Associate Professor Suppachai Tiyaworanant

รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ติยวรนันท์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาโท
สถานะ: ข้าราชการ
อีเมลล์: suptiy@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Herbal medicine, medicinal inscription,
Herbal medicine database, Clinical study,
Herbal formula

Specials

1. Pharmaceutical Botany
2. Herbal and traditional medicine
3. Pharmacognosy
4. Phytochemistry

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 การศึกษาทางมหภาค จุลภาค และ HPLC chromatogram ของเครื่องยาที่เรียกว่า เจตพังคี พรพัชรินทร์ นนทสิน, ธนิสร์ ปทุมานนท์, ประธาน ฦๅชา, ศุภชัย ติยวรนันท์ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 22 4 37-50 Oct - Dec 2022 0.027
2 ขิงแห้ง สมุนไพรที่ใช้ทางเภสัชกรรมไทย ตาม ศาสตร์การแพทย์แผนไทย โชติกา เทียบคำ, ศุภชัย ติยวรนันท์, ธนิสร์ ปทุมานนท์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 2 53-61 tci Jul - Dec 2561
3 THE ETHNOBOTANICAL SURVEY OF TRADITIONAL PLANT OF PAMANOW SUBDISTRICT, BANFANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE Amonwat Thaenkham, Suppachai Tiyaworanant, Tanit Padumanonda วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7 2 62-75 tci Jul - Dec 2562
4 การเทียบมาตรฐานปริมาตรทะนาน และผลที่มีต่อประสิทธิผลของยาเตรียม วิชญาณี พันธ์งาม, สมชาย สุริยะไกร, สักการ สังฆมานนท์, ศุภชัย ติยวรนันท์ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16 1 22-32 tci Jan - Apr 2561
5 The Genus Gagnepainia K. Schum. (Zingiberaceae) in Thailand Chayan Picheansoonthon, Suppachai Tiyaworanant The Journal of the Royal Institute of Thailand 2 1 91-99 Feb 2553
6 Identification of Chan-daeng Sold in Wholesale Herbal Stores in Bangkok and Vicinity areas by using HPLC Fingerprint Jinda Wangboonskul, Suppachai Tiyaworanant วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 13 1 63-70 tci Jan - Mar 2560 0.105
7 ฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดของผงแห้งจากผลมะระขี้นก ( Momordica charantia L.) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 Puengjai Phoonikom, Suppachai Tiyaworanant, Somchai Suriyakrai วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 1 46-58 tci Apr 2559
8 ยาอายุวัฒนะแผนจีน Suppachai Tiyaworanant, Theera Rittitod, Methin Phadungkij, Hathaichanok Thaneekun, Pongsakorn Srimook วารสารคลินิก 32 8 781-791 na Aug 2559
9 The Glucose-lowering Effects of the Powder of Momordica charantia L. Fruits on Type 2 Diabetic Patients. Puengjai Punikhom, Suppachai Tiyaworanant, Somchai Suriyakrai วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14 1 46-58 tci Jan - Apr 2559 0.081
10 ศิลาจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ศุภชัย ติยวรนันท์, ชยันต์ พิเชียรสุนทร วารสารราชบัณฑิตยสถาน 35 4 670-692 tci Oct - Dec 2553
11 ศิลาจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ศุภชัย ติยวรนันท์, ชยันต์ พิเชียรสุนทร วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 1 39-53 na Jan - Apr 2552 0
12 ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนที่ 1 ศุภชัย ติยวรนันท์ นิตยสาร สสวท 36 156 42 na Sep - Oct 2551 0
13 ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนที่ 2 ศุภชัย ติยวรนันท์ นิตยสาร สสวท 37 157 44 na Nov - Dec 2551 0
14 ข้อมูลยา Lumiracoxib ที่ถูกถอนทะเบียน สุธาร จันทะวงศ์, ธีระ ฤทธิรอด, นิศากร กิจการพัฒนาเลิศ, ศุภชัย ติยวรนันท์ ฟาร์มาไทม์ 7 72 31-33 na Dec 2551
15 Ibandronate: ทางเลือกใหม่เพื่อโรคกระดูกพรุน ธีระ ฤทธิรอด, จักรพันธ์ โคมัยกุล, ศุภชัย ติยวรนันท์, สมชาย สุริยะไกร, สุมิตร ลีลาอุดมลิปิ ฟาร์มาไทม์ 6 66 39-41 na Jun 2551 0
16 อนุภาคนาโน : นวัตกรรมเพื่อนำส่งยาต้านมะเร็ง Nanoparticles : Delivery Devices for Anti-Cancer Drug ธีระ ฤทธิรอด, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุภัสร์ สุบงกช, สุมนต์ สกลไชย, นันทิยา ตั้งศรีเสรี, สายทิพย์ ศรีหิรัญ ฟาร์มาไทม์ 6 64 49-51 na Apr 2551 0
17 PowderJect : ระบบนำส่งผลวัคซีนผ่านผิวหนัง ธีระ ฤทธิรอด, ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, ณัฐพงศ์ พิพิธ, ศุภชัย ติยวรนันท์ ฟาร์มาไทม์ 6 62 55-60 na Feb 2551 0
18 Botanical Origin and Identification of Krai-Krue Herbal Plant Sawanee Sathornviriyapong, Chayan Picheansoonthon, Rawat Tiasakul, Suppachai Tiyaworanant, Vichai Reutrakul Kasetsart Jouran Natural Science 41 3 420-432 na Jul - Sep 2550 0.034
19 ระบบนำส่งยา 5-ASA เพื่อรักษา Ulcerative Colitis (Colon delivery of 5-ASA in treatment of Ulcerative Colitis) ธีระ ฤทธิรอด, ศุภชัย ติยวรนันท์, ปิ่มสุข สมสุข, ขนิษฐา เจิมขุนทด ฟาร์มาไทม์ 4 45 49-53 na Sep 2549
20 อารยธรรมชาวกรกโบราณ รากฐานวิทยาการสมัยใหม่ ศุภชัย ติยวรนันท์ วิทยาศาสตร์รอบตัว 34 142 51-55 na May - Jun 2549 -
21 สารอะเซทาไมด์ชนิดใหม่จากสารภี ศุภชัย ติยวรนันท์, คณิต สุวรรณบริรักษ์, ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, ธีระ ฤทธิรอด วิจัย มข. 8 2 18-24 na Jan 2546
22 ยาสกัดจากขิงและข่า;ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคข้อเสื่อม ธีระ ฤทธิรอด, ประภาวดี พัวไพโรจน์, ศุภชัย ติยวรนันท์ เวชปฏิบัติและการใช้ยา(คลินิก) 204 17 1056-1060 na Jan 2544
23 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยกรณีศึกษาพ่อใหญ่เฟื้อขยันการ หมอนวดพื้นบ้าน สมชาย ชินวานิชย์เจริญ, ประเสริฐ ฤทธิศรธนู, ศุภชัย ติยวรนันท์, ดวงจิตร ทองสังวรณ์ แพทย์แผนไทย 7 7 45-50 na Jan 2546

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 The Effects of Ginger on Unstimulated Salivary Flow Rate: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Control Trial

รางวัลการตีพิมพ์
Khemakorn Wongkalasin, Bandit Thinkhamrop, Taweesuk Manomayitthikan, Suppachai Tiyaworanant, Chomtrue Poonongaong, Jadsada Thinkhamrop Journal of the Medical Association of Thailand
106 6 627-633 Jun 2023 0.15
2 An Analysis of Local Knowledge of Phit-Samdaeng in Yang Sisurat District, Maha Sarakham Province and The Medicinal Plants Used to Relieve Its Symptoms
Hatthapan Wipanso, Bhanubong Bongcheewin, Suppachai Tiyaworanant, Suksalin Booranasubkajorn, Natchagorn Lumlerdkij, Pemika Siriboonsong, Pravit Akarasereenont Pharmacognosy Journal Q3
15 2 259-265 Mar - Apr 2023 0.258
3 Determination of a Chemical Marker in Dipterocarpus alatus Oleoresin Samples and Bioactivity Screening via Antioxidants, Nitric Oxide Inhibition on Murine RAW 264.7 Cells, and Collagen Production on Normal Human Dermal Fibroblasts
Bantharawan Longsri, Nattawadee Kanpipit, Ploenthip Puthongking, Pramote Mahakunakorn, Suppachai Tiyaworanant, Bunleu Sungthong Bunleu Sungthong, Suthasinee Thapphasaraphong Tropical Journal of Natural Product Research Q4
5 5 850-856 May 2021 0.164
4 Eucalyptus ash alters secondary protein conformation of human grey hair and facilitates anthocyanin dyeing
(DOCUMENT IN SCOPUS)
Aroonsri Priprem, Yao-Chang Lee, Wanwisa Limphirat, Suppachai Tiyaworanant, Kedsarin Saodaeng, Jiranan Chotitumnavee, Nuttanunth Kowtragoon PLoS ONE Q1 3
Citation Details
2018 7 1-18 isi,scopus Jul 2018 2.806
5 Cytotoxicity of flavonoids and isoflavonoids from Crotalaria bracteata
S Sudanich, Suppachai Tiyaworanant, Chavi Yenjai Natural Product Research Q2
31 14 1-6 isi,scopus Feb 2017 1.928
6 SOME EFFECTS OF NATURAL INDIGO DYES ON GREY HAIR
KEDSARIN SAODAENG, Aroonsri Priprem, Suppachai Tiyaworanant International Journal of Advances in Science Engineering and Technology
2016 1 8-10 scopus Jan 2016
7 Determination of melatonin content in traditional Thai herbal remedies used as sleeping aids
Tanit Padumanonda, Jeffrey Roy Johns, Autcharaporn Sangkasat, Suppachai Tiyaworanant DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences Q2
22 1 Article number 6 scopus Jan 2014
8 A New Species of Globba (Zingiberaceae) from Southern Thailand
Chayan Picheansoonthon, Suppachai Tiyaworanant Journal of Japanese Botany
84 6 25-29 SCOPUS,SJR(Q4) Jun 2010 0
9 Botanical origin and identification of Krai-krue herbal plant
S Sathornviriyapong, C Picheansoonthon, R Tiasakul, Suppachai Tiyaworanant, V Reutrakul Kasetsart Journal - Natural Science
41 3 2 scopus Mar 2007

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Leicester cough questionnaire ฉบับภาษาไทยในการประเมินการไอเฉียบพลัน ขนานฟ้า ฤทธิ์จรูญ, หนึ่งฤทัย สุกใส, ศิริลักษณ์ ใจซื่อ, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุชาติ เวชอินทร์ 27 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563 การงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21(ออนไลน์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
2 การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของแคปซูลผงแห้งจากผลมะระขี้นกต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน : ผลการศึกษาเบื้องต้น พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่, สมชาย สุริยะไกร, ศุภชัย ติยวรนันท์, วัชรพงศ์ วงษาเวียง 7 ส.ค. 2562 - 9 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
3 การรวบรวมตำรับยาสมานแผลแผนไทย วิชญาณี พันธ์งาม, สมชาย สุริยะไกร, ศุภชัย ติยวรนันท์ 22 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
4 The study of fold wisdom related to the use of crude drug "Khing-Haeng" from traditional healers in Central and East regions of Thailand Chotika Tiebkum, Suppachai Tiyaworanant, Tanit Padumanonda 7 ก.ค. 2559 - 8 ก.ค. 2559 7th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group Sri-Ayutthaya Rajabhat University, Ayutthaya, Thailand
Ayutthaya, Thailand
5 Effieciency of Thai local vegetables on osteoblast cell proliferation Tanit Padumanonda, Prathan Luecha, Suwimol Taweechaisupapong, Suppachai Tiyaworanant 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6 ศิลาจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร คณัฐวุฒิ หลวงเทพ, ดนัย วงศ์มีฤทธิ์, ศุภชัย ติยวรนันท์ 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Anticancer activity and phytochemical screening of systematic selected traditional formula from Thai ancient treatises Pavana Wattanagool, Natthida Weerapreeyakul, Suppachai Tiyaworanant 14 Nov 2018 - 16 Nov 2018 The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF) 2018 Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan
Japan
2 Comparison of quality control systems for traditional medicine in Thailand and China Hu Ying, Kornkaew Chanthapasa, Suppachai Tiyaworanant, Glenn Neville Borlace 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
3 Comparative Antioxidant of Indigofera tinctoria L. and Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze. K Saodaeng, Aroonsri Priprem, Suppachai Tiyaworanant, Supattra Porasuphatana 29 Nov 2015 - 2 Dec 2015 7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand
Chiang Mai, Thailand
4 The Botanical and Chemical Studies of "Krai-krue" Rawat Tiasakul, Chayan Picheansoonthon, Sawanee Suriyapananon, Suppachai Tiyaworanant, Vichai Reutrakul 29 Apr 2005 - 29 Apr 2005 Invited lecture at REJ-PH.D. Congress VI
Pattaya Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านด้านการดูแลหญิงหลังคลอด เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาสตรีหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชน และการศึกษาผลการตำรับยาพื้นบ้าน ตำรับยาแผนไทยที่มีการใช้ในโรงพยาบาล ศุภชัย ติยวรนันท์ 2017-09-25 - 2018-06-25 [273 วัน]
2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 โครงการวิจัยฤทธิ์สมานแผลในสัตว์ทดลองของตำรับยาสานแผลแผนไทยที่ถูกคัดเลือก ศุภชัย ติยวรนันท์ 2017-07-01 - 2017-10-31 [122 วัน]
2560 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
3 การศึกษาประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านไทยต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างกระดูก (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) ธนิสร์ ปทุมานนท์, ประธาน ฦาชา, ศุภชัย ติยวรนันท์, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5.9738

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th