ระบบตรวจสอบวันลา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวันลาราชการ    |    คู่มือการใช้งาน [pdf]    |    หากเข้าระบบไม่ได้ ติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (คุณชาพันธคริตกานต์ จันทร์ขาว) โทร 48383