Assistant Professor Dr.Suthan Chanthawong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาร จันทะวงศ์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: suthch@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Pharmacotherapy, Pharmaceutical care

Specials

1. Pharmacotherapy
2. Pharmaceutical care

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Prevention of Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting Suthan Chanthawong ศรีนครินทร์เวชสาร 34 1 115-126 tci Jan - Feb 2562 0.164
2 การประเมินความรู้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลอุดรธานี ชัยณรงค์ เบ้ารักษา, สุธาร จันทะวงศ์ ศรีนครินทร์เวชสาร 33 5 495-500 tci Sep - Oct 2561 0.164
3 A Retrospective Study of the Adverse Effects of Second Generation Antipsychotics at the Psychiatric Outpatient Clinic in Srinagarind Hospital Suthan Chanthawong, Pattharee Paholpak, Suchat Paholpak, Samai unnamom J Psychiatr Assoc Thailand 62 1 71-82 na Jan - Mar 2560
4 Management of Second Generation Antipsychotic-Induced Metabolic Adverse Effects Part 2 Suthan Chanthawong, Napaswarun Thummathikornchai, Worawit Polwithoon, Anusakdi Khunthak คลินิก 32 377 453-462 na May 2559
5 Management of Second Generation Antipsychotic-Induced Metabolic Adverse Effects Part 1 Suthan Chanthawong, Napaswarun Thummathikornchai, Worawit Polwithoon, Anusakdi Khunthak คลินิก 32 376 345-350 na Apr 2559
6 Management of hypersensitivity reactions to paclitaxel and carboplatin Part 2 Suthan Chanthawong, Nonpawit Pinto, Siwapong Sirimasrungsi, Pornwalun Pramnuch คลินิก 32 374 160-168 na Feb 2559
7 Management of hypersensitivity reactions to paclitaxel and carboplatin Part 1 Suthan Chanthawong, Nonpawit Pinto, Siwapong Sirimasrungsi, Pornwalun Pramnuch คลินิก 32 373 55-63 na Jan 2559
8 การทบทวนการใช้ยา Olanzapine รักษาผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม, สุภัสร์ สุบงกช, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, วิไลวรรณ บุญทวี, สุชาติ พหลภาคย์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 57 4 447-454 tci Oct - Dec 2555 0.315
9 ผลของยาโอลันซาปีนต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก Olanzapine induced weight gain in patients with cancer-related cachexia สุธาร จันทะวงศ์, จาริญญ์ จินดาประเสริฐ, ธนารัก ไชยมี, สวนิตย์ สุวรรณราช วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 8 3 1-9 tci Sep - Dec 2555 0.088
10 Generic Substitution of Narrow Therapeutic Index Drugs สุธาร จันทะวงศ์ วารสารอายุรศาสตร์อีสาน 9 2 7-11 tci Apr - Jun 2553
11 การป้องการเกิดพิษต่อไตจากยา amphotericin B สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 25 11 957-958 na Nov 2552 0
12 Drug-induced kidney disease สุธาร จันทะวงศ์, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ คลินิก 25 10 812-822 na Oct 2552 0
13 ยาเม็ดคุมกำเนิดสูตรใหม่ที่รักษากล่มอาการก่อนมีประจำเดือน ธีระ ฤทธิรอด, สุธาร จันทะวงศ์, รินดาวรรณ พันธ์เขียน, ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช ฟาร์มาไทม์ 7 77 19-22 na May - Jun 2552 0
14 การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหืดอย่างง่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น (Pharmacist''s Intervention on Managing Drug Related Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital) สุณี เลิศสินอุดม, วัชรา บุญสวัสดิ์, ฌานี สโมสร, สุธาร จันทะวงศ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 13-23 tci Jul - Dec 2551
15 Theophylline:บทบาทใหม่ที่น่าติดตาม สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช คลินิก 25 4 340-342 na Apr 2552 0
16 ข้อมูลยา Lumiracoxib ที่ถูกถอนทะเบียน สุธาร จันทะวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด, นิศากร กิจการพัฒนาเลิศ, ศุภชัย ติยวรนันท์ ฟาร์มาไทม์ 7 72 31-33 na Dec 2551
17 บทบาทของ Bicalutamide ต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก สุธาร จันทะวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด, ถลัชนันท์ ปะติเส, ศิริลักษณ์ คำภิโร, รัชฎาพร สุนทรภาส ฟาร์มาไทม์ 7 73 26 na Jan 2552 0
18 การจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยเภสัชกรในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น Pharmacist''s Intervention on Managing Drug Related Problems in Easy Asthma Clinic, Srinagarind Hospital สุณี เลิศสินอุดม, วัชรา บุญสวัสดิ์, ฌานี สโมสร, สุธาร จันทะวงศ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 4 2 13-24 tci Dec 2551 0.063
19 เภสัชวิทยาน่ารู้: Theophylline น้ำผึ้งเก่าในขวดใหม่ สุธาร จันทะวงศ์ Board Certification in Pharmacotherapy 1 2 2-3 na Apr - Jun 2550 0
20 มุมมองเภสัช: เมื่อหืดไม่สามารถควบคุมได้ สุธาร จันทะวงศ์ Board Certification in Pharmacotherapy 2 4 1-2 na Oct - Dec 2551 0
21 Ibritumonab Tiuxetan ยาต้านมะเร็งรุ่นใหม่ ธีระ ฤทธิรอด, สุธาร จันทะวงศ์, สิทธิพร สิทธิถาวร, ผันสุ ชุมวรฐายี ฟาร์มาไทม์ 6 71 28-30 na Nov 2551 0
22 มุมมองเภสัช: Febrile Neutropenia in Post Chemotherapy สุธาร จันทะวงศ์ Board Certification in Pharmacotherapy 1 3 1-2 na Jul - Sep 2550 0
23 มุมมองเภสัช: เมื่อฆ่าเชื้อ ตี กันชัก สุธาร จันทะวงศ์ Board Certification in Pharmacotherapy 2 2 1-2 na Apr - Jun 2551 0
24 หลักในการบรรเทาอาการปวดด้วยFentanyl Transdermal Patch (Fentanyl TTS) สุธาร จันทะวงศ์, สภัสร์ สุบงกช คลินิก 24 10 930-932 na Oct 2551 0
25 ยารักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ธีระ ฤทธิรอด, สุธาร จันทะวงศ์, ชวพล พิพัฒนวัชรเดช, ผันสุ ชุมวรฐายี, สุวรรณี พนมสุข ฟาร์มาไทม์ 6 67 35-37 na Jul 2551 0

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Predictors of Chemotherapy Induced Adverse Events in Pediatric Osteosarcoma Patients
Phitjira Sanguanboonyaphong, Patcharee Komvilaisak, Kunanya Suwannaying, Jukapun Yoodee, Manit Saeteaw, Suthan Chanthawong, Suphat Subongkot Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP)
23 1 93-100 Jan 2022 1.77
2 An Exploration of Heart Failure Risk in Breast Cancer Patients Receiving Anthracyclines with or without Trastuzumab in Thailand: A Retrospective Study
Jukapun Yoodee, Aumkhae Sookprasert, Phitjira Sanguanboonyaphong, Suthan Chanthawong, Manit Seateaw, Suphat Subongkot Clinics and Practice
11 3 484-493 Sep 2021 0
3 Cost-effectiveness analysis of olanzapine-containing antiemetic therapy for managing highly emetogenic chemotherapy in Southeast Asia: a multinational study
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Suthan Chanthawong, Yi Heng Lim, Suphat Subongkot, Alexandre Chan, Rizka Andalusia, Ros Suzanna Ahmad Bustamam, Nathorn Chaiyakunapruk Supportive Care in Cancer Q2 16
Citation Details
27 3 1109-1119 isi,scopus Mar 2019 2.676
4 Effectiveness of Olanzapine for the Treatment of Breakthrough Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting
Suthan Chanthawong, Suphat Subongkot, Aumkhae Sookprasert Journal of the Medical Association of Thailand Q4
97 3 349-355 isi,scopus Mar 2014
5 Effectiveness evaluation of olanzapine for breakthrough nausea and vomiting treatment in cancer patients
Suthan Chanthawong Journal of Oncology Pharmacy Practice Q3
18 2 Supplement 5-6 isi,scopus Jun 2012
6 Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib: clinical and in vitro evidence
Yi Ling Teo, Manit Saetaew, Suthan Chanthawong, Yoon Sim Yap, Eric Chun, Yong Chan, Han Kiat Ho, Alexandre Chan Breast Cancer Res Treat (Breast cancer research and treatment)
133 2 703-711 isi,scopus Jun 2012
7 Liver enzymes elevation due to concurrent dexamethasone and lapatinib: Clinical and in vitro evidence
Y Teo, M Saetaew, Suthan Chanthawong, Y Yap, E Chan, H Ho, A Chan JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Q2
30 15 isi,scopus May 2012 18.038
8 Validity and Reliability of the Thai Mini Asthma Quality of Lift Questionnaire
Sunee Lertsinudom, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suthan Chanthawong, Watchara Boonsawat, Chanee Samosorn Journal of the Medical Association of Thailand Q4
93 3 373-377 SCOPUS,SJR(Q2) Mar 2010 0.239

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Medication Use Review in Palliative Care Patients at Srinagarind Hospital Nantawat Chuen-arom, Thanaporn Kuruchindamai, Wassana Laotaweesap, Chitchaya Thesprasit, Attakorn Raksasataya, Suthan Chanthawong 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 The Review of Methadone Used in Palliative Care Patients with Chronic Pain Sassawat Tuntapakul, Supattra Jindaduang, Raiwin Saison, Peerawat Surapon, Attakorn Raksasataya, Suthan Chanthawong 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3 A Retrospective Review of Pharmacotherapy in Palliative Patients with Gut Obstruction Suthan Chanthawong, Attakorn Raksasataya, Nichapa Rattanakriengkai, Phakchanok Kulma 7 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 35 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 Potentially Inappropriate Medication Use in Geriatric Oncology Patients at a Tertiary Hospital Jiranee Pakdeenarong, Sasiprapa Atsavasirilert, Viranya Mahaploenjit, Suthan Chanthawong 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 A study of Potential Inappropriate Medications in Geriatric patients with Chronic Kidney Disease in Outpatient at Private Hospital in Khon Kaen K Tantaweevong, D Purimart, Suthan Chanthawong 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
6 Comparative efficacy and safety of Olanzapine for the management of Chemotherapy Induced nausea and vomiting (CINV): A systematic review and network meta-analysis Tassawan Chuenboonperm, Thanapanramon Phadungkit, Suthan Chanthawong, Suphat Subongkot 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conferenf 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
7 A Retrospective Study of Carboplatin Adverse Effects in Oncology Patient at Bumrungrad International Hospital from January 2011 to January 2012 Suthan Chanthawong, Surasit Issarachai, Nirachorn Kuchonthara, Awika Setrit, Nantanat Prempraphan, Suphansa Phalapanyakoon 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
8 การประเมินความรู้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลอุดรธานี ปภาวี พิมพ์ทอง, เกษราภรณ์ เยาวะพันธ์, ชัยณรงค์ เบ้ารักษา, สุธาร จันทะวงศ์ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
9 The application of telephone call back to survey the incidences of adverse drug events of ambulatory oncology patients Sirikarn Kawin-atichart, Preeyanuch Weeraprasit, Nantanat Prempraphan, Aumkhae Sookprasert, Suthan Chanthawong 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Effect of Ginger on Nausea and Vomiting in Patients receiving chemotherapy Ubol Juangpanich, Kanokkunya Suttisarn, Suthan Chanthawong, Supaporn Sudsang 27 May 2017 - 1 Jun 2017 Nurses at the forefront transforming care 26th ICN Congress in, from 27 May-1 June 2017 ICN Congress and CNR The International Council of Nurses, Barcelona
Barcelona, Spain
2 CARBOPLATIN-INDUCED HYPERSENSITIVITY REACTION IN CANCER PATIENTS: 5 YEARS EXPERIENCE AT PRIVATE TERTIARY CARE CENTER N. Kuchonthara, N. Sarakosol, S.S. Issarachai, Suthan Chanthawong 22 Jun 2017 - 24 Jun 2017 Multinational Association of Supportive Care in Cancer ' ISOO 2017 OMNI SHOREHAM HOTEL
Washington DC, USA
3 COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF OLANZAPINECONTAINING ANTIEMETIC THERAPY FOR MANAGING HIGHLY EMETOGENIC CHEMOTHERAPY IN SOUTH EAST ASIA: A MULTINATIONAL STUDY Suthan Chanthawong, Y.H. Lim, Suphat Subongkot, A. Chan, R. Andalusia, R.S. Bustamam, N. Chaiyakunapruk 22 Jun 2017 - 24 Jun 2017 Multinational Association of Supportive Care in Cancer ' ISOO 2017 OMNI SHOREHAM HOTEL
Washington DC, USA
4 Research in pharmacy practice : Experiences share Suthan Chanthawong 10 Jun 2016 - 11 Jun 2016 2nd International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines (ICPAM 2016) Burapha University, Chonburi, Thailand
Chonburi, Thailand
5 A Retrospective Study of Paclitaxel and Carboplatin Adverse Effects in Gynecologic Oncology Patient at Udonthani Hospital from August 2012 to July 2014 Udomluck Rungsiyapornrat, Chainarong Baoraksa, Suthan Chanthawong 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
6 Tolerability and compliance of Imatinib and Nilotinib in Chronic Myeloid Leukemia Patients at Udonthani Hospital. Wararat pongmaysa Pongmaysa, Jantaraleka Jumpahom, Pornthip Klangthong, Suthan Chanthawong 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
7 A Retrospective Study of Pharmaceutical Care Counseling and Interventions to Oncology Inpatients at Medical and Surgical Chemotherapy Wards in Udonthani Hospital from October 2014 to January 2015 Trongruthai Natteerapong, Wararat Pongmaysa, Jantaraleka Jumpahom, Suthan Chanthawong 23 Jun 2015 - 26 Jun 2015 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education toward Patient-Centered Care Ambassador Bangkok and Convention Center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
8 A Retrospective Study of Carboplatin Adverse Effects in Oncology Patients at Private Tertiary Care Center Suthan Chanthawong, Surasit Issarachai, Nirachorn Kuchonthara 27 Sep 2014 - 29 Sep 2014 APOPC 2014 (Asia Pacific Oncology Pharmacy Congress) ECC, Samsung Hall Ewha Womans University
Seoul, Korea
9 Validity and reliability of the thai mini sathma quality of life questionnaire in easy sathma clinic, Srinagarind Hospital Sunee Lertsinudom, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Suthan Chanthawong, Watchara Boonsawat, Chanee Samosorn 26 Sep 2009 - 28 Sep 2009 The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy, 2009 Seoul
Seoul, Korea

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ประสิทธิผลการให้ยา Olanzapine ในการรักษาการคลื่นไส้อาเจียนชนิด breakthrough สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุธาร จันทะวงศ์, สุภัสร์ สุบงกช, เอื้อมแข สุขประเสริฐ 2009-10-01 - 2010-04-30 [211 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
2 การประเมินความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทยในคลินิกโรคหืดแบบง่ายๆ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อนำการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดไปใช้ในเวชปฏิบัติ สุณี เลิศสินอุดม, สุธาร จันทะวงศ์, ฌานี สโมสร, วัชรา บุญสวัสดิ์, อาภรณี ไชยคำ, นุจรี ประทีบวณิช จอห์นส 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4244

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th