อาจารย์ ดร.เกียรติภูมิ พลตรี

Dr.Kiettipum Phontree

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร: 0-4320-2378
อีเมลล์: pkiett@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Enzymetic, Soybean, Enzyme, Reaction, plants, Microorganisms

ความเชี่ยวชาญ

Enzymetic browning reaction in soybean paste (tao chieo) and enzymes involved in plants microorganisms.

ข้อมูลผลงานของอาจารย์

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ค้นหาจาก

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 The Compilaation of Thai Traditional Medicine Formulas and Astringent Medicinal Plants for Diarrhea Treatment Chompunut Phongsutthi, Kiettipum Phontree 6 Dec 2018 - 7 Dec 2018 The 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine Mae Fah Luang University
Chiang Rai, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแทนนินและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคบิดและโรคท้องเสียของสมุนไพรรสฝาดสมานของไทย เกียรติภูมิ พลตรี 2018-08-20 - 2019-08-19 [364 วัน]
2561 คณะเภสัชศาสตร์
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารแทนนินที่อยู่ในสมุนไพรที่มีรสฝาด ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ถูกระบุในตำรับยาแผนโบราณของไทย ที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการท้องร่วง ท้องเสีย ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เกียรติภูมิ พลตรี 2017-10-01 - 2019-09-30 [729 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.7595

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th