อาจารย์ ดร.Glenn Neville Borlace

Dr.Glenn Neville Borlace

สาขาวิชา: สำนักงานวิชาการ
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร:
อีเมลล์: glenbo@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

ความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลผลงานของอาจารย์

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ค้นหาจาก

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 APPLYING A NOVEL APPROACH TO IMPROVING THE SAFETY OF DRINKING WATER AND ICE PRODUCTION IN PHETCHABUN PROVINCE, THAILAND Boadsaporn Anusornpanichakul, Nusaraporn Kessomboon, Glenn Neville Borlace The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 48 3 674 tci Nov 2559 0.773

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Dispensing pattern for acute non-infectious diarrhoea in children at community pharmacies in Thailand
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Siriluk Jaisue, Sommaly Phomtavong, Sasithorn Eua-anant, Glenn Neville Borlace Journal of Pharmacy Practice and Research Q3 19 2
Citation Details
47 5 383-388 isi,scopus Oct 2017 0.224
2 The Antibiotic Treatment Index: A Novel Tool to Improve Antibiotic Resistance Monitoring
Taweesuk Manomayitthikan, Nusaraporn Kessomboon, Glenn Neville Borlace RESEARCH IN SOCIAL & ADMINISTRATIVE PHARMACY
10 5 E54-E55 isi,scopus Sep - Oct 2014
3 Synthesis and characterisation of folic acid based lanthanide ion probes.
Z. Du, Glenn Neville Borlace, R.D. Brooks, R.N. Butler, D.A. Brooks, S.E. Plush INORGANICA CHIMICA ACTA Q2 88
410 1 11-19 isi,scopus Jan 2014 2.046
4 Synthesis and characterisation of first generation luminescent lanthanide complexes suitable for being adapted for uptake via the mannose receptor.
R. Brooks, Z. Du, Glenn Neville Borlace, D. Brooks, S. Plush Journal of Inorganic Chemistry Q1 120
2013 1 8 scopus Sep 2013 4.762
5 A role for altered phagosome maturation in the long-term persistence of Helicobacter pylori infection.
Glenn Neville Borlace, S. J. Keep, M. J. R. Prodoehl, H. F. Jones, R. N. Butler, D. A. Brooks American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology
303 2 G-169 scopus May 2012 3.522
6 Molecular Machinery Regulating Exocytosis
T. Shandala, R. Kakavanos-Plew, Y.S. Ng, C. Bader, A. Sorvina, E.J. Parkinson-Lawrence, R.D. Brooks, Glenn Neville Borlace, M.J. Prodoehl, D.A. Brooks Intech N/A 5
2012 1 61-108 scopus Apr 2012
7 At the intersection of the pathways for exocytosis and autophagy.
D.A. Brooks, C. Bader, Y.S. Ng, R.D. Brooks, Glenn Neville Borlace, T. Shandala Intech N/A 5
2012 1 109-136 scopus Apr 2012
8 Helicobacter pylori phagosome maturation in primary human macrophages.
S. Keep, Glenn Neville Borlace, R. Butler, D Brooks Gut Pathogens Q2 27
3 1 3 isi,scopus Mar 2011 2.281
9 Lysosomal storage disease: revealing lysosomal function and physiology.
E. J. Parkinson-Lawrence, T. Shandala, M. Prodoehl, R. Plew, Glenn Neville Borlace, D. A. Brooks Physiology Q1 263
25 2 102-115 Apr 2010 4.857
10 Monocyte and macrophage killing of Helicobacter pylori: relationship to bacterial virulence factors.
Glenn Neville Borlace, R. N. Butler, D. A. Brooks Helicobacter Q1 69
13 5 380-387 Oct 2008 4.106

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Comparison of quality control systems for traditional medicine in Thailand and China Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Suppachai Tiyaworanant, Glenn Neville Borlace 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
5.1933

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th