Associate Professor Dr.Khaetthareeya Sutthanut

รองศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา สุทธานุช

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: cattariq@hotmail.com
h-index 7
Keyword

Specials

Kaempferia parviflora, Phytochemistry,
Natural health products and cosmetics,
Nutraceutics, Quality control, Chemical analysis,
Topical delivery drugs and cosmeceuticals,
Nanotechnology and nanoparticles,
Targeted drug delivery, Functional Foods,
Lipid metabolisms, Pharmacokinetics

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 คุณสมบัติป้องกันการเสียสมดุลของจำนวนประชากรเชื้อจุลชีพโดยสารสกัดจากรำข้าวก่ำและข้าวฮางงอก พัชรวิรัล พรสวัสดิ์กุลเดช, สุกัญญา ศรีจ ำปา, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, แคทรียา สุทธานุช Thammasat Medical Journal 17 3 346-355 tci Jul - Sep 2560 0.130
2 Study of primary chemical compositions, nutritional values, and antibacterial properties of Ma-now-mai-roo-hoo (Carissa carandas L.) Noppadol Hongsuwan, Khaetthareeya Sutthanut, Duangkamon Sakloetsakun วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 7-13 tci Mar 2558
3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากพืช (Camellia nitidissima ChiAntioxidative and Cytotoxic Effect of the Extract from Camellia nitidissima Chi.) Hua Zhu, Xu Zhao, Bungorn Sripanidkulchai, Khaetthareeya Sutthanut, Xiao-Xun Wang วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 7 7 11-17 tci Jan - Apr 2554 0.056
4 อนุภาคนาโนไขมันชนิดแข็ง: ระบบนำส่งรูปแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง Solid Lipid nanoparticles: a navel delivery tool for cosmeceutical products แคทรียา สุทธานุช, ธีระ ฤทธิรอด ฟาร์มาไทม์ 7 79 39-43 na Oct 2552 0
5 Further Studies of Bioactive Flavonoids from Kaempferia parviflora Chavi Yenjai, Khaetthareeya Sutthanut, Bungon Sripanidkulchai, Nate Mungkhun, Chalayut Wongma, Siriboon Mukdasai, Teeraporn Kongkaew KKU Sci J 35 2 82-87 na Feb 2550 0.064

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Probing the stability and quality of the cellulose-based Pickering emulsion containing sesamolin-enriched sesame oil by chemometrics-assisted ATR-FTIR spectroscopy

รางวัลการตีพิมพ์
Reny Rosalind, Khanita Kamwilaisak, Khaetthareeya Sutthanut, Taraponq Srisonqkram, Natthida Weerapreeyakul Food Chemistry Q1
452 15 139555 Sep 2024 8.8
2 Immunomodulatory potentials of modified kombucha with pineapple by-products in aging: An ex vivo study

รางวัลการตีพิมพ์
Kanda Sornkayasit, Amonrat Jumnainsong, Sukanya Srijampa, Laongthip Ruknarong, Surachat Buddhisa, Pornthap Thanonkeo, Khaetthareeya Sutthanut, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Chanvit Leelayuwat, Patcharaporn Tippayawat Journal of Functional Foods Q1
112 - 105933 Jan 2024 5.6
3 Cellulose nanocrystal-stabilized Pickering emulsion improved sesamolins physicochemical properties, stability, and anti-tyrosinase activity
Reny Rosalina, Khanita Kamwilaisak, Khaetthareeya Sutthanut, Natthida Weerapreeyakul Food Structure Q1
36 - 100324 Apr 2023 4.551
4 Combinatory effects of Dipterocarpus alatus twig emulgel: Wound-restoring, antibacterial, and anti-inflammatory activities against methicillin-resistant Staphylococcus aureus-infected mouse superficial wounds
Waranya Chatuphonprasert, Nitima Tatiya-aphiradee, Khaetthareeya Sutthanut, Sutthiwan Thammawat, Ploenthip Puthongking, Naroeporn Nopwinyoowong, Kanokwan Jarukamjorn Heliyon Q1
9 6 e17483 Jan 2023 3.776
5 Anserine/Carnosine-Rich Extract from Thai Native Chicken Suppresses Melanogenesis via Activation of ERK Signaling Pathway
Karuntarat Teeravirote, Khaetthareeya Sutthanut, Unchalee Thonsri, Panupong Mahalapbutr, Wunchana Seubwai, Sukanya Luang, Patcharaporn Tippayawat, Sakawrat Kanthawong, Chonlatip Pipattanaboon, Monchai Duangjinda, Vibuntita Chankitisakul, Atit Silsirivanit Molecules Q1
27 21 7440 Nov 2022 4.927
6 Prebiotic, Antipathogenic Bacteria and Hypocholesterolemia Properties of Fermented Rice Bran Extracts Derived from Black Rice and Germinated Brown Rice
Khaetthareeya Sutthanut, Patcharaporn Tippayawat, Sukanya Srijampa, Wisitsak Phoksawat, Pornchanan Vachirodom, Roongrawee Wandee Foods Q1
2022 11 (22) 3704 Nov 2022 0.73
7 Tamarind Seed Coat: A Catechin-Rich Source with Anti-Oxidation, Anti-Melanogenesis, Anti-Adipogenesis and Anti-Microbial Activities
Roongrawee Wandee, Khaetthareeya Sutthanut, Jenjira Songsri, Siriyakorn Sonsena, Ornnicha Krongyut, Patcharaporn Tippayawat, Wipawee Tukummee, Theera Rittirod Molecules Q1
27 16 5319 Aug 2022 4.927
8 Multiple Bioactivities of Manihot esculenta Leaves: UV Filter, Anti-Oxidation, Anti-Melanogenesis, Collagen Synthesis Enhancement, and Anti-Adipogenesis
Manuschanok Jampa, Khaetthareeya Sutthanut, Natthida Weerapreeyakul, Wipawee Tukummee, Jintanaporn Wattanathorn, Suparporn Muchimapura Molecules Q1
2022 27 (5) 1-17 Feb 2022 0.71
9 Inhibition of Bacterial Efflux Pumps by Crude Extracts and Essential Oil from Myristica fragrans Houtt. (Nutmeg) Seeds against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
Thidar Oo, Bhanubong Saiboonjan, Sukanya Srijampa, Arpasiri Srisrattakarn, Khaetthareeya Sutthanut, Ratree Tavichakorntrakool, Aroonwadee Chanawong, Aroonlug Aroonlug, Patcharaporn Tippayawat Molecules Q1
26 15 4662 isi,scopus Aug 2021 4.411
10 Effect of Harvest Age on Total Phenolic, Total Anthocyanin Content, Bioactive Antioxidant Capacity and Antiproliferation of Black and White Glutinous Rice Sprouts
Visessakseth So, Piman Pocasap, Khaetthareeya Sutthanut, Benjabhorn Sethabouppha, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Natthida Weerapreeyakul Applied Sciences Q2
10 20 1-18 Oct 2020 2.474
11 Safety and efficacy assessment of skin gel containing nanoemulsion of Phyllanthus emblica extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study
Bungorn Sripanidkulchai, Rungsiri Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 2 305-313 isi,scopus Mar - Apr 2020 0.20
12 Anti-obesity potential of glutinous black rice bran extract: Anti-adipogenesis and lipolysis induction in 3T3-L1 adipocyte model
Warathorn Chumchoochart, Khaetthareeya Sutthanut Songklanakarin Journal of Science and Technology Q3
42 2 284-291 isi,scopus Mar - Apr 2020
13 Harvest Age Effect on Phytochemical Content of White and Black Glutinous Rice Cultivars
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Kawintra Tamprasit, Natthida Weerapreeyakul, Khaetthareeya Sutthanut, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn MOLECULES Q1 15
Citation Details
24 24 1-16 isi,scopus Dec 2019 3.28
14 Phenolic Profile, Antioxidant Activity, and Anti-obesogenic Bioactivity of Mao Luang Fruits (Antidesma bunius L.)
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Ornnicha Krongyut, Khaetthareeya Sutthanut MOLECULES Q1 19
Citation Details
24 22, 4019 1-15 isi,scopus Nov 2019 3.28
15 Characterization and in vivo efficacy of a heptapeptide ODT formulation for the treatment of neurogenic bladder dysfunction
(DOCUMENT IN SCOPUS)
J Bae, TA Johnston, R Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut, M Jay, L Marson International Journal of Pharmaceutics Q1 8
Citation Details
536 1 397-404 isi,scopus Jan 2018
16 Purple corn silk: A potential anti-obesity agent with inhibition on adipogenesis and induction on lipolysis and apoptosis in adipocytes
R Chaiittianan, Khaetthareeya Sutthanut, Ariya Rattanathongkom Journal of Ethnopharmacology Q1
201 - 9-16 isi,scopus Mar 2017 2.981
17 Anti-obesity potential of corn silks: Relationships of phytochemicals and antioxidation, anti-pre-adipocyte proliferation, anti-adipogenesis, and lipolysis induction
R Chaiittianan, P Chayopas, Ariya Rattanathongkom, Patcharaporn Tippayawat, Khaetthareeya Sutthanut Journal of Functional Foods Q1
23 2016 497-510 isi,scopus Apr 2016
18 A local Thai cultivar glutinous black rice bran: A source of functional compounds in immunomodulation, cell viability and collagen synthesis, and matrix metalloproteinase-2 and -9 inhibition
Pornpimpa Phetpornpaisan, Patcharaporn Tippayawat, Michael Jay, Khaetthareeya Sutthanut Journal of Functional Foods
7 2014 650-661 isi,scopus Mar 2014 2.632
19 Solid lipid Nanoparticles for Topical Administration of Kaempferia parviflora Extracts
Khaetthareeya Sutthanut, Xiuling Lu, Michael Jay, Bungorn Sripanidkulchai Journal of Biomedical Nanotechnology Q2
5 2 224-232 isi Apr 2009 0.989
20 Modulation of function of multidrug resistance associated-proteins by Kaempferia parviflora extracts and their components
Denpong Patanasethanont, Junya Nagai, Chie Matsuura, Kyoko Fukui, Khaetthareeya Sutthanut, Bung-orn Sripanidkulchai, Ryoko Yumoto, Mikihisa Takano European Journal of Pharmacology Q1
0 566 67-74 scopus Apr 2007 2.522
21 Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on P-glycoprotein function
Denpong Patanasethanont, Junya Nagai, Ryoko Yumoto, Teruo Murakami, Khaetthareeya Sutthanut, Bung-Orn Sripanidkulchai, Chavi Yenjai, Mikihisa Takano JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Q2
96 1 223-233 scopus Jan 2007 2.228
22 Biocompatible Nanotemplate-Engineered Nanoparticles Containing Gadolinium: Stability and Relaxivity of a Potential MRI Contrast Agent
Donghua Zhu, R. D. White, Peter A. Hardy, Natthida Weerapreeyakul, Khaetthareeya Sutthanut, Michael Jay Journal of Nanoscience and Nanotechnology
6 4 9961003 scopus Apr 2006 1.932

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Study of antibacterial and antifungal activity of Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don. Natthida Weerapreeyakul, Ratree Tavichakorntrakool, Patcharaporn Tippayawat, Somporn Katekaew, Ploenthip Puthongking, Khaetthareeya Sutthanut 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 การศึกษาคุณสมบัติกายภาพของกากข้าวหมัก อรวรรณ แซ่อึ้ง, พัชชานันท์ โททะรินทร์, แคทรียา สุทธานุช 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
3 Matrix metalloproteinase-2 and -9 inhibitory effects of 5 different Thai herbal extracts A Watthanaudomchai, P Chayopas, Khaetthareeya Sutthanut 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
4 Optimization of conditions for developing of the anti-melanogenesis inhibitory effect high throughput screening model by using B16 mouse melanoma cell line N Jearapong, P Vachirodom, Khaetthareeya Sutthanut 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Olive oil Pickering emulsion as the potential delivery system for the lipophylic sesamolin Reny Rosalina, Khanita Kamwilaisak, Khaetthareeya Sutthanut, Chadamas Sakonsinsiri, Natthida Weerapyeeyakul, Natthida Weerapreeyakul 22 Aug 2023 - 25 Aug 2023 The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & The 1st World Kratom Conference Novotel Phuket city Phokeethra, Phuket, Thailand
2 Evaluation of phenolic and flavonoid contents in young rice leaves (RD6) Natthida Weerapreeyakul, Kawintra Tamprasit, Khaetthareeya Sutthanut, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn 1 Dec 2019 - 5 Dec 2019 International Conference on Food Factors and International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods Kobe Convention Center, Kobe, Japan
Kobe, Japan
3 Potential health benefit of rice sprout from varieties RD 6 and black glutinous rice Kawintra Tamprasit, Khaetthareeya Sutthanut, Wipawee Thukhammee, Jintanaporn Wattanathorn, Natthida Weerapreeyakul 26 Apr 2019 - 28 Apr 2019 The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-5) Capadocia, Turkey
Capadocia, Turkey
4 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, THAILAND Yaowared Chulikhit, Khaetthareeya Sutthanut 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
5 Inhibitory effects against amylase and lipase enzyme of selected Thai local crops Ornnicha Krongyut, Phurit Senachai, Napat Paksanont, Khaetthareeya Sutthanut 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
6 Growth promoting of Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis and inhibition of Escherichia coli by purple rice bran extracts Patcharavirun Pornsawadkhundech, Patcharaporn Tippayawat, Khaetthareeya Sutthanut 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
7 DEVELOPMENT OF NANO-VESICLE SYSTEMS FOR PHYLLANTHUS EMBLICA STEMS EXTRACT Rungsiri Chaiittianan, Bungorn Sripanidkulchai, Khaetthareeya Sutthanut 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand
8 Human skin permeation of Kaempferia parviflora flavonoids in gel formulation Khaetthareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
9 Intestinal permeation of Kaempferia parviflora flavonoids Khaetthareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai 17 Dec 2008 - 19 Dec 2008 The second International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO) Phayoa
Thailand
10 Pharmacokinetics of Kaempferia parviflora extracts after oral administration in rats Catheleeya Mekjaruskun, Khaetthareeya Sutthanut, Wimol Rukngan, Juntima Sauhar, Bungorn Sripanidkulchai 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
11 Correlation of intestine permeability and blood levels of major flavonoids in Kaempferia parviflora rhizomes Khaetthareeya Sutthanut, Bungorn Sripanidkulchai 17 Nov 2008 - 18 Nov 2008 The Eight China-Japan International Sympasium on Health Sciences Vaton Yunqi Resort Hotel
Hungzhou, China
12 Effect of Kaempferia parviflora extract on cytochrome P450 enzymes in mouse liver Catheleeya Mekjaruskul, Khaetthareeya Sutthanut, Chanthima Saohar, Bungorn Sripanidkulchai 29 Oct 2008 - 31 Oct 2008 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products Guangxi Traditional Chinese Medical (TCM) University
Nanning,ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
13 Anti-inflammation via xanthine oxidase and cyclooxygenase-2 of Kaempferia parviflora extracts Khaetthareeya Sutthanut, Catheleeya Mekjaraskul, Bungorn Sripanidkulchai 2 Dec 2007 - 6 Dec 2007 The 2nd Sino-Thai international Conference on Traditional Medicine and Natural Products Kosa Hotel
Khon Kaen
14 Determinations of Anti-oxidative Activities in Local Fruits and Wines Natthida Weerapreeyakul, Bungorn Sripanidkulchai, Khaetthareeya Sutthanut, Sunisa Sriboonrueng, Jintana Junlatat 30 Nov 2004 - 3 Dec 2004 The 10th World Congress on Clinical Nutrition
Phuket Thailand
15 EQUILIBRIUM OF GADOLINIUM BINDING TO BIOCOMPATIBLE NANOPARTICLES AS MRI CONTRAST AGENTS Natthida Weerapreeyakul, Donghua Zhu, Khaetthareeya Sutthanut, Michael Jay 30 Oct 2005 - 4 Nov 2005 American Institute of Chemical Engineers (AIChE) 2005 Annual Meeting Session (22b) Nanotechnology for Biotechnology and Pharmaceuticals Industries. October 30-November 4, 2005
Cincinnati, Ohio, USA
16 ENGINEERED GD-CONTAINING NANOPARTICLES FOR ENHANCEMENT OF MR IMAGES Donghua Zhu, Natthida Weerapreeyakul, Khaetthareeya Sutthanut, Peter A. Hardy, John J. Rinehart, Michael Jay 6 Nov 2005 - 10 Nov 2005 American Association of Pharmaceutical Sciences (AAPS) 2005 Annual meeting, November 6-10, 2005
Nashville, Tennessee, USA

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การวิจัยและพัฒนาระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพปลาร้าเพื่อสุขภาพ แคทรียา สุทธานุช 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากธรรมชาติ แคทรียา สุทธานุช 2018-06-01 - 2018-09-30 [121 วัน]
2561 บริษัท เสริมฟิสิทธิ์ จำกัด
3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและส่งเสริมสุขภาพหลายด้านจากสารสกัดข้าวก่ำ แคทรียา สุทธานุช 2017-07-01 - 2017-12-31 [183 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยมหิดล Innovation hubs - Ageing Society
4 การวิจัยฤทธิ์ลดอ้วนจากสารสกัดรำข้าวและสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์:ผลและกลไกการออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเมตาบอลิซีมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และปริมาณเชื้อแบคทีเรียในลำใส้ แคทรียา สุทธานุช, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์, ศศิวรรณ มาชะนา, สุกัญญา ศรีจำปา, อรณิชา ครองยุติ 2017-04-10 - 2018-04-09 [364 วัน]
2560 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นอับชื้นจากน้ำมันยางนา แคทรียา สุทธานุช 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบ สูตรผสมจากน้ำมันยางนา แคทรียา สุทธานุช 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การวิจัยเพื่อนำสารสกัดข้าวหมักไทยไปใช้ประโยชน์ในภาวะอ้วน : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ผลและกลไกต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ไขมัน และความเป็นพิษของสกัดข้าวจากข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 แคทรียา สุทธานุช 2014-09-29 - 2015-09-30 [366 วัน]
2557 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
8 การศึกษาความคงตัวของตำรับโพรไบโอติกอัดเม็ดที่ได้จากข้าวหมักของฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 แคทรียา สุทธานุช, พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์, รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์, พรชนัน วชิโรดม, พิมพ์ชนิตร ชโยภาส 2013-09-01 - 2014-08-31 [364 วัน]
2556 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
9 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบจากน้ำหมักที่เกิดจากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย) สุกัญญา สุพัฒนะพงศ์, แคทรียา สุทธานุช 2012-03-01 - 2013-04-30 [425 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
10 การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโพรไบโอติกและเวชสำอางจากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการหมักข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 แคทรียา สุทธานุช 2012-03-01 - 2013-04-30 [425 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
11 การวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรไบโอติกต้นแบบจากผลิตผลพลอยได้จากการหมักข้าวฮางงอก และข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 (ภายใต้ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย) ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล, แคทรียา สุทธานุช 2012-03-01 - 2013-04-30 [425 วัน]
2555 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากผลไม้พื้นเมืองที่มีสี และซังข้าวโพดสีดำ แคทรียา สุทธานุช 2010-10-01 - 2012-09-30 [730 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี แคทรียา สุทธานุช 2010-10-01 - 2012-09-30 [730 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี แคทรียา สุทธานุช, อาริยา รัตนทองคำ, พรพิมพา เพชรพรไพศาล 2010-06-01 - 2011-05-31 [364 วัน]
2553 na
15 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและความคงตัวของอนุภาคนาโนของสารสกัดกระชายดำในสูตรตำรับรูปแบบเจลและซีรั่ม ธันยพร พวงพันธ์, แคทรียา สุทธานุช 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
16 การศึกษาปริมาณส่วนประกอบทางเคมีในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง ศิวลักษณ์ บุญเรือง, แคทรียา สุทธานุช 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
17 คุณสมบัติทางเคมีและเวชสำอางของสารสกัดจากใบและฝักมะรุม แคทรียา สุทธานุช 2009-09-01 - 2010-09-30 [394 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ(ทธิ์ต้านดารสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบของลำไย บังอร ศรีพานิชกุลชัย, แคทรียา สุทธานุช, วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 2009-08-01 - 2010-01-31 [183 วัน]
2552 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
10.0557

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th