ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

Assistant Professor Dr.Ploenthip Puthongking

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเคมี
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร: 043-202378
อีเมลล์: pploenthip@kku.ac.th
h-index 4
Keyword

Chemistry, Natural chemistry

ความเชี่ยวชาญ

Chemistry and Natural Chemistry

ข้อมูลผลงานของอาจารย์

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ค้นหาจาก

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Preliminary Study of Yang Na (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) Extracts on Anticancer and Antifungal Activities and the HPLC Analysis of the Phenolic Compounds Chawalit Yongram, Sarin Tadtong, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 17 3 437-446 tci Sep - Dec 2562
2 The Antioxidant Activities, Total Phenolic, Flavonoid and Melatonin Contents of Five Cultivars of Mulberry Leaves Tiantip Kasikorn, Panyada Panyatip, Chawalit Yongram, Orawan Dokkiang, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 17 3 428-436 tci Sep - Dec 2562
3 An in vivo study of anti-inflammatory activity of melatonin and its derivatives Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 387 tci Mar 2558 0.159
4 Determination of Antioxidant Activities, Total Phenolic Compounds, and Total Anthocyanin Contents in Waxy Purple Corn Cob (KND OP) Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Kamol Lertrat วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 386 tci Mar 2558 0.159
5 Neuroprotective and Neuritogenic Activities of Melatonin and N-acetyl Substituent Derivative Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Sarin Tadtong วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 14-19 tci Mar 2558

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Effect of N-Amide Substitution on Antioxidative Activities of Melatonin Derivatives

รางวัลการตีพิมพ์
Panyada Panyatip, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking Scientia Pharmaceutica Q2 29
88 3 1-12 isi,scopus Mar 2020
2 Chemical Composition, Antioxidant and Cytotoxicity Activities of Leaves, Bark, Twigs and Oleo-Resin of Dipterocarpus alatus

รางวัลการตีพิมพ์
Chawalit Yongram, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking, Natthida Weerapreeyakul MOLECULES Q1 28
24 17 1-10 isi,scopus Sep 2019 3.098
3 Cytotoxicity and Apoptosis Induction of Coumarins and Carbazole Alkaloids from Clausena Harmandiana

รางวัลการตีพิมพ์
Porntip Jantamat, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking MOLECULES Q1 28
24 18 doi.org/10.3390/molecules24183385 isi,scopus Sep 2019 3.098
4 Effects of Anthocyanins and Melatonin From Purple Waxy Corn By-Products on Collagen Production by Cultured Human Fibroblasts

รางวัลการตีพิมพ์
Thithima Rimdusit, Suthasinee Thapphasaraphong, Ploenthip Puthongking, Aroonsri Priprem NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS Q2 32
14 7 1-6 isi,scopus Jul 2019
5 Newly Synthesized Oxygenated Xanthones as Potential P-Glycoprotein Activators: In Vitro, Ex Vivo, and In Silico Studies
Eva Martins, Vera Silva, Agostinho Lemos, Andreia Palmeira, Ploenthip Puthongking, Andreia Palmeira, Carolina Rocha-Pereira, Carolina I. Ghanem, Helena Carmo, Fernando Remião, Renata Silva MOLECULES Q1 28
24 4 1-27 isi,scopus Feb 2019 3.098
6 The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts
Chawapon Phiphatwatcharaded, Ploenthip Puthongking, Ponlatham Chaiyarit, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Sumon Sakolchai, Pramote Mahakunakorn Archives of Oral Biology Q1 74
79 7 55-61 isi,scopus Jul 2017 1.733
7 Xanthone and Flavone Derivatives as Dual Agents with Acetylcholinesterase Inhibition and Antioxidant Activity as Potential Anti-Alzheimer Agents
I Cruz, Ploenthip Puthongking, S Cravo, A Palmeira, H Cidade, M Pinto, E Sousa JOURNAL OF CHEMISTRY Q1 42
- isi,scopus May 2017
8 Crops of Waxy Purple Corn: A Valuable Source of Antioxidative Phytochemicals
Suthasinee Thapphasaraphong, Thithima Rimdusit, Aroonsri Priprem, Ploenthip Puthongking Int''l Journal of Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE)
3 1 73-77 scopus Jan 2016
9 ANTI-CANCER ACTIVITY OF A MELATONIN DERIVATIVE ON A HUMAN LEUKEMIC CELL LINE
Preeyaporn Plaimee, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns, Sahapat Barusrux ANTICANCER RESEARCH Q2 107
34 10 6115-6115 isi,scopus Oct 2014
10 Anti-Inflammatory Activities of Melatonin Derivatives in Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 Cells and Antinociceptive Effects in Mice.
Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn DRUG DEVELOPMENT RESEARCH Q2 53
75 4 235-245 isi,scopus Jun 2014 0.869
11 Two new species of piper (piperaceae) from Thailand
C Suwanphakdee, Pranom Chantaranothai, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn Novon Q2 20
23 2 230-235 isi,scopus May 2014
12 Isolation, structure characterization, and synthesis of stabilized 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline marine natural product from potassium cyanide pretreated Thai tunicate, Ecteinascidia thurstoni
Shinya Kimura, Waree Pangkruang, Masashi Yokoya, Amane Honda, Ploenthip Puthongking, Khanit Suwanborirux, Naoki Saito Heterocycles Q3 58
8 1 363-375 isi,scopus Jan 2014 1.077
13 Synthesis and Evaluation of Anticonvulsant Activity of 6,8-Dimethoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline in PTZ-Induced Seizure Model in Mice
Yothawathorn Pariyawongsakul, Chamnan Patarapanich, Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking Journal of Medicinal Chemistry Q1 231
2 3 72-77 isi,scopus Sep 2012
14 Chemistry of ecteinascidins. Part 2. Preparation of 6 O acyl derivatives of stable ecteinascidin and evaluation of cytotoxicity
Ploenthip Puthongking, Chamnan Patarapanich, Surattana Amnuoypol, Khanit Suwanborirux, Akinori Kubo, Naoki Sarro Chem Pharm Bull
54 7 1010-1016 scopus Jul 2006 1.246

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Study of antibacterial and antifungal activity of Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don. Natthida Weerapreeyakul, Ratree Tavichakorntrakool, Patcharaporn Tippayawat, Somporn Katekaew, Ploenthip Puthongking, Khaetthareeya Sutthanut 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 Antioxidant and cytotoxic activities of oleo-resin and its byproducts from oil production of Dipterocarpus alatus Chawalit Yongram, Somporn Katekaew, Bunleu Sungthong, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 Effect of melatonin derivatives on Candida albicans Thawatchai Likhitthaworn, Narissara Boonrawd, Borwonluk Taweedate, Teerasak Damrongrungruang, Suwimol Taweechaisupapong, Ploenthip Puthongking 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
4 In-vitro cytoxicity effect of melatonin derivative on human cancer cell lines Preeyaporn Plaimee, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
5 Synthesis of N-acetyl-5-methoxytryptamine via Larock-indole reaction Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
6 A study on anti-inflammatory activities of melatonin and its derivatives Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
7 Melatonin derivatives: past, present and future Ploenthip Puthongking 21 ส.ค. 2557 - 22 ส.ค. 2557 2nd Melatonin Research Forum Melatonin Adventures: from basic research to clinical use Kosa Hotel, Khon Kaen
Khon Kaen
8 Neuroprotective Effects of Five Melatonin Derivatives Pornthip Waiwut, Wichitsak Sukhano, Ploenthip Puthongking, Prasert Reubroycharoen, Chantana Boonyarat 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9 Studies on the anti-nociceptive activities of melatonin and its N-benzoyl derivative Chawapon Phiphatwatcharaded, Acharawan Topark-Ngam, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10 การวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหม่อน Determination of Melatonin and Pharmacological Studies from Mulberry Leaf Extracts ปัญญดา ปัญญาทิพย์, ปิยะสุดา โทสวนจิตร, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, บรรลือ สังข์ทอง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
11 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 6,8-ไดเมททอกซี่-3-เมทิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน สุกานดา จ่ามมาตย์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
12 การศึกษาสภาวะทางเคมีในการเปลี่ยนสารเอตเทนาสซิดิน 786 เป็นสารเอตเทนาสซิดิน 770 นพพล พิชญอัครกุล, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
13 Effect of Melatonin and Derivatives on Antioxidant-Response Element-mediated Gene Expression Tueanjai Khunluck, Auemduan Prawan, Ploenthip Puthongking, Veerapol Kukongviriyapan, Laddawan Senggunprai 10 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555, ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
14 ANTICONVULSANT ACTIVITY OF TRANS- AND CIS-6,8-DIMETHOXY-3-METHYL-1-(4'-CHLOROPHENYL)-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLIN Yothawathorn Pariyawongsakul, Chamnam Pattarapanich, Chantana Boonyarut, Ploenthip Puthongking 8 ก.ย. 2555 - 9 ก.ย. 2555 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ไทย
15 Effects of Melatonin and Derivative on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Wichitsak Sukhano, Natnicha Khuathan, Puthiporn Laohawiroongool, Ploenthip Puthongking, Chantana Boonyarat, Prasert Reubroycharoen 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
16 Ameliorative Effects of Melatonin and Derivative on Learning and Memory Deficits in Olfactory Bulbectomised Mice Chantana Boonyarat, Ploenthip Puthongking, Yukihisa Murakami, Kinzo Matsumoto 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
17 Melatonin and its Derivatives as Antioxidative Agents Yothawathorn Pariyawongsakul, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
18 Structure and Antiproliferation Relationship of Melatonin and its Analogs Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Sasipawan Machana, Sahapat Barusrux 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
19 Preliminary Study of Melatonin Solubility in Aqueous Solution Ratiya Kukhetpitakwong, Pathomthat Srisuk, Narin Chansri, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
20 Apoptosis Activity of N-Indole Substituted Melatonin Derivatives Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Acharawan Topark-Ngarm 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
21 Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Melatonin and its Derivatives Chawapon Pipatwatcharadate, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 13 พ.ย. 2554 - 14 พ.ย. 2554 1st Melatonin Research Forum Therapeutic use of melatonin: evidence from basic research to clinical trials Kosa Hotel, Khon Kaen
Thailand
22 Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Melatonin and its Derivatives C Pipatwatcharadate, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 In vitro antioxidation and cytotoxicity of Dipterocarpus alatus extracts. Chawalit Yongram, Thitima Nasatid, Ploenthip Puthongking, Natthida Weerapreeyakul 13 Apr 2017 - 16 Apr 2017 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 2017 Turkish Republic of Northern Cyprus
Turkish Republic of Northern Cyprus
2 Tryptophan contents in various cultivar of mulberry (Morus spp.) Leaves extract Tiantip Kasikorn, Bunleu Sungthong, Ploenthip Puthongking 15 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
Nippondaira Hotel | Shizuoka, Japan
3 The hydroxyl and perpoxyl radicals scavenging abilities of N-amide substitued melationin derivatives Panyada Panyatip, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan Japan
4 Evaluation of melatonin derivatives activities against Alzheimer's disease Panyada Panyatip, Sarin Tadtong, Ploenthip Puthongking 25 Aug 2018 - 30 Aug 2018 3rd International Symposiu on Phytochemicals in Medicine and Food Lishui Yunquan Hotel
Kunming, China
5 Chemical structure modification and apoptosis induction effect of carbazole alkaloids and its derivatives Pomtip Jantamat, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
6 Nelumbo nucifera as a promising multifunctional extract with acetylcholinesterase inhibition, anti-β-amyloid aggregation and neuroprotective properties for the treatment of Alzheimer's disease. Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Ploenthip Puthongking, Bunleu Sungthong, Bungorn Sripanidkulchai, Chantana Boonyarat 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
7 Cytotoxic activity of oleo-resin and its byproducts from oil production of Dipterocarpus alatus and chemical investigation by GC-MS. Chawalit Yongram, Bunleu Sungthong, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
8 Investigation of Antioxidative Activities of N-Substituent Melatonin Derivatives Panyada Panyatip, Ploenthip Puthongking, Chatchanuk Nukulkit, Aroonsri Priprem, Kouichi Nakagawa 10 Dec 2017 - 13 Dec 2017 The 8th International Conference on Nutrition and Physical Activity The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
9 In vitro Biological Activities of Dipterocapus alatus Relevant to Treatment of Alzheimers Disease Juthamat Wanfueangfu, Kusawadee Plekatoke, Natthakitta Sirichantapan, Pornthip Waiwut, Ploenthip Puthongking, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat 5 Aug 2017 - 6 Aug 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine:From Local Wisdom to International Research The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
10 Synthesis and Biological evaluation of tetrahydroisoquinoline skeletion from Ancistrocladus tectorius C Yongram, Y Pariyawongsakul, C Pattarapanich, Ploenthip Puthongking 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
11 Anti-oxidant and anti-angiogenesis properties of Terminalia bellerica (Gaerth.) Roxb. and Terminalia chebula (Retz.) crude extracts N Kanpipith, W Pangkruang, K Kiyotaka, Ploenthip Puthongking 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
12 Neuritogenic activity of coumarins from clausena harmandiana Ploenthip Puthongking, P Jantakoon, S Tadtong 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
13 Effect of Melatonin Derivatives on Human Immune Cells Preeyaporn Plaimee, Sahapat Barusrux, Natthida Weerapreeyakul, Ploenthip Puthongking, Nutjaree Pratheepawanit Johns 14 Aug 2013 - 17 Aug 2013 The 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA) in Aging, Obesity and Cancer with the theme of Biomodulation of Health-Beauty with Nutrition and Exercise Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya,
Thailand
14 Anti-inflammatory studies of melatonin and N-acetyl melatonin on inhibition of nitric oxide and prostaglandin E2 production in murine macrophage cell line (Raw 264.7) Chawapon PHIPHATWATCHARADED, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 17 Sep 2012 - 20 Sep 2012 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products Guangxi University of Chinese Medicine,
Nanning, China
15 Anticonvulsant Effect of 1-(4-Chlorophenyl)-6,8-Dimethoxy-3-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline in PTZ-induced Seizure Model Yothawathorn Parivawongsakul, Chamnam Pattarapanich, Chatana Boonyarat, Sahatsan Lueangcharoen, Ploenthip Puthongking 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
16 Effect of Melatonin Devivative on Improvement of Memory Deficit Induced by Scopolamine in Mice Wichitsak Sukhano, Natnicha Khuathan, Puthiporn Laohawiroongool, Ploenthip Puthongking, Prasert Ruebroycharoen, Chatana Boonyarat 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
17 Induction of Apoptosis with Melatonin and Its Derivatives on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Lines Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Acharawan Topark-Ngarm, Pramote Mahakunakorn 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
TOKYO, Japan
18 Cytotoxicity of Carbazole Alkaloids from Thai Medicinal Plant Clausena harmandiana on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Line Teerapat Bootchan, Karnjana sea-Ung, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium Frontier of Medicinal Science AIMECS11 Keio Plaza Hotel
Tokyo, Japan
19 Cytotoxicity of Carbazole Alkaloids from Thai Medicinal Plant Clausena harmandiana on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Line Teerapat Boothan, Kanjana Sae-Ung, Pramote Mahakunakorn, Ploenthip Puthongking 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 The 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science" Japan
Janpan
20 Induction of Apoptosis with Melationin and Its Derivatives on Human Liver Carcinoma (HepG2) Cell Lines Karnjana Sae-Ung, Ploenthip Puthongking, Acharawan Topark-Ngarm, Pramote Mahakunakorn 29 Nov 2011 - 2 Dec 2011 The 8th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium "Frontier of Medicinal Science Japan
Japan
21 ANTILIPED PEROXIDATION OF BIOACTIVE COMOUNDS AND DERIVATIVES FROM THAI MEDICINAL PLANT CLAUSENA HARMANDIANA Ploenthip Puthongking, Pongsakorn Jantakoon, Teerapat Bootchan, Tatsukawa Mari, Masashi Yokoya, Naoki Saito, Chamnan Patarapanich 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 The 9 th NRCT-JSPS Joint Seminar Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
22 PREPARATION AND bIOLOGICAL ACTIVITIES OF NORDENTATIN DERIVATIVES Mari Tatsukawa, Ploenthip Puthongking, Masashi Yokoya, Naoki Saito 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 The 9 th NRCT-JSPS Joint Seminar Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
23 CYTOTOXICITY OF MELATONIN AND DERIVATIVES ON HUMAN LIVER CELL LINES Karnjana Sae-Ung, Acharawan Topark-Ngarm, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn 11 Jul 2010 - 13 Jul 2010 The 4th Sino-Thai International Conference Traditional Medicine and Research and Development in Pharmacy Related Area Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel
Khon Kaen, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 โครงการจัดทามาตรฐานยาแผนไทย: ตารับยาห้าราก (ยาผง/ยาแคปซูล) เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2019-02-28 - 2020-01-23 [329 วัน]
2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
2 จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2019-01-26 - 2020-01-25 [364 วัน]
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3 จ้างจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2019-01-26 - 2020-01-25 [364 วัน]
2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4 การสังเคราะห์และพัฒนาอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1- ฟีนิล-1,2,3,4-เททระไฮโดรไอโซควิโนลิน ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของเถาเอ็นอ่อน โมกมัน เจตพังคี เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-03-27 - 2018-08-24 [150 วัน]
2561 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 การพัฒนานีโอโซมต้นแบบจากสารสกัดใบยางนาและทดสอบฤทธิ์ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2018-03-16 - 2019-03-16 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 การศึกษาศักยภาพสารสกัดหยาบยางนาต่อฤทธิ์ต้านเชื้อรา เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2017-04-03 - 2018-04-30 [392 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
8 การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของพืชเขื่อนจุฬาภรณ์: แลนง้อ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2016-10-01 - 2017-09-30 [364 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
9 การศึกษาสารองค์ประกอบเคมีของน้ำยางดิบจากต้นยางนาต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งแบบอะพอพโทซิส เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2016-05-30 - 2017-05-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของเมลาโทนินและอนุพันธ์ โดยมี นางสาวปัญญตา ปัญญาทิพย์ เป็นนักศึกษา เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปัญญดา ปัญญาทิพย์ 2015-04-29 - 2016-04-29 [366 วัน]
2558 ทุนบัณทิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
11 การเตรียมสารสกัดยางนาและศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัด เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
12 การตรวจสอบฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13 การศึกษาผลการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันและเซลล์ไลน์มะเร็งคนต่ออนุพันธ์เมลาโทนิน นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์, นาถธิดา วีระปรียากูร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
14 การศึกษาผลของหมู่แทนที่บนไนโตรเจนสายตรงของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สริน ทัดทอง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
15 ฤทธิ์ป้องกันการทำลายเชลล์ประสาทของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ และกลไกการควบคุม จันทนา บุญยะรัตน์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
16 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินจากใบหม่อนด้วยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟี สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2012-09-30 [365 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
17 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมททอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-2,3,4-เททระไฮโดรไฮโซควิโนลิน เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2011-10-01 - 2013-09-30 [730 วัน]
2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุน 40 ปี)
18 การสังเคราะห์เมลาโทนิน เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส, สริน ทัดทอง 2011-03-01 - 2012-03-31 [396 วัน]
2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบริษัทเยนเนอร์ราลดรั๊กเฮาส์ จำกัด
19 การศึกษาผลของหมู่แทนที่ชนิดวงแหวนบนโครงสร้างของสารเมลาโทนิน ต่อฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์การเพิ่มแขนงประสาทและฤทธิ์ปกป้องเซลล์ เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, สริน ทัดทอง 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
20 การสังเคราะห์อนุพันธ์เอสเทอร์ของสารคาร์บาโซลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทรงกลด น้อยตั้ง, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
21 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเมลาโทนินและอนุพันธ์ที่อยู่ในรูปเอไมด์ ชวพล พิพัฒน์วัชรเดช, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, ปราโมทย์ มหคุณากร 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
22 การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเมลาโทนิน ต่อการทดสอบฤทธิ์ ต้านมะเร็งในเบื้องต้น เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, จันทนา บุญยะรัตน์ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
23 การพัฒนาสาร Neuroprotective ชนิดใหม่กลุ่ม coumarins จากเปลือกรากต้นส่องฟ้า เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2008-05-01 - 2010-05-31 [760 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
24 การพัฒนาสารต้าอนุมูลอิสระชนิดใหม่กลุ่ม coumarins จากข้าวเปลือกส่องฟ้า เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 2006-10-01 - 2007-09-30 [364 วัน]
2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
5.0789

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th