ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”

1005-2-000-022-08-2561

ระยะเวลาลงทะเบียน 2018-04-20 ถึง 2018-08-20 [ ลงทะเบียนแล้ว 192 คน ] [ ชำระเงินแล้ว 184 คน ]

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 10.75 หน่วย
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
100 %

© Copy Right Information Support System Pharmaceutical Sciences KKU 2015

คำแนะนำการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 9 เป็นต้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 32 เป็นต้นไป, Google Chrome เวอร์ชั่น 37 เป็นต้นไป

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ psconference@kku.ac.th