Assistant Professor Dr.Denpong Patanasethanont

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: denpat@kku.ac.th
h-index 4
Keyword

Pharmacokinetics, Therapeutic, Drug Monitoring, Pharmacotherapy, Pharmacology, Toxicology

Specials

Clinical Pharmacokinetics
Therapeutic Drug Monitoring
Pharmacotherapy
Clinical Pharmacology
Clinical Toxicology

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Plasma Ammonia Level In Patients Receiving Valproic Acid At Srinagarind Hospital: A Case Series จิรายุ เผือกพันธ์, สุภัสร์ สุบงกช, สมศักดิ์ เทียมเก่า, พงศธร พหลภาคย์, รัชฎาพร สุนทรภาส, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 18 1 82-109 Jan - Mar 2022 0.098
2 Efficacy and Safety of Immunosuppressive Drugs in Kidney Transplant Recipients in Sunpasitthiprasong Hospital Wannisa Thayarat, Pichet Lorvinitnun, Peerawat Jinatongthai, Wannaporn Wattanawong, Denpong Patanasethanont วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 1 144-157 tci Jan - Mar 2562 0.255
3 Evaluation of the Appropriate Use of Erythropoiesis Stimulating Agents for Anaemia in Chronic Kidney Disease Patients: A Retrospective Study Jeerisuda Chaweerak, Denpong Patanasethanont, Boonthum Jirajan วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 15 1 121-132 tci Jan - Mar 2562 0.255
4 Pattern of Targeted Therapy Drugs and High Medical Expenditures Used in Cancer Samon A Anutchatchaval, Denpong Patanasethanont, Aumkhae Sookprasert, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 3 390-402 tci Sep - Dec 2557 0.159
5 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาว (Pueraria candollei) และmiroestrol ต่อการทำงานของ P-glycoprotein ในลำไส้หนู mice Effects of Pueraria candollei extracts and miroestrol on intestinal P-glycoprotein function in mice เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, ลติพร อุดมสุข, วราภรณ์ ภูตะลุน, กนกวรรณ จารุกำจร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 9 2 90-98 tci May - Aug 2556 0.058
6 การทบทวนการใช้ยา Olanzapine รักษาผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สุธาร จันทะวงศ์, ภัทรี พหลภาคย์, สมัย จันทร์นามอม, สุภัสร์ สุบงกช, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, วิไลวรรณ บุญทวี, สุชาติ พหลภาคย์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 57 4 447-454 tci Oct - Dec 2555 0.315
7 การดำเนินโรค ผลผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน Progression and Outcomes of Chornic Kindney Dissease Patients in District Hospital Pongpitak Mikkata, Denpong Patanasethanont, Supon Limwattananon วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 3 202-210 tci Dec 2552 0.024
8 Drug-induced kidney disease สุธาร จันทะวงศ์, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ คลินิก 25 10 812-822 na Oct 2552 0
9 Paliperidone ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนานทางเลือกใหม่ยารักษาจิตเวช ธีระ ฤทธิรอด, ธฤตา กิติศรีปัญญา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, กฤตยา แสวงเจริญ ฟาร์มาไทม์ 7 78 19-21 na Jul - Aug 2552 0
10 ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และการนำไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชน Quality Indicators for Diabetes Care in Practice Guidelines and Applying in the District Hospital Utoomporn Parinyasakulwong, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon*, Sumon Sakolchai, Denpong Patanasethanont วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 5 2 149-159 tci May - Aug 2552 0.024
11 Bosentan ยาใหม่ เพื่อการรักษา Pulmonary Artery Hypertension ธีระ ฤทธิรอด, ศุภฤกษ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ I-San Journal of Internal Medicine 6 3 222-226 na Jul - Sep 2550 0
12 เภสัชจลนศาสตร์ของการให้ไดอะซีแพมทางกระพ้งแก้มเปรียบเทียบการเหน็บทวารในผู้ป่วยโรคลมชัก ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, สุรภี เรืองสุวรรณ วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร 51 3 153-166 na Mar 2550
13 เภสัชจลนศาสตร์ของการให้ไดอะซีแพมทางกระพุ้งแก้มเปรียบเทียบกับการเหน็บทวารในผู้ป่วยโรคลมชักเด็ก ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, สุรภี เรืองสุวรรณ จุฬาลงกรณ์เวชสาร 51 3 153-166 na Mar 2550
14 การตอบสนองของแพทย์และความพึงพอใจและประสิทธิผลของการให้บริการติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด อาภรณี ไชยาคำ, เชิดชัย สุนทรภาส, นฤมล วีระยิ่งยง, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 10 1 31-9 na Jan 2543

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Monitoring Methotrexate Level in Adult Patients with Osteosarcoma: A Proposed Algorithm for Thai Patients
Denpong Patanasethanont, Kosin Wirasorn, Aumkhae Sookprasert, Piyakarn Watcharenwong, Jarin Chindaprasirt JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND Q4
101 7 S95-S99 isi,scopus Jul 2018 0.42
2 Modulation of P-glycoprotein function and multidrug resistance in cancer cells by Thai plant extracts
M Takano, S Kakizoe, M Kawami, Denpong Patanasethanont, Bungorn Sripanidkulchai Pharmazie Q4
69 11 823-828 isi,scopus Nov 2014 1.003
3 Flow Cytometry Analysis of Cancer Cell Death Induced by the Extract of Thai Plant Ellipeiopsis cherrevensis
Ryoko Yumoto, Saki Kakizoe, Junya Nagai, Denpong Patanasethanont, Bungorn Sripanidkulchai, Mikihisa Takano DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS Q2
28 2 159-163 isi,scopus Apr 2013 2.321
4 Effect of carbapenems on plasma valproic acid concentration: a retrospective study
Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Siriporn Tiamkao THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 522-522 isi,scopus Aug 2011
5 Increased free fraction of valproic acid during the concurrent use of many highly protein binding drugs
Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Denpong Patanasethanont THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 523-523 isi,scopus Aug 2011
6 Factors affecting the free fraction of valproic acid
Siriluk Jaisue, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont THERAPEUTIC DRUG MONITORING Q2
33 4 523-523 isi,scopus Aug 2011
7 Effect of Thai Plant Extracts on P-glycoprotein Function and Viability in Paclitaxel-Resistant HepG2 Cell
Masashi Kawam, Ryoko Yumoto, Junya Naga, Varaporn Buraphacheep Junyaprasert, Noppamas Soonthornchareonnon, Denpong Patanasethanont, Bung-orn Sripanidkulchai, Mikihisa Takano Drug Metabolism and Pharmacokinetics Q2
25 2 155-162 isi Mar - Apr 2010 2.641
8 Effect of Thai Plant Extracts on P-Glycoprotein Function and Cell Viability in HepG2 and Paclitaxel-Resistant HepG2 Cells
Ryoko Yumoto, Masashi Kawami, Junya Nagai, Denpong Patanasethanont, Bung-orn Sripanidkulchai, Varaporn Junyaprasert, Noppamas Soonthornchareonnon, Mikihisa Takano DRUG METABOLISM REVIEWS Q1
41 Suppl 2 62-62 isi Aug 2009 5.622
9 Modulation of function of multidrug resistance associated-proteins by Kaempferia parviflora extracts and their components
Denpong Patanasethanont, Junya Nagai, Chie Matsuura, Kyoko Fukui, Khaetthareeya Sutthanut, Bung-orn Sripanidkulchai, Ryoko Yumoto, Mikihisa Takano European Journal of Pharmacology Q1
0 566 67-74 scopus Apr 2007 2.522
10 Effects of Kaempferia parviflora extracts and their flavone constituents on P-glycoprotein function
Denpong Patanasethanont, Junya Nagai, Ryoko Yumoto, Teruo Murakami, Khaetthareeya Sutthanut, Bung-Orn Sripanidkulchai, Chavi Yenjai, Mikihisa Takano JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES -
96 1 223-233 scopus Jan 2007 2.228

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 การตรวจติดตามวัดระดับยา Levetiracetam ในเลือด ในผู้ป่วยโรคลมชัก นพคุณ สุคนธา, ศวิตา พินพาท, สมศักดิ์ เทียมเก่า, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนาและทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ระดับยา Clozapine ในพลาสมา โดยวิธีHPLC ณัฐพล เอี่ยมสากล, พิชชากร บุตุธรรม, นันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล, สุภาวดี ดาวดี, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 Plasma Ammonia Level in Patients Receiving Valproic Acid at Srinagarind Hospital: A Case Series Jirayu Phuekpan, Suphat Subongkot, Somsak Tiamkao, Pongsatorn Paholpak, Ratchadaporn Soontornpas, Denpong Patanasethanont 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การติดตามตรวจวัดระดับยาแวนโคมัยซินในเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล, เพ็ญพิมล สะอิ้งทอง, พรลดา ทองพันชั่ง 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
5 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับยา Posaconazole ในพลาสมา เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, สุภาวดี ดาวดี, นันท์นภัส ธิติศักดิ์สกุล, เกวลิน สุดตาสอน, ธราเทพ เสติ 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6 Method Development for the analysis of Levetiracetam in plasma Denpong Patanasethanont, Supawadee Daodee, Nunnapat Thitisaksakul, Tanutchaporn Chaiwattanakul, Nilobon Usaprom, Naphasamon Lephon 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
7 The effect of CYP3A5 polymorphism to PK parameters and dose of tacrolimus in patients with renal transplantation Kannika Santipanichwong, Jidapa Wongthep, Denpong Patanasethanont 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
8 Therapeutic Drug Monitoring of High Dose Methotrexate in Osteosarcoma Patients Nilobol Chueamsanthia, Penpak Potaisong, Sriwatree Chaosamthong, Kosin Wirasor, Denpong Patanasethanont 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9 Pharmacokinetic Study and Therapeutic Drug Monitoring of Vancomycin in End Stage Renal Disease Patients Teerapon Bootprom, Weerapong Thumchotang, Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Siriluk Jaisue, Suda Vannaprasaht 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
10 ผลของระดับยา tacrolimus ที่อยู่ในช่วงการรักษาในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต Achievement of tacrolimus therapeutic range in renal transplant patient กิตติกา แก้วมหาวงศ์, ธัญวรรณ ชมภูนิมิตร, อาภรณี ไชยาคำ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
11 Vancomycin Use Evaluation in a University Hospital T Sakuldamrongkiat, M Awutcharaka, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont, Sirilux Jaisue 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Pharmy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
12 Pharmacodynamic of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumannii Cheardchai Soontornpas, Denpong Patanasethanont, Prajuab Chaimanee, Sumarn Saraya, Piroon Mootsikapun 15 ต.ค. 2552 - 17 ต.ค. 2552 การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
จ.เพชรบุรี
13 การศึกษาการดูดซึมของกระชายดำในหลอดทดลอง In vitro absorption study of Kaempferia parviflora Waraporn Santaweesuk, Supawadee Daodee*, Denpong Patanasethanont* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Effect of Carbapenems on Serum Concentration of Valproic Acid and Duration of Drug Interactions Chawala Thonglamul, Piangfa Wongkongdech, Somsak Tiamkao, Denpong Patanasethanont 1 Jun 2016 - 3 Jun 2016 The 2016 Us-Thai Pharmacy Consortium, Khon Kaen, Thailand Pullman Hotel Raja Orchid, Khon Kaen
Khon Kaen, Thailand
2 Drug use evaluation of parenteral Imipenem/Cilastatin, Meropenem,Cefoperazone/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam and Levofloxacin for in-patients at Nongkhai hospital Supattra Kaengklang, Denpong Patanasethanont, Chulaporn Limwattananon, Cherdchai Soontornpas, Sumon Sakolchai 14 Dec 2011 - 16 Dec 2011 The 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences. Advancing Pharmacy for ASEAN community Arnoma Hotel
Bangkok, Thailand
3 Factors affecting the free fraction of valproic acid Siriluk Jaisue, Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont 2 Oct 2011 - 6 Oct 2011 The 12th Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle
Stuttgart, Germany
4 Quality indicators for diabetes care in practice guidelines and applying in the district hospital Utoomporn Parinyasakulwong, Thananan Rattanachotphanit, Onanong Waleekhachonloet, Chulaporn Limwattananon, Sumon Sakolchai, Denpong Patanasethanont 26 Sep 2009 - 28 Sep 2009 The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy, 2009 Seoul
Seoul, Korea
5 Review of Carbamazepine level monitoring in a University Hospital Aporanee Chaiyakum, Denpong Patanasethanont, Sirilak Jaisue, B Promneramit, U Panprao 7 Sep 2003 - 11 Sep 2003 8th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Convention Center Basel
Basel, Switzerland
6 Relationships between Clinical Manifestation and Corrected Phenytoin Levels in Chronic Renal Failure Patients with Hypoalbuminemia. Denpong Patanasethanont, Aporanee Chaiyakum, Suda Wanaprasart, J Meetum, P Prasongdee 7 Sep 2003 - 11 Sep 2003 8th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Convention Center Basel
Basel, Switzerland

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีตรวจวัด Paracetamol ในเลือดของมนุษย์โดยวิธี High-Performance Liquid Chromatography ณรงค์ ไร่รัตน์, ประดิษฐ์ เพียรักษา, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2016-09-13 - 2016-12-12 [90 วัน]
2559 คณะเภสัชศาสตร์
2 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการแสดงออกและการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2010-10-01 - 2011-09-30 [364 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 ทัศนคติและพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พิมพิอร พันธุรัตน์, วนาลี ศรีพล, อภิญญา โสมคำ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
4 Effect of carbapenem and phenytoin on valproic level, retrospective study in TDM นันทวุฒิ วันทา, ศุภชัย กุมลา, ปรเมศร์ พรหมพินิจ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2010-06-01 - 2011-03-31 [303 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
5 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2009-10-01 - 2010-09-30 [364 วัน]
2553 คณะเภสัชศาสตร์
6 ผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาวต่อการทำงานของ P-glycoprotein ในหนูขาว เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ 2009-09-01 - 2010-09-30 [394 วัน]
2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5307

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th