Assistant Professor Dr.Prathan Luecha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประธาน ฦาชา

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: prathanl@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Specials

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
การจัดเก็บข้อมูลด้านสมุนไพร
สมุนไพรและยาแผนไทย

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Comparative TLC Chromatogram and Phytochemical Study on the Stem Barks of Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. and Wrightia pubescens R.Br. Watinee Supanya, Tanit Padumanonda, Prathan Luecha KKU Research Journal (Graduate Studies) 21 3 102-112 Jul - Sep 1478 0.027
2 PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF UM-MA-RUEK-KA-VA-TEE HERBAL FORMULA Saran Chaweerak, Tanit Padumanonda, Prathan Luecha Interprofessional Journal of Health Sciences 19 1 16-24 tci Jan - Jun 2021 0
3 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ ดอกบัวหลวง (ตอนที่ 2 ตอนจบ) Prathan Luecha, Theera Rittitod, Sasithorn Huntula, Pongsakorn Srimook วารสารคลินิก 32 12 1259-1263 na Dec 2559
4 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกบัวหลวง (ตอนที่ 1) Prathan Luecha, Sasithorn Huntula, Pongsakorn Srimook, Theera Rittitod วารสารคลินิก 32 11 1147-1150 na Nov 2559

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Optimization of Medium Conditions and Auxins in the Induction of Adventitious Roots of Pokeweed (Phytolacca americana L.) and Their Phytochemical Constituents

รางวัลการตีพิมพ์
Attachai Trunjaruen, Prathan Luecha, Worasitikulya Taratima Hindawi Scientifica
2023 - 14 Aug 2023 3.54
2 Effects of Plant Part Substitution in a Thai Traditional Recipe on α-Glucosidase Inhibition

รางวัลการตีพิมพ์
Pattraporn Sabuhom, Phetpawi Subin, Prathan Luecha, Somsak Nualkaew, Natsajee Nualkaew Tropical Journal of Natural Product Research Q4
7 5 2919-2925 Jun 2023 0.62
3 An Evaluation of the Anti-Inflammatory Effects of a Thai Traditional Polyherbal Recipe TPDM6315 in LPS-Induced RAW264.7 Macrophages and TNF-α-Induced 3T3-L1 Adipocytes

รางวัลการตีพิมพ์
Phetpawi Subin, Pattraporn Sabuhom, Alisa Naladta, Prathan Luecha, Somsak Nualkaew, Natsajee Nualkaew Current Issues in Molecular Biology Q2
45 6 4891-4907 Jun 2023 2.976
4 GC-MS Analysis and Antioxidant Potential of the Stem and Leaf Extracts of Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Hemiparasite on Shorea roxburghii G. Don and Cassia fistula L.
Pasakorn Bunchalee, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, Tatiya Srichai, Suthira Maneechai Tropical Journal of Natural Product Research Q4
6 10 1638 - 1643 Oct 2022 0.30
5 Micropropagation of pokeweed (Phytolacca americana L.) and comparison of phenolic, flavonoid content, and antioxidant activity between pokeweed callus and other parts
Attachai Trunjaruen​, Prathan Luecha, Worasitikulya Taratima PeerJ Q1
02 144 1-18 Feb 2022 2.98
6 Non-destructive analysis of glycyrrhizin in Ummaruekvati dispensatory Thai traditional medicine
Thanattaporn Charoenkittrakul, Chanamate Noi-ang, Prathan Luecha, Jomjai Peerapattana Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Q3
45 5 333-339 Dec 2021 0.619
7 Antidementia effects of alternanthera philoxeroides in ovariectomized mice supported by NMR-based metabolomic analysis
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Chantana Boonyarat, Supawadee Daodee, Possatorn Aon-Im, Juthamart Maneenet, Yutthana Yutthana, Prathan Luecha, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa, - -, - -, - -, - - Molecules Q1
26 9 2789 isi,scopus May 2021 3.267
8 Naphthalene glycosides in the Thai medicinal plant Diospyros mollis
(DOCUMENT IN SCOPUS)
T Suwama, K Watanabe, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, H Noguchi, K Watanabe, K Umehara JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Q1 10
Citation Details
72 1 220-229 isi,scopus Jan 2018
9 Naphthalene glycosides in th Thai medicinal plant Diospyros mollis
Takaharu Suwama, Keisuke Watanabe, Orawan Monthakantirat, Prathan Luecha, Hiroshi Noguchi, Kenji Watanabe, Kaoru Umehara Journal of Natural Medicines Q1
2017 10 1-10 isi,scopus Oct 2017 1.982
10 PRELIMINARY QUALITY CONTROL OF THAI TRADITIONAL MEDICINE FORMULA THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT
Thaenkham Amonwat, Prathan Luecha, Tanit Padumanonda International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy
8 3 73-78 scopus May - Jun 2017 0.14
11 Antibacterial activity of Aquilaria crassna leaf extract against Staphylococcus epidermidis by disruption of cell wall
S Kamonwannasit, N Nantapong, P Kumkrai, Prathan Luecha, S Kupittayanant, N Chudapongse Ann Clin Microbiol Antimicrob (Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials)
12 1 1-7 isi,scopus Aug 2013 1.623
12 Antiestrogenic Constituents of the Thai Medicinal Plants Capparis flavicans and Vitex glabrata
Prathan Luecha, Kaoru Umehara, Toshio Miyase , Hiroshi Noguchi Journal of Natural Products Q4
72 11 1954-1959 isi Oct 2009 0
13 Hydrolyzable tannins and phenylpropanoid from Rafflesia kerrii Meijer (Rafflesiaceae)
Tripetch Kanchanapoom, M Kamel, C Picheansoonthon, Prathan Luecha, R Kasai, K Yamasaki JOURNAL OF NATURAL MEDICINES Q1
61 4 478-479 isi,scopus Oct 2007

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Quantitative analysis of glycyrrhizin in Ummaruekvati dispensatory by HPLC Wariya Sannamwong, Prathan Luecha 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 HPLC Chromatographic Profile and Antioxidant activity of Fingerrootand Galangal Saran Chaweerak, Prathan Luecha 18 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558 The 14th National Horticultural Congress 2015 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Bangkok, Thailand
3 Effieciency of Thai local vegetables on osteoblast cell proliferation Tanit Padumanonda, Prathan Luecha, Suwimol Taweechaisupapong, Suppachai Tiyaworanant 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
4 Aqueous extract fractionation, antioxidant, and antityrosinase activities of Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. leaves S Chairongsri, T Jatujun, Prathan Luecha, Natsajee Nualkaew 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
5 Blowing Traditional Healer (Mor Paw) : Thraditional Healers in Northeastern Thailand (Poster) Boonmee Phokham, Chayan Picheansoonthon, Prathan Luecha, Vichai Chokevivat 5 มิ.ย. 2549 - 9 มิ.ย. 2549 The 47th Annual Meething of Scociety of Economic Botany
Bangkok

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Stability of glycyrrhizin in Umaruekavati formulas Jatuporn Pangjak, Prathan Luecha 23 May 2018 - 24 May 2018 The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 PSU Conference Hall
Songkhla, Thailand
2 HPLC Chromatographic Profile of Tri Kha La Pit a Traditional Thai Herbal Formula Saran Chaweerak, Prathan Luecha 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
3 Antioxidant, estrogenic and oxytocic activities of commercial remedies for woman in Thailand Athip Sakumphueak, Chutha Sae-Wong, Piyabudh Seetapong, Prathan Luecha 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND Krabi, Thailand
Krabi, Thailand
4 Inhibitory Effect of Alternanthera bettzickiana on Recognition Memory Deficits induced by Oxidative Stress in Mice Model Purin Pongsajanukul, Charinya Khampakdee, Pattanan Pattrageattamrong, Prathan Luecha, Orawan Monthakantirat 1 May 2014 - 3 May 2014 The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference Pavilion Queen's Bay Krabi Ao Nang Beach, THAILAND
Krabi, Thailand
5 Blowing Traditional Healer (Mor Paw): Traditional Healers in Northeastern Thailand Boonmee Phokham, Chayan Picheansoonthon, Prathan Luecha, Vichai Chokevivat 5 Jun 2006 - 9 Jun 2006 The 47th Annual Meeting of Society for Economic Botany Imperial Mae Ping Hotel
Chiang Mai, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดระดับกลูโคสในเลือดในเซลล์เพาะเลี้ยงกล้ามเนื้อและเซลล์ไขมัน ของสารสกัดจากตำรับยาในตำราแพทยศาสตรสงเคราะห์ นาฏศจี นวลแก้ว, ประธาน ฦาชา, สมศักดิ์ นวลแก้ว 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2 ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำหรับยาอำมฤควาที (ยาผง/ยาลูกลอน) ประธาน ฦาชา 2016-12-01 - 2017-11-30 [364 วัน]
2560 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
3 โครงการจัดทำตำรามาตรฐานเภสัชตำรับสมุนไพรการจัดทำมาตราฐานยาแผนไทย : ตำรับยาตรีผลา (ยาผง/ยาลูกลอน) ประธาน ฦาชา 2016-12-01 - 2017-11-30 [364 วัน]
2560 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
4 องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดรากชิงชี่ (Capparis micracantha DC) ประธาน ฦาชา 2012-12-01 - 2013-11-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
5 การศึกษาประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านไทยต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างกระดูก (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ธนิสร์ ปทุมานนท์, ประธาน ฦาชา, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของรากชิงชี่ (Capparis micracantha DC) ประธาน ฦาชา 2011-02-01 - 2012-01-31 [364 วัน]
2554 คณะเภสัชศาสตร์
7 การพัฒนาตำรับและประเมินประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวในคนไทย มานิตา หาญพาณิชย์เจริญ, ประธาน ฦาชา, อรุณศรี ปรีเปรม 2003-10-01 - 2004-09-30 [365 วัน]
2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5.8429

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th