Professor Dr.Sakda Daduang

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: sakdad@kku.ac.th
h-index 19
Keyword

Immunology, Biochemistry, Molecular biolgoy, การทำให้บริสุทธิ์, พิษงู, การรักษาด้วยสมุนไพร, สมุนไพร

Specials

Immunological Biochemistry
Molecular Biology

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Rational Design of RN15m4 Cathelin Domain-Based Peptides from Siamese Crocodile Cathelicidin Improves Antimicrobial Activity

รางวัลการตีพิมพ์
Nisachon Jangpromma, Monruedee Konkchaiyaphum, Arpaporn Punpad, Sirinthip Sosiangdi, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang, Anupong Tankrathok Applied Biochemistry and Biotechnology Q2
195 2 1096-1108 Feb 2023 2.926
2 Byproduct of crocodile liver extract: Potential in vitro viral inhibition in a flu model

รางวัลการตีพิมพ์
Thanannat Meemark, Sakda Daduang, Pornsuda Maraming, Patcharaporn Tippayawa, Jureerut Daduang Asia-Pacific Journal of Science and Technology Q3
27 6 APST-27-06-05 Nov - Dec 2022 0.84
3 Synthesis and Application of AgNPs-Chitosan Composite as a Self-Disinfecting Coating in Water-Based Polyurethane

รางวัลการตีพิมพ์
Pawinee Siritongsuk, Saengrawee Thammawithan, Oranee Srichaiyapol, Sawinee Nasompag, Sarawut Pongha, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang, Rina Patramanon Coatings Q3
12 12 1832 Dec 2022 2.864
4 The recombinant expression and antimicrobial activity determination of Cecropin-like part of Heteroscorpine-1 from Heterometrus laoticus

รางวัลการตีพิมพ์
RIMA ERVIANA, YUTTHAKAN SAENGKUN, PRAPENPUKSIRI RUNGSA, NISACHON JANGPROMMA, MUSTOFA -, SAKDA DADUANG Biodiversitas Q3
23 11 5646-5653 Nov 2022 1.32
5 The recombinant expression and antimicrobial activity determination of Cecropin-like part of Heteroscorpine-1 from Heterometrus laoticus

รางวัลการตีพิมพ์
RIMA ERVIANA, YUTTHAKAN SAENGKUN, PRAPENPUKSIRI RUNGSA, NISACHON JANGPROMMA, MUSTOFA -, SAKDA DADUANG Biodiversitas Q3
23 11 5646-5653 Nov 2022 1.32
6 The effects of edible birds nest on T-lymphocyte proliferation, secondary lymphoid organs, and interleukin-2 production

รางวัลการตีพิมพ์
Theerawat Dobutr, Wirapong Kantamala, Suphaporn Phimwapi, Nisachon Jangpromma, Patcharaporn Tippayawat, Sophon Boonlue, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Saowanee Poopornchai, Sakda Daduang Journal of Functional Foods Q1
90 - 104977 Mar 2022 5.27
7 Novel non-cytotoxic antimicrobial peptides WSKK11 and WSRR11 with potent activity against Cutibacterium acnes
Tinnakorn Theansungnoen, Santi Phosri, Sureewan Bumrungthai, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sakda Daduang Journal of Antimicrobial Chemotherapy Q1
77 4 1012-1019 Jan 2022 5.758
8 In Silico and In Vitro Structure-Activity Relationship of Mastoparan and Its Analogs
Prapenpuksiri Rungsa, Steve Peigneur, Nisachon Jangpromma, Sompong Klaynongsruang, Jan Tytgat, Sakda Daduang Molecules Q1
27 2 561 Jan 2022 4.927
9 Novel Antimicrobial Peptides from a Cecropin-Like Region of Heteroscorpine-1 from Heterometrus laoticus Venom with Membrane Disruption Activity
Rima Erviana, Yutthakan Saengkun, Prapenpuksiri Rungsa, Nisachon Jangpromma, Patcharaporn Tippayawat, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sakda Daduang Molecules Q1
26 19 5872 scopus Oct 2021 4.411
10 Cloning, expression and structural modeling of the mlra protein from novosphingobium sp. Kku25s for microcystin degradation
Kranokpron Moolwang, Sakda Daduang, Thidarat Somdee, Theerasak Somdee Walailak Journal of Science and Technology Q3
18 5 9455 scopus Aug 2021 0.44
11 Silver nanoparticles enhance antimicrobial efficacy of antibiotics and restore that efficacy against the melioidosis pathogen
Sathit Malawong, Saengrawee hammawithan, Pawinee Sirithongsuk, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang, Pamela T. Wong, Rina Patramanon Antibiotics Q1
10 7 839 isi,scopus Jul 2021 2.921
12 Characterization and molecular cloning of secreted α-amylase with dominant activity from Mon Thong durian (Durio zibethinus Murr. cv. Mon Thong)
Saijai Posoongmoen, Raksmont Ubonbal, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sittiruk Roytrakul, Sakda Daduang Revista Brasileira de Fruticultura Q2
43 3 e-231 Apr - Jun 2021 0.585
13 Antidote activity and protective effects of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz extract against organophosphate pesticide in omethoate-treated rats
Sophida Sukprasert, Raksawan Deenonpoe, Thunyatorn Yimsoo, Werayut Yingmema, Sattrachai Prasopdee, Aungkana Krajang, Napamanee Kornthong, Junya Pattaraarchachai, Sakda Daduang Journal of Traditional and Complementary Medicine Q1
11 3 189-196 May 2021 3.08
14 Expanding the allergen repertoire of salmon and catfish
Thimo Ruethers, Aya C. Taki, Shaymaviswanathan Karnaneedi, Shuai Nie, Tanja Kalic, Danyi Dai, Sakda Daduang, Michael G. Leeming, Nicholas A. Williamson, Heimo Breiteneder, Sam S. Mehr, Sandip D. Kamath, Dianne Elizabeth Campbell, Andreas Ludwig Lopata Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology Q1
76 15 1443-1453 isi,scopus May 2021 3.061
15 De novo Design and Synthesis of Potent Antimicrobial Peptide and Mode of Action
Nualyai Yaraksa, Sakda Daduang CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Q4
48 2 444-459 isi,scopus Mar 2021 0.325
16 Anti-metastatic Effects of Cationic KT2 Peptide (a Lysine/Tryptophan-rich Peptide) on Human Melanoma A375.S2 Cells
Pornsuda Maraming, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Shu-Fen Peng Peng, Sakda Daduang, Prapenpuksiri Rungsa, Ratree Tavichakorntrakool, Jing-Gung Chung, Jureerut Daduang in vivo Q2
35 1 215-227 isi,scopus Jan - Feb 2021 1.541
17 Tannic Acid-Stabilized Silver Nanoparticles Used in Biomedical Application as an Effective Antimelioidosis and Prolonged Efflux Pump Inhibitor against Melioidosis Causative Pathogen
Oranee Srichaiyapol, Saengrawee Thammawithan, Pawinee Siritongsuk, Sawinee Nasompag, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sirinan Kulchat, Rina Patramanon Molecules Q1
26 4 1-20 isi,scopus Feb 2021 3.267
18 Partial proteomic analysis of brown widow spider (Latrodectus geometricus) venom to determine the biological activities
Pornsawan Khamtorn, Prapenpuksiri Rungsa, Nisachon Jangpromma, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Thanee Tessiri, Sakda Daduang Toxicon: X Q4
2020 8 1-8 scopus Nov 2020
19 Expanding the allergen repertoire of salmon and catfish
Thimo Ruethers, Aya C. Taki, Shaymaviswanathan Karnaneedi, Shuai Nie, Tanja Kalic, Danyi Dai, Sakda Daduang, Michael G. Leeming, Nicholas A. Williamson, Heimo Breiteneder, Sam S. Mehr, Sandip D. Kamath, Dianne Elizabeth Campbell, Andreas Ludwig Lopata Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology Q1
2020 0 1-11 isi,scopus Nov 2020 8.706
20 A Role of Newly Found Auxiliary Site in Phospholipase A1 from Thai Banded Tiger Wasp (Vespa affinis) in Its Enzymatic Enhancement: In Silico Homology Modeling and Molecular Dynamics Insights
Withan Teajaroen, Suphaporn Phimwapi, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Varomyalin Tipmanee, Sakda Daduang Toxins Q2
12 8 510 (1-14) isi Aug 2020 3.531
21 Antidote activity and protective effects of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz extract against organophosphate pesticide in omethoate-treated rats
(DOCUMENT IN SCOPUS)
S Sukprasert, Raksawan Deenonpoe, T Yimsoo, W Yingmema, S Prasopdee, A Krajang, N Kornthong, J Pattaraarchachai, Sakda Daduang Journal of Traditional and Complementary Medicine Q1 3
Citation Details
scopus Apr 2020
22 Physicochemical properties and oxygen affinity of glutaraldehyde polymerized crocodile hemoglobin: the new alternative hemoglobin source for hemoglobin-based oxygen carriers
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Napaporn Roamcharern, Wisarut Payoungkiattikun, Preeyanan Anwised, Bancha Mahong, Nisachon Jangpromma, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 7
Citation Details
47 1 852-861 isi,scopus Dec 2019
23 The cationic cell-penetrating KT2 peptide promotes cell membrane defects and apoptosis with autophagy inhibition in human HCT 116 colon cancer cells
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pornsuda Maraming, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Shu-Fen Peng, Sakda Daduang, Chanvit Leelayuwat, Chamsai pientong, Jing-Gung Chung, Jureerut Daduang Journal of Cellular Physiology Q1 21
Citation Details
234 12 22116-22129 scopus Dec 2019 4.522
24 Membranolytic Effects of KT2 on Gram-Negative Escherichia coli Evaluated by Atomic Force Microscopy
(DOCUMENT IN SCOPUS)
T Theansungnoen, Nisachon Jangpromma, P Anwised, Sakda Daduang, Y Fukumori, A Taoka, Sompong Klaynongsruang Applied Biochemistry and Microbiology Q4 1
Citation Details
55 5 495-505 scopus Sep 2019
25 Identification of the first Crocodylus siamensis cathelicidin gene and RN15 peptide derived from cathelin domain exhibiting antibacterial activity
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Anupong Tankrathok, Arpaporn Punpad, Monrudee Kongchaiyapoom, Sirinthip Sosiangdi, Nisachon Jangpromma, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Biotechnology and Applied Biochemistry Q2 5
Citation Details
66 2 142-145 isi,scopus Mar - Apr 2019
26 Effects of alkaline hydrolysis and storage conditions on the biological activity of ostrich egg white
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Siriporn Khueychai, Nisachon Jangpromma, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Journal of Food Processing and Preservation Q2 2
Citation Details
43 4 1-18 scopus Mar 2019
27 Antitumor Ability of KT2 Peptide Derived from Leukocyte Peptide of Crocodile Against Human HCT116 Colon Cancer Xenografts
(DOCUMENT IN SCOPUS)
PORNSUDA MARAMING, SURACHAI MAIJAROEN, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Sakda Daduang, JING-GUNG CHUNG, Jureerut Daduang in vivo Q2 13
Citation Details
32 5 1137-1144 isi,scopus Sep - Oct 2018 1.116
28 Immunization of Basa fish (Pangasius bocourti) against Ichthyophthirius multifiliis with live and sonicated trophonts
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Nunthawun Uawonggul, C Rattanamalee, Sakda Daduang Iranian Journal of Fisheries Sciences Q3 2
Citation Details
4 17 763-775 isi,scopus Oct 2018 0.446
29 Antitumor activity of RT2 peptide derived from crocodile leukocyte peptide on human colon cancer xenografts in nude mice
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Pornsuda Maraming, Sompong Klaynongsruang, Patcharee Boonsiri, Surachai Maijaroen, Sakda Daduang, Jing-Gung Chung, Jureerut Daduang ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Q1 7
Citation Details
33 9 972-977 isi,scopus Sep 2018 2.491
30 Identification, expression and characterization of the recombinant Sol g 4.1 protein from the venom of the tropical fire ant Solenopsis geminata
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Hathairat Srisong, Sophida Sukprasert, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sakda Daduang Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases Q2 5
Citation Details
29 24 1-13 isi,scopus Aug 2018 1.782
31 One step for Legionella pneumophila detection in environmental samples by DNA-gold nanoparticle probe
(DOCUMENT IN SCOPUS)
B Nuthong, C Wilailuckana, R Tavichakorntrakool, Patcharee Boonsiri, Sakda Daduang, G Bunyaraksyotin, O Suphan, Jureerut Daduang journal of applied micro biology 7
Citation Details
2018 7 1534-1540 scopus Jul 2018 2.16
32 A novel ACE inhibitory peptide derived from alkaline hydrolysis of ostrich (Struthio camelus) egg white ovalbumin
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Siriporn Khueychai, Nisachon Jangpromma, Kiattawee Choowongkomon, Anupong Joompang, Sakda Daduang, Mongkol Vesaratchavest, Wisarut Payoungkiattikun, Shinjiro Tachibana, Sompong Klaynongsruang Process Biochemistry Q2 27
Citation Details
73 10 235-245 scopus Jul 2018 2.616
33 Sequence analysis and 3-dimensional molecular modelling of Heteroscorpine from venom of Heterometrus spp.
Paroonkorn Incamnoi, Rina Patramanon, Sompong Thammasirirak, Arunrat Chaveerach, Wandee Bunyatratchata, Nunthawun Uawonggul, Sophida Sukprasert, Teerawat Namonsai, Kowit Noikotr, Prapenpuksiri Rungsa, Jureerut Daduang, Sakda Daduang Maejo International Journal of Science and Technology Q3
12 3 187-198 isi,scopus Jul 2018 0.469
34 Antioxidant Properties of Crocodylus siamensis Blood Components on H2O2-induced Human Skin Fibroblast Cells
Nisachon Jangpromma, Khantheeranut Suttee, Santi Phosri, Tinnakorn Theansungnoen, Jiraporn Lueangsakulthai, Wisarut Payoungkiattikun, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Q4
45 3 1359-1371 isi,scopus Jun 2018 0.406
35 Purification and biochemical characterization of VesT1s, a novel phospholipase A1 isoform isolated from the venom of the greater banded wasp Vespa tropica
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Prapenpuksiri Rungsa, Steve Peigneur, Sakda Daduang, Jan Tytgat Toxicon Q4 9
Citation Details
148 6 74-84 isi,scopus Jun 2018 2.352
36 Synergistic effects of cisplatin-caffeic acid induces apoptosis in human cervical cancer cells via the mitochondrial pathways
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Amonrat Koraneekit, Temduang Limpaiboon, Arunnee Sangka, Patcharee Boonsiri, Sakda Daduang, Jureerut Daduang Oncology Letters Q3 30
Citation Details
15 5 7397-7402 isi,scopus Apr 2018 1.664
37 Purification and characterization of macrolactins and amicoumacins from Bacillus licheniformis BFP011: a new source of food antimicrobial substances
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Nida Arbsuwan, Wisarut Payoungkiattikun, Pisan Sirithorn, Sakda Daduang, Nisachon Jangpromma, Apisak Dhiravisit, Young Tae Hahm, Lorenz Kurt Neubert, Sompong Klaynongsruang CYTA - Journal of Food Q2 8
Citation Details
16 1 50-60 isi,scopus Jan 2018 1.371
38 Proteomics profiling and inflammatory factor gene expression in LPS-stimulated RAW 264.7 cells treated with Crocodylus siamensis hemoglobin
Nisachon Jangpromma, Natthiya Poolperm, Khanittra Pornsri, Preeyanan Anwised, Thai Kabbua, Santi Phosri, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Chiang Mai Journal of Science Q4
44 3 800-815 isi,scopus Jul 2017 0.406
39 Purification and characterization of amylase from roots of Paederia foetida Linn
Patumporn Sottirattanapan, Kasem Nantachai, Sakda Daduang, Toshitaka Funahashi, Mamoru Yamada Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Q2
10 4 329-335 isi,scopus Apr 2017 0.761
40 Purification and characterization of two isoforms of native α amylase from Ok-Rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong)
Raksmont Ubonbal, Saijai Porsoongnoen, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sakda Daduang Turkish Journal of Biochemistry Q4
2017 2 1-9 scopus Feb 2017 0.211
41 In Vivo Wound Healing Activity of Crocodile (Crocodylus siamensis) Hemoglobin and Evaluation of Antibacterial and Antioxidant Properties of Hemoglobin and Hemoglobin Hydrolysate
Anawat Pakdeesuwan, Tomohiro Araki, Sakda Daduang, Wisarut Payoungkiattikun, Nisachon Jangpromma, Sompong Klaynongsruang journal of microbiology biotechnology
27 1 26-35 scopus Jan 2017 1.685
42 Cloning structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) Vespa tropica
Prapenpuksiri Rungsa, Paroonkorn Incamnoi, Sophida Sukprasert, Nunthawun Uawonggul, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Rina Patramanon, Sittiruk Roytrakul, Sakda Daduang Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases Q2
22 1 28 isi,scopus Sep 2016 1.488
43 Comparative proteomic analysis of two wasps venom, Vespa tropica and Vespa affinis
Prapenpuksiri Rungsa, Paroonkorn Incamnoi, Sophida Sukprasert, Nunthawun Uawonggul, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Rina Patramanon, Sittiruk Roytrakul, Sakda Daduang Toxicon Q4
119 1 159-167 isi,scopus Sep 2016 2.309
44 High sensitivity, loop-mediated isothermal amplification combined with colorimetric gold-nanoparticle probes for visual detection of high risk human papillomavirus genotypes 16 and 18
Ratchanida Kumvongpin, Patcharee Jearanaikoon, Chotechana Wilailuckana, Nattaya Sae-ung, Prinya Prasongdee, Sakda Daduang, Metee Wongsena, Patcharee Boonsiri, Wansika Kiatpathomchai, Sukumarn Sanersak Swangvaree, Alisa Sandee, Jureerut Daduang Journal of Virological Methods Q3
234 1 90-95 isi,scopus Aug 2016 1.781
45 In vitro and in vivo wound healing properties of plasma and serum from Crocodylus siamensis blood
Nisachon Jangpromma, S Preecharram, T Srilert, S Maijaroen, Pramote Mahakunakorn, Natsajee Nualkaew, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Journal of Microbiology and Biotechnology Q2
26 6 1140-1147 isi,scopus May 2016
46 Current advances in ant venom proteins causing hypersensitivity reactions in the Asia-Pacific region
Hathairat Srisong,, Sakda Daduang, A. L Lopata Molecular Immunology Q2
69 1 24-32 isi,scopus Jan 2016
47 Amino acid sequence of amylase type alpha, MIamy, from ok-rong mango (Mangifera indica Linn. cv. Ok-Rong)
Raksmont Ubonbal, Saijai Posoongnoen, Jureerut Daduang, Sompong Klaynongsruang, Sakda Daduang American Journal of Biochemistry and Biotechnology Q4
11 3 119-126 scopus Oct 2015
48 Ontogeny of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) immunoglobulin type M antibody response
Natthaporn Kuendee, Sompong Klaynongsruang, Wandee Bunyatratchata, Bundit Tengjaroenkul, Kittipoj Ngamcharoen, Jureerut Daduang, Piti Ungarreevittaya, Sakda Daduang The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh
In Press Im Press 1-7 scopus Jul 2015 0.403
49 Targeted delivery of 5-fluorouracil to cholangiocarcinoma cells using folic acid as a targeting agent
Nipaporn Ngernyuang, Wunchana SEUBWAI, Sakda Daduang, Patcharee Boonsiri, Temduang Limpaiboon, Jureerut Daduang Materials Science and Engineering C
60 1 411-415 scopus Mar 2015 3.088
50 An Investigation of Antioxidant and Anti-inflammatory Activities from Blood Components of Crocodile (Crocodylus siamensis)
Santi Phosri, Pramote Mahakunakorn, Jiraporn Lueangsakulthai, Nisachon Jangpromma, Prasan Swatsitang, Sakda Daduang, Apisak Dhiravisit, Sompong Thammasirirak Protein Journal Q2
33 5 484-492 isi,scopus Oct 2014
51 Cytotoxic effects of phytophenolics from Caesalpinia mimosoides Lamk on cervical carcinoma cell lines through an apoptotic pathway
Adisak Palasap, Temduang Limpaiboon, Patcharee Boonsiri, Suthasinee Thapphasaraphong, Sakda Daduang, Prasit Suwannalert, Jureerut Daduang Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Q2
15 1 449-454 scopus Jan 2014 2.271

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความชุกของการปนเปื้อนสารตะกั่วในลิปสติกที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2 การปนเปื้อนสารตะกั่วในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไพบูลย์ ดาวสดใส, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด, ศักดา ดาดวง, ธานี เทศศิริ, สุทิน ชนะบุญ, วีรวรรณ รุจิจนากุล, พรกช พิทักษ์ธรรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
3 The results indicate that the recombinant hyaluronidase type A has been achieved to produce by over expression in a prokaryote system. Chiratiwat Prasatsri, Yutthakarn Saengkun, Piyapon Janpan, Prapenpuksiri Rungsa, Sakda Daduang 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
4 Over expression of recombinant hyaluronidase type A, derived from banded dead hornet, Vespa affinis, venom, in prokaryote system. Suree Achawasamit, Prapenpuksiri Rungsa, Piyapon Chanpan, Sakda Daduang 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
5 The over expression of Heteroscorpine-1 (HS-1), an anti-microbial peptide, derived from a scorpion, Heterometrus laoticus, venom in prokaryote system Benyapa Uea-aranchot, Yutthakarn Saengkun, Prapenpuksiri Rungsa, Doungkamol Leaokittikul, Sakda Daduang 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Extraction hyaluronic acid from the chicken comb Piyapon Janpan, Prapenpuksiri Rungsa, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sakda Daduang 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.
2 Vespa tropica venom-derived hyaluronidase: Possibility to be produced in large scale in Escherichia coli and Pichia pastoris for application uses Prapenpuksiri Rungsa, Piyapon Janpan, Sompong Klaynongsruang, Jureerut Daduang, Sakda Daduang 21 Jan 2016 - 23 Jan 2016 The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Khon Kaen, Thailand.

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาสรรพคุณกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวอย่างต่าง ๆ เช่น รังนกไทย ถั่งเช่า เป็นต้น ศักดา ดาดวง 2020-10-01 - 2021-09-30 [364 วัน]
2564 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
2 การพัฒนาการแยกบริสุทธิ์ในขั้นตอนเดียวและการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกต้นแบบระดับอุตสาหกรรม โดย มี นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน เป็นนักศึกษา พวอ.ปี 2563 ศักดา ดาดวง, นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน 2020-09-24 - 2022-11-06 [773 วัน]
2563 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.)
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ศักดา ดาดวง, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, นภภัค ใจภักดี, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, อรวรรณ มนทกานติรัตน์, ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล 2020-04-01 - 2021-04-01 [365 วัน]
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากทรัพยากรทางชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์ ปีที่ 3 ศักดา ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร, ธานี เทศศิริ, สุภาพร พิมพ์วาปี, สมปอง คล้ายหนองสรวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, นิศาชล แจ้งพรมมา 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
5 การวิจัยเชิงระบบเพื่อการรายงานอุบัติการณ์และการเฝ้าระวังการปลอมปนและการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ในอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางอย่างรอบด้านและบูรณาการ ศักดา ดาดวง 2019-05-01 - 2020-05-31 [396 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
6 การพัฒนาชุดตรวจระดับกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) ในเลือดของผู้ป่วยโรคพังผืดตับระยะแรกโดยใช้ตัวตรวจจับ hyaluronidase ที่มีกำเนิดจากน้ำพิษตัวต่อ ศักดา ดาดวง 2019-05-01 - 2022-08-28 [1215 วัน]
2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
7 การตรวจสอบคุณภาพและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์กรดไฮยาลูโรนิก ด้วยวิธี Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) ศักดา ดาดวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, จริงใจ อารีมิตร 2019-03-15 - 2020-03-31 [382 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 การวิจัยเชิงระบบเพื่อการรายงานอุบัติการณ์และการเฝ้าระวังการปลอมปนและการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ในอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ และเครื่องสำอางอย่างรอบด้านและบูรณาการ ศักดา ดาดวง 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ)
9 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดสลูกผสมชนิดบีจากน้ำพิษตัวต่อ เพื่อการ แยกบริสุทธิ์และการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณกรดไฮยาลูโรนิก ศักดา ดาดวง 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
10 ไบโอเซนเซอร์เอนไซม์ Hg เพื่อการตรวจปรอทในเครื่องสำอาง เน้นเครื่องสำอางประเภทหน้าขาว (เป้าหมายที่ 2) ศักดา ดาดวง 2018-10-01 - 2019-09-30 [364 วัน]
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
11 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นักศึกษา นางสาวอุไรรัตน์ มุงมลศิลป์ ศักดา ดาดวง, นางสาวอุไรรัตน์ มุงมลศิลป์ 2018-08-01 - 2020-07-31 [730 วัน]
2561 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
12 การตรวจสอบคุณภาพของรังนกรูปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) ศักดา ดาดวง, จุรีรัตน์ ดาดวง, สุภาพร พิมพ์วาปี 2018-03-30 - 2019-03-30 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 การพัฒนาตำรับครีมเวชสำอางจากเลือดจระเข้สายพันธุ์ไทยสำหรับผิวหนังเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ศักดา ดาดวง 2018-03-01 - 2019-02-01 [337 วัน]
2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
14 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายธีระวัฒน์ ดอบุตร เป็นนักศึกษา ศักดา ดาดวง, ธีระวัฒน์ ดอบุตร 2018-02-01 - 2021-01-31 [1095 วัน]
2561 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
15 การพัฒนาใช้ประโยชน์โปรตีนหรือเอนไซม์จากน้ำพิษของอาร์โทรปอดดเพื่อประโยชน์ในทางเภสัชกรรม ศักดา ดาดวง 2017-11-09 - 2018-11-09 [365 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระดับครัวเรือน ศักดา ดาดวง, สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, ทิพาพร กาญจนราช, อตินุช นารถน้ำพอง, ธานี เทศศิริ 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
17 การศึกษาการเพิ่มจำนวนเอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดส ลูกผสมจากน้ำพิษสัตว์ เพื่อประยุกต์กับการวินิจฉัยองค์ประกอบทางเคมีคลินิกของน้ำไขข้อของผู้ป่วย ศักดา ดาดวง 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
18 การศึกษาความหลากหลายของเปปไทด์ในจระเข้สายพันธุ์ไทย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์ข้อปล้องที่แสดงบทบาทในภูมิคุ้มกันโดยใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์และทรานสคริปโตมิกซ์ ศักดา ดาดวง 2017-08-25 - 2019-02-24 [548 วัน]
2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
19 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 โดยมี นางสาวศิริพร โนนเขวา เป็นนักศึกษา ศักดา ดาดวง, ศิริพร โนนเขวา 2017-08-01 - 2022-07-31 [1825 วัน]
2560 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. วิจัยเรื่อง โครงการวัคซีนจระเข้ ระยะที่ 2 การพัฒนาวัคซีนต้านต่อการติดเชื้อ Edwardsiella tarda ก่อโรค ในอุตสาหกรรมการเพาะเลืัยงจระเข้ โดยมี นายณัฐวุฒิ กันหากูล เป็นนักศีกษา ศักดา ดาดวง, ณัฐวุฒิ กันหากุล 2017-08-01 - 2019-07-31 [729 วัน]
2560 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเลือดมนุษย์จากฮีโมโกลบินจระเข้สายพันธุ์ไทยเพื่อช่วยขนส่งออกซิเจนและเพิ่มสมรรถนะของร่างกายมนุษย์ ศักดา ดาดวง, นิศาชล แจ้งพรมมา, Lorenz Neubert, ทินกร เถียรสูงเนิน, วิศรุต พยุงเกียรติคุณ, ปรียานันท์ อันวิเศษ, สันติ โพธิ์ศรี 2017-02-13 - 2018-09-12 [576 วัน]
2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการยุทโธปกรณ์
22 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไนซ์ซีเรียโกโนร์เรียด้วยตัวตรวจจับที่เชื่อมติดกับอนุภาคทองคำนาโน ศักดา ดาดวง 2016-10-01 - 2017-09-30 [364 วัน]
2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
23 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 18 โดยมี นางสาวพรสวรรค์ คำทอน เป็นนักศึกษา คปก. ศักดา ดาดวง, พรสวรรค์ คำทอน 2016-08-01 - 2017-08-31 [395 วัน]
2559 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
24 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายยุทธการ แสงกุล เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ศักดา ดาดวง, ยุทธการ แสงกุล 2016-02-01 - 2017-02-01 [366 วัน]
2559 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
25 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพืออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมี นายปิยพนธ์ จันทร์ปาน เป็นนักศึกษา ศักดา ดาดวง, ปิยพนธ์ จันทร์ปาน 2016-02-01 - 2017-02-01 [366 วัน]
2559 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
26 การประยุต์ใช้เอนไซม์ไฮยาลูโรไนเดสจากน้ำพิษสัตว์เพื่อการเตรียมกรดไฮยาลูโรนิก ศักดา ดาดวง 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
27 การศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้เอนไซม์และโปรตีนจากน้ำพิษสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ศักดา ดาดวง 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
28 โครงการปริญญากาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 10 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสงค์ เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ศักดา ดาดวง, นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสงค์ 2005-09-01 - 2017-09-01 [4383 วัน]
2548 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
20.8360

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th