การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี

บัญชี หน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่บัญชี 631-009873-3

ติดต่อเรา

นางสาวมลธิชา ศรีบุญ

สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail: moltsri@kku.ac.th โทรศัพท์ 043-363654

ลงทะเบียน "Kidney Care in the Next Decade"
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
ข้อมูลการลงทะเบียน

* ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้ 3 workshop (โดยจำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน/workshop และให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน)

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ taecch@kku.ac.th