อาจารย์ ดร.Liudmila Yarovaya

Dr.Liudmila Yarovaya

สาขาวิชา: สำนักงานวิชาการ
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก
สถานะ: ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
โทร:
อีเมลล์: liudya@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

ความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลผลงานของอาจารย์

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ค้นหาจาก

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect of grape seed extract as a sunscreen booster
(DOCUMENT IN SCOPUS)
รางวัลการตีพิมพ์
Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti Songklanakarin Journal of Science and Technology Q2 23 0
Citation Details
41 3 708-715 isi,scopus May - Jun 2019 0.25

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Anti-inflammatory activity of grape seed extract as a natural sun protection enhancer for broad-spectrum sunscreen Liudmila Yarovaya, Watcharee Khunkitti 7 Oct 2019 - 9 Oct 2019 The Cosmetic and Beauty International Conference 2019 (CBIC 2019) E4 Building, 2nd Floor Mae Fah Luang University
Chiang Rai, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
3.2567

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th