct 2021 0.83
13 ระดับนานาชาติ Development and psychometric validation for evaluating written medicine information in Thailand: The Consumer Information Rating Form Kamonphat Wongtaweepkij, Janet Krska, Juraporn Pongwecharak, Supawinee Pongpunna, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
BMJ Open No Quartile Data 11 10 1-9 Oct 2021 2.692
14 ระดับนานาชาติ Novel Antimicrobial Peptides from a Cecropin-Like Region of Heteroscorpine-1 from Heterometrus laoticus Venom with Membrane Disruption Activity Rima Erviana, Yutthakan Saengkun, Prapenpuksiri Rungsa, Nisachon Jangpromma, Patcharaporn Tippayawat, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sakda Daduang Sakda Daduang
Molecules No Quartile Data cecropin; CeHS-1; antimicrobial peptide; sequences modification 26 19 5872 scopus Oct 2021 4.411
15 ระดับนานาชาติ Melatonin and its derivative disrupt cancer stem-like phenotypes of lung cancer cells via AKT downregulation Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Ploenthip Puthongking, Verisa Chawjarean, Saraporn Harikarnpakdee, Monruedee Sukprasansap, Pithi Chanvorachote, Aroonsri Priprem, Piyarat Govitrapong Ploenthip Puthongking
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology No Quartile Data acetyl melatonin, AKT, cancer stem cells, lung cancer, melatonin 48 10 1-12 isi,scopus Oct 2021 2.546
16 ระดับนานาชาติ Anthocyanin complex niosome gel accelerates oral wound healing: In vitro and clinical studies Teerasak Damrongrungruang, Jarin Paphangkorakit, Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Michael Jonathan Davies, Bunleu Sungthong, Aroonsri Priprem Aroonsri Priprem
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine No Quartile Data 37 7 102423 scopus Oct 2021 6.458
17 ระดับนานาชาติ Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line Juthamart Maneenet, Ashraf M. Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Yaowared, Suresh Awale Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
Chantana Boonyarat
Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences No Quartile Data antiausterity; apoptosis; benzylisoquinoline; HeLa cell; Nelumbo nucifera 76 9-10 401 - 406 isi,scopus Sep 2021 1.649
18 ระดับชาติ การศึกษานำร่องการรับรู้ความหมายและความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของยาสามัญประจำบ้าน แผนโบราณของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ: การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม. วชิยา เพลียซ้าย, ทิพาพร กาญจนราช, สุทิน ชนะบุญ วารสารเภสัชกรรมไทย No Quartile Data ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ, การใช้ยาด้วยตนเอง, การดูแลตนเอง, การแพร่กระจายนวัตกรรม, traditional household drugs, self-medication, self-care, innovation diffusion 13 3 684-692 tci Jul - Sep 2021 0.186
19 ระดับนานาชาติ An Insight into Sesamolin: Physicochemical Properties, Pharmacological Activities, and Future Research Prospects Reny Rosalina, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Molecules No Quartile Data sesamolin; sesame lignan; Sesamum indicum L.; pharmacological activity; physicochemical properties; physicochemical enhancement 26 19 5849 scopus Sep 2021 4.411
20 ระดับนานาชาติ In Vivo Efficacy of Clove Essential Oil Ointment for Microsporum gallinae Avian DermatophytosisA Randomized Controlled Trial Sucheeva Junnu, Glenn Neville Borlace, Eakachai Thongkham, Jareerat Aimsaard Glenn Neville Borlace
Avian Diseases No Quartile Data clove essential oil, ointment, clinical trial, Microsporum gallinae, avian dermatophytosis 65 3 463-468 Sep 2021 1.779
21 ระดับชาติ Development of simultaneous determination of five active compounds of ginger by high performance liquid chromatographic method Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Sarunya Tuntiyasawasdikul
Bungorn Sripanidkulchai
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data simultaneous determination, HPLC, gingerols, shogaols, ginger extract 17 3 39-48 tci Jul - Sep 2021 0.098
22 ระดับชาติ Analysis of Alcohol Content in Alcohol-based Hand Sanitizer Product from Khon Kaen Province Nunnapat Thitisaksakul, Surote Paengma, Issaree Parasindecha, Poowanarth Muenhong, Rapee Jarungsirawat, Supawadee Daodee, Thanee Tessiri Rapee Jarungsirawat
Supawadee Daodee
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data Alcohol based hand sanitizer, Alcohol, Disinfectants, Gas Chromatography 17 3 59-73 tci Jul - Sep 2021 0.098
23 ระดับนานาชาติ An Exploration of Heart Failure Risk in Breast Cancer Patients Receiving Anthracyclines with or without Trastuzumab in Thailand: A Retrospective Study Jukapun Yoodee, Aumkhae Sookprasert, Phitjira Sanguanboonyaphong, Suthan Chanthawong, Manit Seateaw, Suphat Subongkot Suthan Chanthawong
Suphat Subongkot
Clinics and Practice No Quartile Data anthracyclines; breast cancer; cardiotoxicity 11 3 484-493 Sep 2021 0
24 ระดับชาติ Knowledge of Antibiotic Use in Upper Respiratory Infection, Acute Diarrhea, and Fresh Traumatic Wound of Village Health Volunteers in Chaiyaphum Province Kantanawat Ronnarong, Areewan Cheawchanwattana Areewan Cheawchanwattana
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data knowledge on antibiotics, upper respiratory infection, acute diarrhea, fresh traumatic wound, village health volunteers

13 3 1-12 tci Jul - Sep 2021 0.186
25 ระดับนานาชาติ Self-administration of medications for chronic diseases and drug-related hospital admissions in elderly patients at a Thai hospital Jatica Ratanadadas, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon Chulaporn Limwattananon
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 Chronic diseasesElderlyHospital admissionsSelf-administration 43 4 864-871 isi,scopus Aug 2021 2.054
26 ระดับนานาชาติ Cloning, expression and structural modeling of the mlra protein from novosphingobium sp. Kku25s for microcystin degradation Kranokpron Moolwang, Sakda Daduang, Thidarat Somdee, Theerasak Somdee Sakda Daduang
Walailak Journal of Science and Technology No Quartile Data Microcystin, MlrA protein, Microcystinase, Cloning, Expression, Structural modeling 18 5 9455 scopus Aug 2021 0.44
27 ระดับนานาชาติ Immunochromatographic assay for the detection of kwakhurin and its application for the identification of Pueraria candollei var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham Suppalak Phaisan, Gorawit Yusakul, Poomraphie Nuntawong, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun, Satoshi Morimoto, Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis No Quartile Data Butea superba; identification; immunochromatographic assay; kwakhurin; Pueraria mirifica; white Kwao Krua 32 4 503 - 511 scopus Jul - Aug 2021 3.01
28 ระดับนานาชาติ Optimized Extraction Method for Kleeb Bua Daeng Formula with the Aid of the Experimental Design Nittaya Ngamkhae, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Juthamart Maneenat, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Supawadee Daodee Orawan Monthakantirat
Yaowared Chulikhit
Chantana Boonyarat
Charinya Khamphukdee
Supawadee Daodee
Journal of Chemistry No Quartile Data 2021 ID 1457729 1457729 Aug 2021 2.506
29 ระดับนานาชาติ Phytochemical Constituents and Antioxidative Activity of Schleichera oleosa Fruit Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Juthamart Maneenet, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee Charinya Khamphukdee
Yaowared Chulikhit
Orawan Monthakantirat
Chantana Boonyarat
Supawadee Daodee
Tropical Journal of Natural Product Research No Quartile Data Schleichera oleosa, MarkKhro, Ta-Khro, Antioxidant.
5 8 1445-1449 Aug 2021 0.127
30 ระดับนานาชาติ Medication use evaluation for Clostridium difficile infection: a case of super tertiary care hospital in northeastern Thailand Cheardchai Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Ratchadaporn Soontornpas Cheardchai Soontornpas
Pharmaceutical Sciences Asia No Quartile Data Antibiotic associated colitis, Antibiotic associated diarrhea, Clostridium difficile infection 48 4 381-387 scopus Jul - Aug 2021 0.144
31 ระดับนานาชาติ Permeation, stability and acute dermal irritation of miroestrol and deoxymiroestrol from Pueraria candollei var. mirifica crude extract loaded transdermal gels Napaphak Jaipakdee, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun, Ekapol Limpongsa Napaphak Jaipakdee
Kanokwan Jarukamjorn
Waraporn Putalun
Pharmaceutical Development and Technology No Quartile Data Pueraria candollei, miroestrol, deoxymiroestrol, transdermal gel, shydroalcoholic gel 26 9 967-977 isi,scopus Aug 2021 3.133
32 ระดับนานาชาติ Inhibition of Bacterial Efflux Pumps by Crude Extracts and Essential Oil from Myristica fragrans Houtt. (Nutmeg) Seeds against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Thidar Oo, Bhanubong Saiboonjan, Sukanya Srijampa, Arpasiri Srisrattakarn, Khaetthareeya Sutthanut, Ratree Tavichakorntrakool, Aroonwadee Chanawong, Aroonlug Aroonlug, Patcharaporn Tippayawat Khaetthareeya Sutthanut
Molecules No Quartile Data nutmeg; crude extract; essential oil; methicillin-resistant Staphylococcus aureus; efflux pump inhibitor 26 15 4662 isi,scopus Aug 2021 4.411
33 ระดับนานาชาติ Purple Waxy Corn Modifies the Expression of CYP3A4, N-acetyltransferase 2, and UGT1A6 in HepG2 and Caco-2 Cells Waraya Chatuphonprasert, Nadta Sukkasem, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Tropical Journal of Natural Product Research No Quartile Data Zea mays, CYP3A4, NAT2, UGT1A6, Food Drug Interaction. 8 5 1450-1455 Aug 2021 0.127
34 ระดับชาติ Quantity of restricted parenteral antimicrobial use and its relationship with antimicrobial susceptibility: case of super-tertiary hospital in Northeastern Cheardchai Soontornpas, Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Lumyai wonglakorn Cheardchai Soontornpas
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ No Quartile Data Antimicrobial, Antimicrobial susceptibility, Quantity of antimicrobial use 14 2 1-12 tci Aug 2021 0.043
35 ระดับนานาชาติ Anti-Inflammatory Comparison of Melatonin and Its Bromobenzoylamide Derivatives in Lipopolysaccharide (LPS)-Induced RAW 264.7 Cells and Croton Oil-Induced Mice Ear Edema Pimpichaya Sangchart, Panyada Panyatip, Teerasak Damrongrungruang, Aroonsri Priprem, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking Pramote Mahakunakorn
Ploenthip Puthongking
Molecules No Quartile Data melatonin; amide derivative; anti-inflammation; RAW 264.7 cells; LPS; mice ear edema 26 14 4285 isi,scopus Jul 2021 4.4
36 ระดับนานาชาติ Silver nanoparticles enhance antimicrobial efficacy of antibiotics and restore that efficacy against the melioidosis pathogen Sathit Malawong, Saengrawee hammawithan, Pawinee Sirithongsuk, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang, Pamela T. Wong, Rina Patramanon Sakda Daduang
Antibiotics No Quartile Data Antimicrobial agent; Burkholderia pseudomallei; Combination; Melioidosis; Multidrug resistance; Silver nanoparticles; Syner-gism 10 7 839 isi,scopus Jul 2021 2.921
37 ระดับนานาชาติ Chemopreventive Effect of Cratoxylum formosum (Jack) ssp. pruniflorum on Initial Stage Hepatocarcinogenesis in Rats Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul, Rawiwan Wongpoomchai Natthida Weerapreeyakul
Molecules No Quartile Data Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum (Kurz) Gogelein; hepatocarcinogenesis; diethylnitrosamine; rat; immunohistochemistry 26 14 4235 isi,scopus Jul 2021 4.411
38 ระดับนานาชาติ Differential Impacts of Phenol Red on Benzo[a]pyrene and Dexamethasone-Modified Cytochrome P450s in Human Cancer Cells Nathaphon Kuncharoenwirat, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Pakistan Journal of Biological Sciences No Quartile Data HepG2, Caco-2, BeWo, phenol red, metabolism, small intestinal enterocyte, CYP expression, mRNA expression 24 7 790-800 scopus Jul 2021 1.04
39 ระดับนานาชาติ Oral Administration of Melatonin or Succinyl Melatonin Niosome Gel Benefits 5-FU-Induced Small Intestinal Mucositis Treatment in Mice Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Sirinart Chio-Srichan, Chatri Settasatian, Yao-Chang Lee, Pramote Mahakunakorn, Patcharee Boonsiri, Chanvit Leelayuwat, Patcharaporn Tippayawat, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang Aroonsri Priprem
Pramote Mahakunakorn
Ploenthip Puthongking
AAPS PharmSciTech No Quartile Data 22 5 1-22 Jul 2021 2.401
40 ระดับนานาชาติ Merging the multi-target effects of kleeb bua daeng, a thai traditional herbal formula in unpredictable chronic mild stress-induced depression Juthamart Maneenet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Yutthana Chotritthirong, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit Orawan Monthakantirat
Supawadee Daodee
Chantana Boonyarat
Yaowared Chulikhit
Pharmaceuticals No Quartile Data C. asiatica; Depression; Herbal medicine; HPA-axis; KBD formula; MAO inhibition; N. nucifera; Neurogenesis; P. nigrum; Proinflammatory cytokine; UCMS 14 7 659 isi,scopus Jul 2021 4.616
41 ระดับนานาชาติ Pinus kesiya Royle ex Gordon induces apoptotic cell death in hepatocellular carcinoma HepG2 cell via intrinsic pathway by PARP and Topoisomerase I suppression Piman Pocasap, Apiyada Nonpunya, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Biomedicine & Pharmacotherapy No Quartile Data Pinus kesiya Royle ex Gordon HepG2 Terpenes Apoptosis Intrinsic pathway Topoisomerase I 139 7 111628 scopus Jul 2021 4.545
42 ระดับนานาชาติ Effects of Pueraria candollei var mirifica (Airy Shaw and Suvat.) Niyomdham on Ovariectomy-Induced Cognitive Impairment and Oxidative Stress in the Mouse Brain Yaowared Chulikhit, Wichitsak Sukhano, Supawadee Daodee, Waraporn Putalun, Rakvajee Wongpradit, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Hiroshi, Kinzo Matsumoto, Orawan Monthakantirat Yaowared Chulikhit
Supawadee Daodee
Waraporn Putalun
Charinya Khamphukdee
Orawan Monthakantirat
Molecules No Quartile Data Pueraria candollei var. mirifica; ovariectomy; cognitive dysfunction; oxidative damage; neuroinflammation 26 11 1-14 isi,scopus Jun 2021 3.267
43 ระดับนานาชาติ Fragment antigen-binding (Fab) antibody-based lateral flow immunoassay for rapid and sensitive detection of potent phytoestrogen, deoxymiroestrol Worapol Sae-Foo, Supaluk Krittanai, Wipawee Juengsanguanpornsuk, Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines No Quartile Data Deoxymiroestrol; Fragment antigen-binding (Fab) antibody; Lateral flow immunoassay (LFIA); Pueraria candollei 75 3 1-7 isi,scopus Jun 2021 2.055
44 ระดับนานาชาติ Characterization and molecular cloning of secreted α-amylase with dominant activity from Mon Thong durian (Durio zibethinus Murr. cv. Mon Thong) Saijai Posoongmoen, Raksmont Ubonbal, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sittiruk Roytrakul, Sakda Daduang Sakda Daduang
Revista Brasileira de Fruticultura No Quartile Data 43 3 e-231 Apr - Jun 2021 0.585
45 ระดับนานาชาติ Isoquinoline alkaloids from the tubers of Stephania pierrei Jedsada Maliwong, Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters No Quartile Data Stephania pierrei Isoquinoline alkaloid Alkaloidal glucoside Northalifoline 7-O-β-glucopyranoside
43 3 140-144 scopus Jun 2021 1.459
46 ระดับนานาชาติ Chemical constituents of Thai Piper ribesoides and their antiausterity activities against the PANC-1 human pancreatic cancer cell line Sijia Sun, Ashraf M. Omar, Min JoKim, Nguyen DuyPhan, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Yaowared Chulikhit
Fitoterapia No Quartile Data Piper ribesoides Cyclohexanones Preferential cytotoxicity PANC-1
151 4 104901 scopus Jun 2021 2.527
47 ระดับชาติ PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF UM-MA-RUEK-KA-VA-TEE HERBAL FORMULA Saran Chaweerak, Tanit Padumanonda, Prathan Luecha Tanit Padumanonda
Prathan Luecha
Interprofessional Journal of Health Sciences No Quartile Data phytochemical screening, antioxidant activity, Thai traditional medicine 19 1 16-24 tci Jan - Jun 2021 0
48 ระดับนานาชาติ Perceptions of Communities Regarding Look-Twin Sound-Twin Drugs: A Case Study of a Sub-District in the Northeastern Region of Thailand Attapol Khontum, Kornkaew Chanthapasa Kornkaew Chanthapasa
Risk Management and Healthcare Policy No Quartile Data look-twin sound-twin drugs, self-medication, safety in medication use, inappropriate drugs, LTST drugs 14 1 2345-2355 scopus Jun 2021 0.83
49 ระดับชาติ Outpatients Awareness and Understanding of Patients Rights: the Case of Khmer Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh, Cambodia Borey Ban, Tipaporn Kanjanarach Tipaporn Kanjanarach
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data patientsrights,Cambodia, patientsresponsibility, policy 13 2 497-506 tci Apr - Jun 2021 0.022
50 ระดับนานาชาติ HPLC-UV-Based Simultaneous Determination of Canthin-6-One Alkaloids, Quassinoids, and Scopoletin: The Active Ingredients in Eurycoma Longifolia Jack and Eurycoma Harmandiana Pierre, and Their Anti-Inflammatory Activities Jiranan Chaingam, Thaweesak Juengwatanatrakul, Gorawit Yusakul, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun Tripetch Kanchanapoom
Waraporn Putalun
Journal of AOAC International No Quartile Data 104 3 802 - 810 scopus May - Jun 2021 1.510
51 ระดับนานาชาติ Phytoestrogen constituents and estrogenic activity of Pueraria candollei var. mirifica callus and its extract preparation for removing cytotoxic constituents Witsarut Kraithong, Wipawee Juengsanguanpornsuk, Supaluk Krittanai, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Songklanakarin Journal of Science and Technology No Quartile Data Pueraria candolleivar.Mirifica, isoflavonoids, chromenes, estrogenic activity 43 3 703-710 scopus May - Jun 2021 0.356
52 ระดับนานาชาติ Factors influencing cell differentiation and expressions of cytochrome P450s and transporters in Caco-2 cells Nathaphon Kuncharoenwirat, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Songklanakarin Journal of Science and Technology No Quartile Data cytochrome P450, transporter, Caco-2, differentiation, intestinal enterocyte 43 3 802-809 scopus May - Jun 2021 0.54
53 ระดับนานาชาติ Enhancement of nutraceutical properties of licorice callus cultures using sample pre-treatment strategy M. Krittanai, H. Buraphaka, S. Sakamoto, W. Putalun International Journal of Food Science and Technology No Quartile Data - isi,scopus Jun 2021 0.500
54 ระดับนานาชาติ Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line U.Y. Maneenet, A.M. Omar, S. Sun, M.J. Kim, S. Daodee, O. Monthakantirat, C. Boonyarat, Y. Chulikhit, S. Awale Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences No Quartile Data - scopus Jun 2021 #N/A
55 ระดับนานาชาติ Immunochromatographic assay for the detection of kwakhurin and its application for the identification of Pueraria candollei var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham K. Phaisan, G. Yusakul, P. Nuntawong, S. Sakamoto, W. Putalun, S. Morimoto, H. Tanaka Phytochemical Analysis No Quartile Data 32 4 503-511 scopus Jun 2021 0.197
56 ระดับนานาชาติ Antidementia effects of alternanthera philoxeroides in ovariectomized mice supported by NMR-based metabolomic analysis Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Possatorn Aon-Im, Juthamart Maneenet, Yutthana Yutthana, Prathan Luecha, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, - -, - -, - -, - - Charinya Khamphukdee
Orawan Monthakantirat
Yaowared Chulikhit
Chantana Boonyarat
Supawadee Daodee
Prathan Luecha
Molecules No Quartile Data https://www.mdpi.com/1420-3049/26/9/2789 26 9 2789 isi,scopus May 2021 3.267
57 ระดับนานาชาติ Inhibitory Effects of Erythrosine/Curcumin Derivatives/Nano-Titanium Dioxide-Mediated Photodynamic Therapy on Candida albicans K. Kanpittaya, A. Teerakapong, N.P. Morales, D. Hormdee, A. Priprem, W. Weera-Archakul, T. Damrongrungruang Molecules (Basel, Switzerland) No Quartile Data 26 9 - scopus May 2021 0.197
58 ระดับนานาชาติ Protective Role of Vanillic Acid against Diethylnitrosamine- and 1,2-Dimethylhydrazine-Induced Hepatocarcinogenesis in Rats Charatda Punvittayagul, Arpamas Chariyakornkul, Kanokwan Jarukamjorn, Rawiwan Wongpoomchai, . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . ., . . Kanokwan Jarukamjorn
MOLECULES No Quartile Data 1,2-dimethylhydrazine; aberrant crypt foci; cancer chemoprevention; diethylnitrosamine; GST-P positive foci; vanillic acid 26 9 2718 isi May 2021 4.411
59 ระดับนานาชาติ Molecular cloning and characterization of type III polyketide synthase from Plumbago zeylanica Seiichi Sakamoto, Yui Morita, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Journal of Asian Natural Products Research No Quartile Data Bisnoryangoninchalcone synthasenaringeninPlumbago zeylanicaplumbagintype III polyketide synthase 23 5 478-490 isi,scopus May 2021 1.345
60 ระดับนานาชาติ The efficacy of yeast cell wall in the adverse effect of zearalenone on ruminal fibrolytic bacteria and in vitro fermentation Chittraporn Yeanpet, Chaiyapas Thamrongyoswittayakul, Chalong Wachirapakorn, Piyada Songsermsakul Piyada Songsermsakul
Songklanakarin Journal of Science and Technology No Quartile Data zearalenone, yeast cell wall, rumen fermentation, mycotoxin, fibrolytic bacter 43 3 623-629 scopus May 2021 0.356
61 ระดับนานาชาติ Bergenin Attenuates Sodium Selenite-Induced Hepatotoxicity via Improvement of Hepatic Oxidant-Antioxidant Balance in HepG2 Cells and ICR Mice Y. Sriset, W. Chatuphonprasert, K. Jarukamjorn Journal of Biologically Active Products from Nature No Quartile Data 11 2 97-115 scopus May 2021 0.500
62 ระดับนานาชาติ Benzylisoquinoline alkaloids from Nelumbo nucifera Gaertn. petals with antiausterity activities against the HeLa human cervical cancer cell line Juthamart Maneenet, Ashraf M Omar, Sijia Sun, Min Jo Kim, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Yaowared Chulikhit, Suresh Awale Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
Chantana Boonyarat
Yaowared Chulikhit
Zeitschrift für Naturforschung C No Quartile Data Nelumbo nucifera; HeLa cell; antiausterity; apoptosis; benzylisoquinoline 76 9-10 401-406 isi,scopus May 2021 1.649
63 ระดับนานาชาติ Determination of a Chemical Marker in Dipterocarpus alatus Oleoresin Samples and Bioactivity Screening via Antioxidants, Nitric Oxide Inhibition on Murine RAW 264.7 Cells, and Collagen Production on Normal Human Dermal Fibroblasts Bantharawan Longsri, Nattawadee Kanpipit, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Suppachai Tiyaworanant, Bunleu Sungthong Bunleu Sungthong, Suthasinee Thapphasaraphong Ploenthip Puthongking
Pramote Mahakunakorn
Suppachai Tiyaworanant
Suthasinee Thapphasaraphong
Tropical Journal of Natural Product Research No Quartile Data Dipterocarpus alatus oleoresin, (-)-?-gurjunene, Anti-inflammatory, Collagen production activity.
Back to Articles
5 5 850-856 May 2021 0.164
64 ระดับนานาชาติ Development of a colorless Centella asiatica (L.) Urb. extract using a natural deep eutectic solvent (NADES) and microwave-assisted extraction (MAE) optimized by response surface methodology Suppalak Phaisan, Fonthip Makkliang, Waraporn Putalun, Seiichi Sakamoto, Gorawit Yusakul Waraporn Putalun
RSC ADVANCES No Quartile Data 11 15 8741-8750 isi May 2021 #N/A
65 ระดับนานาชาติ Antidote activity and protective effects of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz extract against organophosphate pesticide in omethoate-treated rats Sophida Sukprasert, Raksawan Deenonpoe, Thunyatorn Yimsoo, Werayut Yingmema, Sattrachai Prasopdee, Aungkana Krajang, Napamanee Kornthong, Junya Pattaraarchachai, Sakda Daduang Sakda Daduang
Journal of Traditional and Complementary Medicine No Quartile Data 11 3 189-196 May 2021 3.08
66 ระดับนานาชาติ Expanding the allergen repertoire of salmon and catfish Thimo Ruethers, Aya C. Taki, Shaymaviswanathan Karnaneedi, Shuai Nie, Tanja Kalic, Danyi Dai, Sakda Daduang, Michael G. Leeming, Nicholas A. Williamson, Heimo Breiteneder, Sam S. Mehr, Sandip D. Kamath, Dianne Elizabeth Campbell, Andreas Ludwig Lopata Sakda Daduang
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology No Quartile Data fish allergy diagnosisPangasianodon hypophthalmusSalmo salartriosephosphate isomerasetropomyosin 76 15 1443-1453 isi,scopus May 2021 3.061
67 ระดับนานาชาติ Biotransformation of Benzoate to 2,4,6-Trihydroxybenzophenone by Engineered Escherichia coli Anwatchakij Klamrak, Jaran Nabnueangsap, Natsajee Nualkaew Natsajee Nualkaew
Molecules No Quartile Data Escherichia coli; biotransformation; sodium benzoate; benzoate-CoA ligase; benzophenonesynthase; 2,4,6-trihydroxybenzophenone; structural annotation 26 9 2779 May 2021 3.267
68 ระดับนานาชาติ Mass spectrometry guided isolation of chlorinated aromatic glycosides from the tubers of Hypoxis aurea Tripetch Kanchanapoom, N. Chimnoi, J. Maliwong, P. Sahakitpichan, S. Ruchirawat Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters No Quartile Data 44 14-22 scopus May 2021 0.197
69 ระดับนานาชาติ A plant‐derived TRPV3 inhibitor suppresses pain and itch Yalan Han, Anna Luo, Peter Muiruri Kamau, Pitchayakarn Takomthong, Jingmei Hu, Chantana Boonyarat, Lei Luo, Ren Lai Chantana Boonyarat
British Journal of Pharmacology Q1 202 citrusinine-II, Inhibition, Itch, Pain, TRPV3 178 7 1669-1683 isi,scopus Apr 2021 7.73
70 ระดับนานาชาติ Aromatic glycosides from Eulophia andamanensis Jedsada Maliwong, Nitirat Chimnoi, Wassapol Thamniyom, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Eulophia andamanensis
Orchidaceae
Aromatic glucoside
Glucosyloxybenzyl derivatives Eulophiosides A-B
42 2 24-26 Apr 2021 1.459
71 ระดับนานาชาติ Quaternary polymethacrylate−magnesium aluminum silicate film formers: Stability studies for tablet coatings Thitiphorn Rongthong, Thaned Pongjanyakul Thaned Pongjanyakul
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 Quaternary polymethacrylate
Magnesium aluminum silicate
Stability
Film former
Tablet coating
Drug release
62 2 102389 Apr 2021 2.734
72 ระดับนานาชาติ Bergenin Attenuates Sodium Selenite-Induced Hepatotoxicity via Improvement of Hepatic Oxidant-Antioxidant Balance in HepG2 Cells and ICR Mice Yollada Sriset, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Journal of Biologically Active Products from Nature No Quartile Data Antioxidant enzymes, Bergenin, Glutathione stores, Lipid peroxidation, Reactive oxygen species 11 2 97-115 scopus Apr 2021 0.191
73 ระดับชาติ Determination of Quality of Bottled Drinking Water Distributed in Vientiane Province Lao People s Democratic Republic Johnny Syhalath, Supawadee Daodee, Tipaporn Kanjanarach Supawadee Daodee
Tipaporn Kanjanarach
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data quality of drinking water, bottled drinking water, Vientiane, Lao People's Democratic Republic, consumer 13 2 388-399 tci Apr 2021
74 ระดับนานาชาติ Characteristic Evaluation of Gel Formulation Containing Niosomes of Melatonin or Its Derivative and Mucoadhesive Properties Using ATR-FTIR Spectroscopy Prangtip Uthaiwat, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking, Jureerut Daduang, Chatchanok Nukulkit, Sirinart Chio-Srichan, Patcharee Boonsiri, Suthasinee Thapphasaraphong Aroonsri Priprem
Ploenthip Puthongking
Suthasinee Thapphasaraphong
Polymer No Quartile Data gel base effect; mucosa; ATR-FTIR spectroscopy; melatonin niosome gel 13 7 1-16 isi,scopus Apr 2021 3.426
75 ระดับนานาชาติ Candidone Inhibits Migration and Invasion, and Induces Apoptosis in HepG2 Cells Chantana Boonyarat, Kanlaya Sangchavee, Kusawadee Plekratoke, Chavi Yenjai, Prasert Reubroycharoen, Rawiwun Kaewamatawong, Pornthip Waiwut Chantana Boonyarat
Biological & pharmaceutical bulletin No Quartile Data cancer, Derris indica, candidone, apoptosis, migration, invasion 44 4 494-500 isi,scopus Apr 2021 1.962
76 ระดับนานาชาติ Improvement of stilbene production by mulberry Morus alba root culture via precursor feeding and co-elicitation Chadathorn Inyai, Gorawit Yusakul, Jukrapun Komaikul, Tharita Kitisripanya, Kittisak Likhitwitayawuid, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Bioprocess and Biosystems Engineering No Quartile Data 44 4 653-660 isi,scopus Apr 2021 2.419
77 ระดับชาติ To Study the Molecular Interaction between Acetylcholinesterase Enzymes and the Isolated Compounds from Clausena Harmandiana by Molecular Docking Technique Kingkaeo Sithon, Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking Ploenthip Puthongking
EAU Heritage Journal Science and Technology No Quartile Data molecular docking, hAChE, TcAChE, coumarins, carbazole alkaloids 15 1 62-74 tci Apr 2021 0.094
78 ระดับนานาชาติ Hesperidin, a novel candidate for the successful treatment of high fat diet plus ethanol-induced fatty liver disease in mice Nadta Sukkasem, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Journal of Physiology and Pharmacology No Quartile Data hesperidin, myricetin, high fat diet, ethanol-induced fatty liver disease,
flavonoids, target therapy, metabolic gene,
inflammatory gene, antioxidative gene
17 2 1-8 scopus Apr 2021 3.011
79 ระดับนานาชาติ Inhibitory effect of leaf, bark and twig of dipterocarpus alatus on the inflammation mediators, nitric oxide, pge2, il-1? and tnf-? in macrophage raw 264.7 C. Yongram, S. Thapphasaraphong, P. Mahakunakorn, B. Sungthong, R. Anorach, C. Phiphatwatcharaded, S. Katekaew, P. Puthongking Tropical Journal of Natural Product Research No Quartile Data 5 2 299-303 scopus Mar 2021 #N/A
80 ระดับนานาชาติ Efficacy of Yeast Cell Walls in Counteracting Adverse Fumonisin B1 Effects in In-vitro Rumen Fermentation C. Yeanpet, C. Thamrongyoswittayakul, C. Wachirapakorn, P. Songsermsakul Suranaree Journal of Science and Technology No Quartile Data 28 1 1-9 scopus Mar 2021 #N/A
81 ระดับนานาชาติ Comparative study of callus culture and leaves of Thunbergia laurifolia for their bioactive constituents and the activation of AMPK and GLUT-dependent glucose uptake on rat skeletal muscle (L6) cells R. Choonong, J. Jabsanthia, V. Waewaram, K. Panjanghan, W. Putalun Journal of Food Processing and Preservation No Quartile Data - scopus Mar 2021 0.500
82 ระดับชาติ Knowledge of Preventive Measures of Microbial Contamination and Quality of Drinking Water in Sealed Containers of Manufacturers in Mueang District, Chaiyaphum Province Chalee Phumtan, Kornkaew Chanthapasa Kornkaew Chanthapasa
Thai Pharmaceutical and Health Science Journal No Quartile Data drinking water in sealed containers, microbial contamination, knowledge of preventive measures of microbial contamination, quality of drinking water, manufacturers 16 1 56-62 tci Jan - Mar 2021 0.022
83 ระดับนานาชาติ Efficacy of Yeast Cell Walls in Counteracting Adverse Fumonisin B1 Effects in In-vitro Rumen Fermentation Chittraporn Yeanpet, Chaiyapas Thamrongyoswittayakul, Chalong Wachirapakorn, Piyada Songsermsakul Piyada Songsermsakul
Suranaree Journal of Science and Technology No Quartile Data fermentation; fibrolytic bacteria; Fumonisin B1; mycotoxin; Yeast cell wall 28 1 1-9 isi,scopus Jan - Mar 2021 .35
84 ระดับนานาชาติ Plant-made antibody against miroestrol: a new platform for expression of full-length immunoglobulin G against small-molecule targets in immunoassays Kaewta Rattanapisit, Tharita Kitisripanya, Atthaphon Konyanee, Worapol Sae-Foo, Apisit Burapapiruin, Waraporn Putalun, Seiichi Sakamoto, Waranyoo Phoolcharoen, Gorawit Yusakul Waraporn Putalun
Plant Cell Reports Q1 102 Plant-made antibody · Monoclonal antibody · Immunoassay · Miroestrol · ELISA 40 3 1-11 isi,scopus Mar 2021 3.825
85 ระดับนานาชาติ Solid dispersion improves release of curcumin from nanoparticles: Potential benefit for intestinal absorption Somchai Pinlaor, Chanakan Jantawong, Kitti Intuyod, Thirawat Sirijindalert, Porntip Pinlaor, Chawalit Pairojkul, Lakhanawan Charoensuk, Chutima Sitthirach, Kulthida Vaeteewoottacharn, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Ploenthip Puthongking
Aroonsri Priprem
Materials Today Communications Q2 18 CholangiocarcinomaCurcuminCytotoxicityGumsPolymeric nanoparticleSolid dispersion 26 1 1-9 scopus Mar 2021 1.97
86 ระดับชาติ Cannabis Policy: A Comparative Analysis of Thailand, United States, Canada, German and Israel Weeraya Taupachit, Nusaraporn Kessomboon Nusaraporn Kessomboon
Thai Journal of Pharmcy Practice No Quartile Data cannabis policy, cannabis, cannabis for medical use 13 1 4-16 Jan - Mar 2021 0.186
87 ระดับชาติ Risk Management with Failure Mode and Effects Analysis of Vaccine Cold Chain in Sanom District, Surin Province Panvipa Lapjitra, Nusaraporn Kessomboon Nusaraporn Kessomboon
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data vaccine cold chain, risk management, public health pharmacy 13 1 52-65 tci Jan - Mar 2021 0.186
88 ระดับชาติ Activity-based Costing of Shared Decision-Making from Complicated Schizophrenic Patients in Psychiatric Pharmaceutical Care Charkkrit Hongthong, Nusaraporn Kessomboon Nusaraporn Kessomboon
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data cost analysis, activity-based costing, shared decision making, pharmaceutical care 13 1 66-73 tci Jan - Mar 2021 0.186
89 ระดับชาติ Self-administration of Medications Received from the Hospital among Diabetic Patients: A Case Study of One Sub-district in Namphong District, Khon Kaen Aree Pimdee, Viboon Wattananamkul Viboon Wattananamkul
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data self-medication, decision-making, diabetic patients, medicines from hospital 13 1 88-111 tci Jan - Mar 2021 0.186
90 ระดับชาติ Uses of Traditional Chinese Medicines and Western Medicines in Type 2 Diabetes: Chinese Physicians Prescribing Preferences and Patterns Ying Hu, Kornkaew Chanthapasa, Areewan Cheawchanwattana, Jian Su Kornkaew Chanthapasa
Areewan Cheawchanwattana
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data prescribing pattern, attitudes, traditional Chinese medicines, western medicines, type 2diabetes 13 1 154-164 tci Jan - Mar 2021 0.186
91 ระดับชาติ Costs of Admission to Kumphawapi Hospital in Patients with Pneumonia Kitlada Kittayakhom, Thananan Rattanachotphanit, Supon Limwattananon Supon Limwattananon
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data pneumonia, hospitalization costs, inpatients, antibiotic use 13 1 189-201 tci Jan - Mar 2021 0.186
92 ระดับชาติ Determination of Phenolic Compounds, Proteins and Antioxidant activity in Rice Water Fraction Extracted from Phayaleumkang Glutinous Rice Paweena Sanwiriyamongkol, Pathomthat Srisuk Pathomthat Srisuk
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data Phayalumkang glutinous rice, Phenolic compound, Protein, Antioxidant, Stability 17 1 68-79 tci Jan - Mar 2021 0.098
93 ระดับชาติ Effect of phenol red on cell cultures Nathaphon Kuncharoenwirat, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data phenol red, cell culture, estrogenic effect, cell proliferation, in vitro model 17 1 13-23 tci Jan - Mar 2021 0.098
94 ระดับนานาชาติ Can a multidisciplinary approach slow renal progression in CKD patients? Ampornpan Theeranut, Nonglak Methakanjanasak, Patama Surit, Chuntho Srina, Dhavee Siriwong, Doungjai Adisaksudsa, Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth Sunee Lertsinudom
International Journal of Medical Sciences Q2 55 18 9 1975-1979 Mar 2021
95 ระดับนานาชาติ Semi-Synthesis of Small Molecules of Aminocarbazoles: Tumor Growth Inhibition and Potential Impact on p53 Solida Long, Joana B. Loureiro, Carla Carvalho, Luís Gales, Lucília Saraiva, Madalena M. M. Pinto, Ploenthip Puthongking, Emília Sousa Ploenthip Puthongking
Molecules Q4 4 aminocarbazoles; heptaphylline; alkaloids; tumor; p53; mutant 26 6 1-15 Mar 2021 3.267
96 ระดับนานาชาติ LED and methyl jasmonate enhance a strong antioxidant compound,verbascoside, production in Clerodendrum indicumand Acanthus ebracteatus Panitch Boonsnongcheep, Piriyakorn Pichetpongtorn, Phimphut Juntosuth, Tanwarat Yowsong, Pavinee Vansanit, Srisomporn Preeprame, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun Srisomporn Preeprame
Tripetch Kanchanapoom
Waraporn Putalun
Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology Q2 26 Plant tissue culture LEDs Phenylethanoid Elicitation Secondary metabolites Antioxidant 30 1 1-9 Mar 2021 0.773
97 ระดับนานาชาติ Total Phenolic, Total Flavonoid, Total Condensed Tannin Contents and Antimicrobial Activity Against Diarrheal Bacteria of the Bark and Fruit of Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness Kiettipum Phontree, Tanit Padumanonda Kiettipum Phontree
Tanit Padumanonda
Science and Technology Asia Q4 2 Diarrhea and dysentery, Terminalia nigrovenulosa, Thai astringent herbs 26 1 162-169 scopus Jan - Mar 2021 0.12
98 ระดับนานาชาติ Hepatoprotective Activity of Bergenin against Xenobiotics-Induced Oxidative Stress in Human Hepatoma (HepG2) Cells Yollada Sriset, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Q3 9 Antioxidant biomarkers, Cellular injury biomarkers, Ethanol, Glutathione, Tert-butyl hydroperoxide 20 1 1-17 Jan - Mar 2021 0.25
99 ระดับนานาชาติ Effects of a national policy advocating rational drug use on decreases in outpatient antibiotic prescribing rates in Thailand Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Supon Limwattananon Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
Pharmacy Practice Q1 22 Anti-Bacterial Agents, Outpatients, Hospitals, Inappropriate Prescribing, Drug Resistance, Bacterial, Public Health, Policy, Diffusion of Innovation, Change Management, Interrupted Time Series Analysis, Thailand 19 1 2201 scopus Jan - Mar 2021 1.490
100 ระดับนานาชาติ Efficacy and safety of pharmacological cachexia interventions: systematic review and network meta-analysis Manit Saeteaw, Phitjira Sanguanboonyaphong, Jukapun Yoodee, Kaitlyn Craft, Ratree Sawangjit, Nuttapong Ngamphaiboon, Prapimporn Shantavasinkul, Suphat Subongkot, Nathorn Chaiyakunapruk Suphat Subongkot
BMJ Supportive and Palliative Care Q1 27 11 1 75-85 scopus Mar 2021 2.681
101 ระดับนานาชาติ De novo Design and Synthesis of Potent Antimicrobial Peptide and Mode of Action Nualyai Yaraksa, Sakda Daduang Sakda Daduang
CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE No Quartile Data KL12, antimicrobial peptides, designed peptides, peptides synthesis, mode of action 48 2 444-459 isi,scopus Mar 2021 0.325
102 ระดับชาติ 45 Pharmacists Opinions on the Selection, Procurement, Storage, and Distribution of Narcotic Drugs in Schedule II at Public Hospitals in a Province Duangporn Lapjit, Supatra Chadbunchachai Supatra Chadbunchachai
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data narcotics in schedule 2, drug selection, drug procurement, drug storage 13 1 44-51 tci Jan - Mar 2021 0.186
103 ระดับนานาชาติ Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Nirachra Tawinkan, Ampornpan Theeranut, Bungorn Sripanidkulchai, Sineenard Pranboon Sunee Lertsinudom
Jringjai Areemit
Bungorn Sripanidkulchai
Journal of Traditional and complementary Medicine Q1 28 Continuous abstinence rate
Point abstinence rate
Treatment
Outcomes
Herbs
11 2 90-94 scopus Mar 2021 2.108
104 ระดับนานาชาติ Patients Experiences and Perspectives of Receiving Written Medicine Information About Medicines: A Qualitative Study Kamonphat Wongtaweepkij, Sarah Corlett, Janet Krska, Juraporn Pongwecharak, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
Patient Preference and Adherence No Quartile Data patient information leaflets, patients experience, needs, perceptions, qualitative research 15 1 569-580 scopus Mar 2021 1.491
105 ระดับนานาชาติ Efficacy of generic atorvastatin in a real-world setting Panisa Manasirisuk, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom, Kutcharin Phunikhom, Bundit Sawunyavisuth, Kittisak Sawanyawisuth Sunee Lertsinudom
Clinical Pharmacology: Advances and Applications No Quartile Data low-density lipoprotein cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, HMG CoA reductase inhibitors 13 1 45-51 isi,scopus Mar 2021 2.054
106 ระดับนานาชาติ Tannic Acid-Stabilized Silver Nanoparticles Used in Biomedical Application as an Effective Antimelioidosis and Prolonged Efflux Pump Inhibitor against Melioidosis Causative Pathogen Oranee Srichaiyapol, Saengrawee Thammawithan, Pawinee Siritongsuk, Sawinee Nasompag, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sirinan Kulchat, Rina Patramanon Sakda Daduang
Molecules No Quartile Data biofilm inhibitionbiomedical applicationefflux pump inhibitionmechanismmelioidosisresistance inductionsilver nanoparticles 26 4 1-20 isi,scopus Feb 2021 3.267
107 ระดับนานาชาติ Monoterpene alkaloid glycosides from the leaves of Nauclea orientalis Tripetch Kanchanapoom, Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Chaleaw Petchthong, Wassapol Thamniyom, Phonchanok Nangkoed, Somsak Ruchirawata Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Nauclea orientalis
Rubiaceae
Monoterpene alkaloid
Indole alkaloid
Kanluaengosides A-D
41 1 83-87 scopus Feb 2021 1.459
108 ระดับนานาชาติ Effect of styrene oxide and diethyl maleate on expression of cytochrome P450 family 1 and glutathione store in mouse liver Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Tropical Journal of Pharmaceutical Research No Quartile Data GSH, Carcinogenesis, Diethyl maleate, N-acetylcysteine, Cytochrome P450 family 1,
Hepatotoxicity
20 2 231-237 isi,scopus Feb 2021
109 ระดับนานาชาติ Risk screening and educating of pharmacy network in Khon Kaen as a part of stroke fast track service Sunee Lertsinudom, Supinya Tuntapakul, A. Teranuch, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Supinya Tuntapakul
Journal of the Medical Association of Thailand Q4 45 104 2 S59-S63 scopus Feb 2021 0.469
110 ระดับนานาชาติ In vitro antioxidant potential of Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg stem extract and its active constituent bergenin Yollada Sriset, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Mallotus repandus, bergenin, antioxidant activity 43 1 24-30 Jan - Feb 2021 0.47
111 ระดับนานาชาติ Inhibitory Effect of Leaf, Bark and Twig of Dipterocarpus alatus on the Inflammation Mediators, Nitric Oxide, PGE2, IL-1β and TNF-α in Macrophage RAW 264.7 Chawalit Yongram, Suthasinee Thapphasaraphong, Pramote Mahakunakorn, Bunleu Sungthong, Rutchayaporn Anorach, Chawapon Phiphatwatcharaded, Somporn Katekaew, Ploenthip Puthongking Suthasinee Thapphasaraphong
Pramote Mahakunakorn
Ploenthip Puthongking
Tropical Journal of Natural Product Research Q3 2 Dipterocarpaceae, ELISA, Cytokines, Nitric oxide, Prostaglandin E2. 5 2 299-303 scopus Feb 2021 0.562
112 ระดับนานาชาติ Multifunctional biological properties and phytochemical constituents of Mangifera indica L. seed kernel extract for preventing skin aging W. Poomanee, Watcharee Khunkitti, W. Chaiyana, N. Intasai, W.-C. Lin, S.-C. Lue, P. Leelapornpisid Watcharee Khunkitti
Toxicological Research Q2 26 - scopus Feb 2021 #N/A
113 ระดับนานาชาติ Drug use review of intravenous levetiracetam in patients with epilepsy, tertiary care hospital S. Phenpinan, Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Journal of the Medical Association of Thailand Q4 45 104 2 S81-S87 scopus Feb 2021 0.469
114 ระดับนานาชาติ Anti-metastatic Effects of Cationic KT2 Peptide (a Lysine/Tryptophan-rich Peptide) on Human Melanoma A375.S2 Cells Pornsuda Maraming, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Shu-Fen Peng Peng, Sakda Daduang, Prapenpuksiri Rungsa, Ratree Tavichakorntrakool, Jing-Gung Chung, Jureerut Daduang Sakda Daduang
in vivo Q2 57 KT2 peptide, human melanoma A375.S2, anti-invasion anti-migration 35 1 215-227 isi,scopus Jan - Feb 2021 1.541
115 ระดับชาติ International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations? Chutima Akaleephan, Chalermsak Kittitrakul, Nusaraporn Kessomboon, Kannikar Kijtiwatchakul, Achara Eksaengsri, Jiraporn Limpananont Nusaraporn Kessomboon
Journal of Health Sciences No Quartile Data international trade agreement; implication; impact; medicine; expenditure; compulsory license; government use of license; voluntary license 29 Special Issue 1 153-166 Jan - Feb 2021 0.158
116 ระดับชาติ The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (UHC) on the Performances of Drug System Rungpetch Sakulbumrungsil, Nusaraporn Kessomboon, Inthira Kanchanapiboo, Taweesuk Manomayitthikan, Thanisa Thathong, Chanthawat Patikorn, Tanatape Vanichayakorn, Khunjira Udomaksorn Nusaraporn Kessomboon
Journal of Health Sciences No Quartile Data finance system; drug system; drug financing system; drug benefit package 29 Sp 1-13 Jan - Feb 2021 0.158
117 ระดับนานาชาติ Complete Cocrystal Formation during Resonant Acoustic Wet Granulation: Effect of Granulation Liquids Ryoma Tanaka, Supisara Osotprasit, Jomjai Peerapattana, Kazuhide Ashizawa, Yusuke Hattori, Makoto Otsuka Jomjai Peerapattana
PHARMACEUTICS Q2 56 13 1 - isi Jan 2021 0.197
118 ระดับนานาชาติ THERAPEUTIC DOSAGE RANGES AND CHRONIC ADVERSE EFFECTS OF TACROLIMUS IN THAI KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS Suthida Boonsom, Suda Vannaprasaht, Yupaporn Preechagoon Yupaporn Preechagoon
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Therapeutic dosage ranges, Chronic adverse effects, Tacrolimus, Kidney transplant patients 13 Special Issue 1 13-16 scopus Jan 2021 0.203
119 ระดับนานาชาติ Bergenin Improves Antioxidative System in Tert-butyl Hydroperoxide-Induced Oxidative Stress in Mice Yollada Sriset, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Tropical Journal of Natural Product Research Q3 2 Antioxidant enzymes, Bergenin, Glutathione homeostasis, Lipid peroxidation, Tert-butyl hydroperoxide 5 1 105-112 scopus Jan 2021 0.562
120 ระดับนานาชาติ Comparative Effectiveness of Thai Herbal Formula (Thor-Ra-Nee-San-Tha-Kat) Versus Naproxen for Chronic Myofascial Pain: A Pilot Randomized-Controlled Trial Ratana Vichiansiri, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Amonwat Thankham, Tanit Padumanonda Tanit Padumanonda
Journal of Alternative and Complementary Medicine Q1 87 https://www.liebertpub.com/toc/acm/27/1 27 1 73-79 isi,scopus Jan 2021 2.256
121 ระดับนานาชาติ Films Fabricated with Native and Ball-Milled Modified Glutinous Rice Starch: Physicochemical and Mucoadhesive Properties May Thu Soe, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Thaned Pongjanyakul
Napaphak Jaipakdee
STARCH-STARKE No Quartile Data ball milling starch; glutinous rice starches; mucoadhesive film formers; physically modified starches; waxy starches 73 1-2 2000012 isi,scopus Jan 2021 2.226
122 ระดับนานาชาติ Competitive immunochromatographic test strips for the rapid semi-quantitative analysis of the biologically active bitter glycoside, amarogentin Poomraphie Nuntawong, Kotchaporn Lohseethong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto, Satoshi Satoshi, . ., . ., . ., . ., . ., . ., . . Waraporn Putalun
Journal of Immunoassay and Immunochemistry Q3 25 marogentin (AG)colloidal gold nanoparticleimmunochromatographic test stripmonoclonal antibodysecoiridoid glycosides 42 1 48-61 scopus Jan 2021 0.70
123 ระดับนานาชาติ Topical Melatonin Niosome Gel for the Treatment of 5-FU-Induced Oral Mucositis in Mice Prangtip Uthaiwat, Jureerut Daduang, Aroonsri Priprem, Chatri Settasatian, Sirinart Chio-Srichan, Yao-Chang Lee, Pramote Mahakunakorn, Patcharee Boonsiri Aroonsri Priprem
Pramote Mahakunakorn
Current Drug Delivery Q2 58 Niosomes, Melatonin, 5-Fluorouracil, Mucositis, Anti-inflammation, Antioxidant, Malondialdehyde (MDA). 18 1 1-13 Jan 2021 1.440
124 ระดับนานาชาติ Rapid magnetic particles-based enzyme immunoassay for the quality control of Glycyrrhiza spp. based on glycyrrhizin content Kei Minami, Gorawit Yusakul, Shunsuke Fujii, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Fitoterapia Q4 3 Glycyrrhiza spp.
Glycyrrhizin
Magnetic particles-based enzyme immunoassay
Monoclonal antibody
Quality control
148 1 104794 scopus Jan 2021 2.63
125 ระดับนานาชาติ Quantification of methylisomiroestrol, a phytoestrogen of Pueraria candollei, by enzyme-linked immunosorbent assay in comparison with high-performance liquid chromatography Wipawee Juengsanguanpornsuk, Gorawit Yusakul, Tharita Kitisripanya, Supaluk Krittanai, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis No Quartile Data Pueraria candollei
Methylisomiroestrol
Monoclonal antibody
ELISA
HPLC
192 1 113674 scopus Jan 2021 3.209
126 ระดับนานาชาติ Ethanolic Garcinia mangostana extract and α-mangostin improve dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis via the suppression of inflammatory and oxidative responses in ICR mice Nitima Tatiya-hiradee, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Journal of Ethnopharmacology Q1 181 Mangosteen
Bowel disease
Inflammation
DSS
Myeloperoxidase
265 2 113384 Jan 2021
127 ระดับชาติ Transition from Parenteral to Oral Antimicrobial Therapy for Bacterial Pneumonia at Srinagarind Hospital Ratchadaporn Soontornpas, Piroon Mootsikapun, Cheardchai Soontornpas Cheardchai Soontornpas
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data Anitmicrobia transition, Bacterial pneumonia 16 4 40-49 tci Oct - Dec 2020 0.098
128 ระดับนานาชาติ Microwave-assisted extraction of Dendrobium nobile Lindl. and its α-glucosidase inhibitory activity Chattarika Pengdee, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Dendrobium nobile, microwave-assisted extraction, Taguchi, α-glucosidase inhibitory activit 42 6 1304-1309 Nov - Dec 2020
129 ระดับชาติ Opinion of Healthcare Providers towards the Implementation of Ethical Criteria for Drug Promotion under the Rational Drug Use Program: Case Study of a Province in the Northeastern Region Supaksa Watphimai, Kornkaew Chanthapasa Kornkaew Chanthapasa
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data ethics, drug promotion, rational drug use
12 4 1011-1026 tci Oct - Dec 2020
130 ระดับชาติ Health-Related Quality of Life and Spiritual Well-Being of Patients with Type 2 Diabetesin Amphur Kantarawichai Maha Sarakham Province Chalalai Duangket, Areewan Cheawchanwattana Areewan Cheawchanwattana
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data quality of life, spiritual well-being, type 2 diabetes 12 4 1088-1098 tci Oct - Dec 2020
131 ระดับนานาชาติ Effects of restrictive reimbursement on the prescription of and expenditure on non-essential lipid-lowering drugs Chulaporn Limwattananon, Cheardchai Soontornpas, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Noppakun Thammatacharee Chulaporn Limwattananon
Cheardchai Soontornpas
Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 41 Restrictive reimbursement Prescription Expenditure Lipid-lowering drugs 16 12 1664-1669 isi,scopus Dec 2020 2.719
132 ระดับนานาชาติ In Silico ADME, Metabolism Prediction and Hydrolysis Study of Melatonin Derivatives P Panyatip, N Nunthaboot, P Puthongking P Puthongking
International Journal of Tryptophan Research Q1 19 13 - scopus Dec 2020 0.500
133 ระดับนานาชาติ Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailands pharmaceutical and health services P Suwannaprom, S Suttajit, S Eakanunkul, T Supapaan, N Kessomboon, K Udomaksorn, R Sakulbumrungsil N Kessomboon
Pharmacy Practice Q1 22 18 4 1-11 scopus Dec 2020 0.197
134 ระดับนานาชาติ APPLICATION OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY FOR ENDPOINT DETERMINATION OF BLENDING AND INFLUENCE OF LOADING ORDER Patteera Sodata, Jomjai Peerapattana Jomjai Peerapattana
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Near-infrared spectroscopy, Partial least square regression,Blenduniformity, Order of powder loading 12 6 191-197 Nov - Dec 2020 1.097
135 ระดับนานาชาติ BACE1 Inhibitor, Neuroprotective, and Neuritogenic Activities of Melatonin Derivatives Panyada Panyatip, Sarin Tadtong, Emília Sousa, Ploenthip Puthongking Ploenthip Puthongking
Scientia Pharmaceutica Q2 37 melatonin; Alzheimers disease; P19-derived neuron; neurite outgrowth; neuroprotection; molecular docking 88 4 1-13 Dec 2020 1.61
136 ระดับนานาชาติ In Silico ADME, Metabolism Prediction and Hydrolysis Study of Melatonin Derivatives Panyada Panyatip, Nadtanet Nunthaboot, Ploenthip Puthongking Ploenthip Puthongking
International Journal of Tryptophan Research Q1 19 Melatonin, N-amide derivative, metabolism, ADME, molecular dockin 2020 13 1-7 isi,scopus Dec 2020 2.122
137 ระดับชาติ Health Related Quality of Life of Chronic Disease Patients in a Community Hospital : A Case Study of Banphai Hospital, Khon Kaen Provinc Piyatida Chumsong, Areewan Cheawchanwattana Areewan Cheawchanwattana
Thai Journal of Pharmacy Practice No Quartile Data health related quality of life, patients with chronic disease, community hospital 12 4 1051-1064 tci Oct - Dec 2020
138 ระดับชาติ The Determination of Doxycycline Using Ferrous Sulfate Contained in Vitamin Tablets as Reagent Sudavone Phiphatphon, Wirat Ruengsitagoon Wirat Ruengsitagoon
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data Doxycycline, Spectrophotometric method, Vitamin, Ferrous sulphate 16 4 79-89 tci Oct - Dec 2020 0.098
139 ระดับนานาชาติ Population Pharmacokinetic Modeling of Vancomycin in Thai Patients With Heterogeneous and Unstable Renal Function Siriluk Jaisue, Cholatip Pongskul, David Z. D. Argenio, Pakawadee Sermsappassuk Siriluk Jaisue
Therapeutic Drug Monitoring Q2 91 vancomycin, population pharmacokinetics, Bayesian
estimation, unstable renal function, time-varying creatinine clearance
42 6 856-865 scopus Dec 2020 2.00
140 ระดับชาติ การทบทวนการใช้อิมมูโนโกลบูลินที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รัชฎาพร สุนทรภาส, สมศักดิ์ เทียมเก่า, เชิดชัย สุนทรภาส วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ No Quartile Data 15 4 1-16 tci Oct - Dec 2020 0
141 ระดับนานาชาติ The crystal structure of benzophenone synthase from Garcinia mangostana L. pericarps reveals the basis for substrate specificity and catalysis C Songsiriritthigul, N Nualkaew, J Ketudat-Cairns, C-J Chen N Nualkaew
Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications No Quartile Data 76 597-603 scopus Dec 2020 #N/A
142 ระดับนานาชาติ Supplementation of Kaempferia parviflora Extract Enhances Physical Fitness and Modulates Parameters of Heart Rate Variability in Adolescent Student-Athletes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Study Bungorn Sripanidkulchai, K Promthep, S Tuntiyasawasdikul, P Tabboon, R Areemit Bungorn Sripanidkulchai
S Tuntiyasawasdikul
Journal of Dietary Supplements Q2 24 - scopus Dec 2020 0.500
143 ระดับนานาชาติ Combined UV-C irradiation and precursor feeding enhances mulberroside A production in Morus alba L. cell suspension cultures Benyakan Pongkitwitoon, Kanut Simpan, Thanaporn Chobsri, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
ScienceAsia Q3 27 cell suspension culture, elicitor,Morus alba, mulberroside A, precurso 46 6 679-685 isi,scopus Dec 2020 0.425
144 ระดับนานาชาติ Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailands pharmaceutical and health services Puckwipa Suwannaprom, Siritree Suttajit, Suntara Eakanunkul, Teeraporn Supapaan, Nusaraporn Kessomboon, Khunjira Udomaksorn, Rungpetch Sakulbumrungsil Nusaraporn Kessomboon
Pharmacy Practice No Quartile Data Education, Pharmacy; Curriculum; Academic Success; Pharmaceutical Services; Pharmacy; Pharmacies; Pharmacists; Evidence-Based
Pharmacy Practice; Workforce; Health Services Accessibility; Qualitative Research; Thailand
18 4 2141-2158 isi,scopus Oct - Dec 2020 0.608
145 ระดับนานาชาติ The crystal structure of benzophenone synthase from Garcinia mangostana L. pericarps reveals the basis for substrate specificity and catalysis Chomphunuch Songsiriritthigul, Natsajee Nualkaew, Cairns Ketudat, James Ketudat-Cairns, Chun Jung Chen Natsajee Nualkaew
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS No Quartile Data Keywords:benzophenone synthase; Garcinia mangostana L.; 2,4,6-trihydroxybenzophenone; polyketide synthases; cyclization reaction 76 12 597-603 isi,scopus Dec 2020 0.968
146 ระดับชาติ Situations of implementation of pharmaceutical cost containment policies in Phimai hospital, Nakhon Ratchasima province Juraiwan Lekkanok, Viboon Wattananamkul Viboon Wattananamkul
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน No Quartile Data control cost containment medicines, CIPP Model, Pharmacy and Therapeutics Committee 16 4 24-39 tci Oct - Dec 2020 0.098
147 ระดับนานาชาติ Antidiabetic activity of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in streptozotocin-induced diabetic rats Bungorn Sripanidkulchai, Somsuda Somintara, Choowadee Pariwatthanakun, Kittisak Sawanyawisuth, Vijittra Leardkamolkarn Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Dendrobium nobile, microwave-assisted extraction, Taguchi, α-glucosidase inhibitory activity 42 6 1239-1247 scopus Nov - Dec 2020
148 ระดับนานาชาติ In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on pharmacokinetics of acetaminophen Catheleeya Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Drug and Chemical Toxicology Q3 42 acetamino phenherbal-drug interaction Kaempferia parviflora pharmacokinetics toxicity 43 6 602-608 isi,scopus Nov 2020
149 ระดับนานาชาติ Anticancer activity of lindernia crustacea (L.) f. muell. var. crustacean on human hct116 colon cancer cell via cellular lipid and ?-sheet protein accumulation S Barusrux, N Weerapreeyakul, PP Phiboonchaiyanan, M Khamphio, W Tanthanuch, K Thummanu N Weerapreeyakul
Walailak Journal of Science and Technology Q3 13 17 11 1211-1220 scopus Nov 2020
150 ระดับนานาชาติ Effect of grape seed extract on skin fibroblasts exposed to UVA light and its photostability in sunscreen formulation Liudmila Yarovaya, N Waranuch, W Wisuitiprot, Watcharee Khunkitti Liudmila Yarovaya
Watcharee Khunkitti
Journal of Cosmetic Dermatology Q2 39 - isi,scopus Nov 2020
151 ระดับนานาชาติ Protective effects of purple waxy corn on aflatoxin B1-induced oxidative stress and micronucleus in HepG2 cells T Singto, Wichittra Tassaneeyakul, Supatra Porasuphatana Supatra Porasuphatana
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences Q3 54 82 3 506-513 scopus Nov 2020
152 ระดับนานาชาติ Niosomes encapsulated anthocyanins complex loaded in a topical oral gel S Limsitthichaikoon, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang Aroonsri Priprem
Key Engineering Materials Q3 50 859 KEM 232-238 scopus Nov 2020
153 ระดับนานาชาติ Oxidative stress exacerbates dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in ICR mice Nitima Tatiya-aphiradee, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Biologia Q1 74 CatalaseDextran sulfate sodiumDisease activity indexOutbred mouse strainSuperoxide dismutaseUlcerative colitis 75 11 2063-2071 isi,scopus Nov 2020 0.811
154 ระดับนานาชาติ Kwakhurin-magnetic particles conjugates enable fast enzyme immunoassay for the detection of kwakhurin in Pueraria candollei Ryota Eto, Poomraphie Nuntawong, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Shunsuke Fujii, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis Q1 67 food safetyKwakhurinmagnetic particles-based enzyme immunoassaymonoclonal antibodyPueraria candollei 31 6 930-936 isi,scopus Nov 2020 2.772
155 ระดับนานาชาติ Awareness, Intention to Act and Action in the Exercising of Patients Rights: A Case Study of Patients in Khmer Soviet Friendship Hospital, Phnom Penh, Cambodia Borey Ban, Tipaporn Kanjanarach, Sutin Chanaboon Tipaporn Kanjanarach
Risk Management and Healthcare Policy Q1 19 patients rights, human rights, equality, confidentiality, privacy, health care services 2020 13 2365-2370 scopus Nov 2020 2.429
156 ระดับนานาชาติ Hesperidin and myricetin attenuated non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in HepG2 cells N Sukkasem, W Chatuphonprasert, K Jarukamjorn K Jarukamjorn
Tropical Journal of Natural Product Research Q3 2 4 10 739-747 scopus Nov 2020
157 ระดับนานาชาติ Improvement of stilbene production by mulberry Morus alba root culture via precursor feeding and co-elicitation C Inyai, G Yusakul, J Komaikul, T Kitisripanya, K Likhitwitayawuid, B Sritularak, W Putalun W Putalun
Bioprocess and Biosystems Engineering Q2 64 - isi,scopus Nov 2020 2.139
158 ระดับนานาชาติ Self-administration of medications for chronic diseases and drug-related hospital admissions in elderly patients at a Thai hospital J Ratanadadas, T Rattanachotphanit, C Limwattananon C Limwattananon
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 - isi,scopus Nov 2020
159 ระดับนานาชาติ Bergenin Exhibits Hepatoprotective Activity Against Ethanol-Induced Oxidative Stress in ICR Mice Yollada Sriset, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Current Topics in Nutraceutical Research Q3 18 18 4 297-302 isi,scopus Nov 2020 0.157
160 ระดับนานาชาติ Application of near infrared spectroscopy with chemometrics for qualitative and quantitative dental caries assessment Patteera Sodata, Jomjai Peerapattana Jomjai Peerapattana
Vibrational Spectroscopy Q3 74 Near infrared spectroscopy
Principal component analysis
Partial least square regression
Dental caries
111 2020 103170 scopus Nov 2020 1.917
161 ระดับนานาชาติ Partial proteomic analysis of brown widow spider (Latrodectus geometricus) venom to determine the biological activities Pornsawan Khamtorn, Prapenpuksiri Rungsa, Nisachon Jangpromma, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Thanee Tessiri, Sakda Daduang Sakda Daduang
Toxicon: X - 2 Antibacterial activityHyaluronidaseLatrodectus geometricusToxicityVenomWidow spider 2020 8 1-8 scopus Nov 2020
162 ระดับนานาชาติ Expanding the allergen repertoire of salmon and catfish Thimo Ruethers, Aya C. Taki, Shaymaviswanathan Karnaneedi, Shuai Nie, Tanja Kalic, Danyi Dai, Sakda Daduang, Michael G. Leeming, Nicholas A. Williamson, Heimo Breiteneder, Sam S. Mehr, Sandip D. Kamath, Dianne Elizabeth Campbell, Andreas Ludwig Lopata Sakda Daduang
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology Q1 163 fish allergy diagnosisPangasianodon hypophthalmusSalmo salartriosephosphate isomerasetropomyosin 2020 0 1-11 isi,scopus Nov 2020 8.706
163 ระดับนานาชาติ Effect of Harvest Age on Total Phenolic, Total Anthocyanin Content, Bioactive Antioxidant Capacity and Antiproliferation of Black and White Glutinous Rice Sprouts Visessakseth So, Piman Pocasap, Khaetthareeya Sutthanut, Benjabhorn Sethabouppha, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Natthida Weerapreeyakul Khaetthareeya Sutthanut
Natthida Weerapreeyakul
Applied Sciences Q2 19 cancer; antioxidants; antiproliferative activity; black glutinous rice; white glutinous rice; reactive oxygen species 10 20 1-18 Oct 2020 2.474
164 ระดับนานาชาติ The study of medication understanding and medication adherence in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Areewan Cheawchanwattana, Su Jian Kornkaew Chanthapasa
Areewan Cheawchanwattana
Journal of the Medical Association of Thailand Q4 45 Medication adherenceMedication understandingType 2 diabetes 103 10 1004-1010 scopus Oct 2020 0.16
165 ระดับชาติ Attitudes towards the Use of Auxiliary Labels among Outpatients in a Community Hospital and 4 Health Promoting Hospitals Suyapat Konchoho, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
ศรีนครินทร์เวชสาร No Quartile Data attitudes; auxiliary labels; drug labels; outpatients 35 5 609-616 tci Oct 2020 0.098
166 ระดับนานาชาติ A green and effective method using oils to remove chlorophyll from Chromolaena odorata(L.)R.M.King & H.Rob Suppalak Phaisan, Gorawit Yusakul, Attapon Sakdamas, Nattapon Taluengjit, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Chromolaena odorata, chlorophyll removal, oil, antioxidant, flavonoids 42 5 1084-1090 Sep - Oct 2020 0.492
167 ระดับนานาชาติ The effect of green tea catechins on breast cancer resistance protein activity and intestinal efflux of aflatoxin B1 via breast cancer resistance protein in Caco‑2 cells Peeradon Tuntiteerawit, Kanokwan Jarukamjorn, Supatra Porasuphatana Kanokwan Jarukamjorn
Supatra Porasuphatana
Toxicological Research Q2 26 Mycotoxins · Transporter · Absorption · Polyphenols 36 4 293-300 isi,scopus Oct 2020 0.78
168 ระดับนานาชาติ Modified glutinous rice starch-chitosan composite films for buccal delivery of hydrophilic drug May ThuSoe, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Thaned Pongjanyakul
Napaphak Jaipakdee
Carbohydrate Polymers Q1 192 Physically modified starch Chitosan Buccal films Lidocaine hydrochloride Mucoadhesive films Thai glutinous rice starch 245 19 1-9 isi,scopus Oct 2020 6.044
169 ระดับนานาชาติ Financial risk protection of Thailandsuniversal health coverage: results fromseries of national household surveysbetween 1996 and 2015 Viroj Tangcharoensathien, Kanjana Tisayaticom, Rapeepong Suphanchaimat, Vuthiphan Vongmongkol, Shaheda Viriyathorn, Supon Limwattananon Supon Limwattananon
International Journal for Equity in Health Q1 50 Universal Health Coverage, Financial risk protection, catastrophic health spending, Healthimpoverishment, Thailand 19 163 1-12 Sep 2020 2.530
170 ระดับนานาชาติ Anti-inflammatory effect of photodynamic therapy using guaiazulene and red lasers on peripheral blood mononuclear cells Ampika Phutim-Mangkhalthon, Aroon Teerakapong, Patchraporn Tippayawat, P Noppawan Morales, Supawich Morkmued, Subin Puasiri, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang Aroonsri Priprem
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy Q2 43 Electron spin resonance spectrometerFluorescence probeGuaiazulenePGE2Photodynamic therapyRANTESSinglet oxygen 31 3 101747 isi,scopus Sep 2020
171 ระดับนานาชาติ Antibacterial Activity of Dipterocarpus alatus Twig Extract against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Sutthiwan Thammawat, Yollada Sriset, Ploenthip Puthongking, Bunleu Sungthong, Nadta Sukkasem, Nathaphon Kuncharoenwirat, Kanokwan Jarukamjorn Ploenthip Puthongking
Kanokwan Jarukamjorn
Tropical Journal of Natural Product Research Q3 2 Dipterocarpol, Resin tree, MRSA, MSSA, Antibacterial activity, Wound healing. 4 9 571-577 scopus Sep 2020 0.562
172 ระดับนานาชาติ Pueraria candollei var. mirifica-Induced CYP1A1 and CYP1A2 expression in human choriocarcinoma bewo cells Waranya Chatuphonprasert, Tharita Kitisripanya, Waraporn Putalun, Isabella Ellinger, Kanokwan Jarukamjorn Waraporn Putalun
Kanokwan Jarukamjorn
Pharmacognosy Magazine Q2 33 Cytochrome P450, ethoxyresorufin‑O‑deethylase, nuclear receptor, placenta, transporter 16 5 s506-s512 Sep 2020 1.31
173 ระดับนานาชาติ Honey as a Solvent for the Green Extraction, Analysis, and Bioconversion of Daidzin from Pueraria candollei var. mirifica Root Suppalak Phaisan, Gorawit Yusakul, Poomraphie Nuntawong, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun, Satoshi Morimoto, Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
PHARMACOGNOSY MAGAZINE Q2 33 16 71 524-530 isi Jul - Sep 2020 0.197
174 ระดับนานาชาติ The effect and cost of smoking cessation services provided by community pharmacists in Thailand: A descriptive study approach Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Ampornpan Theeranut, Piyameth Dilokthornsakul Sunee Lertsinudom
Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3 11 Cost, smoking cessation, community pharmacy, Thailand 44 3 205-209 scopus Sep 2020 0.15
175 ระดับนานาชาติ CHEMICAL CONSTITUENTS OF THE STEM BARK OF Bombax ceiba Jirapast Sichaem, Kewalin Inthanon, Nutthapol Funnimid, Kiettipum Phontree, Hoang-Vinh Truong Phan, Thi-Minh Dinh Tran, Nakorn Niamnont, Kittiwat Srikittiwanna, Suttira Sedlak, Thuc Huy Duong Kiettipum Phontree
CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS Q3 37 ROOTS 56 5 909-911 isi,scopus Sep 2020 0.653
176 ระดับนานาชาติ Anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-estrogenic effects of mushroom Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) Trappe, S. Lumyong, P. Lumyong, Sanmee & Zhu L. Yang extract Niramai Fangkrathok, Jintana Junlatat, Bungorn Sripanidkulchai, Orapun Jaisamut Orapun Jaisamut Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Mycoamaranthus cambodgensis, anti-oxidative activity, anti-estrogenic activity, anti-inflammatory activity 42 4 865-872 isi,scopus Jul - Aug 2020 0.20
177 ระดับนานาชาติ Effect of combined extracts of aged garlic, ginger, and chili peppers on cognitive performance and brain antioxidant markers in A?-induced rats Wanassanun Pannangrong, JU Welbat, A Chaichun, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Experimental animals Q2 40 69 3 269-278 scopus Aug 2020
178 ระดับนานาชาติ Antitumor Efficacy of the Herbal Recipe Benja Amarit against Highly Invasive Cholangiocarcinoma by Inducing Apoptosis both In Vitro and In Vivo R Yapasert, N Lertprasertsuk, S Subhawa, J Poofery, Bungorn Sripanidkulchai, R Banjerdpongchai Bungorn Sripanidkulchai
International journal of molecular sciences Q1 140 21 16 scopus Aug 2020
179 ระดับนานาชาติ The interaction effect of ginger extract and ascorbic acid on antioxidant activity Apakorn Singprecha, Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti Liudmila Yarovaya
Watcharee Khunkitti
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 ginger extract, ascorbic acid, antioxidant, antagonism, interaction 42 4 850-857 isi,scopus Jul - Aug 2020 0.20
180 ระดับนานาชาติ Evaluation of Antioxidant Activity and Inhibition of Tyrosinase Activity of Raphanus sativusvar. caudatus Alef Extract Panadda YONGPRADOEM, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Walailak Journal of Science and Technology Q3 13 HPLC, Antioxidant, Antityrosinase, Raphanus sativus var. caudatus Alef, Thai rat-tailed radish 17 8 838-850 scopus Aug 2020 0.15
181 ระดับนานาชาติ Optimization of microwave-assisted extraction of phenolic compounds in Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. and glucose uptake activity Chattarika Pengdee, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY Q2 53 Box-BehnkenDendrobium formosumGlucose uptake activityMicrowave-assisted extractionPhenolic compounds 132 5 423-431 Aug 2020 1.792
182 ระดับนานาชาติ A Role of Newly Found Auxiliary Site in Phospholipase A1 from Thai Banded Tiger Wasp (Vespa affinis) in Its Enzymatic Enhancement: In Silico Homology Modeling and Molecular Dynamics Insights Withan Teajaroen, Suphaporn Phimwapi, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Varomyalin Tipmanee, Sakda Daduang Sakda Daduang
Toxins Q2 26 phospholipase A1; Ves a 1; Vespa affinis; homology modeling; molecular dynamics 12 8 510 (1-14) isi Aug 2020 3.531
183 ระดับนานาชาติ CKDNET, a quality improvement project for prevention and reduction of chronic kidney disease in the Northeast Thailand Ubon Chaon, Kanok Wongtrangan, Bandit Thinkhamrop, Sajja Tatiyanupanwong, Chulaporn Limwattananon, Cholatip Pongskul, Thanachai Panaput, Chalongchai Chalongchai, Worachart Lert-itthiporn, Amod Sharma, Sirirat Anutrakulchai Chulaporn Limwattananon
BMC Public Health Q1 130 2020 8 1-11 Aug 2020 2.05
184 ระดับนานาชาติ Constituents of Huberantha jenkinsii and Their Biological Activities Htoo Tint San, Tanawat Chaowasku, Wanwimon Mekboonsonglarp, Ratchanee Rodsiri, Boonchoo Sritularak, Hathairat Buraphaka, Waraporn Putalun, Kittisak Likhitwitayawuid Waraporn Putalun
MOLECULES Q4 4 Huberantha jenkinsii; glucose uptake; α-glucosidase; Parkinsonism; diabetes 25 15 1-11 isi,scopus Aug 2020 3.267
185 ระดับนานาชาติ Protective Effect and Mechanism of Fruit Extract of Aegle marmelos Against Amyloid-β Toxicity in a Transgenic Caenorhabditis elegans Roongpetch Keowkase, Nattanon Kijmankongkul, Wanapong Sangtian, Sireethorn Poomborplab, Chatpiti Santa-ardharnpreecha, Natthida Weerapreeyakul, Worapan Sitthithaworn Natthida Weerapreeyakul
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 39 Alzheimers disease, Aegle marmelos, amyloid-β, Caenorhabditis elegans 15 7 1-12 isi,scopus Jul 2020 0.468
186 ระดับนานาชาติ Doripenem Pharmacokinetics in Hemodialysis Sirin Phenphinan, Aporanee Chaiyakum, Chantana Aromdee, Suphat Subongkot, Porpon Rotjanapan, Montira Assanatham, Siriluk Jaisue Suphat Subongkot
Siriluk Jaisue
Infectious Diseases in Clinical Practice Q4 21 28 4 216-222 Jul 2020
187 ระดับนานาชาติ Bergenin Exhibits a Nephroprotective Effect by Improvement of the Antioxidant System in Xenobiotic-Induced Oxidative Stress in ICR mice Yollada Sriset, Sukanda Chitsaitarn, Koranat Dechsri, WARANYA CHATUPHONPRASERT, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND PHYTOPHARMACOLOGICAL RESEARCH No Quartile Data 10 3 13-21 isi Jul 2020
188 ระดับนานาชาติ EFFECTS OF PHENOL RED ON RIFAMPICIN-INDUCED EXPRESSION OF CYTOCHROME P450S ENZYMES Nathaphon Kuncharoenwirat, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
PHARMACOPHORE No Quartile Data 11 3 13-20 isi Jul 2020
189 ระดับนานาชาติ Physical modification of Thai rice starch and its application as orodispersible film former Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Napaphak Jaipakdee
Carbohydrate Polymers Q1 192 Alcoholic-alkalineDesloratadineModified rice starchOrodispersible filmsPlanetary ball-millingThai rice starch 239 1 1-10 isi,scopus Jul 2020 6.044
190 ระดับนานาชาติ U S Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand History, Progress, and Impact Surakit Nathisuwan, Sutthiporn Pattharachayakul, Suphat Subongkot, Thitima Doungngern, Sirada M. Jones, Janet P. Engle, Alan Lau, Michael D. Katz, J. Edward Moreton, Melody Ryan Suphat Subongkot
Journal of The American College of Clinical Pharmacy No Quartile Data 3 5 1-12 na Jul 2020
191 ระดับนานาชาติ Protective Effect and Mechanism of Fruit Extract of Aegle marmelos Against Amyloid-? Toxicity in a Transgenic Caenorhabditis elegans R Keowkase, N Kijmankongkul, W Sangtian, S Poomborplab, C Santa-ardharnpreecha, Natthida Weerapreeyakul, W Sitthithaworn Natthida Weerapreeyakul
Natural Product Communications Q3 39 15 7 isi,scopus Jul 2020
192 ระดับนานาชาติ ?-Glucosidase Inhibitory and Glucose Uptake Stimulatory Effects of Phenolic Compounds From Dendrobium christyanum HT San, P Boonsnongcheep, Waraporn Putalun, W Mekboonsonglarp, B Sritularak, K Likhitwitayawuid Waraporn Putalun
Natural Product Communications Q3 39 15 3 scopus Jul 2020
193 ระดับนานาชาติ In vitro inhibitory effect of tricyclic antidepressants on human liver microsomal morphine glucuronidation Verawan Uchaipichat, NantawatThothumpol Thothumpol, Nattaya Janpae Verawan Uchaipichat
Drug Metabolism and Pharmacokinetics No Quartile Data 35 1 S48-S48 isi Jul 2020 2.91
194 ระดับนานาชาติ Aromatic rutinosides from the aerial roots of Pandanus tectorius Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Wassapol Thamniyom, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Pandanus tectorius Pandanaceae aromatic rutinosides 2-hydroxy-phenylethanoid glycoside 37 3 47-50 isi,scopus Jun 2020 1.338
195 ระดับนานาชาติ FTIR Microspectroscopy for the Assessment of Mycoplasmas in HepG2 Cell Culture Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul, Cholpajsorn Junhom, Preeyaporn Plaimee Phiboonchaiyanan, Montra Srisayam, Apiyada Nonpunya, Boondaree Siriwarin, Munthipha Khamphio, Chaiyachet Nanok, Kanjana Thumanu, Waraporn Tanthanuch, Sahapat Barusrux Natthida Weerapreeyakul
Applied Sciences (Switzerland) Q1 35 FTIR microspectroscopy; mycoplasma; contamination; HepG2 cells; culture cells 10 11 1-14 isi,scopus Jun 2020 2.217
196 ระดับนานาชาติ Phenolic glycosides from Magnolia figo Chutima Srinroch, Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Magnolia figo Magnoliaceae Phenethanoid glycoside Champikhaekoside 4-Hydroxybenzyl glycoside Guaiacylglycerol glycoside 37 3 110-115 isi,scopus Jun 2020 1.338
197 ระดับนานาชาติ Oxygenated xanthones as P-glycoprotein modulators at the intestinal barrier: in vitro and docking studies Vera Silva, Eva Gil-Martins, Carolina Rocha-Pereira, Agostinho Lemos, Andreia Palmeira, Ploenthip Puthongking, Emília Sousa, Maria Maria, Fernando Remião, Renata Silva Ploenthip Puthongking
Medicinal Chemistry Research Q2 42 Activation Induction Intestinal barrier Oxygenated xanthones P-glycoprotein 29 6 1041-1057 isi,scopus Jun 2020 1.72
198 ระดับนานาชาติ Experiences and Views of Medicine Information Among the General Public in Thailand Kamonphat Wongtaweepkij, Janet Krska, Juraporn Pongwecharak, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE Q1 43 medicine information, general public, practices, attitudes, need and expectations 2020 14 1073-1082 Jun 2020 1.946
199 ระดับนานาชาติ The effects of ball mill processing on the physicochemical properties of glutinous rice starch Weeraya Tharanon, Jomjai Peerapattana Jomjai Peerapattana
Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3 11 Ball mill, design of experiment, factorial design, glutinous rice starch, Oryza sativa L., physicochemical properties 44 2 91-98 scopus Jun 2020 0.23
200 ระดับนานาชาติ Evaluation of Melanoma (SK-MEL-2) Cell Growth between Three-Dimensional (3D) and Two-Dimensional (2D) Cell Cultures with Fourier Transform Infrared (FTIR) Microspectroscopy Tarapong Srisonkram, Natthida Weerapreeyakul, Kanjana Thumanu Natthida Weerapreeyakul
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Q1 140 three-dimensional (3D) cell culture; Fourier transform infrared microspectroscopy (FTIR); melanoma; multivariate analysis; spheroid cell culture; colony formed cells 21 11 11-26 isi Jun 2020 4.183
201 ระดับนานาชาติ Expression of actively soluble antigen-binding fragment (Fab) antibody and GFP fused Fab in the cytoplasm of the engineered Escherichia coli Supaluk Krittanai, Waraporn Putalun, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Thaweesak Juengwatanatrakul, Gorawit Yusakul Waraporn Putalun
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Q2 66 DeoxymiroestrolE. coliFragment antigen bindingMiroestrolPueraria candollei 47 6 4519-4529 isi,scopus Jun 2020 1.402
202 ระดับนานาชาติ Oxidative stress and genotoxicity of co-exposure of chlorpyrifos and aflatoxin B-1 in HepG2 cells Anupon Tadee, Pramote Mahakunakorn, Supatra Porasuphatana Pramote Mahakunakorn
Supatra Porasuphatana
Toxicology and Industrial Health Q2 53 Pesticide; mycotoxin; combination; toxicity; isobologram; liver 36 5 336-345 Jun 2020 1.708
203 ระดับนานาชาติ Molecular cloning and characterization of type ? polyketide synthase from Plumbago zeylanica S Sakamoto, Y Morita, G Yusakul, Waraporn Putalun, H Tanaka, S Morimoto Waraporn Putalun
Journal of Asian Natural Products Research Q2 39 isi,scopus May 2020
204 ระดับนานาชาติ Design and synthesis of new lupeol derivatives and their α-glucosidase inhibitory and cytotoxic activities Hoang Vinh Truong Phan, Thuc Huy Duong, Duc Dung Pham, Hoang Anh Pham, Van Kieu Nguyen, Thi Phuong Lan Nguyen, Huu Hung Nguyen, Ngoc Hong Nguyen, Pornpat Sam-Ang, Kiettipum Phontree, Jirapast Sichaem Kiettipum Phontree
Natural Product Research Q2 46 cytotoxicityLupeol derivativeα-glucosidase inhibition 34 Article in press 1-7 isi,scopus May 2020 1.999
205 ระดับนานาชาติ Anticancer effects of a traditional Thai herbal recipe Benja Amarit extracts against human hepatocellular carcinoma and colon cancer cell by targeting apoptosis pathways Rittibet Yapasert, Bungorn Sripanidkulchai, Monthaka Teerachaisakul, Kamonwan Banchuen, Ratana Banjerdpongchai Bungorn Sripanidkulchai
Journal of Ethnopharmacology Q1 181 Benja Amarit BJA Apoptosis Hepatocellular carcinoma Colon cancer 254 9 Article 112732 isi,scopus May 2020
206 ระดับนานาชาติ Bergenin from Cissus javana DC. (Vitaceae) root extract enhances glucose uptake by rat L6 myotubes Htoo Tint San, Panitch Boonsnongcheep, Waraporn Putalun, Boonchoo Sritularak, Kittisak Likhitwitayawuid Waraporn Putalun
Tropical Journal of Pharmaceutical Research Q3 33 Cissus javana, ?-Glucosidase, Antidiabetes, Rat skeletal muscle cells, Bergenin 19 5 1081-1086 isi,scopus May 2020
207 ระดับนานาชาติ Optimization of Mangifera indica L. Kernel Extract-Loaded Nanoemulsions via Response Surface Methodology, Characterization, Stability, and Skin Permeation for Anti-Acne Cosmeceutical Application Worrapan Poomanee, Watcharee Khunkitti, Wantida Chaiyana, Pimporn Leelapornpisid Watcharee Khunkitti
Pharmaceutics Q2 56 nanoemulsions; response surface methodology; Mangifera indica L.; statistics; permeability; Propionibacterium acnes 12 5 1-16 isi,scopus May 2020 4.773
208 ระดับนานาชาติ Evaluation of using spray-dried glutinous rice starch as a direct compression hydrophilic matrix tablet Jomjai Peerapattana, Pornpun Laovachirasuwan, Patteera Sodata, Voranuch Srijesdaruk, Makoto Otsuka Jomjai Peerapattana
Bio-Medical Materials and Engineering Q3 52 Spray-dried glutinous rice starch, hydrophilic matrix forming agent, direct compression 31 1 59-72 scopus May 2020 0.993
209 ระดับนานาชาติ Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimers Disease Chantha Chheng, Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn, Natdanai Musigavong, Pakakrong Kwankhao, Chantana Boonyarat Yaowared Chulikhit
Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
Chantana Boonyarat
Pharmaceuticals Q2 57 antioxidant; acetylcholinesterase inhibition; beta-amyloid aggregation; neuroprotection; Nelumbo nucifera; Piper nigrum; Centella asiatica 13 5 1-15 isi,scopus May 2020 4.286
210 ระดับนานาชาติ StructureActivity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins from Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimers Disease Pitchayakarn Takomthong, Pornthip Waiwut, Chavi Yenjai, Bungorn Sripanidkulchai, Prasert Reubroycharoen, Ren Lai, Peter Kamau, Chantana Boonyarat Bungorn Sripanidkulchai
Chantana Boonyarat
Biomedicines Q1 18 acetylcholinesterase; amyloid beta aggregation; neuroprotection; molecular docking; multi-target drug; structureactivity relationship 8 5 1-16 scopus May 2020 4.717
211 ระดับนานาชาติ Development of a high-performance liquid chromatography for analysis of corosolic acid in Lagerstroemia species and their hypoglycemic potentials Gorawit Yusakul, Paritad Saensom, Nattapol Mitsantia, Chattarika Pengdee, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Lagerstroemia, corosolic acid, HPLC, α-glucosidase inhibition, diabete 42 2 314-320 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
212 ระดับนานาชาติ Anti-obesity potential of glutinous black rice bran extract: Anti-adipogenesis and lipolysis induction in 3T3-L1 adipocyte model Warathorn Chumchoochart, Khaetthareeya Sutthanut Khaetthareeya Sutthanut
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 anti-obesity, anti-adipogenesis, lipolysis induction, antioxidation, glutinous black rice bra 42 2 284-291 isi,scopus Mar - Apr 2020
213 ระดับนานาชาติ Effect of lemongrass gel against Candida albicans in rat model of oral candidiasis Suwimol Taweechaisupapong, Thidarut Boonmars, Panitta Satthanakul, Visarut Visarut Chatchanayuenyong, Suwara Nitinon, Unthika Soodtoetong, Watcharapon Thipsongkroh, Watcharee Khunkitti Watcharee Khunkitti
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 candidiasis,Candida albicans, lemongrass gel, rat model 42 2 299-304 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
214 ระดับนานาชาติ Antidote activity and protective effects of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz extract against organophosphate pesticide in omethoate-treated rats S Sukprasert, Raksawan Deenonpoe, T Yimsoo, W Yingmema, S Prasopdee, A Krajang, N Kornthong, J Pattaraarchachai, Sakda Daduang Sakda Daduang
Journal of Traditional and Complementary Medicine Q1 28 scopus Apr 2020
215 ระดับนานาชาติ Glutaryl Melatonin Niosome Gel for Topical Oral Mucositis: Anti- Inflammatory and Anticandidiasis Teerasak Damrongrungruang, Panjaree Panpitakkul, Jirachaya Somudorn, Pimpitchaya Sangchart, Pramote Mahakunakorn, Prangtip Uthaiwat, Jureerut Daduang, Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Pramote Mahakunakorn
Ploenthip Puthongking
Aroonsri Priprem
Current Drug Delivery Q2 58 Glutaryl melatonin, anti-candidiasis, anti-inflammation, niosome gel, 5-fluorouracil, injections. 17 3 195-206 isi,scopus Apr 2020 1.64
216 ระดับนานาชาติ In vitro method for studying the penetration of cinnamon oil and chlorhexidine through Candida albicans biofilm using Franz diffusion apparatus Panitta Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, Somkiat Luengpailin, Watcharee Khunkitti Watcharee Khunkitti
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Candida albicans, biofilm penetration study, chlorhexidine, cinnamon oil,Franz diffusion apparatus 42 2 248-254 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
217 ระดับนานาชาติ Extracts of Bridelia ovata and Croton oblongifolius induce apoptosis in human MDA-MB-231 breast cancer cells via oxidative stress and mitochondrial pathways J Poofery, Bungorn Sripanidkulchai, R Banjerdpongchai Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of Oncology Q2 117 56 4 969-985 isi,scopus Apr 2020 3.333
218 ระดับนานาชาติ Stimulation of health-promoting triterpenoids accumulation in Centella asiatica (L.) Urban leaves triggered by postharvest application of methyl jasmonate and salicylic acid elicitors Hathairat Buraphaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Industrial Crops and Products Q1 116 Centella asiatica Triterpenoid Biosynthesis pathway Anti-inflammatory activity Postharvest 146 4 112171 isi,scopus Apr 2020 4.58
219 ระดับนานาชาติ Reused palm oil from frying pork or potato induced expression of cytochrome P450s and the SLCO1B1 transporter in HepG2 cells Waranya Chatuphonprasert, Nawaratt Nawaratt, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Journal of Food Biochemistry Q3 44 cytochrome P450; fatty acid; hepatoma cell; OATP1B1; PPAR 44 4 e13178 isi,scopus Apr 2020 1.358
220 ระดับนานาชาติ Cytochrome P450 expression-associated multiple-hit pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in HepG2 cells Nadta Sukkasem, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Tropical Journal of Pharmaceutical Research Q3 33 Free fatty acidMultiple-hit pathogenesisNAFLDOleic acidPalmitic acid 19 4 707-714 isi,scopus Apr 2020 0.439
221 ระดับนานาชาติ Do Academic Content Gains from a CLIL Course Compare to Content Gains in a L1 Course? A Preliminary Study of a Pharmaceutical Biotech Course Malcolm H. Field, Tsutomu Kitajima, Yaowared Chulikhit, Kanokwan Jarukamjorn, Supatra Porasuphatana Yaowared Chulikhit
Kanokwan Jarukamjorn
Supatra Porasuphatana
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION No Quartile Data CLIL, Learning, EMI, International Education, Pharmaceutical Scienc 27 1 1-14 na Apr 2020
222 ระดับนานาชาติ Safety and efficacy assessment of skin gel containing nanoemulsion of Phyllanthus emblica extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study Bungorn Sripanidkulchai, Rungsiri Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut Bungorn Sripanidkulchai
Khaetthareeya Sutthanut
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 skin whitening, emblica, nanoemulsion, randomized double-blind, clinical trials, melanin index 42 2 305-313 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
223 ระดับนานาชาติ Mechanical strength, structural and hydration properties of ethanol-treated starch tablets and their impact on the release of active ingredients Achmat Sarifudin, Siriwat Soontaranon, Jomjai Peerapattana, Sunanta Tongta Jomjai Peerapattana
International Journal of Biological Macromolecules Q1 114 Ascorbic acidBinderEthanol-treated starchHydration behaviorLauric acidTablet 149 4 541-551 isi,scopus Apr 2020 5.162
224 ระดับนานาชาติ Alginate-poloxamer beads for clotrimazole delivery: Molecular interactions, mechanical properties, and anticandidal activity Rapee Jarungsirawat, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Watcharee Khunkitti
Thaned Pongjanyakul
International Journal of Biological Macromolecules Q1 114 Alginate beadsBead strengthClotrimazoleDrug deliveryMolecular interactionPoloxamer 148 4 1061-1071 isi,scopus Apr 2020 4.784
225 ระดับนานาชาติ CKDNET: a program for fighting with chronic kidney disease in the Northeast Thailand Ubon Cha'on, Cholatip Pongskul, Bandit Thinkhamrop, Chulaporn Limwattananon, Amod , Sirirat Anutrakulchai, Sirirat Anutrakulchai Chulaporn Limwattananon
FASEB JOURNAL Q1 267 34 - isi Apr 2020 5.595
226 ระดับนานาชาติ Survey of healthcare professionals practices, expectations, and attitudes towards provision of patient information leaflets in Thailand Narumol Jarernsiripornkul, Sireerat Nakboon, Kobkaew Anarj, Kamonphat Wongtaweepkij Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 Attitudes Expectation Healthcare professionals Healthcare professionals practice Patient information leaflets Thailand 42 2 539-548 isi,scopus Apr 2020 1.692
227 ระดับนานาชาติ Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives Panyada Panyatip, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking Aroonsri Priprem
Ploenthip Puthongking
Scientia Pharmaceutica Q2 37 melatonin; N-amide derivative; radical scavenging; electron spin resonance 88 3 1-12 isi,scopus Mar 2020
228 ระดับนานาชาติ Eudragit RL-based film coatings: How to minimize sticking and adjust drug release using MAS Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul Thaned Pongjanyakul
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Q1 150 Drug releaseEudragit RLMagnesium aluminum silicateQuaternary polymethacrylateTablet coating 148 3 126-133 isi,scopus Mar 2020 4.708
229 ระดับนานาชาติ Thai glutinous rice starch modified by ball milling and its application as a mucoadhesive polymer May Thu Soe, Padungkwan Chitropas, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Padungkwan Chitropas
Thaned Pongjanyakul
Napaphak Jaipakdee
Carbohydrate Polymers Q1 192 232 15 1-8 isi,scopus Mar 2020 6.044
230 ระดับนานาชาติ Tyrosine Chlorambucil Conjugates Facilitate Cellular Uptake through L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) in Human Breast Cancer Cell Line MCF-7 Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul, Juri Timonen, Juulia Järvinen, Jukka Leppänen, Jussi Kärkkäinen, Jarkko Rautio Natthida Weerapreeyakul
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Q1 140 AT1; cancer; chlorambucil; cellular uptake; antiproliferative; MCF-7 21 6 1-15 isi Mar 2020 4.183
231 ระดับนานาชาติ Cognitive impairment, quality of life and healthcare utilization in patients with chronic kidney disease stages 3 to 5 Onnita Thancharoen, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Sirirat Anutrakulchai Chulaporn Limwattananon
Nephrology Q2 48 chronic kidney diseasecognitive impairmentquality of liferisk factorutility 25 Article in press doi: 10.1111/nep.13705 scopus Mar 2020 0.769
232 ระดับนานาชาติ Enhancing glucose uptake by Astraeus odoratus and Astraeus asiaticus extracts in L6 myotubes Papawinee Phadannok, Naladta Naladta, Kusumarn Noipha, Natsajee Nualkaew Natsajee Nualkaew
PHARMACOGNOSY MAGAZINE Q2 33 Astraeus asiaticus, Astraeus odoratus, glucose uptake, hypoglycemic mushroom, L6 myotubes 16 67 34-42 isi,scopus Jan - Mar 2020 1.26
233 ระดับนานาชาติ Access to reperfusion therapy and mortality outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction under universal health coverage in Thailand Chulaporn Limwattananon, Jiraphan Jaratpatthararoj, Jutatip Thungthong, Phumtham Limwattananon, Amnat Kitkhuandee Chulaporn Limwattananon
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS Q2 52 Access, Reperfusion, ST-segment elevation myocardial infarction, Mortality 20 1 1-10 isi,scopus Mar 2020 1.950
234 ระดับนานาชาติ α-Glucosidase Inhibitory and Glucose Uptake Stimulatory Effects of Phenolic Compounds From Dendrobium christyanum Htoo Tint San, Panitch Boonsnongcheep, Waraporn Putalun, Wanwimon Mekboonsonglarp, Boonchoo Sritularak, Kittisak Likhitwitayawuid Waraporn Putalun
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 39 phenolics, antidiabetic, L6 myotubes, Dendrobium christyanum, α-glucosidase 15 3 1-8 isi,scopus Mar 2020
235 ระดับนานาชาติ Quadrivalent Influenza Vaccine Prevents Illness and Reduces Healthcare Utilization Across Diverse Geographic Regions During Five Influenza Seasons: A Randomized Clinical Trial T Kitisripanya, M. Laoburee, L. Puengsiricharoen, P. Pratoomtong, Supawadee Daodee, J. Wangboonskul, Waraporn Putalun Supawadee Daodee
Waraporn Putalun
The Pediatric infectious disease journal No Quartile Data 39 1 434-440 isi,scopus Mar 2020
236 ระดับนานาชาติ alpha-Glucosidase Inhibitory and Glucose Uptake Stimulatory Effects of Phenolic Compounds From Dendrobium christyanum Tint San Htoo, Panitch Boonsnongcheep, Waraporn Putalun, Wanwimon Mekboonsonglarp, Boonchoo Sritularak, Kittisak Likhitwitayawuid Waraporn Putalun
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 39 15 3 isi Mar 2020
237 ระดับนานาชาติ Yakae-Prajamduen-Jamod recipe reduced anxiety behavior and brain oxidative damage in ovariectomized mice Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Supawadee Daodee, Chantana Boonyarat, Kinzo Matsumoto, Supaporn Pitiporn, Yaowared Chulikhit Orawan Monthakantirat
Supawadee Daodee
Chantana Boonyarat
Yaowared Chulikhit
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 ABP, menopause, ovariectomy, anxiety,lipid peroxidation 42 1 172-179 isi,scopus Jan - Feb 2020 0.20
238 ระดับนานาชาติ Production of carbazole alkaloids through callus and suspension cultures in Clausena harmandiana Tharita Kitisripanya, Manus Laobure, Luksami Puengsiricharoen, Pukpicha Pratoomtong, Supawadee Daodee, Jinda Wangboonskul, Waraporn Putalun Supawadee Daodee
Waraporn Putalun
Natural Product Research Q2 46 34 3 434-440 isi,scopus Feb 2020 1.999
239 ระดับนานาชาติ An estimated quantitative lateral flow immunoassay for determination of artesunate using monoclonal antibody Tharita Kitisripanya, Witcha Sermpradit, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY Q2 62 34 24 e-4718 isi,scopus Feb 2020 1.748
240 ระดับนานาชาติ (+)-7-O-Methylisomiroestrol, a new chromene phytoestrogen from the Pueraria candollei var. mirifica root G Yusakul, W Juengsanguanpornsuk, B Sritularak, S Phaisan, T Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Natural Product Research Q2 46 isi,scopus Feb 2020
241 ระดับนานาชาติ Benefits of aged garlic extract on Alzheimer's disease: Possible mechanisms of action Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE Q2 38 Alzheimer's disease; aged garlic extract; cognitive and learning memory; neuroinflammation; antioxidant; cholinergic; glutamatergic; GABAergic 19 2 1560-1564 isi,scopus Feb 2020
242 ระดับนานาชาติ HLA-DRB1*07:01 and lapatinib-induced hepatotoxicity: a systematic review and meta-analysis Wimonchat Tangamornsuksan, Chuenjid Kongkaew, Charles Norman Scholfield, Suphat Subongkot, Manupat Lohitnavy Suphat Subongkot
Pharmacogenomics Journal Q1 83 alanine aminotransferaseantineoplastic agentaspartate aminotransferasecarboplatinHLA DRB1 antigenlapatinibpaclitaxeltenascintrastuzumab 20 1 47-56 scopus Feb 2020
243 ระดับชาติ The Impact of Drug Financing System under Thailand Universal Health Coverage (UHC) on the Performances of Drug System Rungpetch Sakulbumrungsi, Nusaraporn Kessomboon, Inthira Kanchanapibool, Taweesuk Manomayitthikan, Thanisa Thathong, Chanthawat Patikorn, Tanatape Vanichayakorn, Khunjira Udomaksorn Nusaraporn Kessomboon
Journal of Health Science No Quartile Data finance system, drug system, drug financing system, drug benefit package 29 s59-s71 tci Jan - Feb 2020
244 ระดับชาติ International Trade Agreements and Impact on the Medicine System: Causal Relations? - ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อระบบยา: เหตุและปัจจัย? Chutima Akaleephan, Chalermsak Kittitrakul Kittitrakul, Nusaraporn Kessomboon, Kannikar Kijtiwatchakul, Achara Eksaengsri, Jiraporn Limpananont Nusaraporn Kessomboon
Journal of Health Science No Quartile Data international trade agreement, implication, impact, medicine, expenditure, compulsory license, government use of license, voluntary license 29 s153-s166 tci Jan - Feb 2020
245 ระดับนานาชาติ Anti-tumorApoptosisBridelia ovataCroton oblongifoliusErythrophleum succirubrumHerbal extractLung cancerPrimary cellsSynergism Catheleeya Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
AAPS PharmSciTech Q2 88 dissolutionintestinal absorptionKaempferia parviflorananoparticlesnanosuspensions 21 2 1-11 isi,scopus Feb 2020
246 ระดับนานาชาติ The Deoxymiroestrol and Isoflavonoid Production and Their Elicitation of Cell Suspension Cultures of Pueraria candollei var. mirifica: from Shake Flask to Bioreactor Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Applied Biochemistry and Biotechnology Q2 103 BioreactorCell suspensionDeoxymiroestrolIsoflavonoidPueraria candollei var. mirifica 190 1 57-72 isi,scopus Jan 2020 2.14
247 ระดับนานาชาติ Kaempferia parviflora Nanosuspension Formulation for Scalability and Improvement of Dissolution Profiles and Intestinal Absorption C Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
AAPS PharmSciTech Q2 88 21 2 isi,scopus Jan 2020 2.666
248 ระดับนานาชาติ Clinical outcome of intravenous levetiracetam in acute seizure, Tertiary Care Hospital, Thailand Sunee Lertsinudom, Anyamanee Lapmag, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data Levetiracetam Seizure Status epilepticus 103 1 64-67 isi,scopus Jan 2020
249 ระดับนานาชาติ How to expedite antiepileptic medications for status epilepticus and acute seizure patients P Nakornratanachai, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom, Ratchadaporn Soontornpas Sunee Lertsinudom
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data 103 2 55-60 isi,scopus Jan 2020
250 ระดับนานาชาติ Anticholinergics and benzodiazepines on cognitive impairment among elderly with Alzheimer's disease: A 1 year follow-up study R Jenraumjit, S Chinwong, D Chinwong, Tipaporn Kanjanarach, T Kshetradat, T Wongpakaran, N Wongpakaran Tipaporn Kanjanarach
BMC Research Notes Q2 67 13 1 scopus Jan 2020
251 ระดับนานาชาติ Potential of Thai herbal extracts on lung cancer treatment by inducing apoptosis and synergizing chemotherapy J Poofery, P Khaw-On, S Subhawa, Bungorn Sripanidkulchai, A Tantraworasin, S Saeteng, S Siwachat, N Lertprasertsuke, R Banjerdpongchai Bungorn Sripanidkulchai
Molecules Q4 4 25 1 isi,scopus Jan 2020 3.098
252 ระดับนานาชาติ Immunochromatographic assay for the detection of kwakhurin and its application for the identification ofPueraria candolleivar.mirifica(Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham Suppalak Phaisan, Gorawit Yusakul, Poomraphie Nuntawong, Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun, Satoshi Morimoto, Satoshi Morimoto, Hiroyuki Tanaka Waraporn Putalun
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS Q1 67 - isi 2020 2.337
253 ระดับนานาชาติ Antibacterial and Wound Healing Activity of Dipterocarpus alatus Crude Extract Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus-Induced Superficial Skin Infection in Mice Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Sutthiwan Thammawat, Chawalit Yongram, Ploenthip Puthongking, Kanokwan Jarukamjorn Ploenthip Puthongking
Kanokwan Jarukamjorn
Journal of Skin and Stem Cell No Quartile Data Antibacterial Wound MRSA Dipterocarpol Oleo-resin Resin Tree 6 1 1-8 scopus Dec 2019
254 ระดับนานาชาติ In Vitro and In Vivo effect of Chia oil (Salvia hispanica L.) on Haplorchis taichui Jiraporn Songsri, Danupol Ketthaisong, Thidarut Boonmars, Parichart Boueroy, Porntip Laummaunwai, Kulthida Vaeteewoottacharn, Panaratana Ratanasuwan, Chantana Boonyarat, Khomsorn Lomthaisong, Ratchada Tangwongchai, Glenn Neville Borlace Chantana Boonyarat
Glenn Neville Borlace
THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE Q3 10 Haplorchis taichui, chia oil, Salvia hispanica L., Heterophyiasis 49 4 393-400 isi,scopus Dec 2019
255 ระดับนานาชาติ Prediction Of Serum Digoxin Concentration Using Estimated Glomerular Filtration Rate In Thai Population Orawan Sae-lim, Thitima Doungngern, Siriluk Jaisue, Sirichai Cheewatanakornkul, Poukwan Arunmanakul, Sirirat Anutrakulchai, Rungsrit Kanjanavanit, Wibul Wongpoowarak Siriluk Jaisue
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE Q2 32 predicted concentration, digoxin, creatinine clearance, estimated glomerular filtration rate equation, CockcroftGault equation 12 2019 455-463 isi,scopus Dec 2019 1.63
256 ระดับนานาชาติ Harvest Age Effect on Phytochemical Content of White and Black Glutinous Rice Cultivars Kawintra Tamprasit, Natthida Weerapreeyakul, Khaetthareeya Sutthanut, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn Natthida Weerapreeyakul
Khaetthareeya Sutthanut
MOLECULES Q4 4 rice; rice sprout; white glutinous rice; black glutinous rice 24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
257 ระดับนานาชาติ Effects of Puerarin on the Ovariectomy-Induced Depressive-Like Behavior in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action Ariyawan Tantipongpiradet, Orawan Monthakantirat, Onchuma Vipatpakpaiboon, Charinya Khamphukdee, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi, Hironori Fujiwara, Kinzo Matsumoto, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, Yaowared Chulikhit Orawan Monthakantirat
Charinya Khamphukdee
Yaowared Chulikhit
MOLECULES Q4 4 puerarin; Pueraria candollei var. mirifica; ovariectomy; forced swimming test; tail suspension test; neurogenesis 24 24 1-15 isi,scopus Dec 2019 3.28
258 ระดับนานาชาติ Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice Juthamart Maneenet, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Chantana Boonyarat, Charinya Khamphukdee, Pakakrong Kwankhao, Supaporn Pitiporn Pitiporn, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
Chantana Boonyarat
Charinya Khamphukdee
Yaowared Chulikhit
MOLECULES Q4 4 herbal formula; unpredictable chronic mild stress; learning and memory behaviors; oxidative stress; Piper nigrum; Centella asiatica; Nelumbo nucifera 24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
259 ระดับชาติ The Antioxidant Activities, Total Phenolic, Flavonoid and Melatonin Contents of Five Cultivars of Mulberry Leaves Tiantip Kasikorn, Panyada Panyatip, Chawalit Yongram, Orawan Dokkiang, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Ploenthip Puthongking
Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine No Quartile Data mulberry, antioxidant activities, total phenolic, flavonoid, melatonin 17 3 428-436 tci Sep - Dec 2019 0.122
260 ระดับนานาชาติ Physicochemical properties and oxygen affinity of glutaraldehyde polymerized crocodile hemoglobin: the new alternative hemoglobin source for hemoglobin-based oxygen carriers Napaporn Roamcharern, Wisarut Payoungkiattikun, Preeyanan Anwised, Bancha Mahong, Nisachon Jangpromma, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology No Quartile Data glutaraldehydeHemoglobin-based oxygen carrier (HBOC)modified hemoglobinpolymerizationSiamese crocodilestroma-free hemoglobin 47 1 852-861 isi,scopus Dec 2019
261 ระดับนานาชาติ The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells Pornsuda Maraming, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Shu-Fen Peng, Sakda Daduang, Chanvit Leelayuwat, Chamsai pientong, Jing-Gung Chung, Jureerut Daduang Sakda Daduang
Journal of Cellular Physiology Q1 167 ANTIMICROBIAL PEPTIDES; ANTIBACTERIAL ACTIVITY; ARGININE; RICH; MECHANISMS; LYSINE; SELECTIVITY; LEUKEMIA; DESIGN 234 12 22116-22129 scopus Dec 2019 4.522
262 ระดับนานาชาติ Preparation of a highly specific single chain variable fragment antibody targeting miroestrol and its application in quality control of Pueraria candollei by enzyme‐linked immunosorbent assay Benyakan Pongkitwitoon, Panitch Boonsnongcheep, Tharita Kitisripanya, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis Q1 67 30 6 600-608 isi,scopus Nov - Dec 2019 1.963
263 ระดับนานาชาติ Increased Carbazole Alkaloid Accumulation in Clausena harmandiana Callus Culture by Treatments of Biocontrol Agent, Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis Panitch Boonsnongcheep, Supawadee Daodee, Tharita Kitisripanya, Waraporn Putalun Supawadee Daodee
Waraporn Putalun
Applied Biochemistry and Biotechnology Q2 103 Plant tissue culture Callus culture Carbazoles Elicitation Antioxidant activity 189 3 871-883 isi,scopus Nov 2019 2.14
264 ระดับนานาชาติ Sodium caseinate films modified using halloysite: Physicochemical characterization and drug permeability studies Wanassnant Kajthunyakarn, Rapee Jarungsirawat, Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Duangkamon Sakloetsakun
Thaned Pongjanyakul
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 Diffusion coefficientFilm permeabilityHalloysiteMolecular interactionSodium caseinate 54 12 101235 isi,scopus Nov 2019 2.606
265 ระดับนานาชาติ Augmentation of diethylnitrosamineinduced early stages of rat hepatocarcinogenesis by 1,2-dimethylhydrazine Charatda Punvittayagul, Arpamas Chariyakornkul, Teera Chewonarin, Kanokwan Jarukamjorn, Rawiwan Wongpoomchai Kanokwan Jarukamjorn
Drug and Chemical Toxicology Q3 42 Diethylnitrosamine, 1,2-dimethylhydrazine, hepatocarcinogenicity, hepatotoxicity, xenobiotic-metabolizing enzymes 42 6 641-648 isi,scopus Nov 2019
266 ระดับนานาชาติ Phenolic Profile, Antioxidant Activity, and Anti-obesogenic Bioactivity of Mao Luang Fruits (Antidesma bunius L.) Ornnicha Krongyut, Khaetthareeya Sutthanut Khaetthareeya Sutthanut
MOLECULES Q4 4 Antidesma bunius L.; anti-obesity; α-amylase; pancreatic lipase; adipocyte; anti-adipogenesis 24 22, 4019 1-15 isi,scopus Nov 2019 3.28
267 ระดับนานาชาติ Economic development and road traffic injuries and fatalities in Thailand: an application of spatial panel data analysis, 20122016 Rapeepong Suphanchaimat, Vorasith Sornsrivichai, Supon Limwattananon, Panithee Thammawijaya Supon Limwattananon
BMC Public Health Q1 130 Traffic accident, Traffic injury, Traffic fatality, Traffic death, Case fatality rate, Negative binomial regression, Random effects, Spatial data, Gross domestic product 2019 19 1-15 isi,scopus Nov 2019
268 ระดับนานาชาติ Optimization of pasteurized milk with soymilk powder and mulberry leaf tea based on melatonin, bioactive compounds and antioxidant activity using response surface methodology J Sangsopha, A Moongngarm, NutjareePratheepawanit Johns, N Grigg HELIYON Q1 18 2019 5 - isi,scopus Nov 2019
269 ระดับนานาชาติ Analysis of mobile applications for diabetes self-management in Thailand Maneerat Rattanamahattana, P Rungsa Maneerat Rattanamahattana
Multi Conference on Computer Science and Information Systems, MCCSIS 2019 - Proceedings of the International Conference on e-Health 2019 No Quartile Data 256-258 scopus Oct 2019
270 ระดับนานาชาติ Role of L-Type Amino Acid Transporter 1 (LAT1) for the Selective Cytotoxicity of Sesamol in Human Melanoma Cells Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul, Jussi Kärkkäinen, Jarkko Rautio Tarapong Srisongkram
Natthida Weerapreeyakul
MOLECULES Q4 4 L-type amino acid transporter 1MelanomaPedaliaceaeSelective cytotoxicitySesamolSesamum indicumUptake transport 24 21 1-15 isi,scopus Oct 2019 3.098
271 ระดับนานาชาติ Who benefits from healthcare spending in Cambodia? Evidence for a universal health coverage policy Asante D Augustine, Ir Por, Supon Limwattananon, Liverani Marco, Hayen Andrew, Jan Stephen, Wiseman Virginia Supon Limwattananon
Health Policy and Planning Q1 88 Equity, health financing, universal health coverage, benefit incidence analysis, Cambodia Augustine D Asante Por Ir Bart Jacobs Limwattananon Supon Marco Liverani Andrew Hayen Stephen Jan Virginia Wiseman 34 Supplement_1 i4-i13 isi,scopus Oct 2019 2.717
272 ระดับนานาชาติ Artificial color light sources and precursor feeding enhance plumbagin production of the carnivorous plants Drosera burmannii and Drosera indica Panitch Boonsnongcheep, Worapol Sae-foo, Kanpawee Banpakoat, Suwaphat Channarong, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Q1 109 Carnivorousplant Plant Plant tissue culture Naphthoquinone LEDs Secondary metabolite Drosera burmannii Drosera indica Plumbagin 199 2019 111628 isi,scopus Oct 2019 4.067
273 ระดับนานาชาติ Chemical Composition, Antioxidant and Cytotoxicity Activities of Leaves, Bark, Twigs and Oleo-Resin of Dipterocarpus alatus Chawalit Yongram, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking, Natthida Weerapreeyakul Ploenthip Puthongking
Natthida Weerapreeyakul
MOLECULES Q4 4 anticancer; antioxidant; polyphenol; sesquiterpenes; GC-MS analysis; Dipterocarpus 24 17 1-10 isi,scopus Sep 2019 3.098
274 ระดับนานาชาติ Effects of the Ethanol Extract of Dipterocarpus alatus Leaf on the Unpredictable Chronic Mild Stress-Induced Depression in ICR Mice and Its Possible Mechanism of Action Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Kanlaya Ruengwinitwong, Kankrittanon Gatenakorn, Juthamart Maneenet, Charinya Khamphukdee, Nazim Sekeroglu, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
Charinya Khamphukdee
Yaowared Chulikhit
MOLECULES Q4 4 Dipterocarpus alatus; flavonoids; depression; UCMS; HPA axis; neurogenesis; MAO-A inhibition 24 18 1420-3049/24/18/3396 isi,scopus Sep 2019 3.098
275 ระดับนานาชาติ Validation of Cell-Based Assay for Quantification of Sesamol Uptake and Its Application for Measuring Target Exposure Tarapong Srisongkram, Natthida Weerapreeyakul Tarapong Srisongkram
Natthida Weerapreeyakul
MOLECULES Q4 4 Sesamum indicum; Pedaliaceae; sesamol; HPLC; method validation; melanoma; cell-based assay; intracellular concentration 24 19 1-13 isi,scopus Sep 2019 3.098
276 ระดับนานาชาติ A Bioreductive Prodrug of Cucurbitacin B Significantly Inhibits Tumor Growth in the 4T1 Xenograft Mice Model Parichat Suebsakwong, Jie Wang, Phorntip Khetkam, Natthida Weerapreeyakul, Jing Wu, Yun Du, Zhu-Jun Jun, Jian-Xin Li, Apichart Suksamrarn Natthida Weerapreeyakul
ACS Medicinal Chemistry Letters Q1 60 Cucurbitacin B bioreductive prodrug drug delivery cytotoxicity 10 10 1400-1406 isi,scopus Sep 2019
277 ระดับนานาชาติ Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of the Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Hemoglobin Hydrolysate Derived from Trypsin and Papain Hydrolysis Jiraporn Lueangsakulthai, Nicholas Michael, Theeranan Temsiripong, Watcharee Khunkitti, Sompong Klaynongsruang, Nisachon Jangpromma Watcharee Khunkitti
Chiang Mai Journal of Science Q4 18 hemoglobin hydrolysate, papain hydrolysis, trypsin hydrolysis, anti-infl ammatory, antioxidant, 46 5 915-929 isi,scopus Sep 2019 0.342
278 ระดับนานาชาติ Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients Sirirat Anutrakulchai, Cholatip Pongskul, Kittrawee Kritmetapak, Chulaporn Limwattananon, Suda Vannaprasaht Chulaporn Limwattananon
British Journal of Clinical Pharmacology Q1 137 CYP3A5, delayed graft function, steady state, tacrolimus, therapeutic rang 85 9 1964-1973 isi,scopus Sep 2019 3.867
279 ระดับนานาชาติ Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-? induced rats T Wichai, Wanassanan Pannangrong, A Chaichun, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 41 2 311-318 isi,scopus Sep 2019
280 ระดับนานาชาติ Cytotoxicity and Apoptosis Induction of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena Harmandiana Porntip Jantamat, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking Natthida Weerapreeyakul
Ploenthip Puthongking
MOLECULES Q4 4 cytotoxicity; antioxidant; apoptosis; carbzole alkaloids; coumarins; Clausena harmandiana 24 18 doi.org/10.3390/molecules24183385 isi,scopus Sep 2019 3.098
281 ระดับนานาชาติ Membranolytic Effects of KT2 on Gram-Negative Escherichia coli Evaluated by Atomic Force Microscopy T Theansungnoen, Nisachon Jangpromma, P Anwised, Sakda Daduang, Y Fukumori, A Taoka, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
Applied Biochemistry and Microbiology Q3 37 antimicrobial peptide atomic force microscopy KT2 leucrocin I analogues membranolytic effect 55 5 495-505 scopus Sep 2019
282 ระดับนานาชาติ Anti-aging bioactivities of egg white hydrolysates Supisara Jearranaiprepame, Nisachon Jangpromma, Watcharee Khunkitti Watcharee Khunkitti
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 Anti-aging propertiesAntioxidant peptidesBioactive proteinsEgg white hydrolysates 41 4 924-933 isi,scopus Jul - Aug 2019 0.20
283 ระดับนานาชาติ Quality and stability assessment of commercial products containing phytoestrogen diaryheptanoids from Curcuma comosa Peera Tabboon, Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Sarunya Tuntiyasawasdikul
Bungorn Sripanidkulchai
Industrial Crops and Products Q1 116 134 8 216-224 isi,scopus Aug 2019 3.849
284 ระดับนานาชาติ Improved triterpenoid saponin glycosides accumulation in in vitro culture of Bacopa monnieri (L.) Wettst with precursor feeding and LED light exposure Kawissara Watcharatanon, Kornkanok Ingkaninan, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Industrial Crops and Products Q1 116 Bacopa monnieri Precursors LED light Triterpenoid saponin glycosides 2019 134 303-308 isi,scopus Aug 2019 3.849
285 ระดับนานาชาติ Improvement of stilbenoid production by 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin in white mulberry (Morus alba L.) callus cultures J Komaikul, T Kitisripanya, K Likhitwitayawuid, B Sritularak, H Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
NATURAL PRODUCT RESEARCH Q2 46 33 19 2762-2769 isi,scopus Aug 2019
286 ระดับนานาชาติ DEVELOPMENT OF SEMISOLID PREPARATIONS CONTAINING EXTRACT OF THAI POLYHERBAL RECIPE FOR ANTI-INFLAMMATORY EFFECT Sirawan Gunsuang, Napaphak Jaipakdee, Pramote Mahakunakorn, Ekapol Limpongsa Napaphak Jaipakdee
Pramote Mahakunakorn
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Polyherbals, Phenolics, Balms, Gels, Release Mechanisms 11 4 345-353 scopus Jul - Aug 2019
287 ระดับนานาชาติ DEVELOPMENT OF HERBAL CAPSULES CONTAINING MULBERRY LEAF AND BLACK TEA EXTRACTS USING THE MODIFIED LIQUISOLID TECHNIQUES Kansuphak Noppharat, Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa Napaphak Jaipakdee
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Mulberry leaf extract, Black tea extract, Capsule, Liquisolid 11 4 25-31 scopus Jul - Aug 2019
288 ระดับนานาชาติ Improvement of stilbenoid production by 2-hydroxypropyl-?-cyclodextrin in white mulberry (Morus alba L.) callus cultures Jukrapun Komaikul, Tharita Kitisripanya, Kittisak Likhitwitayawuid, Boonchoo Sritularak, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Natural Product Research Q2 46 33 19 2762-2769 isi,scopus Aug 2019 5.00
289 ระดับนานาชาติ Effects of Anthocyanins and Melatonin From Purple Waxy Corn By-Products on Collagen Production by Cultured Human Fibroblasts Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem Suthasinee Thapphasaraphong
Ploenthip Puthongking
Aroonsri Priprem
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 39 anthocyanins, melatonin, purple waxy corn, cob, silk, human skin fibroblast, collagen production 14 7 1-6 isi,scopus Jul 2019
290 ระดับนานาชาติ In vivo effect of Kaempferia parviflora extract on pharmacokinetics of acetaminophen C Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Drug and Chemical Toxicology Q3 42 isi,scopus Jun 2019
291 ระดับนานาชาติ Mucoadhesive sustained-release tablets for vaginal delivery of Curcuma comosa extracts: Preparation and characterization Pamika Tunpanich, Ekapol Limpongsa, Thaned Pongjanyakul, Bungorn Sripanidkulchai, Napaphak Jaipakdee Thaned Pongjanyakul
Bungorn Sripanidkulchai
Napaphak Jaipakdee
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 Curcuma comosa Vaginal tablets Mucoadhesive Hydroxypropylmethylcellulose Polycarbophil 51 June 2019 559-568 isi,scopus Jun 2019 2.297
292 ระดับนานาชาติ Practices of healthcare professionals in communicating with nonsteroidal anti-inflammatory drug users in Thailand: a qualitative study Narumol Jarernsiripornkul, P Phueanpinit, J Pongwecharak, J Krska Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Pharmacy Practice Q2 35 2019 6 1-10 scopus Jun 2019
293 ระดับนานาชาติ Risk assessment for ingestion of off-season longan stimulated by potassium chlorate Theerayut Baubhom, Kannikar Chatsantiprapa Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3 11 Chloride, Fruit growth, Potassium, Sodium, Stimulation through leaves, Stimulation through 43 2 96-104 scopus Apr - Jun 2019
294 ระดับนานาชาติ Coprescription of QT interval-prolonging antipsychotics with potentially interacting medications in Thailand Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Thananan Rattanachotphanit Chulaporn Limwattananon
Therapeutic Advances in Drug Safety Q1 29 antipsychotics, coprescription, drug interactions, QT interval-prolonging 10 6 1-16 isi,scopus Jun 2019 1.13
295 ระดับนานาชาติ Alyssin and Iberin in Cruciferous Vegetables Exert Anticancer Activity in HepG2 by Increasing Intracellular Reactive Oxygen Species and Tubulin Depolymerization Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul, Kanjana Thumanu Natthida Weerapreeyakul
Biomolecules & Therapeutics No Quartile Data Isothiocyanates, Iberin, Alyssin, Reactive oxygen species, Tubulin depolymerization, HepG2 27 4 1-13 isi,scopus Jun 2019
296 ระดับนานาชาติ Effect of grape seed extract as a sunscreen booster Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti Liudmila Yarovaya
Watcharee Khunkitti
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 grape seed extract, antioxidant, sunscreen 41 3 708-715 isi,scopus May - Jun 2019 0.25
297 ระดับนานาชาติ A novel tablet disintegrant from Ocimum canum seeds Suthinee Khampeng, Makoto Otsuka, Jomjai Peerapattana Jomjai Peerapattana
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 Direct compression, Disintegration, Extraction, Ocimum canum, Optimization, Tablet 51 2019 18-25 isi,scopus Jun 2019 2.297
298 ระดับนานาชาติ Continuous consupmtion of reused plam oil induced hepatic injury, depletion of glutatione stores, and modulation of cytochrome P450 profikes in mice Waranya Chatuphonprasert, Yollada Sriset, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences Q2 23 69 1 53-61 isi,scopus Mar - Jun 2019 1.697
299 ระดับนานาชาติ Ginkgo biloba Extract (EGb761), Cholinesterase Inhibitors, and Memantine for the Treatment of Mild-to-Moderate Alzheimers Disease: A Network Meta-Analysis Onnita Thancharoen, Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit, Phumtham Limwattananon, Panita Limpawattana Chulaporn Limwattananon
Drugs and Aging Q2 92 PLACEBO-CONTROLLED TRIAL; DOUBLE-BLIND; COGNITIVE IMPAIRMENT; RIVASTIGMINE PATCH; NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY; VASCULAR DEMENTIA; CHINESE PATIENTS; CLINICAL-TRIALS; GLOBAL FUNCTION; ADAS-COG 36 5 435-452 scopus May 2019 2.381
300 ระดับนานาชาติ Investigation of Anticancer Activity of Lindernia crustacea (L.) F. Muell. var. Crustacean Sahapat BARUSRUX, Natthida Weerapreeyakul, Preeyaporn Plaimee PHIBOONCHAIYANAN, Munthipha KHAMPHIO, Waraporn TANTHANUCH, Kanjana THUMMANU Natthida Weerapreeyakul
Walailak Journal of Science and Technology Q3 13 Alkylation, cell proliferating, cytotoxic, Lindernia crustacean, reducing power, Ya Kap Hoi 16 5 307-317 scopus May 2019
301 ระดับนานาชาติ Antibacterial activity and bioactive compounds of 50% hydroethanolic extract of Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. Ratree Tavichakorntrakool, Aroonlug Lulitanond, Arunnee Sangka, Seksit Sungkeeree, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Q2 54 Antibacterial activityPhenolic Flavonoid Alpinia zerumbetHPLC 9 5 204-208 isi,scopus May 2019
302 ระดับนานาชาติ Glucose Tolerance Test and Pharmacokinetic Study of Kaempferia parviflora Extract in Healthy Subjects Bungorn Sripanidkulchai, Catheleeya Mekjaruskul, Rosawan Areemit, Areewan Cheawchanwattana, Jiraporn Sithithaworn Bungorn Sripanidkulchai
Areewan Cheawchanwattana
Nutrients Q1 93 Glucose toleranceKaempferia parvifloraMethoxyflavonePharmacokinetic 11 5 1176-1188 isi,scopus May 2019
303 ระดับนานาชาติ Optimized models of xenobiotic-induced oxidative stress in HepG2 cells Yollada Sriset, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Tropical Journal of Pharmaceutical Research Q3 33 Ethanol, Sodium selenite, Tert-butyl hydroperoxide, Oxidative stressor, Oxidant-antioxidant balance 18 5 1001-1007 isi,scopus May 2019 0.569
304 ระดับนานาชาติ Development of monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay for quantitative quality control of Derris scandens (Roxb.) Benth K Jutathis, B Pongkitwitoon, B Sritularak, H Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Immunoassay and Immunochemistry Q3 25 scopus May 2019
305 ระดับนานาชาติ Hypolipidemic effect of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in cholesterol-induced dyslipidemic rats Somsuda Somintara, Bungorn Sripanidkulchai, Choowadee Pariwatthanakun, Kittisak Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) No Quartile Data dyslipidemia, Kaempferia parviflora, methoxyflavones, simvastatin 41 2 305-310 isi,scopus Mar - Apr 2019 0.067
306 ระดับนานาชาติ Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid- induced rats Thanyaporn Wichai, Wanassanun Pannangrong, JariyaUmka Welbat, Amnard Chaichun, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 aged garlic extract, hippocampus, Morris water maze, oxidative stress, spatial memory 41 2 311-318 isi,scopus Mar - Apr 2019 0.067
307 ระดับนานาชาติ The Association of Functional Status with Mortality and Dialysis Modality Change: Results from the Peritoneal Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (PDOPPS). Karthik Tennankore, Junhui Zhao, Angelo Karaboyas, Brian A Bieber, Bruce M Robinson, Hal Morgenstern, S Vanita Jassal, Fredric O Finkelstein, Talerngsak Kanjanabuch, Areewan Cheawchanwattana, Ronald L Pisoni, James A Sloand, Jeffrey Perl Areewan Cheawchanwattana
Peritoneal Dialysis International Q1 81 Daily activities; functional impairment; hemodialysis; survival 39 2 103-111 isi,scopus Mar - Apr 2019 1.09
308 ระดับนานาชาติ Phytostilbenoid production in white mulberry (Morus alba L.) cell culture using bioreactors and simple deglycosylation by endogenous enzymatic hydrolysis Jukrapun Komaikul, Tharita Kitisripanya, Chadathorn Inyai, Chadathorn Likhitwitayawuid, Chadathorn Sritularak, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant Q2 68 BioreactorEndogenous enzymatic hydrolysisOxyresveratrolPhytostilbenoidsWhite mulberry cell culture Tharita KitisripanyaChadathorn Inyai Chadathorn LikhitwitayawuidChadathorn SritularakHiroyuki TanakaWaraporn PutalunEmail author 55 2 199-208 scopus Apr 2019 1.057
309 ระดับนานาชาติ Tetrahydrocurcumin attenuates phase I metabolizing enzyme-triggered oxidative stress in mice fed a high-fat and high-fructose diet Kanokwan Jarukamjorn, Waranya Chatuphonprasert, Nattharat Jearapong, Charatda Punvittayagul, Rawiwan Wongpoomchaief Kanokwan Jarukamjorn
journal of functional foods Q1 74 Cytochrome P450 High-fat and high-fructose diet Liver injury Oxidative stress Tetrahydrocurcumin Vitamin E 2019 55 117-125 isi,scopus Apr 2019 3.470
310 ระดับนานาชาติ Preparation and characterization of grapefruit oil base microemulsions of caffeine Ekapol Limpongsa, Pathomthat Srisuk, Napaphak Jaipakdee Pathomthat Srisuk
Napaphak Jaipakdee
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Caffeine Grapefruit oil Microemulsions 11 2 231-238 scopus Mar - Apr 2019 1.203
311 ระดับนานาชาติ Adverse Drug Reactions of Anti-Epileptic Drugs in Epilepsy Clinic, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom, T Nuntasaen, S Pramboom, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data Adverse Drug Reactions Anti-Epileptic Drugs Epilepsy 102 Suppl 3 S1-S6 isi,scopus Apr 2019
312 ระดับนานาชาติ Development of a simple and rapid method for the detection of isomiroestrol in Pueraria candollei by an immunochromatographic strip test J Chaingam, T Kitisripanya, S Krittanai, S Sakamoto, H Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 isi,scopus Apr 2019
313 ระดับนานาชาติ Identification of the first Crocodylus siamensis cathelicidin gene and RN15 peptide derived from cathelin domain exhibiting antibacterial activity Anupong Tankrathok, Arpaporn Punpad, Monrudee Kongchaiyapoom, Sirinthip Sosiangdi, Nisachon Jangpromma, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
Biotechnology and Applied Biochemistry Q2 67 66 2 142-145 isi,scopus Mar - Apr 2019
314 ระดับนานาชาติ Benzyl and phenylethanoid glycosides from the leaves of Magnolia sirindhorniae Chutima Srinroch, Poolsak Sahakitpichan, Supanna Techasakula, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Magnolia sirindhorniae, Magnoli aceae, Benzyl triglycoside, Phenethanoid glycoside, Campneoside I 2019 30 205-209 isi,scopus Apr 2019 1.575
315 ระดับนานาชาติ Organic anion‑transporting polypeptides contribute to the uptake of curcumin and its main metabolites by human breast cancer cells: Impact on antitumor activity Nattharat Jaerapong, Qurratul Ain Jamil, Jamil Juliane, Daniela Milovanovic, Georg Krupitza, Bruno Stieger, Kanokwan Jarukamjorn, Walter Jäger Kanokwan Jarukamjorn
Oncology Reports Q2 14 41 4 2558-2566 isi,scopus Apr 2019 2.976
316 ระดับนานาชาติ Trends of Intravenous Antiepileptic Drugs Used in Patients at Srinagarind Hospital, Thailand T Nuntasaen, N Chainirun, Somsak Tiamkao, Sunee Lertsinudom, S Pranboon Sunee Lertsinudom
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data Trends, Intravenous antiepileptic drugs 102 Supplement_3 19-24 isi,scopus Apr 2019
317 ระดับนานาชาติ A new flavonoid from the leaves of Atalantia monophylla (L.) DC Priyapan Posri, Jittra Suthiwong, Pitchayakarn Takomthong, Chatchawan Wongsa, Chindawadee Chuenban, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai Chantana Boonyarat
Natural Product Research Q2 46 acetylcholine esteraseantioxidantAtalanta monophyllaflavonoid 33 8 1115-1121 isi,scopus Apr 2019 1.93
318 ระดับนานาชาติ An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin Gorawit Yusakul, Rui Togita, Kei Minami, Kaskamol Chanpokapaiboon, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Fitoterapia Q4 3 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kwakhurin (Kwa) Monoclonal antibody (MAb) Pueraria candollei 133 2 23-28 isi,scopus Mar 2019 2.642
319 ระดับนานาชาติ Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study Suthan Chanthawong, Yi Heng Lim, Suphat Subongkot, Alexandre Chan, Rizka Andalusia, Ros Suzanna Ahmad Bustamam, Nathorn Chaiyakunapruk Suthan Chanthawong
Suphat Subongkot
Supportive Care in Cancer Q2 105 Olanzapine, Cost-effectiveness analysis, Chemotherapy-induced nausea and vomiting, CINV 27 3 1109-1119 isi,scopus Mar 2019 2.676
320 ระดับนานาชาติ Hospital pharmacy practice and the way forward for pharmacy education in Thailand C Ploylearmsang, J Kanjanasilp, Nusaraporn Kessomboon, S Suttajit, P Suwannaprom, S Sripa, R Sittichotiwong, T Srimarueang, S Sonsri, P Kittiboonyakun Nusaraporn Kessomboon
Canadian Journal of Hospital Pharmacy Q2 19 72 1 34-41 scopus Mar 2019
321 ระดับนานาชาติ Effects of alkaline hydrolysis and storage conditions on the biological activity of ostrich egg white Siriporn Khueychai, Nisachon Jangpromma, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
Journal of Food Processing and Preservation Q2 44 43 4 1-18 scopus Mar 2019
322 ระดับนานาชาติ Budget impact analysis of the new reimbursement policy for day surgery in Thailand. Rapeepong Suphanchaimat, Jutatip Thungthong, Kriddhiya Sriprasert, Kanjana Tisayaticom, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
Risk Management and Healthcare Policy Q1 19 Thailand; budget impact; case mix index; day surgery; inpatient 12 2019 41-55 isi,scopus Mar 2019 2.429
323 ระดับนานาชาติ Stability study of oseltamivir extemporaneous suspension Thatsanand Xayavong, Nawaporn Vimolsarawong, Theera Rittirod Theera Rittirod
Asia-Pacific Journal of Science and Technology Q3 2 oseltamivir phosphate, extemporaneous suspension, physicochemical tests, stability test 24 1 1-8 scopus Mar 2019
324 ระดับนานาชาติ Validation of the Thai version of the family reported outcome measure (FROM-16)© to assess the impact of disease on the partner or family members of patients with cancer Pattariya Chantarasap, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Srivieng Pairojkul, Aumkhae Sookprasert, Kosin Wirasorn, Areewan Cheawchanwattana, Sam Salek, Suphat Subongkot Areewan Cheawchanwattana
Suphat Subongkot
Health and Quality of Life Outcomes Q1 105 2019 17:32 1-8 isi,scopus Feb 2019 1.069
325 ระดับนานาชาติ Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand. Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet Chulaporn Limwattananon
PLoS ONE Q1 300 14 2 1-14 isi,scopus Feb 2019 2.766
326 ระดับนานาชาติ The antifungal efficacy of essential oils in combination with chlorhexidine against Candida spp. Panitta Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, Somkiat Luengpailin, Watcharee Khunkitti Watcharee Khunkitti
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 clove oil, cinnamon oil, lemongrass oil, oral Candida biofilm, chlorhexidine 41 1 144-150 isi,scopus Jan - Feb 2019 0.25
327 ระดับนานาชาติ Phlenumdines D and E, new Lycopodium alkaloids from Phlegmariurus nummulariifolius, and their regulatory effects on macrophage differentiation during tumor development W Nakayama, Y Fujiwara, Y Kosuge, Orawan Monthakantirat, K Fujikawa, S Watthana, S Kitanaka, T Makino, K Ishiuchi Orawan Monthakantirat
PHYTOCHEMISTRY LETTERS Q2 34 2019 29 98-103 isi,scopus Feb 2019
328 ระดับนานาชาติ Effect of CYP3A5 genotype on hospitalization cost for kidney transplantation Suda Vannaprasaht, Chulaporn Limwattananon, Sirirat Anutrakulchai, Chitranon Chan-on Chulaporn Limwattananon
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 57 CYP3A5Kidney transplantationSurgical costTacrolimusThailand 2019 41 88-95 isi,scopus Feb 2019 1.117
329 ระดับนานาชาติ 2-Aminobenzoyl and megastigmane glycosides from Wrightia antidysenterica Chutima Srinroch, Poolsak Sahakitpichan, Supanna Techasakul, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Wrightia antidysenterica, Apocynaceae, 2-Aminobenzoyl glycoside, Benzoxazinoid, Megastigmane glycoside, Wrightiaionosides A-B 2019 2 61-64 isi,scopus Feb 2019 1.575
330 ระดับนานาชาติ Alginate immobilization of Morus alba L. cell suspension cultures improved the accumulation and secretion of stilbenoids Chadathorn Inyai, Panitch Boonsnongcheep, Jukrapun Komaikul, Boonchoo Sritularak, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Bioprocess and Biosystems Engineering Q2 64 Plant tissue culture Immobilization Stilbenoids Elicitation Precursor feeding 42 1 131-141 scopus Feb 2019 2.139
331 ระดับนานาชาติ Neolignan and monoterpene glycosides from Magnolia henryi Chutima Srinroch, Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Magnolia henryi Magnoliaceae Monoterpene glycoside Neolignan glycoside 2019 29 94-97 isi,scopus Feb 2019 1.575
332 ระดับนานาชาติ Flavonol triglycosides from Magnolia utilis Chutima Srinroch, Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Magnolia utilis, Magnoliaceae, Flavonol triglycoside, Champaluangosides A-C 2019 29 57-60 isi,scopus Feb 2019 1.575
333 ระดับนานาชาติ Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Phumtham Limwattananon, Kittisak Sawanyawisuth Chulaporn Limwattananon
PHARMACOECONOMICS Q2 6 DOACs 37 2 279-289 isi,scopus Feb 2019 4.011
334 ระดับนานาชาติ Newly Synthesized Oxygenated Xanthones as Potential P-Glycoprotein Activators: In Vitro, Ex Vivo, and In Silico Studies Eva Martins, Vera Silva, Agostinho Lemos, Andreia Palmeira, Ploenthip Puthongking, Andreia Palmeira, Carolina Rocha-Pereira, Carolina I. Ghanem, Helena Carmo, Fernando Remião, Renata Silva Ploenthip Puthongking
MOLECULES Q4 4 P-glycoprotein; induction; activation; oxygenated xanthones; intestinal barrier; intoxication scenarios 24 4 1-27 isi,scopus Feb 2019 3.098
335 ระดับนานาชาติ Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica Orapin Udomsin, Gorawit Udomsin, Witsarut Kraithong, Latiporn Udomsuk, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Plant Cell, Tissue and Organ Cilture No Quartile Data Pueraria candollei var. mirifica Elicitation Phytoestrogen Deoxymiroestrol Isoflavonoids 136 1 141-151 na Jan 2019 2.004
336 ระดับนานาชาติ Childhood stunting in Thailand: when prolonged breastfeeding interacts with household poverty Nisachol Cetthakrikul, Chompoonut Topothai, Rapeepong Suphanchaimat, Kanjana Tisayaticom, Supon Limwattananon, Viroj Tangcharoensathien Supon Limwattananon
BMC pediatrics Q1 69 Stunting, Children, Breastfeeding, Thailand, Household-wealth 18 1 1-9 isi,scopus Jan 2019 2.042
337 ระดับนานาชาติ Anti-inflammatory effect of Garcinia mangostana Linn. pericarp extract in methicillin-resistant Staphylococcus aureus-induced superficial skin infection in mice Nitima Tatiya-aphiradee, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Biomedicine and Pharmacotherapy Q1 85 Cytokine Mangosteen MRSA Superficial wound TLR-2 α-mangostin 2019 111 705-713 isi,scopus Jan 2019 3.457
338 ระดับนานาชาติ Universal health coverage: A (social insurance) job half done? Sven Neelsen, Supon Limwattananon, Owen ODonnell, Eddy van Doorslaer Supon Limwattananon
World Development Q2 7 Health, Medical expenditure, Earnings, Social insurance, Thailand 113 1 246 - 258 isi,scopus Jan 2019 3.166
339 ระดับนานาชาติ Simultaneous quantitative analysis of indomethacin and benzoic acid in gel using ultra-violet-visible spectrophotometry and chemometrics Jomjai Peerapattana, Y Hattori, M Otsuka Jomjai Peerapattana
Bio-medical materials and engineering Q3 52 30 1 73-84 scopus Jan 2019 0.872
340 ระดับนานาชาติ Development and evaluation of user-tested Thai patient information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs: Effect on patients' knowledge Narumol Jarernsiripornkul, Pacharaporn Phueanpinit, Juraporn Pongwecharak, Janet Krska Narumol Jarernsiripornkul
PLoS ONE Q1 300 14 1 1-15 isi,scopus Jan 2019 2.766
341 ระดับนานาชาติ Trends and variations in outpatient coprescribing of simvastatin or atorvastatin with potentially interacting drugs in Thailand Thananan Rattanachotphanit, Chulaporn Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet Chulaporn Limwattananon
Therapeutic Advances in Drug Safety No Quartile Data contraindications, drug interactions, hospitals, myopathy, outpatients, simvastatin 10 2019 1-13 isi,scopus Jan 2019 1.49
342 ระดับนานาชาติ Immune response and inflammatory pathway of ulcerative colitis Nitima Tatiya-aphiradee, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology Q3 31 cytokine slymphocyte pathogenesis ulcerative colitis 30 1 1-10 scopus Jan 2019 1.28
343 ระดับนานาชาติ Effects of formulation parameters on properties of gastric floating tablets containing poorly soluble drug: Diclofenac sodium Sitha Kim, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee Napaphak Jaipakdee
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Diclofenac sodium, Floating tablet, HPMC, SLS 10 6 152-160 scopus Nov - Dec 2018 1.298
344 ระดับนานาชาติ A Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA Kaskamol Chanpokapaiboon, Pichayatri Khoonrit, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Current Pharmaceutical Biotechnology Q2 81 19 14 1170-1176 isi,scopus Dec 2018 1.819
345 ระดับนานาชาติ Antioxidative and melanin production inhibitory effects of syzygium cumini extracts J Junlatat, N Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 40 5 1136-1143 isi,scopus Dec 2018
346 ระดับนานาชาติ Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress [Phyllanthus emblica ????????????????????] S Arun, J Burawat, S Yannasithinon, W Sukhorum, Akgpol Limpongsa, Sitthichai Iamsaard Journal of Zhejiang University: Science B Q1 50 19 12 948-959 isi,scopus Dec 2018
347 ระดับนานาชาติ Development of Ketoconazole Shampoo with Dipterocarpus alatus Oil as a Permeation Enhancer Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Punya Thamakorn Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
Yaowared Chulikhit
INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3 17 Dipterocarpus alatus, Shampoo, Ketoconazole, Permeability enhancer, Formulation, Membrane. 52 4 Suppl 2 S197-S201 isi,scopus Oct - Dec 2018
348 ระดับนานาชาติ Phyllanthus emblica leaf extract ameliorates testicular damage in rats with chronic stress. S Arun, J Yannasithions, W Sukhorn, Ekapol Limpongsa, S Lamsaard Journal of Zhejiang University SCIENCE B No Quartile Data Phyllanthus emblica L. leaf extract; Chronic stress; Testicular damage; Tyrosine phosphorylation 19 12 948-959 isi,scopus Dec 2018 1.05
349 ระดับนานาชาติ Altered cytochrome P450 profiles by Plumbago indica Linn. and plumbagin after oral administration in mice Nadta Sukkasem, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
PHARMACOGNOSY MAGAZINE Q2 33 14 58 507-512 isi,scopus Oct - Dec 2018 1.525
350 ระดับนานาชาติ Evaluation of community pharmacists roles in screening and communication of risks about non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand P Phueanpinit, J Pongwecharak, J Krska, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
Primary Health Care Research and Development No Quartile Data 2019 6 598-604 isi,scopus Dec 2018
351 ระดับนานาชาติ Phytochemical investigation and acetylcholinesterase inhibitory activity of bark of Hymenodictyon orixense Nattawut Suchaichit, Somdej Kanokmedhakul, Kwanjai Kanokmedhakul, Panawan Moosophon, Chantana Boonyarat, Kusawadee Plekratoke, Ruchanok Tearavarich, Natcha P. Suchaichit Chantana Boonyarat
Natural Product Research Q2 46 acetylcholinesterase activitycoumarinHymenodictyon orixenseiridoid glycosideRubiaceae 32 24 2936-2939 isi,scopus Dec 2018 1.80
352 ระดับนานาชาติ Addressing the health of vulnerable populations: social inclusion and universal health coverage V Tangcharoensathien, A Mills, MB Das, W Patcharanarumol, JeffreyRoy Johns Journal of global health Q1 27 8 2 20304 scopus Nov 2018
353 ระดับนานาชาติ Sodium caseinate-magnesium aluminum silicate nanocomposite films for modified-release tablets Wanassnant Kajthunyakarn, Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Duangkamon Sakloetsakun
Thaned Pongjanyakul
Materials Science & Engineering C No Quartile Data Sodium caseinate, Magnesium aluminum silicate, Nanocomposites, Films, Tablet coating, Drug release 92 11 827-839 scopus Nov 2018 5.08
354 ระดับนานาชาติ Development of a colloidal gold nanoparticle-based immunochromatographic strip for the one-step detection of miroestrol and puerarin Supaluk Krittanai, Tharita Kitisripanya, Orapin Udomsin, Hiroyuki Tanaka, Seiichi Sakamoto Sakamoto, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Biomedical Chromatography Q2 62 immunochromatographic strip, miroestrol, Pueraria candollei, puerarin 32 11 e4330 scopus Nov 2018 1.688
355 ระดับนานาชาติ Survey of outpatients' use and needs of patient medicine information leaflets in Thailand Supawinee Pongpunna, Thongchai Pratipanawatr, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 Expectations, Expected knowledge, Medicine information, Patient needs, Package inserts, Patient information leaflets, Thailand 2018 11 1-10 scopus Nov 2018 1.508
356 ระดับนานาชาติ Correlating the Dermatology Life Quality Index with psychiatric measures: A systematic review Faraz M. Ali, Nutjaree Prateepawanich Johns, Sam Salek, Andrew Y. Finlay Clinics in Dermatology Q2 85 2018 36 691697 isi,scopus Nov 2018 2.055
357 ระดับนานาชาติ Scholarly publishing depends on peer reviewers F Fernandez-Llimos, AD Berti, D Yeung, KB Yusuff, Wiwat Arkaravichien, X Armoiry, OF Attarabeen, N Ayoub, BV Bajorek, P Beninger Pharmacy Practice Q1 22 16 1 scopus Nov 2018
358 ระดับนานาชาติ Protective effects of Lagerstroemia speciosa extract against UV-A damage on skin cells Panjapa Kolakul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Industrial Crops and Products Q1 116 Lagerstroemia speciosa; Photoaging; UV-A; Oxidative stress; Inflammatory cytokine; MMP 2018 124 9-19 isi,scopus Nov 2018 3.849
359 ระดับนานาชาติ CONCENTRATION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENT INCIDENCE BY VARIOUS CAUSES RELATIVE TO ALL PROVINCES ECONOMY IN THAILAND S Viriyathorn, R Suphanchaimat, V Vongmongkol, W Puthasri, Supon Limwattananon Supon Limwattananon
INJURY PREVENTION Q3 7 2018 24 A194-A195 isi,scopus Nov 2018
360 ระดับนานาชาติ Sesamin and sesamolin reduce amyloid-β toxicity in a transgenic Caenorhabditis elegans Roongpetch Keowkase, Natthawut Shoomarom, Worawee Bunargin, Worapan Sitthithaworn, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Biomedicine and Pharmacotherapy Q1 85 Alzheimers disease, β-Amyloid, Sesame lignans, Sesamin, Sesamolin, Sesamol, Caenorhabditis elegans 107 11 656-664 isi,scopus Nov 2018 3.457
361 ระดับนานาชาติ Eumelanin Nanoparticle-Incorporated Polyvinyl Alcohol Nanofibrous Composite as an Electroconductive Scaffold for Skeletal Muscle Tissue Engineering Pathomthat Srisuk, Dillip K. Bishi, Fernanda V. Berti, Carlos J. R. Silva, Keun Kwon, Vitor M. Correlo, Rui L. Reis Pathomthat Srisuk
ACS Applied Bio Materials Q2 9 electrospinning, eumelanin nanoparticles, polyvinyl alcohol, skeletal muscle tissue engineering 1 6 1893-1905 na Nov 2018 1
362 ระดับนานาชาติ Confidence and accuracy in identification of adverse drug reactions reported by outpatients Sirinya Kampichit, Thongchai Pratipanawatr, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 Accuracy, Adverse drug reactions, Confidence, Patient reporting, Related factors, Thailand 40 6 1559-1567 isi,scopus Oct 2018 1.508
363 ระดับนานาชาติ Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts PORNSUDA MARAMING, SURACHAI MAIJAROEN, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Sakda Daduang, JING-GUNG CHUNG, Jureerut Daduang Sakda Daduang
in vivo Q2 57 Colorectal cancer, anticancer activity, KT2 peptide, xenograft, apoptosis. 32 5 1137-1144 isi,scopus Sep - Oct 2018 1.116
364 ระดับนานาชาติ Immunization of Basa fish (Pangasius bocourti) against Ichthyophthirius multifiliis with live and sonicated trophonts Nunthawun Uawonggul, C Rattanamalee, Sakda Daduang Sakda Daduang
Iranian Journal of Fisheries Sciences Q3 17 Pangasius bocourti, Ichthyophthirius multifiliis, Immunization 4 17 763-775 isi,scopus Oct 2018 0.446
365 ระดับนานาชาติ Evaluation of swelling processes of various natural polymer matrix tablets by X-ray computed tomography and controlled drug release Y Hattori, K Ota, Jomjai Peerapattana, M Otsuka Jomjai Peerapattana
BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING Q3 52 2018 29 439-450 isi,scopus Oct 2018 0.972
366 ระดับนานาชาติ Preparation of Curcuma comosa tablets using liquisolid techniques: In vitro and in vivo evaluation Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa, Bungorn Sripanidkulchai, Pawinee Piyachaturawat Napaphak Jaipakdee
Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of Pharmaceutics - 2 Curcuma comosa Diarylheptanoids Dissolution enhancement Liquisolid tablets Pharmacokineti 553 43102 157-168 scopus Oct 2018 3.862
367 ระดับนานาชาติ Characterization of Eumelanin-Chitosan Films S Jaitrong, Pathomthat Srisuk, E.M. Fernandes, V.M. Correlo, R.L. Reis Pathomthat Srisuk
Acta Horticulturae Q4 54 eumelanin film, total soluble matter (TSM􀀴, water uptake, degradation, contact angle, tensile strength, TGA 2018 10 219-224 scopus Oct 2018 0.2
368 ระดับนานาชาติ Modification of alginate beads using gelatinized and ungelatinized arrowroot (Tacca leontopetaloides L. Kuntze) starch for drug delivery Rapee Jarungsirawat, Wirinya Tansena, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Thaned Pongjanyakul
International Journal of Biological Macromolecules Q1 114 Alginate bead, Arrowroot starch, Molecular interaction, Gelatinized starch, Drug delivery 118 10 683-692 isi,scopus Oct 2018 3.909
369 ระดับนานาชาติ A Monoclonal Antibody-Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination of Homoharringtonine Benyakan Pongkitwitoon , Seiichi Sakamoto, Rika Nagamitsu, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
PLANTA MEDICA Q1 110 Cephalotaxus harringtonii, enzyme-linked immunosorbent assay, homoharringtonine, monoclonal antibody, sodium periodate-mediated conjugation, Taxaceae 14 84 1038-1044 isi,scopus Sep 2018 2.494
370 ระดับนานาชาติ Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice Pornsuda Maraming, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Surachai Maijaroen, Sakda Daduang, Jing-Gung Chung, Jureerut Daduang Sakda Daduang
ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Q3 14 antitumor activity, apoptosis, colorectal cancer, RT2 peptide, xenograft 33 9 972-977 isi,scopus Sep 2018 2.491
371 ระดับนานาชาติ Physiology and Pathophysiology of Steroid Biosynthesis, Transport and Metabolism in the Human Placenta WARANYA CHATUPHONPRASERT, Kanokwan Jarukamjorn, Isabella Ellinger Kanokwan Jarukamjorn
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY Q1 71 cholesterol; progestagens; estrogens; glucocorticoids; gestational diabetes mellitus; preeclampsia; intrauterine growth retardation; oxysterols 9 1027 DOI: 10.3389/fphar.2018.01027 isi,scopus Jul - Sep 2018 3.831
372 ระดับนานาชาติ Chemical constituents and antidepressant-like effects in ovariectomized mice of the ethanol extract of alternanthera philoxeroides Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, S Buttachon, M Lee, AMS Silva, N Sekeroglu, A Kijjoa Charinya Khamphukdee
Orawan Monthakantirat
Yaowared Chulikhit
MOLECULES Q4 4 23 9 1-18 isi,scopus Sep 2018
373 ระดับนานาชาติ Clinical outcomes of intravenous levetiracetam treatment in patients with renal impairment Anyamanee Lapmag, Sunee Lertsinudom, Aporanee Chaiyakam, Kittisak Sawanyawisuth, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Neurology International Q3 30 Dose, Mortality, Status epilepticus 10 3 57-60 isi,scopus Sep 2018 1.02
374 ระดับนานาชาติ Development of an immunochromatographic strip incorporating anti-mitragynine monoclonal antibody conjugated to colloidal gold for kratom alkaloids detection Supattra Limsuwanchote, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Niwat Keawpradub, Juraithip Wungsintaweekul Waraporn Putalun
Drug Testing and Analysis Q1 50 anti-mitragynine monoclonal antibody, colloidal gold, immunochromatographic strip, kratom, mitragynine 10 7 1-8 scopus Aug 2018 2.993
375 ระดับนานาชาติ Biomolecular changes and DNA targeting effect of sesamol in human lung adenocarcinoma (SK-LU-1) cells by FTIR microscopy Boondaree Siriwarin, Natthida Weerapreeyakul, Waraporn Tanthanuch, Kanjana Thumanu Natthida Weerapreeyakul
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Q2 54 FTIR microscopy, Sesamol, Cisplatin, Lung adenocarcinoma, Biomolecular change 8 8 377-386 isi,scopus Aug 2018 1.183
376 ระดับนานาชาติ Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant Solenopsis geminata Hathairat Srisong, Sophida Sukprasert, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sakda Daduang Sakda Daduang
Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases Q2 26 Fire ant, Sol g 4.1 protein, Allergen, Venom protein, Stinging ant 29 24 1-13 isi,scopus Aug 2018 1.782
377 ระดับนานาชาติ EGG-HATCHING MECHANISM OF HUMAN LIVER FLUKE, OPISTHORCHIS VIVERRINI: A ROLE FOR LEUCINE AMINOPEPTIDASES FROM THE SNAIL HOST, BITHYNIA SIAMENSIS GONIOMPHALOS P Khampoosa, M Jones, E Lovas, S Piratae, J Kulsuntiwong, S Prasopdee, Tuanchai Srisawangwong, Thewarach Laha, Bungorn Sripanidkulchai, V Thitapakorn Bungorn Sripanidkulchai
JOURNAL OF PARASITOLOGY Q3 38 2018 104 388-397 isi,scopus Aug 2018
378 ระดับนานาชาติ Benzoxazinoid and indoxyl glycosides from Wrightia religiosa Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Chutima Srinroch, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Wrightia religiosa, Apocynaceae, Benzoxazinoid, Indoxyl diglycoside 2018 26 30-32 isi,scopus Aug 2018 1.418
379 ระดับนานาชาติ Alginate-caseinate composites: Molecular interactions and characterization of cross-linked beads for the delivery of anticandidals Rapee Jarungsirawat, Watcharee Khunkitti, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Watcharee Khunkitti
Thaned Pongjanyakul
International Journal of Biological Macromolecules Q1 114 Sodium alginate, Sodium caseinate, Molecular interaction, Beads, Anticandidal, Drug delivery 2018 115 483-493 isi,scopus Aug 2018 3.671
380 ระดับนานาชาติ Effects of jujube fruit extract on peripheral blood mononuclear cell proliferation, cytokine productions and intracellular hydrogen peroxide level Sahapat BARUSRUX, Preeyaporn Plaimee PHIBOONCHAIYANAN, Munthipha KHAMPHIO, Natthida Weerapreeyakul, Sirithon SIRIAMORNPUN Natthida Weerapreeyakul
Walailak Journal of Science and Technology Q3 13 Jujube, immune, cytokines, intracellular hydrogen peroxide 15 8 561-568 scopus Aug 2018 0.16
381 ระดับนานาชาติ Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing Aroonsri Priprem, Yao-Chang Lee, Wanwisa Limphirat, Suppachai Tiyaworanant, Kedsarin Saodaeng, Jiranan Chotitumnavee, Nuttanunth Kowtragoon Aroonsri Priprem
Suppachai Tiyaworanant
PLoS ONE Q1 300 2018 7 1-18 isi,scopus Jul 2018 2.806
382 ระดับนานาชาติ One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe B Nuthong, C Wilailuckana, R Tavichakorntrakool, Patcharee Boonsiri, Sakda Daduang, G Bunyaraksyotin, O Suphan, Jureerut Daduang Sakda Daduang
journal of applied micro biology No Quartile Data alternative tool, DNA probe, gold nanoparticle, Legionella pneumophila, rapid detection. 2018 7 1534-1540 scopus Jul 2018 2.16
383 ระดับนานาชาติ A novel ACE inhibitory peptide derived from alkaline hydrolysis of ostrich (Struthio camelus) egg white ovalbumin Siriporn Khueychai, Nisachon Jangpromma, Kiattawee Choowongkomon, Anupong Joompang, Sakda Daduang, Mongkol Vesaratchavest, Wisarut Payoungkiattikun, Shinjiro Tachibana, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
Process Biochemistry Q2 149 ACE inhibitory peptide, Antihypertensive, Hydrolysis, Molecular docking, Ostrich, Ovalbumin 73 10 235-245 scopus Jul 2018 2.616
384 ระดับนานาชาติ Monitoring Methotrexate Level in Adult Patients with Osteosarcoma: A Proposed Algorithm for Thai Patients Denpong Patanasethanont, Kosin Wirasorn, Aumkhae Sookprasert, Piyakarn Watcharenwong, Jarin Chindaprasirt Denpong Patanasethanont
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND Q4 45 Osteosarcoma, Methotrexate, Therapeutic drug monitoring 101 7 S95-S99 isi,scopus Jul 2018 0.42
385 ระดับนานาชาติ Perception and Use of Alternative Treatments among Patients with Epilepsy Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao, Sineenard Pranboon, Supinya Tuntapakul Sunee Lertsinudom
Supinya Tuntapakul
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data Alternative treatment, Epilepsy, Perceptions 101 Suppl 7 s77-s82 isi,scopus Jul 2018
386 ระดับนานาชาติ Therapeutic Drug Monitoring of Antiepileptic Drugs and Seizure Control Supinya Tuntapakul, Sunee Lertsinudom, Somsak Tiamkao Supinya Tuntapakul
Sunee Lertsinudom
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data Therapeutic drug monitoring, TDM, Antiepileptic drug, Epilepsy 101 Suppl 7 s173-s177 isi,scopus Jul 2018
387 ระดับนานาชาติ Patients' Characteristics and Treatment Outcomes of Epilepsy Clinic Team: Experiences from University Hospital Sunee Lertsinudom, Supinya Tuntapakul, Nanthaphan Chainirun, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Supinya Tuntapakul
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet No Quartile Data Epilepsy, Epilepsy Clinic, Characteristics, Outcomes 101 Suppl 7 s191-s196 isi,scopus Jul 2018
388 ระดับนานาชาติ Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of Heteroscorpine from venom of Heterometrus spp. Paroonkorn Incamnoi, Rina Patramanon, Sompong Thammasirirak, Arunrat Chaveerach, Wandee Bunyatratchata, Nunthawun Uawonggul, Sophida Sukprasert, Teerawat Namonsai, Kowit Noikotr, Prapenpuksiri Rungsa, Jureerut Daduang, Sakda Daduang Sakda Daduang
Maejo International Journal of Science and Technology Q3 15 defensin, Heterometrus spp., Heteroscorpine-1 (HS-1), scorpine scorpion venom 12 3 187-198 isi,scopus Jul 2018 0.469
389 ระดับนานาชาติ Purification and biochemical characterization of VesT1s, a novel phospholipase A1 isoform isolated from the venom of the greater banded wasp Vespa tropica Prapenpuksiri Rungsa, Steve Peigneur, Sakda Daduang, Jan Tytgat Sakda Daduang
Toxicon Q3 123 Greater banded wasp, Hornet, Wasp, Molecular modelling, Phospholipase A1, Venom, vespid, Vespa tropica 148 6 74-84 isi,scopus Jun 2018 2.352
390 ระดับนานาชาติ Identification of Lycopodium Alkaloids Produced by an Ultraviolet-Irradiated Strain of Paraboeremia, an Endophytic Fungus from Lycopodium serratum var. longipetiolatum K Ishiuchi, D Hirose, T Suzuki, W Nakayama, WP Jiang, Orawan Monthakantirat, JB Wu, S Kitanaka, T Makino Orawan Monthakantirat
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Q4 28 81 5 1143-1147 isi,scopus Jun 2018
391 ระดับนานาชาติ Antioxidant Properties of Crocodylus siamensis Blood Components on H2O2-induced Human Skin Fibroblast Cells Nisachon Jangpromma, Khantheeranut Suttee, Santi Phosri, Tinnakorn Theansungnoen, Jiraporn Lueangsakulthai, Wisarut Payoungkiattikun, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Q4 18 antioxidant, apoptosis, crocodile, hydrogen peroxide, peripheral blood mononuclear cell, plasma, serum, leucocyte, fibroblast 45 3 1359-1371 isi,scopus Jun 2018 0.406
392 ระดับนานาชาติ Correlation between the potency of flavonoids on mushroom tyrosinase inhibitory activity and melanin synthesis in melanocytes W Promden, W Viriyabancha, Orawan Monthakantirat, K Umehara, H Noguchi, W De-Eknamkul Orawan Monthakantirat
Molecules Q4 4 23 6 isi,scopus Jun 2018
393 ระดับนานาชาติ Effects of Kaempferia parviflora on physical and psychological stresses in adults Wichai Eungpinichpong, Uraiwan Chatchawan, Bungorn Sripanidkulchai, Suwanna Arunpongpaisal, W Chompoopan Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of GEOMATE Q3 14 15 50 26-31 isi,scopus Jun 2018
394 ระดับนานาชาติ Cost-effectiveness analysis of policy options on first-line treatments for advanced, non-small cell lung cancer in Thailand Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Onanong Waleekhachonloet, Thananan Rattanachotphanit Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
Lung Cancer Q3 14 Cost-effectiveness, Non-small cell lung cancer, Tyrosine kinase inhibitor 120 6 91-97 isi,scopus Jun 2018 4.294
395 ระดับนานาชาติ Monoterpene, benzyl and 3,4-dihydroxyphenethyl glycosides from Magnolia thailandica Tripetch Kanchanapoom, Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Chutima Srinroch, Wassapol Thamniyom, Somsak Ruchirawat Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Magnolia thailandica, Magnoliaceae, Monoterpene glucoside, Benzyl glycoside, Phenethyl glycoside 25 6 28-32 isi,scopus Jun 2018 1.418
396 ระดับนานาชาติ Augmentation of diethylnitrosamineinduced early stages of rat hepatocarcinogenesis by 1,2- dimethylhydrazine Charatda Punvittayagula, Arpamas Chariyakornkul, Teera Chewonarin, Kanokwan Jarukamjorn, Rawiwan Wongpoomchai Kanokwan Jarukamjorn
Drug and Chemical Toxicology Q3 42 Diethylnitrosamine, 1,2-dimethylhydrazine, hepatocarcinogenicity, hepatotoxicity, xenobiotic-metabolizing enzymes 3 1 1-8 isi,scopus May 2018 1.731
397 ระดับนานาชาติ Transmucosal delivery of melatonin-encapsulated niosomes in a mucoadhesive gel Aroonsri Priprem, Chatchanok Nukulkit, Nutjaree P Johns, Supawan Laohasiriwong, Kwanchanok Yimtae, Cheardchai Soontornpas Aroonsri Priprem
Cheardchai Soontornpas
Therapeutic Delivery Q2 41 melatonin, mucoadhesive gel, niosomes 5 9 343-357 isi,scopus May 2018 0.544
398 ระดับนานาชาติ Use of Potentially Inappropriate Medications in People With Dementia in Vietnam and Its Associated Factors Tuan Anh Nguyen, Thang Pham, Huyen Thi Thanh Vu, Thanh Xuan Nguyen, Trinh Thi Vu, Binh Thi Thanh Nguyen, Ngoc Quynh Nguyen, Binh Thanh Nguyen, Tam Ngoc Nguyen, Sinh Viet Phan, Anh Trung Nguyen, Tuan Le Pham, Ha Thu Dang, Lisa Kalisch-Ellett, Tipaporn Kanjanarach Tipaporn Kanjanarach
American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias No Quartile Data anticholinergics, antipsychotics, dementia, potentially inappropriate medicines, quality use of medicines, sedatives 2018 4 1-9 isi,scopus Apr 2018 1.602
399 ระดับนานาชาติ How to do (or not to do) ... a health financing incidence analysis John E Ataguba, Augustine Asante, Supon Limwattananon, Virginia Wiseman Supon Limwattananon
HEALTH POLICY AND PLANNING Q1 88 Financing incidence analysis, progressivity, regressivity, health financing, ability-to-pay, methodology 33 3 436-444 isi,scopus Apr 2018 2.420
400 ระดับนานาชาติ Characterization and Rheological Behavior of Dextran from Weissella confusa R003 Siwames Netsopa, Suwanna Niamsanit, Duangkamon Sakloetsakun, Nipa Milintawisamai Duangkamon Sakloetsakun
International Journal of Polymer Science Q3 28 2018 4 1-10 isi,scopus Apr 2018 1.718
401 ระดับนานาชาติ Association Between a Centrally Reimbursed Fee Schedule Policy and Access to Cataract Surgery in the Universal Coverage Scheme in Thailand Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Jutatip Tungthong, Kanjana Sirikomon Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
JAMA Ophthalmology Q1 190 2018 4 1-7 isi,scopus Apr 2018 5.625
402 ระดับนานาชาติ Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways Amonrat Koraneekit, Temduang Limpaiboon, Arunnee Sangka, Patcharee Boonsiri, Sakda Daduang, Jureerut Daduang Sakda Daduang
Oncology Letters Q3 44 cervical cancer, apoptosis, synergistic effects, caffeic acid, cisplatin, phytochemicals 15 5 7397-7402 isi,scopus Apr 2018 1.664
403 ระดับนานาชาติ Electroactive Gellan Gum'Polyaniline Spongy-Like Hydrogels Pathomthat Srisuk, Fernanda V. Berti, Lucilia P. da Silva, Alexandra P. Marques, Rui L. Reis, Vitor M. Correlo Pathomthat Srisuk
ACS Biomaterial Science and Engineering No Quartile Data electroactive spongy-like hydrogels, gellan gum, polyaniline, oxidative polymerization 4 5 1779-1787 isi,scopus Apr 2018 4.432
404 ระดับนานาชาติ EQ-5D-based utilities and healthcare utilization in Thai adults with chronic epilepsy Panumart Phumart, Chulaporn Limwattananon, Pimprapa Kitwitee, Kanjana Unnwongse, Somsak Tiamkao Chulaporn Limwattananon
Epilepsy & Behavior No Quartile Data Epilepsy, Seizure control, Utility, Healthcare utilization 2018 83 140-146 isi,scopus Apr 2018 2.631
405 ระดับนานาชาติ Employing the Delphi technique to formulate a checklist that assists community pharmacists to identify children that need to be referred to a doctor W Pakoktom, Arunee Jetsrisuparb, Siriluk Jaisue, Wiwat Arkaravichien Siriluk Jaisue
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 57 40 1 239-239 isi,scopus Mar 2018
406 ระดับนานาชาติ Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy Gorawit Yusakul, Tharita Kitisripanya, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 ELISA, Miroestrol, Deoxymiroestrol, Pueraria candollei, Menopause 72 3 1-10 isi,scopus Mar 2018 1.92
407 ระดับนานาชาติ Screening and prevention of non-steroidal anti-inflammatory drug risk: Doctors and hospital pharmacists' roles Narumol Jarernsiripornkul, P Phueanpinit, J Pongwecharak, J Krska Narumol Jarernsiripornkul
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 57 40 1 268-268 isi,scopus Mar 2018
408 ระดับนานาชาติ Rapid identification of oral solid dosage forms of counterfeit pharmaceuticals by discrimination using near-infrared spectroscopy Y Hattori, Y Seko, Jomjai Peerapattana, K Otsuka, Jirawat Sanitchon Jomjai Peerapattana
BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING Q3 52 29 1 1-14 isi,scopus Mar 2018 0.972
409 ระดับนานาชาติ Attitude towards usefulness of patient information leaflets among ambulatory patients S Pongpunna, Thongchai Pratipanawatr, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 57 40 1 276-277 isi,scopus Mar 2018
410 ระดับนานาชาติ Development and evaluation of topical films containing phytoestrogenic diaryheptanoids from Curcuma comosa extract Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai Sarunya Tuntiyasawasdikul
Napaphak Jaipakdee
Bungorn Sripanidkulchai
Drug Development and Industrial Pharmacy Q2 81 Curcuma comosa, diarylheptanoids, phytoestrogen, skin aging, topical film 2018 1 1-10 isi,scopus Mar 2018 2.295
411 ระดับนานาชาติ Anthocyanin complex exerts anti-cholangiocarcinoma activities and improves the efficacy of drug treatment in a gemcitabine-resistant cell line K Intuyod, Aroonsri Priprem, Chawalit Pairojkul, Chariya Hahnvajanawong, Kulthida Vaeteewoottacharn, Porntip Pinlaor, Somchai Pinlaor Aroonsri Priprem
International Journal of Oncology Q2 117 52 5 1715-1726 isi,scopus Mar 2018
412 ระดับนานาชาติ Topical oral wound healing potential of anthocyanin complex: animal and clinical studies Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Teerasak Damrongrungruang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Aroonsri Priprem Suthasinee Thapphasaraphong
Aroonsri Priprem
Therapeutic Delivery Q2 41 mucoadhesive gel, oral wounds, topical anthocyanins 9 4 1-10 isi,scopus Mar 2018 0.544
413 ระดับนานาชาติ Topical Niosome Gel Containing an Anthocyanin Complex: a Potential Oral Wound Healing in Rats Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Sucharat Limsitthichaikoon, Bhattaranitch Khampaenjiraroch, Chatchanok Nukulkit, Suthasinee Thapphasaraphong, Wanwisa Limphirat Aroonsri Priprem
Suthasinee Thapphasaraphong
AAPS PharmSciTech Q2 88 anthocyanin complex, mucoadhesive gel, in vitro permeation, human gingival fibroblasts, oral incisional wound. 19 84 1-11 isi,scopus Mar 2018 2.451
414 ระดับนานาชาติ Structures of isothiocyanates attributed to reactive oxygen species generation and microtubule depolymerization in HepG2 cells. P Pocasap, Natthida Weerapreeyakul, K Thumanu Natthida Weerapreeyakul
Biomedicine and Pharmacotherapy Q1 85 Anticancer, Apoptosis, HepG2, Isothiocyanates, Microtubule depolymerization, Reactive oxygen species, Structural variation 101 6 698-709 isi,scopus Mar 2018 2.759
415 ระดับนานาชาติ Additional antioxidants on the determination of quercetin from Moringa oleifera leaves and variation content from different sources Tanakorn Panya, Narin Chansri, Bungorn Sripanidkulchai, Supawadee Daodee Narin Chansri
Bungorn Sripanidkulchai
Supawadee Daodee
International Food Research Journal Q3 43 Moringa oleifera, Quercetin, Tertbutylhydroquinone, Butylated hydroxyanisole, Butylated hydroxytoluene, Ascorbic acid 25 1 51-55 isi,scopus Feb 2018 0.744
416 ระดับนานาชาติ Reverse flow injection spectrophotometric determination of ciprofloxacin in pharmaceuticals using iron from soil as a green reagent Sysay Palamy, Wirat Ruengsitagoon Wirat Ruengsitagoon
Spectrochimica Acta Part A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy No Quartile Data Ciprofloxacin, Reverse flow injection analysis, Iron, Soil extract 190 1 129-134 isi,scopus Feb 2018 2.536
417 ระดับนานาชาติ Enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative'qualitative analysis of plant secondary metabolites Seiichi Sakamoto, Waraporn Putalun, Sornkanok Vimolmangkang, Waranyoo Phoolcharoen, Yukihiro Shoyama, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 Antibodies, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Hapten, Plant secondary metabolites 72 1 32-42 isi,scopus Feb 2018 1.982
418 ระดับนานาชาติ Preparation and characterization of poly (vinyl alcohol)-poly (vinyl pyrrolidone) mucoadhesive buccal patches for delivery of lidocaine HCL Napaphak Jaipakdee, Thaned Pongjanyakul, Ekapol Limpongsa Napaphak Jaipakdee
Thaned Pongjanyakul
International Journal of Applied Pharmaceutics Q3 12 Poly (vinyl pyrrolidone), Poly (vinyl alcohol), Lidocaine HCl, Permeation, Buccal patch, Buccal drug delivery 10 1 115-123 scopus Feb 2018 1.250
419 ระดับนานาชาติ 7-methoxyheptaphylline Inhibits Proliferation, Migration and Invasion of Human Adenocarcinoma HT-29 Cell Line Kitthanaet Thanaroungrochthawee, Apirak Siriboonluckkoon, Chavi Yenjai, Chantana Boonyarat, Pornthip Waiwut Chantana Boonyarat
CANCER SCIENCE Q1 135 109 2 365-365 isi,scopus Feb 2018
420 ระดับนานาชาติ In vitro inhibitory effects of major bioactive constituents of Andrographis paniculata, Curcuma longa and Silybum marianum on human liver microsomal morphine glucuronidation: A prediction of potential herb-drug interactions arising from andrographolide, curcumin and silybin inhibition in humans Verawan Uchaipichat Verawan Uchaipichat
Drug Metabolism and Pharmacokinetics Q2 63 Andrographolide, Curcumin, Glucuronidation, Herb-drug interactions, Morphine, Silybin 33 1 67-76 isi,scopus Feb 2018 2.146
421 ระดับนานาชาติ Application of Dipterocarpus alatus oil for Permeation Enhancement of Some Compounds Supawadee Daodee, Tanakorn Punya, Narin Chansri Supawadee Daodee
Narin Chansri
Research Journal of Pharmacy and Technology Q3 14 Dipterocarpus alatus, permeation enhancement, caffeine, ketoconazole, ibuprofen 11 1 245-248 scopus Jan 2018 0.14
422 ระดับนานาชาติ Particle agglomeration of chitosan-magnesium aluminum silicate nanocomposites for direct compression tablets Rapee Jarungsirawat, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Thaned Pongjanyakul
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS - 2 535 1-2 410-419 isi,scopus Jan 2018
423 ระดับนานาชาติ Naphthalene glycosides in the Thai medicinal plant Diospyros mollis T Suwama, K Watanabe, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, H Noguchi, K Watanabe, K Umehara Orawan Monthakantirat
Prathan Luecha
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Q1 31 72 1 220-229 isi,scopus Jan 2018
424 ระดับนานาชาติ Characterization and in vivo efficacy of a heptapeptide ODT formulation for the treatment of neurogenic bladder dysfunction J Bae, TA Johnston, R Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut, M Jay, L Marson Khaetthareeya Sutthanut
International Journal of Pharmaceutics - 2 536 1 397-404 isi,scopus Jan 2018
425 ระดับนานาชาติ Cratoxylum formosum ssp pruniflorum activates the TRAIL death receptor complex and inhibits topoisomerase I A Nonpunya, B Sethabouppha, S Rufini, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY Q2 53 Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum Apoptosis, FTIR, Death receptor pathway, Intrinsic pathway, Topoisomerase inhibitor 2018 114 150-162 isi,scopus Jan 2018 1.427
426 ระดับนานาชาติ Correction to: Enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative/qualitative analysis of plant secondary metabolites (Journal of Natural Medicines, (2018), 72, 1, (32-42), 10.1007/s11418-017-1144-z) S Sakamoto, Waraporn Putalun, S Vimolmangkang, W Phoolcharoen, Y Shoyama, H Tanaka, S Morimoto Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 72 1 43- isi,scopus Jan 2018
427 ระดับนานาชาติ Purification and characterization of macrolactins and amicoumacins from Bacillus licheniformis BFP011: a new source of food antimicrobial substances Nida Arbsuwan, Wisarut Payoungkiattikun, Pisan Sirithorn, Sakda Daduang, Nisachon Jangpromma, Apisak Dhiravisit, Young Tae Hahm, Lorenz Kurt Neubert, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
CYTA - Journal of Food Q2 22 Macrolactins, amicoumacins, antimicrobial, food spoilage, food preservative, SEM 16 1 50-60 isi,scopus Jan 2018 1.371
428 ระดับนานาชาติ X-band Electron Paramagnetic Resonance Investigation of Stable Organic Radicals Present under Cold Stratification in 'Fuji'Apple Seeds K Nakagawa, K Matsumoto, N Chaiserm, Aroonsri Priprem Aroonsri Priprem
JOURNAL OF OLEO SCIENCE Q2 40 66 12 1375-1379 isi,scopus Dec 2017
429 ระดับนานาชาติ Physicians' communication of risks from non-steroidal anti-inflammatory drugs and attitude towards providing adverse drug reaction information to patients P Phueanpinit, J Pongwecharak, Sermsak Sumanont, J Krska, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
Journal of Evaluation in Clinical Practice Q2 70 23 6 1387-1394 scopus Dec 2017
430 ระดับนานาชาติ Phlenumdines A?C, New lycopodium alkaloids isolated from phlegmariurus nummulariifolius W Nakayama, Orawan Monthakantirat, K Fujikawa, S Watthana, S Kitanaka, T Makino, K Ishiuchi Orawan Monthakantirat
Heterocycles Q3 63 94 12 2247-2261 isi,scopus Dec 2017
431 ระดับนานาชาติ A pilot pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based icELISA analysis Tharita Kitisripanya, Orapin Udomsin, Jakrapun Komaikul, Chadathorn Inyai, Supattra Limsuwanchote, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Phytotherapy Research Q2 121 deoxymiroestrol, immunoassay, miroestrol, pharmacokinetic, Pueraria candollei var. mirifica Airy Shaw & Suvat 2 32 365-369 isi,scopus Dec 2017 3.092
432 ระดับนานาชาติ Novel antioxidant and anti-inflammatory peptides from the Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) hemoglobin hydrolysate Jiraporn Lueangsakulthai, Santi Phosri, Tinnakorn Theansungnoen, Nisachon Jangpromma, Theeranan Temsiripong, John E. Mckendrick, Watcharee Khunkitti, Sompong Klaynongsruang Watcharee Khunkitti
Biotechnology and Applied Biochemistry Q2 67 crocodylus siamensis, enzymatic hydrolysis, hemoglobin hydrolysate, inflammation, oxidative stress, purification and identification 2017 11 1-28 isi,scopus Nov 2017 1.429
433 ระดับนานาชาติ Comparison of the paper-based and electronic versions of the Dermatology Life Quality Index (DLQI): evidence of equivalence FM Ali, NutjareePratheepawanit Johns, A Finlay, MS Salek, V Piguet British Journal of Dermatology Q1 171 electronic, validation, ePRO, equivalence, DLQI, quality of life measures 177 5 1306-1315 isi,scopus Nov 2017 4.706
434 ระดับนานาชาติ Antioxidant Activity and Upregulation of Antioxidant Enzymes of Phenolic Glycosides from Aquilaria crassna Leaves Chonlakan Supasuteekul, Narawat Nuamnaichati, Supachoke Mangmool, Kittisak Likhitwitayawuid, Parkpoom Tengamnuay, Waraporn Putalun, Boonchoo Sritularak Waraporn Putalun
Natural Product Communications Q3 39 Agarwood leaves, Aquilaria crassna, Antioxidant, Glutathione peroxidase-1, Oxidative stress, Phenolic glycosides 12 11 1691-1694 isi,scopus Nov 2017 0.773
435 ระดับนานาชาติ Rational drug use and outcomes of respiratory diseases in the district hospitals under the Universal Coverage Scheme, Thailand Jutatip Thungthong, Jatica Rattanadadas, Cheardchai Soontornpas, Thananan Ratanachopanich, On-anong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Supon Limwattananon, Noppakun Thammatacharee, Kanjana Sirikomol, Jiraphan Jaratpatthararoj, Ninutcha Paengsai, Amornrat Ngowabunpat, Kunakorn Aewsuwan, Wanna Eiadprapan, Pongphan Ratchakom Cheardchai Soontornpas
Chulaporn Limwattananon
Supon Limwattananon
BMC PUBLIC HEALTH Q1 130 897 Supplement 6 24 isi,scopus Nov 2017
436 ระดับนานาชาติ Sulforaphene in Raphanus sativus L. var. caudatus Alef increased in late-bolting stage as well as anticancer activity Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul, Waraporn Tanthanuch, Kanjana Thumanu Natthida Weerapreeyakul
asian pacific journal of tropical biomedicine Q2 54 Isothiocyanates Sulforaphene, Sulforaphane, Thai rat-tailed radish, Anticancer activity, Late-bolting stage 7 11 998-1004 isi,scopus Oct 2017 1.220
437 ระดับนานาชาติ A lateral flow colloidal gold-based immunoassay for rapid detection of miroestrol in samples of White Kwao Krua, a phytoestrogen-rich plant Tharita Kitisripanya, Chadathorn Inyai, Jukrapun Komaikul, Supaluk Krittanai, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 Miroestrol, Pueraria candollei, Lateral flow immunoassay, White Kwao Krua, Monoclonal antibody 71 4 659-667 isi,scopus Oct 2017 1.982
438 ระดับนานาชาติ Inhibition of two stages of melanin synthesis by sesamol, sesamin and sesamolin Montra Srisayam, Natthida Weerapreeyakul, Kwanjai Kanokmedhakul Natthida Weerapreeyakul
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Q2 54 Sesamol, Sesamin, Sesamolin, Tyrosinase, TRP-1/TRP-2, Antimelanogenesis 7 10 886-895 isi,scopus Oct 2017 1.220
439 ระดับนานาชาติ A novel antibacterial peptide derived from Crocodylus siamensis haemoglobin hydrolysate induces membrane permeabilization causing iron dysregulation, oxidative stress and bacterial death J. Lueangsakulthai, Nisachon Jangpromma, T Temsiripong, J.E. McKendrick, Watcharee Khunkitti, S.E. Maddocks, Sompong Klaynongsruang Watcharee Khunkitti
Journal of Applied Microbiology - 14 Crocodylus siamensis, antibacterial peptide, hemoglobin hydrolysate, iron dysregulation, membrane permeabilisation, oxidative stress 123 4 813-831 isi,scopus Oct 2017 2.099
440 ระดับนานาชาติ Naphthalene glycosides in th Thai medicinal plant Diospyros mollis Takaharu Suwama, Keisuke Watanabe, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, Hiroshi Noguchi, Kenji Watanabe, Kaoru Umehara Orawan Monthakantirat
Prathan Luecha
Journal of Natural Medicines Q1 31 Diospyros mollis Ebenaceae, Diospyrol glycoside, Naphthoquinone glycoside, Naphthalene glycoside, Makluoside AE, Hyaluronidase inhibition 2017 10 1-10 isi,scopus Oct 2017 1.982
441 ระดับนานาชาติ Validation of the electronic version of the Dermatology Life Quality Index (DLQI) F Ali, NutjareePratheepawanit Johns, S Salek, A Finlay, V Piguet JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY Q1 77 137 10 S200-S200 isi,scopus Oct 2017
442 ระดับนานาชาติ Dispensing pattern for acute non-infectious diarrhoea in children at community pharmacies in Thailand Siriluk Jaisue, Sommaly Phomtavong, Sasithorn Eua-anant, Glenn Neville Borlace Siriluk Jaisue
Glenn Neville Borlace
Journal of Pharmacy Practice and Research Q2 22 pharmacy practice, practice, pharmacy, dispensing, antibiotics 47 5 383-388 isi,scopus Oct 2017 0.224
443 ระดับนานาชาติ Phytochemicals and anti-aging potentials of the extracts from Lagerstroemia speciosa and Lagerstroemia floribunda P Kolakul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Industrial Crops and Products Q1 116 109 0 707-716 isi,scopus Sep 2017
444 ระดับนานาชาติ Prevalence of potential drug interactions in Thai patients receiving simvastatin: The causality assessment of musculoskeletal adverse events induced by statin interaction Methira Siriangkhawut, Patthana Tansakul, Verawan Uchaipichat Verawan Uchaipichat
Saudi Pharmaceutical Journal Q1 42 Simvastatin, Drug interaction, Musculoskeletal adverse effects, Drug Interaction Probability Scale (DIPS) 23 6 1-8 isi,scopus Sep 2017 2.233
445 ระดับนานาชาติ Protective Effect of Momordica cochinchinensis (L.) Spreng Aril Extract on Essential Testicular Markers in Rats Induced with Valproic Acid Sitthichai Iamsaard, W Sukhorum, A Sampannang, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY Q3 25 35 3 992-999 isi,scopus Sep 2017
446 ระดับนานาชาติ Potential of Alternanthera philoxeroides on Improvement of Anxiety-Like Behavior Induced By Ovariectomized Mice Model Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Orawan Monthakantirat Charinya Khamphukdee
Yaowared Chulikhit
Supawadee Daodee
Orawan Monthakantirat
INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH Q3 17 Alternanthera philoxeroides, Ovariectomy, Anxiety, Neuroprotective, Behavior, Flavonoids 51 3 494-497 isi,scopus Jul - Sep 2017 0.25
447 ระดับนานาชาติ Antioxidant and hypoglycemic effects of momordica cochinchinensis spreng. (Gac) aril extract on reproductive damages in strepced hyperglycemia mice [Efectos antioxidantes e hipogluc?micos del extracto de aril de momordica cochinchinensis spreng. (Gac) sobre los da?os reproductivos en ratones con hiperglucemia inducida por streptozotocin (STZ)] A Sampannang, A Supatcharee, W Sukhorum, J Burawat, S Nualkaew, C Maneenin, Bungorn Sripanidkulchai, Sitthichai Iamsaard Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of Morphology Q3 25 35 2 667-675 isi,scopus Sep 2017
448 ระดับนานาชาติ A furan-2-carbonyl C-glucoside and an alkyl glucoside from the parasitic plant, Dendrophthoe pentandra Poolsak Sahakitpichan, Wannaporn Disadee, Rada Buntawong, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Dendrophthoe pentandra, Loranthaceae, Furan-2-carbonyl C-glucoside scleropentaside FAlkyl glucoside 21 9 90-93 isi,scopus Sep 2017 1.353
449 ระดับนานาชาติ ?-glucosidase and pancreatic lipase inhibitory activities and glucose uptake stimulatory effect of phenolic compounds from dendrobium formosum P Inthongkaew, N Chatsumpun, C Supasuteekul, T Kitisripanya, Waraporn Putalun, K Likhitwitayawuid, B Sritularak Waraporn Putalun
Brazilian Journal of Pharmacognosy Q2 42 27 4 480-487 scopus Sep 2017
450 ระดับนานาชาติ Phenylethanoid glycosides from the leaves of Magnolia hodgsonii Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Siriporn Wongbundit, Anusorn Vorasingha, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Magnolia hodgsonii, Magnoliaceae, Phenylethanoid glycoside, Hodgsoniallosides A-C 21 9 269-272 isi,scopus Sep 2017 1.418
451 ระดับนานาชาติ alpha-Glucosidase and pancreatic lipase inhibitory activities and glucose uptake stimulatory effect of phenolic compounds from Dendrobium formosum P Inthongkaew, N Chatsumpun, C Supasuteekul, T Kitisripanya, Waraporn Putalun, K Likhitwitayawuid, B Sritularak Waraporn Putalun
REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA-BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACOGNOSY No Quartile Data 27 4 480-487 isi Jul - Aug 2017
452 ระดับนานาชาติ Killing activity of LFchimera on periodontopathic bacteria and multispecies oral biofilm formation in vitro Sopita Ruangcharoen, Waraporn Suwonnarong, Jan G. M. Bolscher, Kamran Nazmi, Watcharee Khunkitti, Suwimol Taweechaisupapong Watcharee Khunkitti
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY No Quartile Data LFchimera, Chlorhexidine digluconate, Minocycline hydrochloride, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Periodontitis, Multispecies oral biofilm 33 167 1-10 isi,scopus Aug 2017 1.658
453 ระดับนานาชาติ Chitosan-clay nanocomposite microparticles for controlled drug delivery: Effects of the MAS content and TPP crosslinking Rapee Jarungsirawat, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Thaned Pongjanyakul
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 Chitosan, Clay, Microparticles, Nanocomposites, Controlled drug delivery, Crosslinking 40 8 1-10 isi,scopus Aug 2017 1.194
454 ระดับนานาชาติ Metabolism of Curcumin in Human Breast Cancer Cells: Impact of Sulfation on Cytotoxicity Qurrat UI Ain Jamil, Natharath Jaerapong, Martin Zehl, Kanokwan Jarukamjorn, Walter Jager Kanokwan Jarukamjorn
PLANTA MEDICA Q1 110 curcumin, human breast cancer cells, metabolism, sulfation, cytotoxicity 83 12-13 1028-1034 isi,scopus Aug 2017 2.342
455 ระดับนานาชาติ A monoclonal antibody-based immunoassay for the determination of oxyresveratrol from Artocarpus lacucha Buch.-Ham. Tharita Kitisripanya, Chadathorn Inyai, Supaluk Krittanai, Kittisak Likhitwitayawuid, Boonchoo Sritularak, Poonsakdi Ploypradith, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 Oxyresveratrol, Monoclonal antibody, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Artocarpus lacucha 71 3 523-530 isi,scopus Jul 2017 1.982
456 ระดับนานาชาติ Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy P Chaisawang, A Sirichoat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Wanassanan Pannangrong, Bungorn Sripanidkulchai, P Wigmore, J Welbat Bungorn Sripanidkulchai
PLoS ONE Q1 300 12 7 isi,scopus Jul 2017
457 ระดับนานาชาติ Proteomics profiling and inflammatory factor gene expression in LPS-stimulated RAW 264.7 cells treated with Crocodylus siamensis hemoglobin Nisachon Jangpromma, Natthiya Poolperm, Khanittra Pornsri, Preeyanan Anwised, Thai Kabbua, Santi Phosri, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
Chiang Mai Journal of Science Q4 18 crocodile blood, hemoglobin, inflammatory gene, nitric oxide, proteomics, Siamese crocodile 44 3 800-815 isi,scopus Jul 2017 0.406
458 ระดับนานาชาติ Effects of Aged Garlic Extract on Cholinergic, Glutamatergic and GABAergic Systems with Regard to Cognitive Impairment in A -Induced Rats Piyaporn Thorajak, Wanassanun Pannangrong, Jariya Umka Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Nutrients Q1 93 aged garlic extract, Alzheimers disease, amyloid-, cholinergic neurons, glutamate decarboxylase, radial arm maze, vesicular glutamate transporters 9 7 686 isi,scopus Jul 2017 3.550
459 ระดับนานาชาติ Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Determination Of Miroestrol Using an Anti-miroestrol Monoclonal Antibody Tharita Kitisripanya, Supaluk Krittanai, Orapin Udomsin, Kamonthip Jutathis, Jukrapun Komaikul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Planta Medica Q1 110 miroestrol, monoclonal antibody, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), immunoaffinity column, White Kwao Krua, Pueraria candollei, Fabaceae 83 10 855-861 isi,scopus Jul 2017 2.342
460 ระดับนานาชาติ Equivalence of the paper-based and electronic versions of the Dermatology Life Quality Index F Ali, NutjareePratheepawanit Johns, A Finlay, S Salek, V Piguet BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY Q1 171 177 35-35 isi,scopus Jul 2017
461 ระดับนานาชาติ HOSPITAL PERSONNEL SERO-PROTECTED AGAINST HEPATITIS B VIRUS FOLLOWING AN ACCELERATED VACCINATION PROGRAM U Simarugumpai, Naesinee Chaiear, Pisaln Mairiang, Supon Limwattananon, S Lerdrumpattana Supon Limwattananon
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Q3 49 48 4 819-827 isi,scopus Jul 2017
462 ระดับนานาชาติ The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts Chawapon Phiphatwatcharaded, Ploenthip Puthongking, Ponlatham Chaiyarit, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Sumon Sakolchai, Pramote Mahakunakorn Ploenthip Puthongking
Pramote Mahakunakorn
Archives of Oral Biology Q1 84 Melatonin derivatives, Anti-oxidant, Human gingival, fibroblast cells, Hydrogen peroxide, Cellular antioxidant activity 79 7 55-61 isi,scopus Jul 2017 1.733
463 ระดับนานาชาติ Immunoaffinity knockout of saponin glycosides from Asparagus racemosus to assess anti-lipid peroxidation Churanya Onlom, Watoo Phrompittayarat, Waraporn Putalun, Neti Waranuch, Kornkanok Ingkaninan Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis Q1 67 Asparagus racemosus, immunoaffinity column, saponin glycoside, monoclonal antibody, anti-lipid peroxidation 28 3 316-323 isi,scopus May - Jun 2017 2.497
464 ระดับนานาชาติ MULTIPLE IMPUTATION TECHNIQUE: HANDLING MISSING DATA IN REAL WORLD HEALTH CARE RESEARCH R Suphanchaimat, Supon Limwattananon, Weerasak Putthasri Supon Limwattananon
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Q3 49 48 3 694-703 isi,scopus Jun 2017
465 ระดับนานาชาติ Neuritogenic and neuroprotective constituents from Aquilaria crassna leaves Chonlakan Supasuteekul, Sarin Tadtong, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Kittisak Likhitwitayawuid, Parkpoom Tengamnuay, Boonchoo Sritularak Waraporn Putalun
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Q3 44 Agarwood leaves, Aquilaria crassna, neuritogenic, neuroprotective, oxidative stress, phenolic glycosides 41 3 1-8 isi,scopus Jun 2017 1
466 ระดับนานาชาติ Beneficial Effects of Adjuvant Melatonin in Minimizing Oral Mucositis Complications in Head and Neck Cancer Patients Receiving Concurrent Chemoradiation Kittipong Onseng, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Thanut Khuayjarernpanishk, Suphat Subongkot, Aroonsri Priprem, Cameron Hurst, Jeffrey Roy Johns Suphat Subongkot
Aroonsri Priprem
journal of alternative complementary medicine No Quartile Data cancer, chemoradiation, head and neck, melatonin, mucositis 2017 6 1-2 scopus Jun 2017 1.395
467 ระดับนานาชาติ APPLYING A NOVEL APPROACH TO IMPROVING THE SAFETY OF DRINKING WATER AND ICE PRODUCTION IN PHETCHABUN PROVINCE, THAILAND B Anusornpanichakul, Nusaraporn Kessomboon, G Borlace Nusaraporn Kessomboon
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Q3 49 48 3 674-681 isi,scopus Jun 2017
468 ระดับนานาชาติ Intranasal melatonin nanoniosomes: pharmacokinetic, pharmacodynamics and toxicity studies Aroonsri Priprem, Jeffrey Roy Johns, Sucharat Limsitthichaikoon, Wanwisa Limphirat, Pramote Mahakunakorn, Nutjaree Prateepawanit Johns Aroonsri Priprem
Pramote Mahakunakorn
Therapeutic Delivery Q2 41 in vitro cytotoxicity, nanosized melatonin niosomes, pharmacodynamic, pharmacokinetic, toxicity 8 6 373-390 isi,scopus Jun 2017 0.544
469 ระดับนานาชาติ PRELIMINARY QUALITY CONTROL OF THAI TRADITIONAL MEDICINE FORMULA THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT Thaenkham Amonwat, Prathan Luecha, Tanit Padumanonda Prathan Luecha
Tanit Padumanonda
International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy Q3 11 Thai traditional medicine, black pepper, Piper nigrum, preliminary quality control 8 3 73-78 scopus May - Jun 2017 0.14
470 ระดับนานาชาติ Choosing the optimal method of blood pressure measurement for limited-resource rural communities in the Community Health Assessment Program-Philippines Dale Guenter, Ricardo Angeles, Janusz Kaczorowski, Gina Agarwal, Fortunato L. Cristobal, Rosemarie Arciaga, John F. Smith, Pattapong Kessomboon, Faical Jarraya, Rodelin Agbulos, Floro Dave Arnuco, Jerome Barrera, Susan Dimitry, Nusaraporn Kessomboon, Elgie Gregorio Nusaraporn Kessomboon
Journal of Clinical Hypertension Q2 63 2017 1 1-5 isi,scopus May 2017 2.549
471 ระดับนานาชาติ Xanthone and Flavone Derivatives as Dual Agents with Acetylcholinesterase Inhibition and Antioxidant Activity as Potential Anti-Alzheimer Agents I Cruz, Ploenthip Puthongking, S Cravo, A Palmeira, H Cidade, M Pinto, E Sousa Ploenthip Puthongking
JOURNAL OF CHEMISTRY Q4 2 - isi,scopus May 2017
472 ระดับนานาชาติ Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria C Chuangchot, U Tattawasart, Bungorn Sripanidkulchai, J Junlatat, N Fangkrathok Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 39 2 163-170 isi,scopus May 2017
473 ระดับนานาชาติ Effects of Vehicles and Enhancers on the Skin Permeation of Phytoestrogenic Diarylheptanoids from Curcuma comosa Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai Sarunya Tuntiyasawasdikul
Napaphak Jaipakdee
Bungorn Sripanidkulchai
AAPS PharmSciTech Q2 88 Curcuma comosa; diarylheptanoids; permeation; skin accumulation; transepidermal water loss. 18 3 895-903 isi,scopus Apr 2017 2.451
474 ระดับนานาชาติ Purification and characterization of amylase from roots of Paederia foetida Linn Patumporn Sottirattanapan, Kasem Nantachai, Sakda Daduang, Toshitaka Funahashi, Mamoru Yamada Sakda Daduang
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Q2 30 Paederia foetida Linn.; β-Amylase; Purification; Characterization 10 4 329-335 isi,scopus Apr 2017 0.761
475 ระดับนานาชาติ A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy Jitprapa Konmun, Kwanjit Danwilai, Nuttapong Ngamphaiboon, Bung-orn Sripanidkulchai, Aumkhae Sookprasert, Suphat Subongkot Suphat Subongkot
Medical Oncology Q3 11 6-Gingerol, CINV, Ginger, Chemotherapy, Nausea 34 161 69 (1-10) isi,scopus Apr 2017 2.486
476 ระดับนานาชาติ Anthocyanin Complex Improves Stability with In vitro Localized UVA Protective Effect Aroonsri Priprem, Sucharat Limsitthichaikoon, Weeraya Sukkhamduang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew Aroonsri Priprem
Suthasinee Thapphasaraphong
Natsajee Nualkaew
Current Bioactive Compounds Q2 22 anthocyanin complex, stability, cytotoxicity, skin permeation, UV protection. 13 4 1-7 scopus Apr 2017
477 ระดับนานาชาติ High-accuracy mass spectrometry for identification of sulphur-containing bioactive constituents and flavonoids in extracts of Raphanus sativus var. caudatus Alef (Thai rat-tailed radish) Sarita Sangthong, Marko Lehtonen, Jukka Leppanen, Jarkko Rautio, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS Q1 74 Cytotoxicity, Functional food, Isothiocyanates, Raphanus sativus var. caudatus Alef, Thai rat-tailed radish, UHPLC-QToF-MS/MS 31 4 237247 isi,scopus Apr 2017 3.973
478 ระดับนานาชาติ 2-Carboxy-dihydrostilbene and flavan glycosides from Desmodium heterocarpon Poolsak Sahakitpichan, Piyawadee Chadmuk, Nitirat Chimnoi, Anucha Namsa-aid, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Desmodium heterocarpon, Fabaceae, Dihydrostilbene, Lunularic acid glucoside, Flavan glycoside, 2-carboxy-dihydrostilbene 19 3 94-97 isi,scopus Mar 2017 1.353
479 ระดับนานาชาติ Purple corn silk: A potential anti-obesity agent with inhibition on adipogenesis and induction on lipolysis and apoptosis in adipocytes R Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut, Ariya Rattanathongkom Khaetthareeya Sutthanut
Journal of Ethnopharmacology Q1 181 201 - 9-16 isi,scopus Mar 2017 2.981
480 ระดับนานาชาติ Development of an indirect competitive immunochromatographic strip test for rapid detection and determination of anticancer drug, harringtonine S Sakamoto, G Yusakul, P Nuntawong, T Kitisripanya, Waraporn Putalun, T Miyamoto, H Tanaka, S Morimoto Waraporn Putalun
Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences Q2 145 1048 1 150-154 isi,scopus Mar 2017
481 ระดับนานาชาติ Natural based eumelanin nanoparticles functionalization and preliminary evaluation as carrier for gentamicin Antonella De Trizio, Pathomthat Srisuk, Rui R. Costa, Alexandra G. Fraga, Tiziana Modena, Ida Genta, Rossella Dorati, Jorge Pedrosa, Bice Conti, Vitor M. Correlo, Rui L. Reis Pathomthat Srisuk
Reactive and Functional Polymers Q1 93 Eumelanin nanoparticles, Polydopamine, Surface modification, Gentamicin, drug delivery systems 114 1 38-48 isi,scopus Mar 2017
482 ระดับนานาชาติ Financing for universal health coverage in small island states: evidence from the Fiji Islands A Asante, W Irava, Supon Limwattananon, A Hayen, J Martins, L Guinness, J Ataguba, J Price Supon Limwattananon
BMJ GLOBAL HEALTH Q1 21 2 2 - isi Mar 2017
483 ระดับนานาชาติ Purification and characterization of two isoforms of native α amylase from Ok-Rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Raksmont Ubonbal, Saijai Porsoongnoen, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sakda Daduang Sakda Daduang
Turkish Journal of Biochemistry Q4 14 α Amylase, Ok Rong mango, Purification, Mesophilic, Mangifera indica 2017 2 1-9 scopus Feb 2017 0.211
484 ระดับนานาชาติ Optimization of adhesive pastes for dental caries prevention Patteera Sodata, Apa Juntavee, Niwut Juntavee, Jomjai Peerapattana Jomjai Peerapattana
AAPS PharmSciTech Q2 88 Optimization, D-optimal design, calcium phosphate, a-mangostin, dental caries 2017 2 1-16 isi,scopus Feb 2017 2.451
485 ระดับนานาชาติ Development of an enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of isomiroestrol, an identical marker, in White Kwao Krua using a monoclonal antibody T Kitisripanya, K Jutathis, C Inyai, J Komaikul, O Udomsin, H Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis Q1 120 137 1 229-234 isi,scopus Feb 2017 3.169
486 ระดับนานาชาติ Cytotoxicity of flavonoids and isoflavonoids from Crotalaria bracteata S Sudanich, Suppachai Tiyaworanant, Chavi Yenjai Suppachai Tiyaworanant
Natural Product Research Q2 46 Crotalaria bracteata, isoflavonoid, flavonoid, crotakanda 31 14 1-6 isi,scopus Feb 2017 1.928
487 ระดับนานาชาติ Modification of gellan gum films by halloysite: physicochemical evaluation and drug permeation properties Duangkamon Sakloetsakun, Thaned Pongjanyakul Duangkamon Sakloetsakun
Thaned Pongjanyakul
Drug Development and Industrial Pharmacy Q2 81 43 3 492-501 isi,scopus Feb 2017
488 ระดับนานาชาติ Preparative and Rapid Purification of Saponins from Asparagus racemosus Root by High Performance Centrifugal Partition Chromatography Churanya Onlom, Yi Yang, Haji A Aisa, Neti Woranuch, Watoo Phrompittayarat, Waraporn Putalun, Kornkanok Ingkaninan Waraporn Putalun
Natural Product Communications Q3 39 Asparagus racernosus, Cytotoxicity, High performance centrifugal partition chromatography, Saponins, Carcinoma cells 2 12 241-244 isi,scopus Feb 2017 0.884
489 ระดับนานาชาติ Cost-Utility of Video-Electroencephalography Monitoring Followed by Surgery in Adults with Drug-Resistant Focal Epilepsy in Thailand Pimprapa Kitwitee, Kanjana Unnwongse, Teeradej Srikijvilaikul, Tinonkorn Yadee, Chulaporn Limwattananon Chulaporn Limwattananon
World Neurosurgery - 1 Cost-effectiveness Drug-resistant epilepsy Epilepsy surgery Thailand Video-electroencephalography 98 2 750-760 isi,scopus Feb 2017
490 ระดับนานาชาติ Synthesis and characterization of electroactive gellan gum spongy-like hydrogels for skeletal muscle tissue engineering applications Fernanda V. Berti, Pathomthat Srisuk, Lucilia da Silva, Alexandra P. Marques, Rui L. Reis, Vitor Manuel Correlo Pathomthat Srisuk
Tissue Engineering Part A No Quartile Data 23 3 1 isi,scopus Feb 2017 3.892
491 ระดับนานาชาติ Partial least squares regression and fourier transform infrared (FTIR) microspectroscopy for prediction of resistance in hepatocellular carcinoma HepG2 cells Cholpajsorn Junhom, Waraporn Tanthanuch, Kanjana Thumanu, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Experimental Cell Research Q2 184 Resistance, Cancer, Partial least squares, FTIR microspectroscopy, Multivariate analysis, Chemometric analysis 351 1 82-90 isi,scopus Feb 2017 3.378
492 ระดับนานาชาติ System-wide analysis of health financing equity in Cambodia: a study protocol Virginia Wiseman, Augustine Asante, Por Ir, Supon Limwattananon, Bart Jacobs, Marco Liverani, Andrew Hayen, Stephen Jan Supon Limwattananon
BMJ Global Health Q1 21 2 1 1-9 isi Jan 2017
493 ระดับนานาชาติ Anti-mitragynine monoclonal antibody-based ELISA for determination of alkaloids in the kratom cocktail Supattra Limsuwanchote, Waraporn Putalun, Niwat Keawpradub, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto, Juraithip Wungsintaweekul Waraporn Putalun
Forensic Toxicol Q2 33 Kratom cocktail , Anti-MG mAb , ELISA , Kratom alkaloids , Fatal 4 9 100 formula 1 35 167-172 isi,scopus Jan 2017 5.756
494 ระดับนานาชาติ A novel flow injection spectrophotometric method using plant extracts as green reagent for the determination of doxycycline Sysay Palamy, Wirat Ruengsitagoon Wirat Ruengsitagoon
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Q2 114 Doxycycline, Flow injection analysis, Green reagent, Iron(III) 171 15 200-206 isi,scopus Jan 2017 2.098
495 ระดับนานาชาติ Neuroprotective Effects of Aged Garlic Extract on Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Induced by beta-Amyloid in Rats N Nillert, Wanassanan Pannangrong, J Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
NUTRIENTS Q1 93 9 1 - isi,scopus Jan 2017
496 ระดับนานาชาติ Quantification of Saponins in Asparagus racemosus by HPLC-Q-TOF-MS'MS C Onlom, N Nuengchamnong, W Phrompittayarat, Waraporn Putalun, N Waranuch, K Ingkaninan Waraporn Putalun
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q3 39 Steroidal saponin, Asparagus racemosus, LC-MS/MS, HPLC-Q-TOF-MS/MS, Quantitative analysis 12 1 7-10 isi,scopus Jan 2017 .884
497 ระดับนานาชาติ Sodium periodate-mediated conjugation of harringtonine enabling the production of a highly specific monoclonal antibody, and the development of a sensitive quantitative analysis method Seiichi Sakamoto, Gorawit Yusakul, Yumi Tsuneura, Waraporn Putalun, Kazuteru Usui, Tomofumi Miyamoto, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimotoa Waraporn Putalun
Analyst Q2 16 2017 7 1140-1148 isi,scopus Jan 2017 4.033
498 ระดับนานาชาติ In Vivo Wound Healing Activity of Crocodile (Crocodylus siamensis) Hemoglobin and Evaluation of Antibacterial and Antioxidant Properties of Hemoglobin and Hemoglobin Hydrolysate Anawat Pakdeesuwan, Tomohiro Araki, Sakda Daduang, Wisarut Payoungkiattikun, Nisachon Jangpromma, Sompong Klaynongsruang Sakda Daduang
journal of microbiology biotechnology No Quartile Data Crocodile hemoglobin, chemical digestion, antibacterial peptide, fragmented hemoglobin 27 1 26-35 na Jan 2017 1.685
499 ระดับนานาชาติ Immunochromatographic determination of bacopaside I in biological samples Sontaya Sookying, Dumrongsak Pekthong, Sarawut Oo-puthinan, Watoo Phrompittayarat, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Jie Xing, Zhaoqi Zhan, Nantaka Khorana, Nitra Nuengchamnong, Kornkanok Ingkaninana Waraporn Putalun
Journal of Chromatography B Q2 145 Bacopaside I, Metabolism, Immunochromatography, Bacopa monnieri 2017 1040 60-66 isi,scopus Jan 2017 2.687
500 ระดับนานาชาติ Neuroprotective effects of aged garlic extract on cognitive dysfunction and neuroinflammation induced by ?-amyloid in rats N Nillert, Wanassanan Pannangrong, JU Welbat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Kittisak Sripanidkulchai, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Nutrients Q1 93 9 1 - isi,scopus Jan 2017
501 ระดับนานาชาติ Protective Effect of Crocodile Hemoglobin and Whole Blood Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Damage in Human Lung Fibroblasts (MRC-5) and Inflammation in Mice S Phosri, Nisachon Jangpromma, Rina Patramanon, Bunkerd Kongyingyoes, Pramote Mahakunakorn, Sompong Klaynongsruang Pramote Mahakunakorn
Inflammation Q3 22 40 1 205 - 220 isi,scopus Jan 2017
502 ระดับนานาชาติ Public confidence in ADR identification and their views on ADRreporting: mixed methods study Narumol Jarernsiripornkul, A Patsuree, J Krska Narumol Jarernsiripornkul
European Journal of Clinical Pharmacology Q2 104 73 2 223 - 231 isi,scopus Jan 2017
503 ระดับนานาชาติ Antioxidant activity of ginger extract as a daily supplement in cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: a pilot study Kwanjit Danwilai, Jitprapa Konmun, Bung-orn Sripanidkulchai, Suphat Subongkot Suphat Subongkot
Cancer Management and Research Q3 35 ginger extract, antioxidant activity, emetogenic potential adjuvant chemotherapy 9 1 11-18 isi,scopus Jan 2017 1.37
504 ระดับนานาชาติ ASSOCIATION BETWEEN HIGH PINEAL FLUORIDE CONTENT AND PINEAL CALCIFICATION IN A LOW FLUORIDE AREA Trai Tharnpanich, Jeffrey Roy Johns, Suphat Subongkot, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Amnat Kitkhuandee, Yanyong Toomsan, Somkiat Luengpailin Suphat Subongkot
Fluoride Q2 45 Calcification, Fluoride, Pineal fluoride content, Melatonin, Pineal gland 49 4 467-562 isi Oct - Dec 2016 0.797
505 ระดับนานาชาติ Blanching process increases health promoting phytochemicals in green leafy Thai vegetables ATINUCH NARTNAMPONG, W Kittiwongsunthon, Supattra Porasuphatana International Food Research Journal Q3 43 Chlorophylls, Carotenoids, Polyphenols, Antioxidant capacity, Green vegetables, Cooking 23 6 2426-2435 isi,scopus Dec 2016 0.061
506 ระดับนานาชาติ Investigation of scavenging activities and distribution of paramagnetic species in Zanthoxylum limonella seeds K Nakagawa, A Promjareet, Aroonsri Priprem, V Netweera, H Hara Aroonsri Priprem
Free Radical Research Q2 118 50 12 1432-1440 isi,scopus Dec 2016
507 ระดับนานาชาติ Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril extract prevents adverse reproductive parameters of male rats induced with valproic acid [El extracto del arilo momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Previene los par?metros reproductivos adversos inducidos con ?cido valproico en ratas macho] W Sukhorum, A Sampannang, Bungorn Sripanidkulchai, Sitthichai Iamsaard Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of Morphology Q3 25 34 3 870-876 isi,scopus Dec 2016
508 ระดับนานาชาติ Contributions of national and global health estimates to monitoring health-related sustainable development goals Kanitta Bundhamcharoen, Supon Limwattananon, Khanitta Kusreesakul, Viroj Tangcharoensathien Supon Limwattananon
GLOBAL HEALTH ACTION Q1 41 national health estimates; global health estimates; burden of diseases; sustainable development goals; Thailand 9 9 1-9 isi,scopus Nov 2016 1.712
509 ระดับนานาชาติ DEVELOPMENT OF AN ANTIBIOTIC OPTIONS INDEX FOR ANTIBIOTIC RESISTANCE MONITORING Taweesuk Manomayitthikan, GlennNeville Borlace, Nusaraporn Kessomboon Nusaraporn Kessomboon
Research in Social and Administrative Pharmacy Q1 41 antibiotic options index, antibiogram, susceptibility, antibiotic resistance, monitoring 47 6 e54-e55 isi,scopus Nov 2016 0.655
510 ระดับนานาชาติ In vivo antibacterial activity of Garcinia mangostana pericarp extract against methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a mouse superficial skin infection model Nitima Tatiya-aphiradee, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Pharmaceutical Biology Q1 59 54 11 2606-2615 isi,scopus Nov 2016
511 ระดับนานาชาติ Impact of the health insurance scheme for stateless people on inpatient utilization in Kraburi Hospital, Thailand Rapeepong Suphanchaimat, Phusit Prakongsai, Supon Limwattananon, Anne Mills Supon Limwattananon
Risk Management and Healthcare Policy Q1 19 people with citizenship problems, difference-in-difference, double difference, impact evaluation, health service 9 11 261269 isi,scopus Nov 2016 1.28
512 ระดับนานาชาติ Chitosan-clay matrix tables for sustained-release drug delivery: Effect of chitosan molecular weight and lubricant Rapee Jarungsirawat, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Thaned Pongjanyakul
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 Chitosan, Clay, Matrix tablets, Lubricant, Sustained release 35 10 303-313 isi,scopus Oct 2016 0.620
513 ระดับนานาชาติ Molecular structure and dynamical properties of niosome bilayers with and without cholesterol incorporation: A molecular dynamics simulation study Aksornnarong Ritwiset, Sriprajak Krongsuk, Jeffrey Roy Johns Applied Surface Science Q1 174 Drug delivery, Niosomes, Span60 bilayers, Molecular dynamics, Diffusion coefficient 380 1 23-31 isi,scopus Sep 2016 3.15
514 ระดับนานาชาติ Cloning structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) Vespa tropica Prapenpuksiri Rungsa, Paroonkorn Incamnoi, Sophida Sukprasert, Nunthawun Uawonggul, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Rina Patramanon, Sittiruk Roytrakul, Sakda Daduang Sakda Daduang
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases Q2 26 Wasp venom, Vespa tropica, Hyaluronidase (HAase) 22 1 28 isi,scopus Sep 2016 1.488
515 ระดับนานาชาติ LC-MS for determination of three methoxyflavones from Kaempferia parviflora in rat plasma and application to pharmacokinetic study Sarunya Tuntiyasawasdikul, Bungorn Sripanidkulchai Sarunya Tuntiyasawasdikul
Bungorn Sripanidkulchai
Current Pharmaceutical Analysis Q2 23 Kaempferia parviflora, methoxyflavones, LC-MS, pharmacokinetics, topical, validation 12 4 371-378 isi,scopus Sep 2016 0.75
516 ระดับนานาชาติ Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis Prapenpuksiri Rungsa, Paroonkorn Incamnoi, Sophida Sukprasert, Nunthawun Uawonggul, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Rina Patramanon, Sittiruk Roytrakul, Sakda Daduang Sakda Daduang
Toxicon Q3 123 119 1 159-167 isi,scopus Sep 2016 2.309
517 ระดับนานาชาติ Acetylcholinesterase inhibition and cytotoxicity of flavonoids and chalcones from Derris indica T Sribuhom, C Saraphon, P Decharchoochart, Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai Chantana Boonyarat
SCIENCEASIA Q3 27 42 4 247-251 isi,scopus Aug 2016
518 ระดับนานาชาติ High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18 Ratchanida Kumvongpin, Patcharee Jearanaikoon, Chotechana Wilailuckana, Nattaya Sae-ung, Prinya Prasongdee, Sakda Daduang, Metee Wongsena, Patcharee Boonsiri, Wansika Kiatpathomchai, Sukumarn Sanersak Swangvaree, Alisa Sandee, Jureerut Daduang Sakda Daduang
Journal of Virological Methods Q3 96 AuNPs, HPV16, HPV18, LAMP 234 1 90-95 isi,scopus Aug 2016 1.781
519 ระดับนานาชาติ Chitosan-gum arabic polyelectrolyte complex films: physicochemical, mechanical and mucoadhesive properties Duangkamon Sakloetsakun, Detpon Preechagoon, A Bernkop-Schnurch, Thaned Pongjanyakul Duangkamon Sakloetsakun
Thaned Pongjanyakul
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Q2 54 21 5 590-599 isi,scopus Aug 2016
520 ระดับนานาชาติ 3,19-isopropylideneandrographolide suppresses early gene expression of drug-resistant and wild type herpes simplex viruses Bunkerd Kongyingyoes, Thongkoon Priengprom, Chamsai Pientong, Chantana Aromdee, Supawadee Suebsasana, Tipaya Ekalaksananan Antiviral Research Q1 115 IPAD, HSV-2, HSV-1, HSV-1 ACGr4 132 8 281-286 isi,scopus Aug 2016 3.938
521 ระดับนานาชาติ Sesamol induces mitochondrial apoptosis pathway in HCT116 human colon cancer cells via pro-oxidant effect Munthipha Khamphio, Sahapat Barusrux, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Life Sciences Q2 52 Apoptosis, Chemopreventive effect, Human colon cell line, Reactive oxygen species, Sesame, Sesamol 158 1 4656 isi,scopus Aug 2016 2.702
522 ระดับนานาชาติ Sesamol induced apoptotic effect in lung adenocarcinoma cells through both intrinsic and extrinsic pathways Boondaree Siriwarin, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Chemico-biological Interactions Q1 115 Sesamol, Apoptosis, Intrinsic pathway, Extrinsic pathway, Human lung adenocarcinoma 254 2016 109-116 isi,scopus Jul 2016 2.577
523 ระดับนานาชาติ Knowledge and perceptions of the risks of non-steroidal anti-inflammatory drugs among orthopaedic patients in Thailand Pacharaporn Phueanpinit, Juraporn Pongwecharak, Janet Krska, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 Knowledge Non-steroidal anti-inflammatory drugs, Perception Risk factorsThailand 38 234 1269-1276 isi,scopus Jul 2016 1.339
524 ระดับนานาชาติ An Enzyme-linked Immunosorbent Assay for Genistein 7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside Determination in Derris scandens using a Polyclonal Antibody. Kamonthip Jutathis, Tharita Kitisripanya, Orain Udomsin, Chadathorn Inyai, Boonchoo Sritularak, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis Q1 67 Derris scandens, immunoassay, ELISA, genistein7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside, genistin, polyclonal antibody 27 6 336-342 isi,scopus Jul 2016 2.497
525 ระดับนานาชาติ Development and evaluation of lozenge from Moringa oleifera leaf extract Thanakorn Panya, Narin Chansri, Supawadee Daodee Narin Chansri
Supawadee Daodee
Research Journal of Pharmacy and Technology Q3 14 Moringa oleifera, lozenge, quereetin, HPLC, herbal formulation 9 7 1-8 scopus Jul 2016 0.14
526 ระดับนานาชาติ Pineal calcification is associated with pediatric primary brain tumor Supinya Tuntapakul, Amnat Kitkhuandee, Jaturat Kanpittaya, Jeffrey Roy Johns, Nutjaree Pratheepawanit Johns Supinya Tuntapakul
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology Q2 26 brain neoplasms, calcification, child, computed tomography, melatonin, pineal gland 12 S4 1-6 isi,scopus Jul 2016 1.722
527 ระดับนานาชาติ Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats J Welbat, P Chaisawang, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney, Wanassanan Pannangrong, Bungorn Sripanidkulchai, P Wigmore Bungorn Sripanidkulchai
ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER No Quartile Data 206 7-13 isi Jul 2016
528 ระดับนานาชาติ Off-label use and pharmacovigilance among infants: analysis of the Thai Health Product Vigilance National Database Pawalee Niamtaworn, Wimon Suwankesawong, Suphat Subongkot, Piyameth Dilokthornsakul, Nathorn Chaiyakunapruk Suphat Subongkot
Drugs and Therapy Perspectives Q4 6 32 7 304-310 scopus Jul 2016
529 ระดับนานาชาติ Antioxidant capacity and acute testicular toxicity of Leucaena leucocephala aqueous shoot tips plus young leaves extracts [Capacidad antioxidante y toxicidad testicular aguda de brotes acuosos con extracto de hojas nuevas de Leucaena leucocephala] J Burawat, N Uabandit, Bungorn Sripanidkulchai, S Nualkaew, Sitthichai Iamsaard Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of Morphology Q3 25 34 2 514-521 isi,scopus Jul 2016
530 ระดับนานาชาติ Simultaneous quantification of sulforaphene and sulforaphane by reverse phase HPLC and their content in Raphanus sativus L. var. caudatus Alef extracts Sarita Sangthong, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Food Chemistry - 3 HPLC, Isothiocyanates, Method validation, Raphanus sativus L. var. caudatus Alef, Sulforaphane, Sulforaphene 201 2016 139-144 isi,scopus Jun 2016 3.391
531 ระดับนานาชาติ Synergistic effects of melphalan and Pinus kesiya Royle ex Gordon (Simaosong) extracts on apoptosis induction in human cancer cells Natthida Weerapreeyakul, Sasipawan Machana, Sahapat Barusrux Natthida Weerapreeyakul
Chinese Medicine Q2 25 11 29 1-10 isi,scopus Jun 2016 1.580
532 ระดับนานาชาติ Effects of Continuous Exposure to Bisphenol A on Male and Female Mice from Prenatally to Adulthood Kannikar Chatsantiprapa, Tip-arpa Sophon, Jintana Sattayasai The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences No Quartile Data 40 2 61-69 na Apr - Jun 2016 0.063
533 ระดับนานาชาติ Developing primary care occupational health services for informal sector workers in Thailand Kessarawan Nilvarangkul, S Arphorn, J Smith, T Phajan, Nusaraporn Kessomboon, K Thaewnongiew Nusaraporn Kessomboon
ACTION RESEARCH Q2 34 14 2 113-131 isi,scopus Jun 2016
534 ระดับนานาชาติ Colchicinoid glucosides from seedless pods of Thai origin Gloriosa superba Poolsak Sahakitpichan, Nitirat Chimnoi, Anucha Namsa-aid, Acharawan Panyadee, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Gloriosa superba, Colchicaceae, Colchicine, Colchicoside, Colchicinoid glucoside, Dongduengosides A-C 16 2016 299-302 isi,scopus Jun 2016 1.45
535 ระดับนานาชาติ Associations between HLA class i and cytochrome P450 2C9 genetic polymorphisms and phenytoin-related severe cutaneous adverse reactions in a Thai population wichittra Tassaneeyakul, Napat Prabmeechai, Chonlaphat Sukasem, Thachanan Kongpan, Parinya Konyoung, Pansu Chumworathayi, Somsak Tiamkao, Usanee Khunarkornsiri, Kongkiat Kulkantrakorn,, Niwat Saksit, Nontaya Nakkam, Patompong Satapornpong, Alisara Sangviroon, Surakameth Mahasirimongkol, Wongwiwat Tassaneeyakul Pharmacogenetics and Genomics Q3 139 26 5 225-234 isi,scopus May 2016
536 ระดับนานาชาติ Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival JU Welbat, A Sirichoat, Wunnee Chaijaroonkhanarak, Parichat Prachaney, Wanassanan Pannangrong, Poungrat Pakdeechote, Bungorn Sripanidkulchai, P Wigmore Bungorn Sripanidkulchai
Nutrients Q1 93 8 5 isi,scopus May 2016
537 ระดับนานาชาติ Combination of nimbolide and TNF-?-increases human colon adenocarcinoma cell death through JNK-mediated DR5 upregulation Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, P Reubroycharoen, P Waiwut Chantana Boonyarat
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2 70 17 5 2637-2641 isi,scopus May 2016
538 ระดับนานาชาติ In vitro and in vivo wound healing properties of plasma and serum from Crocodylus siamensis blood Nisachon Jangpromma, S Preecharram, T Srilert, S Maijaroen, Pramote Mahakunakorn, Natsajee Nualkaew, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Pramote Mahakunakorn
Natsajee Nualkaew
Journal of Microbiology and Biotechnology Q2 59 26 6 1140-1147 isi,scopus May 2016
539 ระดับนานาชาติ Topical Niosome Gel of Zingiber cassumunar Roxb. Extract for Anti-inflammatory Activity Enhanced Skin Permeation and Stability of Compound D Aroonsri Priprem, K Janpim, S Nualkaew, Pramote Mahakunakorn Aroonsri Priprem
Pramote Mahakunakorn
AAPS PharmSciTech Q2 88 17 3 631-639 isi,scopus May 2016
540 ระดับนานาชาติ Redox activity of melanin from the ink sac of Sepia officinalis by means of colorimetric oxidative assay Pathomthat Srisuk, VM Correlo, IB Leonor, P Palladino, RL Reis Pathomthat Srisuk
Natural Product Research Q2 46 cuttlefish ink sac, Folin-ciocalteu phenol reagent, gallic acid, redox activity, sepia melanin, Sepia officinalis, synthetic melanin 30 8 982-986 isi,scopus Apr 2016 0.919
541 ระดับนานาชาติ Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. and Diospyros castanea (Craib) Fletcher Natthida Weerapreeyakul, Cholpajsorn Junhom, Sahapat Barusrux, Thaweesak Thitimetharoch Natthida Weerapreeyakul
Thaweesak Thitimetharoch
Chinese Medicine Q2 25 Diospyros castanea, Lannea coromandelica, Hepatocellular carcinoma, HepG2, Cytotoxicity, Apoptosis, 11 19 s13020-016-0091 isi,scopus Apr 2016 1.490
542 ระดับนานาชาติ Experiences of and attitudes towards receiving information about non-steroidal anti-inflammatory drugs: a cross-sectional survey of patients in Thailand Narumol Jarernsiripornkul, Pacharaporn Phueanpinit, Juraporn Pongwecharak, Janet Krska Narumol Jarernsiripornkul
Expert Opinion on Drug Safety Q1 68 Non-steroidal anti-inflammatory drugs; attitude; drug safety information; patients experience; sources of informatio 15 4 417-426 isi,scopus Apr 2016 2.911
543 ระดับนานาชาติ Quality indicators to compare accredited independent pharmacies and accredited chain pharmacies in Thailand Wiwat Arkaravichien, Apichaya Wongpratat, Sunee Lertsinudom Sunee Lertsinudom
Int J Pharm (International Journal of Pharmaceutics) No Quartile Data Accreditation, Community pharmacy, Quality indicator, Thailand 2016 2 899-907 isi,scopus Apr 2016 1.35
544 ระดับนานาชาติ Hospitalization and cost after switching from atypical to typical antipsychotics in schizophrenia patients in Thailand Tuanthon Boonlue, Suphat Subongkot, Piyameth Dilokthornsakul, Ronnachai Kongsakon, Oraluck Pattanaprateep, Orabhorn Suanchang, Nathorn Chaiyakunapruk Suphat Subongkot
ClinicoEconomics and Outcomes Research Q1 24 switching, Atypical antipsychotics, Cost; Hospitalization, Schizophrenia, Typical antipsychotics 8 1 127-136 isi,scopus Apr 2016
545 ระดับนานาชาติ Hypocholesterolemic mechanism of phenolics-enriched extract from Moringa oleifera leaves in HepG2 cell lines Peera Tabboon, Bungorn Sripanidkulchai, Kittisak Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 HepG2 cell, HMG CoA reductase, Hypolipidemic, LDL receptor, Moringa oleifera, Phenolics 38 2 155-161 isi,scopus Mar - Apr 2016
546 ระดับนานาชาติ Anti-obesity potential of corn silks: Relationships of phytochemicals and antioxidation, anti-pre-adipocyte proliferation, anti-adipogenesis, and lipolysis induction R Chaiittianan, P Chayopas, Ariya Rattanathongkom, Patcharaporn Tippayawat, Khaetthareeya Sutthanut Khaetthareeya Sutthanut
Journal of Functional Foods Q1 74 23 2016 497-510 isi,scopus Apr 2016
547 ระดับนานาชาติ Regulation of cancer-related genes - Cyp1a1, Cyp1b1, Cyp19, Nqo1 and Comt - Expression in β-naphthoflavone-treated mice by miroestrol Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Waraporn Putalun Kanokwan Jarukamjorn
Waraporn Putalun
Journal of Pharmacy and Pharmacology Q2 114 Cancer Risk, Estrogenic Activity, Pueraria Mirifica 68 4 475-484 isi,scopus Apr 2016 2.264
548 ระดับนานาชาติ Improvement of Chemical Stability and Activities of Anthocyanins by Complexation Sucharat Limsitthichaikoon, Aroonsri Priprem, Teerasak Damrongrungruang, Wanwisa Limphirat, Ratiya Kukhetpitakwong Aroonsri Priprem
Current Bioactive Compounds Q2 22 Anthocyanin complex, anti-candida, anti-inflammation, human gingival epithelial cells, stability, TNF-alpha 12 1 17-24 scopus Apr 2016
549 ระดับนานาชาติ Apoptosis-inducing effects of jujube (Zǎo) seed extracts on human Jurkat leukemia T cells Natthanan Taechakulwanijya, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat Barusrux, Sirithorn Siriamornpun Natthida Weerapreeyakul
Chinese Medicine Q2 25 Jujube, Apoptosis, Jurkat leukemia T cells, Cancer 11 15 1-13 isi,scopus Apr 2016 1.49
550 ระดับนานาชาติ Preparation and evaluation of alcohol-alkaline-treated rice starch as a tablet disintegrant Y Boonwatcharapan, Pathomthat Srisuk, P Palladino, S Sutthiparinyanont, Padungkwan Chitropas Pathomthat Srisuk
Padungkwan Chitropas
Tropical Journal of Pharmaceutical Research Q3 33 15 2 221-229 isi,scopus Mar 2016
551 ระดับนานาชาติ Imbalance of the antioxidative system by plumbagin and Plumbago indica L. extract induces hepatotoxicity in mice Nadta Sukkasem, Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
J Intercult Ethnopharmacol (Journal of Intercultural Ethnopharmacology) No Quartile Data Antioxidative system, glutathione, hepatotoxicity, plumbagin, Plumbago indica, transaminase 5 2 137-145 isi Mar 2016
552 ระดับนานาชาติ Experiences relating to adverse drug reactions in the community: a cross-sectional survey among patients and the general public in Thailand Arunrot Patsuree, Janet Krska, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
Expert Opinion on Drug Safety Q1 68 15 3 287-295 isi,scopus Mar 2016 2.911
553 ระดับนานาชาติ Thai red rice extract provides liver protection in paracetamol-treated mice by restoring the glutathione system Wiladda Sinthorn, Waranya Chatuphonprasert, Malyn Chulasiri, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1 59 Antioxidation; GSH/GSSG ratio; Thai-colored rice cultivar; hepatic transaminases; hepatoprotective 54 5 770-779 isi,scopus Mar 2016 2.492
554 ระดับนานาชาติ Quaternary polymethacrylate-sodium alginate films: effect of alginate block structures and use for sustained release tablets Thaned Pongjanyakul, Natnicha Khuathan Thaned Pongjanyakul
Pharmaceutical Development and Technology Q2 54 Block structure; drug release; film coating; quaternary polymethacrylate; sodium alginate 21 4 487-498 isi,scopus Mar 2016 1.335
555 ระดับนานาชาติ A High-Fat, High-Fructose Diet Induces Antioxidant Imbalance and Increases the Risk and Progression of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Mice Kanokwan Jarukamjorn, Nattharat Jearapong, Charinya Pimson, Waranya Chatuphonprasert Kanokwan Jarukamjorn
Scientifica Q2 17 2016 11 1-10 isi Mar 2016
556 ระดับนานาชาติ Medicine information leaflets for non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand P Phueanpinit, J Pongwecharak, J Krska, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 38 1 25-29 isi,scopus Feb 2016 1.348
557 ระดับนานาชาติ Evaluation of alcoholic alkaline treated rice starch as a binder Padungkwan Chitropas, Y Boonwatcharapan, S Sutthiparinyanont Padungkwan Chitropas
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Q1 33 11 1 203-204 isi,scopus Feb 2016
558 ระดับนานาชาติ Cratoxylum formosum Extract Protects against Amyloid-Beta Toxicity in a Caenorhabditis elegans Model of Alzheimer's Disease R Keowkase, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
PLANTA MEDICA Q1 110 Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum - Guttiferae - Alzheimerʼs disease - amyloid-β - Caenorhabditis elegans 82 3 516-523 isi,scopus Feb 2016 2.152
559 ระดับนานาชาติ A qualitative assessment of barriers and facilitators to antiretroviral adherence in Thai patients Melissa Phuphanich, Maneerat Rattanamahattana, Anchalee Avihingsanon, Ploenchan Chetchotisakd, Opass Putcharoen, Monica Gandhi, Annette H Sohn, John Imrie, Praphan Phanuphak, Stephen J Kerr Maneerat Rattanamahattana
Journal of Virus Eradication - 0 2016 1 e9-e14 na Jan 2016
560 ระดับนานาชาติ Preparation of antioxidant film from Musa sapientum Linn. peel extract and fruit S Sutthiparinyanont, N Panrattanasukkul, S Katasila, S Panyajai, A Kamkeaw, Padungkwan Chitropas Padungkwan Chitropas
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Q1 33 - isi,scopus Jan 2016
561 ระดับนานาชาติ Crops of Waxy Purple Corn: A Valuable Source of Antioxidative Phytochemicals Suthasinee Thapphasaraphong, Thithima Rimdusit, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking Suthasinee Thapphasaraphong
Aroonsri Priprem
Ploenthip Puthongking
Int''l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE) No Quartile Data Waxy purple corn cobs, Waxy purple corn silks, Anthocyanins, Antioxidant activities, Phytochemicals 3 1 73-77 na Jan 2016
562 ระดับนานาชาติ SOME EFFECTS OF NATURAL INDIGO DYES ON GREY HAIR KEDSARIN SAODAENG, Aroonsri Priprem, Suppachai Tiyaworanant Aroonsri Priprem
Suppachai Tiyaworanant
International Journal of Advances in Science Engineering and Technology No Quartile Data Indigo, UV spectrophotometry, Youngs modulus, Adsorption 2016 1 8-10 na Jan 2016
563 ระดับนานาชาติ Initial development and testing of an instrument for patient self-assessment of adverse drug reactions Narumol Jarernsiripornkul, Nataporn Chaipichit, Thongchai Pratipanawatr, Verawan Uchaipichat, Janet Krska Narumol Jarernsiripornkul
Verawan Uchaipichat
Pharmacoepidemiology and Drug Safety Q1 91 Adverse drug reactions, Causality assessment, Patient self-reporting, Pharmacoepidemiology, Psychometric evaluation, Questionnaire 25 1 54-63 isi,scopus Jan 2016 2.939
564 ระดับนานาชาติ Identification of a new plant extract for androgenic alopecia treatment using a non-radioactive human hair dermal papilla cell-based assay Ruchy Jain, Orawan Monthakantirat, Parkpoom Tengamnuay, Wanchai De-Eknamkul Orawan Monthakantirat
BMC Complementary and Alternative Medicine Q1 80 Androgenic alopecia, 5α-reductase inhibitory activity, Human hair dermal papilla cell-based assay, Anti-androgenic activity, Avicennia marina 2016 2016 1 isi,scopus Jan 2016
565 ระดับนานาชาติ Current advances in ant venom proteins causing hypersensitivity reactions in the Asia-Pacific region Hathairat Srisong,, Sakda Daduang, A. L Lopata Sakda Daduang
Molecular Immunology Q4 12 Anaphylaxis; Ant distribution; Asia-Pacific; Fire ant sting; Immunotherapy; Insect allergy 69 1 24-32 isi,scopus Jan 2016
566 ระดับนานาชาติ Preparation and application of a monoclonal antibody against the isoflavone glycoside daidzin using a mannich reaction-derived hapten conjugate Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun, Hiroyuki Tanaka, Satoshi Morimoto Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis Q1 67 daidzin, soybean, ELISA, Glycine max, monoclonal antibody, Pueraria lobata, Pueraria mirifica 27 1 81-88 isi,scopus Jan 2016
567 ระดับนานาชาติ Andrographolide Ameliorates Beta-Naphthoflavone-Induced CYP1A Enzyme Activity and Lipid Peroxidation in Hamsters with Acute Opisthorchiasis Latiporn Udomsuk, Waranya Chtuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn, Paiboon Sithithaworn Kanokwan Jarukamjorn
Journal of the Medical Association of Thailand Q4 45 Opisthorchiasis, Andrographolide, B-naphthoflavone, CYP1A, Lipid peroxidation, Hamster 2016 99 suppl.1 22-27 isi,scopus Jan 2016
568 ระดับนานาชาติ Anti-miroestrol polyclonal antibodies: a comparison of immunogen preparations used to obtain desired antibody properties Tharita Kitisripanya, Kamonthip Jutathis, Chadathorn Inyai, Jukrapun Komaikul, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Natural Medicines Q1 31 Immunoassay, Miroestrol, Puerariacandollei, Mannich, reaction, Immunogen 70 2 296-299 isi,scopus Jan 2016 1.593
569 ระดับนานาชาติ Sulforaphene and sulforaphane in commonly consumed cruciferous plants contributed to antiproliferation in HCT116 colon cancer cells Piman Pocasap, Natthida Weerapreeyakul Natthida Weerapreeyakul
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine Q2 54 Cruciferous, Cancer, Isothiocyanates, Sulforaphane, Sulforaphene, Chemoprevention 6 2 930-935 isi,scopus Jan 2016
570 ระดับนานาชาติ FTIR microspectroscopy defines early drug resistant human hepatocellular carcinoma (HepG2) cells Cholpajsorn Junhom, Natthida Weerapreeyakul, Waraporn Tanthanuch, Kanjana Thumanu Natthida Weerapreeyakul
Experimental Cell Research Q2 184 FTIR microspectroscopy, Resistance cancer cells, Hepatocellular carcinoma, Efflux proteins, Biochemical change 340 1 71-80 isi,scopus Jan 2016 3.246
571 ระดับนานาชาติ Optimization of minoxidil microemulsions using fractional factorial design approach Napaphak Jaipakdee, Ekapol Limpongsa, Thaned Pongjanyakul Napaphak Jaipakdee
Thaned Pongjanyakul
Pharmaceutical Development and Technology Q2 54 21 1 86-97 isi,scopus Jan 2016 1.335
572 ระดับนานาชาติ Spray-dried chitosan-magnesium aluminum silicate microparticles as matrix formers in controlled release tablets Rapee Jarungsirawat, Thaned Pongjanyakul Rapee Jarungsirawat
Thaned Pongjanyakul
Journal of Drug Delivery Science and Technology Q2 40 30 Part A 114-122 isi,scopus Dec 2015
573 ระดับนานาชาติ Effect of Melanomal Proteins on Sepia Melanin Assembly Pathomthat Srisuk, Vitor M. Correlo, Isabel B. Leonor, Pasquale Palladino, Rui L. Reis Pathomthat Srisuk
Journal of Macromolecular Science Q2 48 amyloid fibrils, atomic force microscopy, cephalopod ink, scanning electron microscopy, scanning transmission electron microscopy, sepia melanin self-assembly 54 12 1532-1540 na Dec 2015 0.740
574 ระดับนานาชาติ Chromene stability: The most potent estrogenic compounds in White Kwao Krua (Pueraria candollei var mirifica) crude extract Orapin Udomsin, Thaweesak Juengwatanatrakul, Gorawit Yusakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Journal of Functional Foods Q1 74 Deoxymiroestrol, HPLC (high-performance liquid chromatography), Isomiroestrol, Miroestrol, Pueraria candollei var. mirifica crude extract, Stability 19 2015 269-277 isi,scopus Dec 2015 3.574
575 ระดับนานาชาติ Determination of kratom (Mitragyna speciosa) alkaloids in kratom cocktail using anti-mitragynine monoclonal antibody-based ELISA S Limsuwanchote, Waraporn Putalun, H Tanaka, J Wungsintaweekul Waraporn Putalun
PLANTA MEDICA Q1 110 81 16 1551-1551 isi,scopus Nov 2015
576 ระดับนานาชาติ Immunochromatographic assay for mulberroside A detection using polyclonal antibody against mulberroside A Chadathor Inyai, Jukrapun Komaikul, Tharita Kitisripanya, H Tanaka, B Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
PLANTA MEDICA Q1 110 Pages: 1551-1552 Meeting Abstract: PW-216 81 16 1551-1552 isi,scopus Nov 2015
577 ระดับนานาชาติ Prevalence of Provocative Seizures in Persons with Epilepsy: A Longitudinal Study at Khon Kaen University Hospital, Thailand Nutthaya Vongkasamchai, Sunee Lertsinudom, Acharawan Topark-ngarm, Udomlack Peansukwech, Kittisak Sawanyawisuth, Somsak Tiamkao Sunee Lertsinudom
Acharawan Topark-ngarm
Neurology Research International Q3 28 2015 12 1-4 isi,scopus Nov 2015 3.87
578 ระดับนานาชาติ Development of a Rapid Immunochromatographic Strip Test for the Detection of Mulberroside A C Inyai, J Komaikul, T Kitisripanya, H Tanaka, B Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Phytochemical Analysis Q1 67 26 6 423-427 isi,scopus Nov 2015 2.341
579 ระดับนานาชาติ Achieving universal health coverage goals in Thailand: the vital role of strategic purchasing Viroj Tangcharoensathien, Supon Limwattananon, Walaiporn Patcharanarumol, Jadej Thammatacharee, Pongpisut Jongudomsuk, Supakit Sirilak Supon Limwattananon
Health Policy and Planning Q1 88 Universal health coverage universal coverage scheme Thailand purchasing functions 30 9 1152-1161 isi,scopus Nov 2015
580 ระดับนานาชาติ Associations among Spirituality, Health-Related Quality of Life, and Depression in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease Patients: An Exploratory Analysis in Thai Buddhist Patients Waraporn Saisunantararom, Areewan Cheawchanwattana, Talerngsak Kanjanabuch, Maliwan Buranapatana, Kornkaew Chanthapasa Areewan Cheawchanwattana
Kornkaew Chanthapasa
Religions Q1 20 http://www.mdpi.com/search?q=quality%20of%20life 6 4 1249-1262 isi,scopus Oct 2015
581 ระดับนานาชาติ Amino acid sequence of amylase type alpha, MIamy, from ok-rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong) Raksmont Ubonbal, Saijai Posoongnoen, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sakda Daduang Sakda Daduang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology Q4 28 -Amylase, Ok-Rong Mango, Amylase Family 13, Amino Acid Sequence, Mangifera indica 11 3 119-126 scopus Oct 2015
582 ระดับนานาชาติ Serological diagnosis of pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection by LIPS using a multiple antigen mixture P Burbelo, J Keller, J Wagner, P Puangsombat, E Lattmann, Malivalaya Namking, Nongnut Uabundit, S Nualkaew, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
BMC MICROBIOLOGY Q2 103 15 - isi,scopus Oct 2015
583 ระดับนานาชาติ Pharmacy practice in Thailand Siriluk Jaisue Siriluk Jaisue
Journal of Pharmacy Practice and Research Q2 22 45 4 390-391 isi,scopus Oct 2015
584 ระดับนานาชาติ Skin deposition and permeation of finasteride in vitro: effects of propylene glycol, ethanol and sodium lauryl sulfate Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Thaned Pongjanyakul, Jomjai Peerapattana Napaphak Jaipakdee
Thaned Pongjanyakul
Jomjai Peerapattana
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Q2 54 Enhancer, finasteride, permeation, skin deposition, solution 20 8 984-991 isi,scopus Sep 2015 0.489
585 ระดับนานาชาติ Metformin for the treatment of gestational diabetes: An updated meta-analysis P Kitwitee, Supon Limwattananon, Chulaporn Limwattananon, O Waleekachonlert, T Ratanachotpanich, M Phimphilai, TV Nguyen, Chatlert Pongchaiyakul Supon Limwattananon
Chulaporn Limwattananon
Diabetes Research and Clinical Practice Q1 107 109 3 521-532 isi,scopus Sep 2015
586 ระดับนานาชาติ Lysozyme-magnesium aluminum silicate microparticles: Molecular interaction, bioactivity and release studies Watchara Kanjanakawinkul, Natalie J. Medlicott, Thomas Rades, Satit Puttipipatkhachorn, Thaned Pongjanyakul Thaned Pongjanyakul
International Journal of Biological Macromolecules Q1 114 80 1 651-658 isi,scopus Sep 2015
587 ระดับนานาชาติ Acute toxicity investigation of polysaccharide extracts of Lentinus polychrous in rats C Mekjaruskul, N Fangkrathok, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3 29 37 4 433-439 isi,scopus Sep 2015
588 ระดับนานาชาติ Glucosides of phenylpropanoic acid derivatives and coumarins from Micromelum minutum Poolsak Sahakitpichan, Waraporn Tanpatanan, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 14 2015 12-16 isi,scopus Sep 2015
589 ระดับนานาชาติ Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for the standardization of estrogenic miroestrol in Pueraria candollei Graham ex Benth G Yusakul, O Udomsin, H Tanaka, S Morimoto, T Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
LUMINESCENCE Q2 43 30 5 568-575 isi,scopus Aug 2015
590 ระดับนานาชาติ Cross-sex hormone use does not increase cardiovascular risk in young male-to-female transsexuals: a study of self-medication by healthy Thai cabaret dancers Prawit Onpanna, Paiboon Daosodsai, Kawin Leelawat, Supattra Porasuphatana Paiboon Daosodsai
ASIAN BIOMEDICINE Q3 16 C-reactive protein, cardiovascular, estrogen, fibrinogen, male-to-female transsexuals progesterone, testosterone 2015 4 511 - 518 isi,scopus Aug 2015 0.131
591 ระดับนานาชาติ Momordica cochinchinensis Aril Extract Induced Apoptosis in Human MCF-7 Breast Cancer Cells. Phuchong Petchsak, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2 70 16 3 5507-5513 isi,scopus Aug 2015 2.514
592 ระดับนานาชาติ Ontogeny of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) immunoglobulin type M antibody response Natthaporn Kuendee, Sompong Klaynongsruang, Wandee Bunyatratchata, Bundit Tengjaroenkul, Kittipoj Ngamcharoen, Jureerut Daduang, Piti Ungarreevittaya, Sakda Daduang Sakda Daduang
The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh No Quartile Data In Press Im Press 1-7 na Jul 2015 0.403
593 ระดับนานาชาติ Enhanced Mulberroside A Production from Cell Suspension and Root Cultures of Morus alba Using Elicitation Jukrapun Komaikul, Tharita Kitisripanya, Hiroyuki Tanaka, Boonchoo Sritularak, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
Natural Product Communications Q3 39 10 7 1253-1256 isi,scopus Jul 2015 0.906
594 ระดับนานาชาติ Effect of tetrahydrocurcumin on the profiles of drug-metabolizing enzymes induced by a high fat and high fructose diet in mice. Nattharat Jearapong, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Chemico-Biological Interactions Q1 115 239 2015 67-75 isi,scopus Jun 2015 2.577
595 ระดับนานาชาติ Anthelmintic, anti-inflammatory and antioxidant effects of Garcinia mangostana extract in hamster opisthorchiasis Ratchadawan Aukkanimart, Thidarut Boonmars, Pranee Sriraj, Jiraporn Songsri, Porntip Laummaunwai, Sakda Waraasawapati, Chantana Boonyarat, Panaratana Rattanasuwan, Sirintip Boonjaraspinyo Chantana Boonyarat
Experimental Parasitology Q2 72 154 2015 5-13 isi,scopus Jun 2015
596 ระดับนานาชาติ Neuroleptic malignant syndrome and malignant catatonia as the manifestations of an anti-NMDAR encephalitis: A case report Pattharee Paholpak, Poonsri Rangseekajee, Pattharee Paholpak , N Chattipakorn, S Chattipakorn ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY Q2 18 7 28-28 isi,scopus Jun 2015
597 ระดับนานาชาติ Iridoid and phenylethanoid glycosides from Heterophragma sulfureum Choosak Kaewkongpan, Poolsak Sahakitpichan, Somsak Ruchirawat Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Heterophragma sulfureum; Bignoniaceae; Iridoid glycoside; Specioside 6'-O-α-d-galactopyranoside; Phenylethanoid glycoside; Heterophragmoside 12 2015 277281 isi,scopus Jun 2015 1.542
598 ระดับนานาชาติ Cognitive Improvements in a Mouse Model with Substituted 1,2,3-Triazole Agonists for Nicotinic Acetylcholine Receptors. K Arunrungvichian, Chantana Boonyarat, VV Fokin, P Taylor, O Vajragupta Chantana Boonyarat
ACS Chemical Neuroscience Q1 62 6 8 1331-1340 isi,scopus May 2015
599 ระดับนานาชาติ Activity of Andrographolide and Its Derivatives on HPV16 Pseudovirus Infection and Viral Oncogene Expression in Cervical Carcinoma Cells Tipaya Ekalaksananan, Waree Sookmai, Supada Fangkham, Chamsai Pientong, Chantana Aromdee, Supawadee Seubsasana, Bunkerd Kongyingyoes NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL No Quartile Data 67 4 687-696 isi May 2015
600 ระดับนานาชาติ Mycotoxins contamination of food in Thailand (2000-2010): Food safety concerns for the world food exporter Piyada Songsermsakul Piyada Songsermsakul
International Food Research Journal Q3 43 22 2 426-434 scopus May 2015
601 ระดับนานาชาติ Quaternary polymethacrylate-magnesium aluminum silicate films: Water uptake kinetics and film permeability Thitiphorn Rongthong, Srisagul Sungthongjeen, Florence Siepmann, Juergen Siepmann, Thaned Pongjanyakul Thaned Pongjanyakul
International Journal of Pharmaceutics - 2 490 1-2 165-172 isi,scopus May 2015 3.650
602 ระดับนานาชาติ Effect of Kaempferia parviflora Extract on Physical Fitness of Soccer Players: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial Kreeta Promthep, Wichai Eungpinichpong, Bungorn Sripanidkulchai, Uraiwan Chatchawan Bungorn Sripanidkulchai
Med Sci Monit Basic Res (Medical Science Monitor Basic Research) No Quartile Data 21 2015 100-108 isi,scopus May 2015
603 ระดับนานาชาติ Effect of Andrographis paniculata extract on triglyceride levels of the patients with hypertriglyceridemia: A randomized controlled trial K Phunikhom, Kovit Khampitak, Chantana Aromdee, Tarinee Arkaravichien, Jintana Sattayasai Journal of the Medical Association of Thailand Q4 45 98 S41-S47 isi,scopus May 2015
604 ระดับนานาชาติ Effectiveness of a back care pillow as an adjuvant physical therapy for chronic non-specific low back pain treatment: A randomized controlled trial B Prommanon, Rungthip Puntumetakul, P Puengsuwan, Uraiwan Chatchawan, Torkamol Kamolrat, Theera Rittitod, J Yamauchi Journal of Physical Therapy Science Q3 29 27 7 2035-2038 isi,scopus May 2015
605 ระดับนานาชาติ Evaluation of Chemotherapy Contamination Following the Implementation of Closed System Transfer Devices Warunsuda Sripakdee, Suphat Subongkot, Wannaporn Wattanawong, Saroch Onlaor Suphat Subongkot
Applied Environmental Research - 0 Closed system transfer device; antineoplastic drug; chemotherapeutic agent; healthcare worker; contamination 37 1 83-91 na Jan - Apr 2015
606 ระดับนานาชาติ Antioxidant effect of Phyllanthus amarus after moderate-intensity exercise in sedentary males: a randomized crossover (double-blind) study Thapanee Roengrit, Panakaporn Wannanon, Piyapong Prasertsri, Yupaporn Kanpetta, Bungorn Sripanidkulchai, Jintanaporn Wattanathorn, Naruemon Leelayuwat Bungorn Sripanidkulchai
Journal of Physical Therapy Science Q3 29 27 4 1181-1186 isi,scopus Apr 2015
607 ระดับนานาชาติ Purple Rice Bran Extract Attenuates the Aflatoxin B1-Induced Initiation Stage of Hepatocarcinogenesis by Alteration of Xenobiotic Metabolizing Enzymes Nattawan Suwannakul, Charatda Punvittayagul, Kanokwan Jarukamjorn, Rawiwan Wongpoomchai Kanokwan Jarukamjorn
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2 70 16 8 3371-3376 isi,scopus Apr 2015
608 ระดับนานาชาติ Pharmacokinetic interaction between Kaempferia parviflora extract and sildenafil in rats. Catheleeya Mekjaruskul, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
J Nat Med No Quartile Data 69 2 224-231 isi,scopus Apr 2015
609 ระดับนานาชาติ Statin adverse effects: patients experiences and laboratory monitoring of muscle and liver injuries Nataporn Chaipichit, Janet Krska, Thongchai Pratipanawatr, Narumol Jarernsiripornkul Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 37 2 355-364 isi,scopus Apr 2015 1.250
610 ระดับนานาชาติ Management for improving patients knowledge and understanding about drug allergy Narumol Jarernsiripornkul, Nataporn Chaipichit, Punsu Chumworathayi, Janet Krska Narumol Jarernsiripornkul
Pharmacy Practice Q1 22 Drug Hypersensitivity; Patient Medication Knowledge; Patient Education as Topic; Pharmaceutical Services; Thailand 13 1 513-517 isi,scopus Jan - Mar 2015 0.477
611 ระดับนานาชาติ Quantitative analysis of α-mangostin in hydrophilic ointment using near-infrared spectroscopy Jomjai Peerapattana, Kuniko Otsuka, Yusuke Hattori, Makoto Otsuka Jomjai Peerapattana
Drug Development and Industrial Pharmacy Q2 81 Garcinia mangostana L.; Herbal product; Non-destructive analysis; Ointments; Partial least square regression 41 3 515-521 isi,scopus Mar 2015 2.006
612 ระดับนานาชาติ Toxicity evaluation of cordycepin and its delivery system for sustained in vitro anti-lung cancer activity Pronanong Aramwit, Supatra Porasuphatana, Teerapol Srichana, Titpawan Nakpheng Supatra Porasuphatana
Nanoscale Research Letters Q2 95 Cordycepin; Gelatin; Nanoparticles; Lung cancer; Toxicity; Sustained release 10 152 1-10 isi,scopus Mar 2015 2.481
613 ระดับนานาชาติ Synergistic effects of acyclovir and 3, 19-isopropylideneandrographolide on herpes simplex virus wild types and drug-resistant strains. Thongkoon Priengprom, Tipaya Ekalaksananan, Bunkerd Kongyingyoes, Supawadee Suebsasana, Chantana Aromdee, Chamsai Pientong BMC complementary and alternative medicine Q1 80 15 1 doi: 10.1186/s12906-015-0591-x isi,scopus Mar 2015
614 ระดับนานาชาติ Deveopment primary care occupational health services for informal sector workers in Thailand Kessarawan Nilvarangkul, Sara Arphorn, John F. Smith, Teerasak Phajan, Nusaraporn Kessomboon, Kesorn Thaewnongiew Nusaraporn Kessomboon
Action Research Q2 34 0 0 1-19 isi,scopus Jan - Mar 2015
615 ระดับนานาชาติ Thiolated nanocarriers for oral delivery of hydrophilic macromolecular drugs S Dünnhaupt, J Barthelmes, S Köllner, Duangkamon Sakloetsakun, G Shahnaz, A Düregger, A Bernkop-Schnürch Duangkamon Sakloetsakun
Carbohydrate Polymers Q1 192 Adhesion; Cytotoxic effects; Nanoparticles; Permeation enhancement; Polymer synthesis 117 6 577-584 isi,scopus Mar 2015
616 ระดับนานาชาติ Introducing self-reporting questionnaires about adverse drug reactions to patients: attitude towards their first experience Nataporn Chaipichit, Narumol Jarernsiripornkul, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr, Janet ๋Krska Narumol Jarernsiripornkul
Verawan Uchaipichat
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 37 1 224-225 Meeting Abstract: HP-PC063 isi,scopus Feb - Mar 2015
617 ระดับนานาชาติ 5-Methyl ether flavone glucosides from the leaves of Bruguiera gymnorrhiza Acharawan Panyadee, Poolsak Sahakitpichan, Somsak Ruchirawat, Tripetch Kanchanapoom Tripetch Kanchanapoom
Phytochemistry Letters Q2 34 Bruguiera gymnorrhiza;Rhizophoraceae; 5-Methyl ether flavone;Flavone glucoside; Lignan rhamnoside; Racemiside 11 1 215219 isi,scopus Mar 2015 1.542
618 ระดับนานาชาติ Effects of iriflophenone 3-C-B-glucoside on fasting blood glucose level and glucose uptake Ratree Phanakhon, Chantana Aromdee, Patchareewan Pannangpetch Pharmacognsoy Magazine No Quartile Data 11 41 82-89 isi,scopus Jan - Mar 2015
619 ระดับนานาชาติ Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent Nipaporn Ngernyuang, Wunchana SEUBWAI, Sakda Daduang, Patcharee Boonsiri, Temduang Limpaiboon, Jureerut Daduang Sakda Daduang
Materials Science and Engineering C No Quartile Data Cancer, Cholangiocarcinoma, Folate receptor, Nanomedicine, Targeted therapy 60 1 411-415 scopus Mar 2015 3.088
620 ระดับนานาชาติ Does the Spiritual Well-Being of Chronic Hemodialysis Patients Differ from that of Pre-dialysis Chronic Kidney Disease Patients? Areewan Cheawchanwattana, Darunee Chunlertrith, Warapond Saisunantararom, Nutjaree Pratheepawanit Johns Areewan Cheawchanwattana
Religions Q1 20 6 1 14-23 isi,scopus Mar 2015
621 ระดับนานาชาติ Optimization of metronidazole sustained-release films using D-optimal design Jomjai Peerapattana, Teeraphat Ngamsupsiri, Nopadol Cheucharoenvasuchai, Charnnarong Saikaew Jomjai Peerapattana
Int J Pharm (International Journal of Pharmaceutics) No Quartile Data 484 2015 1-7 isi,scopus Feb 2015 3.785
622 ระดับนานาชาติ Experiences of adverse drug effects reported by patients in ambulatory clinic Narumol Jarernsiripornkul, N Chaipichit, J Krska, Verawan Uchaipichat, Thongchai Pratipanawatr Narumol Jarernsiripornkul
Verawan Uchaipichat
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 57 37 1 213-213 isi,scopus Feb 2015
623 ระดับนานาชาติ Survey of patients'''' experiences and their certainty of suspected adverse drug reactions Narumol Jarernsiripornkul, Arunrot Patsuree, Janet Krska Narumol Jarernsiripornkul
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 37 1 168-174 isi,scopus Feb 2015 1.250
624 ระดับนานาชาติ Monitoring of administration and adverse reactions of human normal immunoglobulin, intravenous: experience from a University Hospital in Thailand Acharawan Topark-ngarm, Pansu Chumworathayi, Suni Leasinoudom, Somsak Tiamkao Acharawan Topark-ngarm
International Journal of Clinical Pharmacy Q1 57 37 1 232-232 Meeting Abstract: HP-PC093 isi,scopus Feb 2015
625 ระดับนานาชาติ Melatonin potentiates cisplatin-induced apoptosis and cell cycle arrest in human lung adenocarcinoma cells Pacharaporn Plaimee, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat Barusrux, Nutjaree Pratheepawanit Johns Natthida Weerapreeyakul
Cell Proliferation No Quartile Data 48 1 67-77 isi,scopus Feb 2015 3.280
626 ระดับนานาชาติ Bufotalin Promotes Trail-Induced Apoptosis in Non-Small Lung Cancer Cells Pornthip Waiwut, Chantana Boonyarat Chantana Boonyarat
International Journal of Technical Research and Applications No Quartile Data 12 Special Issue 51-54 na Jan - Feb 2015
627 ระดับนานาชาติ Universal coverage with supply-side reform: The impact on medical expenditure risk and utilization in Thailand Supon Limwattananon, Sven Neelsen, Owen O'Donnell, Phusit Prakongsai, Viroj Tangcharoensathien, Eddy Van A Van Doorslaer, Vuthiphan Vongmongkol Supon Limwattananon
Journal of Public Economics Q1 134 121 1 79-94 isi,scopus Jan 2015
628 ระดับนานาชาติ A monolithic drug-in-adhesive patch of methoxyflavones from Kaempferia parviflora: In vitro and in vivo evaluation Sarunya Tuntiyasawasdikul, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee, Bungorn Sripanidkulchai Sarunya Tuntiyasawasdikul
Napaphak Jaipakdee
Bungorn Sripanidkulchai
International Journal of Pharmaceutics - 2 478 2 486-495 isi,scopus Jan 2015
629 ระดับนานาชาติ Design and Synthesis of Nicotinic Acetylcholine Receptor Antagonists and their Effect on Cognitive Impairment Pattaporn Jaikhan, Chantana Boonyarat, Kuntarat Arunrungvichian, Palmer Taylor, Opa Vajragupta Chantana Boonyarat
Chemical Biology and Drug Design Q3 73 acetylcholine-binding protein, competitive antag-onists, nicotinic acetylcholine receptors, non-competitive,a4b2 nicotinic acetylcholine receptor antagonists 87 1 39-56 scopus Jan 2015
630 ระดับนานาชาติ Bioactive compounds and health implications are better for green jujube fruit than for ripe fruit Sirithon Siriamornpun, Natthida Weerapreeyakul, Sahapat Barusrux Natthida Weerapreeyakul
Journal of Functional Foods Q1 74 12 2015 246-255 isi,scopus Jan 2015 4.480
631 ระดับนานาชาติ Antimicrobial effect of lemongrass oil against oral malodour micro-organisms and the pilot study of safety and efficacy of lemongrass mouthrinse on oral malodour Panitta Satthanakul, Suwimol Taweechaisupapong, Jarin Paphangkorakit, Montien Pesee, P Timabut, Watcharee Khunkitti Watcharee Khunkitti
Journal of Applied Microbiology - 14 118 1 11-17 isi,scopus Jan 2015 2.386
632 ระดับนานาชาติ Melatonin in Patients with Cancer Receiving Chemotherapy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. Aumkhae Sookprasert, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Anakapong Phunmanee, Parichart Pongthai, Areewan Cheawchanwattana, Jeffrey Roy Johns, Julraht Konsil, Preeyaporn Plaimee, Supattra Porasuphatana, Suthiphan Jitpimolmard Areewan Cheawchanwattana
Julraht Konsil
ANTICANCER RESEARCH Q2 117 34 12 7327-7337 isi,scopus Dec 2014 1.872
633 ระดับนานาชาติ Heptaphylline Induces Apoptosis in Human Colon Adenocarcinoma Cells through Bid and Akt/NF-κB (p65) Pathways. Chantana Boonyarat, Chavi Yenjai, Opa Vajragupta, Pornthip Waiwut Chantana Boonyarat
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2 70 15 23 10483-7 scopus Dec 2014 1.500
634 ระดับนานาชาติ Melatonin induces apoptosis through biomolecular changes, in SK-LU-1 human lung adenocarcinoma cells. Preeyaporn Plaimee, Natthida Weerapreeyakul, K Thumanu, W Tanthanuch, Sahapat Barusrux Natthida Weerapreeyakul
Cell Proliferation Q1 70 47 6 564-77 isi,scopus Dec 2014 3.280
635 ระดับนานาชาติ Acute effects of hot red chili on autonomic and metabolic functions in healthy subjects Kannikar Chatsantiprapa, Cameron Hurst, Kaewjai Thepsuthammarat, Nutcharee Thapunkaw, Wilaiwan Khrisanapant Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3 11 38 4 195-201 scopus Oct - Dec 2014
636 ระดับนานาชาติ Hospital pharmacists'' roles and attitudes in providing information on the safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs in Thailand Paccharaporn Phueanpinit, Narumol Jarernsiripornkul, Jaruporn Pongwecharak, Janet Krska Narumol Jarernsiripornkul
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY Q1 57 36 6 1205-1212 isi,scopus Dec 2014 1.250
637 ระดับนานาชาติ Detection of diketopiperazine and pyrrolnitrin, compounds with anti-Pythium insidiosum activity, in a Pseudomonas stutzeri environmental strain. Yordhathai Thongsri,, Chantana Aromdee, Chavi Yenjai,, Somdej Kanokmedhakul,, Angkana Chaiprasert, Petr Hamal,, Chularut Prariyachatigul Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Repub No Quartile Data , 158 (3) 378-383 Nov - Dec 2014 1
638 ระดับนานาชาติ Development and validation of a scale for attitudes towards calcium consumption Pennapa Sriring, Tipaporn Kanjanarach Tipaporn Kanjanarach
Asian Biomedicine Q3 16 8 6 781-758 isi,scopus Dec 2014 0.131
639 ระดับนานาชาติ Development of a nanoemulsion of Phyllanthus emblica L. branch extract. Rungsiri Chaiittianan, Bungorn Sripanidkulchai Bungorn Sripanidkulchai
Drug Development and Industrial Pharmacy Q2 81 40 2 1597-1606 isi,scopus Dec 2014 2.006
640 ระดับนานาชาติ Improvement of antioxidant balance in diabetes mellitus type 1 mice by glutathione supplement Charinya Pimson, Waranya Chatuphonprasert, Kanokwan Jarukamjorn Kanokwan Jarukamjorn
Pakistan journal of pharmaceutical sciences Q2 38 27 6 1731-1737 isi,scopus Nov 2014 0.95
641 ระดับนานาชาติ Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts M Takano, S Kakizoe, M Kawami, Denpong Patanasethanont, Bungorn Sripanidkulchai Denpong Patanasethanont
Bungorn Sripanidkulchai
Pharmazie Q2 57 69 11 823-828 isi,scopus Nov 2014 1.003
642 ระดับนานาชาติ Effects of media and carbon sources on growth and canthin-6-ones accumulation in hairy root cultures of Eurycoma harmadiana T Juengwatanatrakul, Z Jungmankong, Tripetch Kanchanapoom, Waraporn Putalun Tripetch Kanchanapoom
Waraporn Putalun
PLANTA MEDICA Issue: 16 No Quartile Data 80 16 1469-1469 isi,scopus Nov 2014
643 ระดับนานาชาติ Enzyme-linked immunosorbent assay by enhanced chemiluminescence detection for standardization of miroestrol in Pueraria candollei G Yusakul, O Udomsin, H Tanaka, S Morimoto, T Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun Waraporn Putalun
PLANTA MEDICA Q1 110 80 6 PLANTA MEDICA isi,scopus Nov 2014
644 ระดับนานาชาติ Development of indirect competitive ELISA for quantification of mitragynine in Kratom (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.) Supattra Limsuwanchote, Juraithip Wungsintaweekul, Niwat Keawpradub, Waraporn Putalun, Satoshi Morimoto, Tanaka Tanaka Waraporn Putalun
Forensic Science International No Quartile Data Electrofusion; Kratom; Mitragynine; Monoclonal antibody; icELISA 244 1 70-77 isi,scopus Nov 2014 2.115
645 ระดับนานาชาติ Change of pH and elemental constituents of PI-KAD-DANG-HOK before and after burning process by muffled furnace and clay pot Srisomporn Priprem, Supawadee Daodee, Na M Roiet Supawadee Daodee
PLANTA MEDICA Q1 110 80 16 1473-1473 isi,scopus Nov 2014
646 ระดับนานาชาติ THE USE OF INTEGRATED CONCEPT MAPPING TO DEVELOP THE DEMENTIA CARE MODEL BY COMMUNITY PARTICIPATION R Hanrinth, Nungruthai Sooksai, Poonsri Rangseekajee, S Namtatsanee, C Wisedsorn, B Tangiisuran Nungruthai Sooksai
VALUE IN HEALTH Q1 15 17 7 A771-A771 isi,scopus