Associate Professor Dr.Natsajee Nualkaew

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏศจี นวลแก้ว

สาขาวิชา: สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คุณวุฒิ: ปริญญาเอก Ph.D.
สถานะ: พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมลล์: nnatsa@kku.ac.th
h-index N/A
Keyword

Herbal medicines, Natural products,
Extraction, Biological activities assay in vitro,
glucose lowering activities,
cosmeceutical from natural sources,
Biosynthesis of plant bioactive compounds,
Health product development from mushrooms

Specials

1. Phytochemistry of herbal medicines and natural products
2. In vitro biological activities assays of herbal extracts for drugs, food supplements and cosmeceutics
3. Biotechnology of herbal medicines

0

ตีพิมพ์ระดับชาติ

0

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Search from

National Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติ

No. Document title Author(s) Source title VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Cytotoxicity Against Peripheral Blood Mononuclear Cells of Processed and Unprocessed Gamboge Ronnachai Poowanna, Somsak Nualkaew, Natsajee Nualkaew วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 12 3 43-51 tci Jul - Sep 2559 0.105
2 Bioactivities of Lentinus squarrosulus (Mont.) Extracts Wachiraporn Rangpong, Natsajee Nualkaew, Srisomporn Priprem วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 284-289 tci Mar 2558
3 Antioxidant activity and total phenolics of herbal extract of combination from mulberry leaves, turmeric rhizome, lakoocha''s wood and shiitake. Wanwisa Boonsinchai Boonsinchai, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew, Somsak Nualkaew Nualkaew วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 11 Supplement 267-272 tci Mar 2558
4 การกำหนดมาตรฐานการแปรสภาพเรซินรงทองตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย Standardization of Thai Traditional Medicine Method for Treatment of Garcinia hanburuyi Hook.f Resins รณชัย ภูวันนา, นาฏศจี นวลแก้ว, สมศักดิ์ นวลแก้ว วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 10 2 124-135 tci May - Aug 2557 0.159
5 ผักปลั่ง ผักทีทมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชื่นนภา ชัชวาลย์, นาฏศจี นวลแก้ว วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 2-3 197-205 na May - Dec 2552
6 คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของสาสกัดเมือกจากลำต้นผักปลังและการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เจลPhysical and Biological Properties of Mucilage from Basella alba L. Stem and its Gel Formulation ชื่นนภา ชัชวาล, นาฏศจี นวลแก้ว, ศรีสมพร ปรีเปรม, สุพัตรา ปรศุพัฒนา, อรุณศรี ปรีเปรม วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 6 3 104-113 tci Dec 2553 0.064

International Journal Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Source title QUARTILE H-INDEX Citation (Scopus) VOL NO. PAGE QUALITY MONTH YEAR Impact Factor
1 Identification of Major Bioactive Anti-inflammatory Compounds of Derris scandens Stem Using RAW 264.7 Cells and HPLC-UV Analysis

รางวัลการตีพิมพ์
Worapol Sae-Foo, Gorawit Yusakul, Natsajee Nualkaew, Waraporn Putalun Planta Medica Q2
90 2 126-137 Feb 2024 3.007
2 Unveiling the Potent Antiviral and Antioxidant Activities of an Aqueous Extract from Caesalpinia mimosoides Lamk: Cheminformatics and Molecular Docking Approaches

รางวัลการตีพิมพ์
Anuwatchakij Klamrak, Jaran Nabnueangsap, jaraspim Narkpuk, Yutthakan Saengkun, Piyapon Janpan, Napapuch Nopkuesuk, Sakda Daduang, Jureerut Daduang, Shaikh Shahinur Rahman, Theerawat Dobutr, Poramet Sitthiwong, Pornsuda Maraming, Natsajee Nualkaew, Nisachon Jangpromma, Rina Patramanon Foods Q1
13 1 81 Dec 2023 5.561
3 Effects of Plant Part Substitution in a Thai Traditional Recipe on α-Glucosidase Inhibition

รางวัลการตีพิมพ์
Pattraporn Sabuhom, Phetpawi Subin, Prathan Luecha, Somsak Nualkaew, Natsajee Nualkaew Tropical Journal of Natural Product Research Q4
7 5 2919-2925 Jun 2023 0.62
4 An Evaluation of the Anti-Inflammatory Effects of a Thai Traditional Polyherbal Recipe TPDM6315 in LPS-Induced RAW264.7 Macrophages and TNF-α-Induced 3T3-L1 Adipocytes

รางวัลการตีพิมพ์
Phetpawi Subin, Pattraporn Sabuhom, Alisa Naladta, Prathan Luecha, Somsak Nualkaew, Natsajee Nualkaew Current Issues in Molecular Biology Q2
45 6 4891-4907 Jun 2023 2.976
5 The Effect of Ethanol Extract from Mesua ferrea Linn Flower on Alzheimers Disease and Its Underlying Mechanism

รางวัลการตีพิมพ์
Kusawadee Plekratoke, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat, Natsajee Nualkaew, Jinda Wangboonskul, Suresh Awale, Yaowared Chulikhit, Supawadee Daodee, Charinya Khamphukdee, Suchada Chaiwiwatrakul, Pornthip Waiwut Current Issues in Molecular Biology Q2
45 5 4063-4079 May 2023 2.976
6 Anti-inflammatory effects of Derris scandens extract on narrowband-ultraviolet B exposed HaCaT human keratinocytes

รางวัลการตีพิมพ์
Sumrit Sukhonthasilakun, Pramote Mahakunakorn, Alisa Naladta, Katesaraporn Nuankaew, Somsak Nualkaew, Chavi Yenjai, Natsajee Nualkaew Journal of Ayurveda and Integrative Medicine Q2
14 2 100693 Mar - Apr 2023 0.413
7 The Potential of Purple Waxy Corn Cob (Zea mays L.) Extract Loaded-Sericin Hydrogel for Anti-Hyperpigmentation, UV Protection and Anti-Aging Properties as Topical Product Applications
Nattawadee Kanpipit, Natsajee Nualkaew, Suthasinee Thapphasaraphong Nattawadee Kanpipit, Natsajee Nualkaew, Suthasinee Thapphasaraphong
16 1 35 Jan 2023 5.215
8 Synthesis of Ferulenol by Engineered Escherichia coli: Structural Elucidation by Using the In Silico Tools
Anuwatchakij Klamrak, Jaran Nabnueangsap, Ploenthip Puthongking, Natsajee Nualkaew Molecules Q1
26 20 6264 Oct 2021 4.412
9 Biotransformation of Benzoate to 2,4,6-Trihydroxybenzophenone by Engineered Escherichia coli
Anwatchakij Klamrak, Jaran Nabnueangsap, Natsajee Nualkaew Molecules Q1
26 9 2779 May 2021 3.267
10 The crystal structure of benzophenone synthase from Garcinia mangostana L. pericarps reveals the basis for substrate specificity and catalysis
Chomphunuch Songsiriritthigul, Natsajee Nualkaew, Cairns Ketudat, James Ketudat-Cairns, Chun Jung Chen ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY COMMUNICATIONS
76 12 597-603 isi,scopus Dec 2020 0.968
11 Enhancing glucose uptake by Astraeus odoratus and Astraeus asiaticus extracts in L6 myotubes
Papawinee Phadannok, Naladta Naladta, Kusumarn Noipha, Natsajee Nualkaew PHARMACOGNOSY MAGAZINE
16 67 34-42 isi,scopus Jan - Mar 2020 1.26
12 Anthocyanin Complex Improves Stability with In vitro Localized UVA Protective Effect
Aroonsri Priprem, Sucharat Limsitthichaikoon, Weeraya Sukkhamduang, Wanwisa Limphirat, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew Current Bioactive Compounds Q2
13 4 1-7 scopus Apr 2017
13 In vitro and in vivo wound healing properties of plasma and serum from Crocodylus siamensis blood
Nisachon Jangpromma, S Preecharram, T Srilert, S Maijaroen, Pramote Mahakunakorn, Natsajee Nualkaew, Sakda Daduang, Sompong Klaynongsruang Journal of Microbiology and Biotechnology Q2
26 6 1140-1147 isi,scopus May 2016
14 Molecular cloning and catalytic activity of a membrane-bound prenyl diphosphate phosphatase from Croton stellatopilosus Ohba
Natsajee Nualkaew, N Guennewich, K Springob, A Klamrak, W De-Eknamkul, T.M Kutchan PHYTOCHEMISTRY Q2
91 2013 140-147 isi,scopus Jul 2013 3.050
15 The synergistic effect of Morus alba and Nelumbo nucifera mixture to the antityrosinase and anti-elastase activities
W Khuansiri, Natsajee Nualkaew PLANTA MEDICA Q2
78 11 1189-1189 isi,scopus Aug 2012
16 stimulation of cellular proliferation of human fibroblasts and human keratinocytes cell by Eclipta prostrata and Litsea glutinosa extracts
Natsajee Nualkaew, R Wang, A Hensel PLANTA MEDICA Q2
78 11 1182-1182 isi,scopus Aug 2012
17 Effect of fibroin gel from Thai silk cocoon on color extract of Rosa spp. flowers
Natsajee Nualkaew, Nanthiya Wongsangta, Theerasak Damrongrungrueng Journal of Asian Association of Schools of Pharmacy
1 2 116-124 scopus Apr - Jun 2012
18 CLONING, CHARACTERIZATION AND SITE-DIRECTED MUTAGENESIS OF GARCINIA MANGOSTANA BENZOPHENONE SYNTHASE
Natsajee Nualkaew, H Morita, Y Shimokawa, K Keishi, T Kushiro, W De-Eknamkul, Y Ebizuka, I Abe PHARMACEUTICAL BIOLOGY Q1
50 5 546-547 isi,scopus May 2012
19 Benzophenone synthase from Garcinia mangostana L. pericarps.
Natsajee Nualkaew, H Morita, Y Shimokawa, K Kinjo, T Kushiro, W De-Eknamkul, Y Ebizuka, I Abe Phytochemistry Q2
77 5 60-69 isi,scopus May 2012 3.15
20 cDNA cloning of prenyl diphosphate phosphatase from Croton stellatopilosus Ohba
Natsajee Nualkaew, N Guennewich, K Springob, W De-Eknamkul, M Zenk, T Kutchan PLANTA MEDICA Q2
73 9 1019-1020 isi Aug 2007

National Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 ฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์คอลลาจีเนส(anti collagenase) (anti collagenase) ของสารสกัดผสมจากเหง้าไพล เปลือกผลมังคุด และใบบัวบก ศินีนาถ ธีรภัทรไพศาล, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, นาฏศจี นวลแก้ว 18 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) Creatng Impact through Community-based Education มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 Chemical, Antioxidant, and ITS DNA Barcodes of Two Oroxylum indicum L. Phenotypes Pattaraporn Panomai, Suthasinee Thapphasaraphong, Natsajee Nualkaew 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 Anti-inflammation of Thai Traditional Recipe TPDM6315 from Kampee Phatsartsongkraw in LPS-Induced Macrophage RAW264.7 Phetpawi Subin, Pattraporn Sabuhom, Somsak Nualkaew, Natsajee Nualkaew 19 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่ Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 In Vitro Hypoglycemic Activity of Glinus Extracts Praemai Vachararuangvit, Papawinee Padannok, Natsajee Nualkaew 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
5 Effect of Yeast Extract Facial Product to UV-Exposed Human Keratinocytes Natsajee Nualkaew, Alisa Naladta, Pramote Mahakunakorn, Nipa Milinthawissamai 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
6 Reconstruction of prenylated benzophenone biosynthesis pathway in Escherichia coli Anuwatchakij Klamrak, Natsajee Nualkaew 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives Mahasarakham University
Mahasarakham, Thailand
7 Developed Molecular Tool for Production of 2,4,6- Trihydroxybenzophenone in Escherichia coli Anuwatchakij Klamrak, Natsajee Nualkaew 17 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Confee of 2018 การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน Research and Development towards Wealth, Security and Sustainability ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประเทศไทย
8 การศึกษาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสโดยสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) ภัทราวรรณ รถเพ็ชร, นาฏศจี นวลแก้ว 1 ก.พ. 2557 - 2 ก.พ. 2557 The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014 A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9 Glucose Uptake Stimulation Assay of Thai Local Vegetable Extracts in L6 Myotube Cells การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ L6 Myotubes ของสารสกัดผักพื้นบ้านไทย Pattra Poungcho, Kusumarn Noipha, Nongporn Towatana, Natsajee Nualkaew 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
10 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการสกัดโปรตีนจากใบมันสำปะหลัง ภัทราวรรณ รถเพ็ชร, ธนิสร์ ปทุมานนท์, นาฏศจี นวลแก้ว 16 ก.พ. 2556 - 17 ก.พ. 2556 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013 Pharmacy Profession Moving Forward to ASEAN Harmonization วิชาชีพเภสัชกรรม : ก้าวสู่อาเซียนบรรสาน ห้องประชุม Auditorium AR201 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
11 Effects of aqueous extracts from Pleurotus sajor-caju on the inhibition growth of breast cancer cell lines Chintana Phawong, Thiranut Ramutton, Artit Wongsa, Natsajee Nualkaew, Boonrat Tassaneetrithep 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
12 Cytotoxicity study of Triphala and Ficus botryocarpa Miq Thiranut Ramutton, Chintana Phawong, Preeyawis Na Ubol, Natsajee Nualkaew, Boonrat Tassaneetrithep 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงามNatural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
13 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดผักพื้นบ้าน α-Glucosidase Inhibition of Thai Local Vegetable Extracts ภัทรา พวงช่อ, นาฏศจี นวลแก้ว 24 ม.ค. 2556 - 25 ม.ค. 2556 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่องความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงาม Natural Beauty and Health through Aesthetic Sciences (1st Decade of Aesthetic Sciences and Health And 50th Anniversary of KKU) โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ขอนแก่น
14 การซึมผ่านในหลอดทดลองของเมลาโทนินผ่านเมมเบรนเยือเมือก In vitro Permeation of Melatonin through a Mucous Membrane Model นันทิยา วงศ์แสงตา, อรุณศรี ปรีเปรม, วันวิสา พัฒนศิริวิศว, นาฏศจี นวลแก้ว, ธีระศักดิ ดํารงรุ่งเรือง 17 ก.พ. 2555 - 17 ก.พ. 2555 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 อาคารวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
15 Tyrosinase Properties of Astraeus Odorata Extract C Champachan, Natsajee Nualkaew 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
16 Increasing of antityrosinase properties by the mixture of Morus alba and Nelumbo nucifera crude extract W Khuansiri, Natsajee Nualkaew 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
17 Aqueous extract fractionation, antioxidant, and antityrosinase activities of Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. leaves S Chairongsri, T Jatujun, Prathan Luecha, Natsajee Nualkaew 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
18 Polysaccharide extraction and Antioxidant activity of Ehretia laevis fruits P Yodthip-utai, Srisomporn Preeprem, Natsajee Nualkaew 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
19 ผลของสารสกัดโพลีฟีนอลจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในห้องปฏิบัติการ Inhibitory effects of polyphenol from mangosteen extracts on Streptococcus mutans in vitro ปานตา ตรีสุวรรณ, อาภา จันทร์เทวี, อาริยา รัตนทองคำ, จอมใจ พีรพัฒนา, นาฏศจี นวลแก้ว, สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 11 ก.พ. 2555 - 12 ก.พ. 2555 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ The 4th Annual Northeast Phaacy Research Conference of 2012 Pharmacy Profession in Harmony ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1-2 ชั้น 4 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ขอนแก่น
20 Co-expression of Genes Involved in Geranylgeraniol Biosynthetic Pathway in Escherichia coli Anuwatchakij Klamrak, Peerada Promdonkoy, Wanchai De-Eknamkul, Natsajee Nualkaew, Sutipa Tanapongpipat 1 เม.ย. 2552 - 3 เม.ย. 2552 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (TRF-Master Research Congress III โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา
ชลบุรี
21 Antioxidant of edible flowers Natnaprach Suangkaew, Natsajee Nualkaew, Chantana Aromdee* 9 ก.พ. 2552 - 10 ก.พ. 2552 ประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น

International Proceeding Articles ตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

No. Document title Author(s) Date Source title Location/Town Country
1 Comparison of baicalin and baicalein and antioxidant activity, between immature fresh pods and roasted pods of Oroxylum indicum (L.) Kurz Pattaraporn Panomai, Natsajee Nualkaew 28 May 2021 - 28 May 2021 36th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS36) and Herbal and Traditional Medicine (HTM 2021) Faculty of Pharmaceutical Sciences,Chulalongkorn University
2 Escherichia coli as Cell Factory for Production of 2,4,6-Trihydroxybenzophenone Anuwatchakij Klamrak, Natsajee Nualkaew 23 May 2018 - 25 May 2018 The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018 PSU Conference Hall
Songkhla, Thailand
3 Construction of Triketide Lactone Biosynthetic Pathway in Escherichia coli Anuwatchakij Klamrak, Natsajee Nualkaew 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
4 In Vitro Antihyperglycemic Activities of Crude Extracts from Fruiting Bodies, Basidospores and Peridium of Astraeus odoratus Papawinee Phadannok, Natsajee Nualkaew 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
5 Wound Healing Effects of Lentinus squarrosulusMont. Aqueous Extract in Fibroblast cell Pornsawan Juntong, Pramote Mahakunakorn, Natsajee Nualkaew 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
6 Glucose Lowering Properties of Fractions from Morus alba Cell Suspension Extracts Jukrapun Komaikul, Waraporn Putalun, Bunchoo Sritularak, Natsajee Nualkaew 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
7 cDNA Cloning of Polyketide Synthase from Morus alba Cell Suspension Jukrapun Komaikul, Natsajee Nualkaew, Gorawit Yusakul, Seiichi Sakamoto, Hiroyuki Tanaka, Waraporn Putalun 25 Jan 2017 - 27 Jan 2017 The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine Asia Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
8 Screening for Anti-inflammatory and Wound Healing Activities of Extract from Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. Leaves Phongpanot Ruamkaew, Natsajee Nualkaew, Pramote Mahakunakorn 15 Jan 2016 - 15 Jan 2016 The National and International Graduate Research Conference 2016 Poj Sarasin Building, Khon Kaen University
Khon Kaen University, Thailand
9 Antioxidant effects of Alternanthera sessilis (Linn.) on male reproductive organs in D-galactose stressed mice Charinya Khamphukdee, Yaowared Chulikhit, Natsajee Nualkaew, Chantana Boonyarat, Orawan Monthakantirat 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
10 Inhibition of Nitric Oxide Production of Herbal Mixture in Macrophage cells (RAW264.7) Natsajee Nualkaew, Pramote Mahakunakorn, Santi Phosri, Teerasak Damrongrungruang, Suthasinee Thapphasaraphong, Somsak Nualkaew 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
11 In Vitro Bioactivities Assays of Aqueous Extract and Crude Polysaccharides From Lentinus squarrosulus (Mont.) Wachiraporn Rangpong, Natsajee Nualkaew 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
12 Biological Activities of Pachyrhizus erosus and Helianthus tuberosus Suthida Rueangoen, Natsajee Nualkaew, Suthasinee Thapphasaraphong, Ratchayaporn Anorach, Chantana Aromdee 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
13 Standardization of Thai Traditional Medicine Method for Treatment of Garcinia hanburuyi Hook.f Resins Ronnachai Poowunna, Natsajee Nualkaew, Somsak Nualkaew 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
14 Antibacterial and Time-Kill Evaluation of Punicagranatum against Cariogenic Bacteria Grazielle Millo, Apa Juntavee, Natsajee Nualkaew, Ariya Rattanathongkom, Jomjai Peerapattana 28 Jan 2015 - 30 Jan 2015 The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015) Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
Khon Kaen, Thailand
15 Glucose uptake stimulation of Portulaca oleracea extract in L6 myotube cells. P Poungcho, K Noipha, N Towatana, Natsajee Nualkaew 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA). Westfaelishe Wilhelms Universitaet Muenster
Germany
16 Glucose lowering effect in vitro of Astraeus odoratus extracts P Rodphet, C Champacham, P Poungcho, Natsajee Nualkaew 1 Sep 2013 - 5 Sep 2013 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA) Münster
Germany
17 The Synergistic effect of Morus alba and Nelumbo nucifera mixture to the antityrosinase and anti-elastase activities W Khuansiri, Natsajee Nualkaew 28 Jul 2012 - 1 Aug 2012 8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF New York City
USA
18 Stimulation of cellular proliferation of human fibroblasts and human keratinocytes cell by Eclipta prosttrata and Litsea qlutinosa extracts Natsajee Nualkaew, R Wang, A Hensel 28 Jul 2012 - 1 Aug 2012 8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF New York City
USA
19 Cloning, Characterization and Site-Directed Mutagenesis of Garcinia Nangostana Benzophenone Synthase Natsajee Nualkaew, Hiroyuki Morita, Yoshihiko Shimokawa, Kinjo Keishi, Tetsuo Kushiro, Wanchai De-Eknamkul, Yutaka Ebizuka, Ikuro Abe 10 Dec 2011 - 15 Dec 2011 50th Anniversary Meeting "Phytochemical Society of North America 2011" The Fairmont Orchid, Hawai`i
Hawai`i, USA
20 EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF BENZOPHENONE SYNTHASE FROM GARCINA MANGOSTANA L. PERICARP Natsajee Nualkaew, Hiroyuki Morita, Yoshihiko Shimokawa, Keishi Kinjo, Tetsuo Kushiro, Wanchai De-Eknamkul, Yutaka Ebizuka, Ikuro Abe 6 Dec 2010 - 8 Dec 2010 The 9 th NRCT-JSPS Joint Seminar Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand

Research Project โครงการวิจัย

No. ชื่อโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ทุนภายใน/ภายนอก แหล่งทุน
1 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดระดับกลูโคสในเลือดในเซลล์เพาะเลี้ยงกล้ามเนื้อและเซลล์ไขมัน ของสารสกัดจากตำรับยาในตำราแพทยศาสตรสงเคราะห์ นาฏศจี นวลแก้ว, ประธาน ฦาชา, สมศักดิ์ นวลแก้ว 2020-04-01 - 2021-03-31 [364 วัน]
2563 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
2 การสังเคราะห์สารเบนโซฟีโนนโดยใช้รีคอมบิแนนท์อีโคไล นาฏศจี นวลแก้ว 2017-10-01 - 2018-09-30 [364 วัน]
2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
3 กลไกระดับชีวโมเลกุลในการเก็บกลับกลูโคสเข้าเซลล์กล้ามเนื้อของสารสกัดจากเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) นาฏศจี นวลแก้ว 2015-10-01 - 2016-09-30 [365 วัน]
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
4 การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการเก็บกลับกลูโคสเข้าเซลล์เซลล์กล้ามเนื้อของสารสกัดจากเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อน นาฏศจี นวลแก้ว 2014-10-01 - 2015-09-30 [364 วัน]
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
5 การทดสอบฤทธิ์สมานแผลของเจลที่มีสูตรผสมสารสกัดจากธรรมชาติ นาฏศจี นวลแก้ว, ปราโมทย์ มหคุณากร, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์, ธีรศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
6 การพัฒนาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพตำรับยารักษาแผลในปาก สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, สมศักดิ์ นวลแก้ว, นาฏศจี นวลแก้ว 2012-10-01 - 2013-09-30 [364 วัน]
2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
7 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อโรคจากภาวะโภชนาการกิน (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย) นาฏศจี นวลแก้ว, สุภาวดี ดาวดี, กุสุมาลย์ น้อยผา 2012-05-01 - 2013-04-30 [364 วัน]
2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 การศึกษาแบบแผนการแสดงออกของยีนแบบโซฟิโนนซินเทส ในใบและเปลือกผลมังคุด การตกผลึกโปรตีนและการผลิตสารกลุ่มโพลีคีไทด์ โดยใช้เชื้ออีโคไลที่รับการถ่ายโอนยีนนี้ นาฏศจี นวลแก้ว 2011-01-01 - 2014-12-31 [1460 วัน]
2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
9 การแสดงออกของยีนพรีนิลไดฟอสเฟต ฟอสฟาเตส โดยให้ผลผลิตสะสมภายในเซลล์ของ Pichia pastoris นาฏศจี นวลแก้ว 2009-05-01 - 2010-04-30 [364 วัน]
2552 คณะเภสัชศาสตร์
10 การแสดงออกร่วมของยีนที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวสังเคราะห์เจอรานิออลในเปล้าน้อย นาฏศจี นวลแก้ว, อนุวัชกิจ กล่ำรักษ์ 2008-06-01 - 2009-11-30 [547 วัน]
2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
11 การโคลนยีนเบนโซฟีโนนซินเทสจากเปลือกผลมังคุด นาฏศจี นวลแก้ว, วันชัย ดีเอกนามกุล, วราภรณ์ ภูตะลุน 2007-10-01 - 2008-09-30 [365 วัน]
2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
12 การผลิตเจอรานิลออลและฟาร์เนสซอลโดยใช้ยีนพรีนิล ไดฟอสเฟต ฟอสฟาเตสจากใบเปล้าน้อย นาฏศจี นวลแก้ว 2006-12-01 - 2008-11-30 [730 วัน]
2550 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6.3106

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th